ลงทะเบียนเช่า Pocket WIFI


ลงทะเบียนโดยไม่เป็นสมาชิก
เป็นสมาชิก
ยอมรับ เงื่อนไขสำคัญ (กรุณาอ่านข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน)


ทำประกันวันละ 50 บาท (ไม่บังคับ)
มัดจำเครื่องละ 1000 บาท/เครื่อง (บังคับ)

* ส่งฟรี สนามบินสุวรรณภูมิ
Delivery (คิดค่าบริการจริงตามระยะทาง) นับจากลาดพร้าว80

สำคัญ จองแล้วกรุณา เพิ่มเพื่อน Line: @allworldwifi เพื่อแจ้งเลขบัญชีในการโอนเงิน