หน้าแรก > เวียดนาม

Day 1 กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
Day 2 เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
Day 3 บานา ฮิลส์ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน (ร้านของที่ระลึก) – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 29 ธ.ค. 62 13,999
29 - 31 ธ.ค. 62 14,999
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 15,999
4 - 6 ม.ค. 63 9,999
10 - 12 ม.ค. 63 10,999
24 - 26 ม.ค. 63 12,999
25 - 27 ม.ค. 63 12,999
7 - 9 ก.พ. 63 12,999
10 - 12 ก.พ. 63 9,999
15 - 17 ก.พ. 63 11,999
21 - 23 ก.พ. 63 11,999
6 - 8 มี.ค. 63 11,999
7 - 9 มี.ค. 63 11,999
20 - 22 มี.ค. 63 11,999
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
Day 2 เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร – ตลาดดองบา
Day 3 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองฮอยัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บเนกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์
Day 4 บานา ฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 28 ธ.ค. 62 13,999
26 - 29 ธ.ค. 62 14,999
28 - 31 ธ.ค. 62 16,999
1 - 4 ม.ค. 63 13,999
9 - 12 ม.ค. 63 12,999
10 - 13 ม.ค. 63 12,999
15 - 18 ม.ค. 63 10,999
17 - 20 ม.ค. 63 12,999
22 - 25 ม.ค. 63 12,999
23 - 26 ม.ค. 63 13,999
29 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 12,999
30 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 12,999
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 13,999
5 - 8 ก.พ. 63 12,999
6 - 9 ก.พ. 63 13,999
7 - 10 ก.พ. 63 14,999
8 - 11 ก.พ. 63 14,999
12 - 15 ก.พ. 63 12,999
14 - 17 ก.พ. 63 13,999
19 - 22 ก.พ. 63 12,999
20 - 23 ก.พ. 63 13,999
21 - 24 ก.พ. 63 13,999
26 - 29 ก.พ. 63 12,999
27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 13,999
28 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 13,999
4 - 7 มี.ค. 63 12,999
5 - 8 มี.ค. 63 13,999
6 - 9 มี.ค. 63 13,999
11 - 14 มี.ค. 63 12,999
12 - 15 มี.ค. 63 13,999
13 - 16 มี.ค. 63 13,999
18 - 21 มี.ค. 63 12,999
19 - 22 มี.ค. 63 13,999
20 - 23 มี.ค. 63 13,999
25 - 28 มี.ค. 63 12,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ถนนคนเดินฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – แม่น้ำฮัน
Day 2 เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – กระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
Day 3 บานาฮิลส์ – สะพานมือ – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – เมืองดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 12 ม.ค. 63 10,999
11 - 13 ม.ค. 63 10,999
17 - 19 ม.ค. 63 11,999
18 - 20 ม.ค. 63 11,999
14 - 16 ก.พ. 63 11,999
15 - 17 ก.พ. 63 11,999
21 - 23 ก.พ. 63 11,999
22 - 24 ก.พ. 63 11,999
27 - 29 ก.พ. 63 11,999
29 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 11,999
7 - 9 มี.ค. 63 11,999
12 - 14 มี.ค. 63 11,999
13 - 15 มี.ค. 63 11,999
14 - 16 มี.ค. 63 11,999
20 - 22 มี.ค. 63 11,999
21 - 23 มี.ค. 63 11,999
26 - 28 มี.ค. 63 11,999
27 - 29 มี.ค. 63 11,999
28 - 30 มี.ค. 63 11,999

GDZHAN09 Hanoi Mocchau Ningbing 4D3N VJ

4 วัน 3 คืน

26 - 29 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 13,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮวาบิงห์
Day 2 ฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์
Day 3 เมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์
Day 4 เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ธ.ค. 62 13,999

GDZHAN07 Hanoi Sapa Halong Ningbing 5D4N VJ

5 วัน 4 คืน

25 - 31 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 15,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
Day 2 เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย
Day 3 เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต
Day 4 เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
Day 5 เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 29 ธ.ค. 62 15,999
27 - 31 ธ.ค. 62 18,999

GDZHAN08 North Vietnam Hanoi Sapa 4D3N VJ

4 วัน 3 คืน

26 - 31 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 15,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา
Day 2 ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
Day 4 เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ธ.ค. 62 15,999
27 - 30 ธ.ค. 62 15,999
28 - 31 ธ.ค. 62 17,999