ลงทะเบียนจองทัวร์

GDQE3MXP TG004 Romantic Trip Italy and Swiss 8D5N TG

THAI AIRWAYS
8 วัน 5 คืน

ห้องพัก ราคาต่อคน จำนวนผู้เดินทาง รวม
ผู้ใหญ่ (พักคู่) 59900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) 69400
รวม ผู้ใหญ่ , เด็ก

รายละเอียดการจ่ายเงิน