หน้าแรก > เวียดนาม

Day 1 กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
Day 2 เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
Day 3 บานา ฮิลส์ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน (ร้านของที่ระลึก) – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 9 ก.พ. 63 12,999
10 - 12 ก.พ. 63 9,999
15 - 17 ก.พ. 63 11,999
21 - 23 ก.พ. 63 11,999
6 - 8 มี.ค. 63 11,999
7 - 9 มี.ค. 63 11,999
20 - 22 มี.ค. 63 11,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ถนนคนเดินฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – แม่น้ำฮัน
Day 2 เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – กระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
Day 3 บานาฮิลส์ – สะพานมือ – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – เมืองดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 16 ก.พ. 63 11,999
15 - 17 ก.พ. 63 11,999
21 - 23 ก.พ. 63 11,999
22 - 24 ก.พ. 63 11,999
27 - 29 ก.พ. 63 11,999
29 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 11,999
7 - 9 มี.ค. 63 11,999
12 - 14 มี.ค. 63 11,999
13 - 15 มี.ค. 63 11,999
14 - 16 มี.ค. 63 11,999
20 - 22 มี.ค. 63 11,999
21 - 23 มี.ค. 63 11,999
26 - 28 มี.ค. 63 11,999
27 - 29 มี.ค. 63 11,999
28 - 30 มี.ค. 63 11,999
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
Day 2 เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร – ตลาดดองบา
Day 3 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองฮอยัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บเนกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์
Day 4 บานา ฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 12,999
30 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 12,999
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 13,999
5 - 8 ก.พ. 63 12,999
6 - 9 ก.พ. 63 13,999
7 - 10 ก.พ. 63 14,999
8 - 11 ก.พ. 63 14,999
12 - 15 ก.พ. 63 12,999
14 - 17 ก.พ. 63 13,999
19 - 22 ก.พ. 63 12,999
20 - 23 ก.พ. 63 13,999
21 - 24 ก.พ. 63 13,999
26 - 29 ก.พ. 63 12,999
27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 13,999
28 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 13,999
4 - 7 มี.ค. 63 12,999
5 - 8 มี.ค. 63 13,999
6 - 9 มี.ค. 63 13,999
11 - 14 มี.ค. 63 12,999
12 - 15 มี.ค. 63 13,999
13 - 16 มี.ค. 63 13,999
18 - 21 มี.ค. 63 12,999
19 - 22 มี.ค. 63 13,999
20 - 23 มี.ค. 63 13,999
25 - 28 มี.ค. 63 12,999
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดานัง(สนามบินดานัง) (PG947 : 11.00-12.40 ) – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือชมแม่น้ำหอม – เมืองเว้
Day 2 เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ผ่านชมสะพานมังกร – เมืองดานัง
Day 3 เมืองดานัง- บานาฮิลล์(เต็มวัน) – นั่งกระเช้าลงสู่เมืองดานัง – เมืองดานัง
Day 4 เมืองดานัง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG948 : 13.40-15.20 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
16 - 19 ก.พ. 63 12,999
6 - 9 มี.ค. 63 13,999
13 - 16 มี.ค. 63 13,999
20 - 23 มี.ค. 63 13,999
26 - 29 เม.ย. 63 16,999
10 - 13 พ.ค. 63 16,999
29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 63 15,999
Day 1 กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ำหอม -เมืองเว้ (PG947: 11.00-12.40)
Day 2 เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย-ดานัง-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า-สวนสนุก The Fantasy Park-สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR-สะพานมือโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)-บานาฮิลล์
Day 3 บานาฮิลล์-วัดหลินห์อึ๋ง-เมืองฮอยอัน-ล่องเรือกระด้ง-ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-สะพานมังกร-เมืองดานัง
Day 4 เมืองดานัง-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-กรุงเทพฯ(PG948:13.40-15.20)
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 26 ก.พ. 63 12,999
28 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 13,999
1 - 4 มี.ค. 63 13,999
8 - 11 มี.ค. 63 12,999
15 - 18 มี.ค. 63 12,999
22 - 25 มี.ค. 63 12,999
27 - 30 มี.ค. 63 12,999
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 63 12,999
3 - 6 เม.ย. 63 16,999
5 - 8 เม.ย. 63 15,999
10 - 13 เม.ย. 63 16,999
17 - 20 เม.ย. 63 15,999
19 - 22 เม.ย. 63 15,999
24 - 27 เม.ย. 63 15,999
1 - 4 พ.ค. 63 16,999
3 - 6 พ.ค. 63 15,999
8 - 11 พ.ค. 63 16,999
15 - 18 พ.ค. 63 16,999
17 - 20 พ.ค. 63 15,999
22 - 25 พ.ค. 63 15,999
24 - 27 พ.ค. 63 15,999
7 - 10 มิ.ย. 63 15,999
12 - 15 มิ.ย. 63 15,999
14 - 17 มิ.ย. 63 15,999
21 - 24 มิ.ย. 63 15,999
26 - 29 มิ.ย. 63 15,999
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - เมืองนิงห์บิงห์ (VJ902 : 14.00-15.50)
Day 2 เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เมืองซาปา - นั่งรถรางไฟฟ้า Muong Hoa - กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - สะพานแก้วมังกรเมฆ
Day 4 เมืองซาปา - เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) - วัดเฉินก๊วก - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน
Day 5 ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VJ901 : 11.10-13.00)
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 8 เม.ย. 63 12,999
11 - 15 เม.ย. 63 15,999
18 - 22 เม.ย. 63 12,999
9 - 13 พ.ค. 63 12,999
16 - 20 พ.ค. 63 12,999
23 - 27 พ.ค. 63 12,999
6 - 10 มิ.ย. 63 14,999
20 - 24 มิ.ย. 63 14,999
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63 14,999

GDGQ1CXR-PG002 เวียดนามใต้ รักสุดๆ ดาลัด 4D3N PG

4 วัน 3 คืน

2 ก.พ. - 1 ก.ค. 63


เริ่มต้น 13,888.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ญาจาง (ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ) (PG993 : 10.20-12.05) - เมืองดาลัด - สวนดอกไม้ - Crazy House - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด
Day 2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - น้ำตกดาตันลา - เมืองญาจาง - วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้าข้ามเกาะ) - โชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง - พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวินเพิร์ล
Day 3 สวนสนุกวินเพิร์ล - วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้ากลับฝั่ง) - โบสถ์ญาจาง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - เมืองญาจาง
Day 4 เมืองญาจาง - ตลาดดัม - ญาจาง (ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG994 : 12.55-14.40)
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 5 ก.พ. 63 14,888
16 - 19 ก.พ. 63 14,888
21 - 24 ก.พ. 63 14,888
1 - 4 มี.ค. 63 13,888
6 - 9 มี.ค. 63 14,888
8 - 11 มี.ค. 63 13,888
13 - 16 มี.ค. 63 14,888
15 - 18 มี.ค. 63 13,888
22 - 25 มี.ค. 63 13,888
27 - 30 มี.ค. 63 14,888
19 - 22 เม.ย. 63 15,888
24 - 27 เม.ย. 63 15,888
26 - 29 เม.ย. 63 15,888
1 - 4 พ.ค. 63 15,888
3 - 6 พ.ค. 63 14,888
8 - 11 พ.ค. 63 14,888
10 - 13 พ.ค. 63 13,888
15 - 18 พ.ค. 63 13,888
17 - 20 พ.ค. 63 13,888
22 - 25 พ.ค. 63 14,888
24 - 27 พ.ค. 63 13,888
5 - 8 มิ.ย. 63 13,888
7 - 10 มิ.ย. 63 13,888
12 - 15 มิ.ย. 63 14,888
14 - 17 มิ.ย. 63 14,888
19 - 22 มิ.ย. 63 13,888
21 - 24 มิ.ย. 63 13,888
26 - 29 มิ.ย. 63 13,888
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63 13,888