หน้าแรก > เวียดนาม

GDBT VN01 มหัศจรรย์ Dalat เที่ยวเต็มอิ่ม 3D2N VZ

3 วัน 2 คืน

13 เม.ย. - 1 ก.ค. 62


เริ่มต้น 9,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
Day 2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
Day 3 ดาลัด-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 15 เม.ย. 62 11,900
15 - 17 เม.ย. 62 11,900
20 - 22 เม.ย. 62 9,900
27 - 29 เม.ย. 62 9,900
4 - 6 พ.ค. 62 9,900
11 - 13 พ.ค. 62 10,900
25 - 27 พ.ค. 62 9,900
1 - 3 มิ.ย. 62 9,900
8 - 10 มิ.ย. 62 9,900
15 - 17 มิ.ย. 62 9,900
22 - 24 มิ.ย. 62 9,900
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 9,900
Day 1 กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร
Day 2 บานาฮิลล์ • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์
Day 3 ฮอยอัน • วัดฟุ๊กเกี๋ยน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • วัดลินห์อึ๋ง • เว้ • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เจดีย์เทียนมู่ • ตลาด Dong Ba • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
Day 4 เว้ • พระราชวังหลวง • นั่งรถสามล้อซิโคล่ • ดานัง • ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 8 เม.ย. 62 14,900
6 - 9 เม.ย. 62 15,900
10 - 13 เม.ย. 62 13,900
11 - 14 เม.ย. 62 14,900
12 - 15 เม.ย. 62 16,900
13 - 16 เม.ย. 62 16,900
14 - 17 เม.ย. 62 16,900
15 - 18 เม.ย. 62 15,900
19 - 22 เม.ย. 62 13,900
20 - 23 เม.ย. 62 12,900
26 - 29 เม.ย. 62 13,900
27 - 30 เม.ย. 62 12,900
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 12,900
3 - 6 พ.ค. 62 13,900
4 - 7 พ.ค. 62 12,900
10 - 13 พ.ค. 62 12,900
11 - 14 พ.ค. 62 11,900
17 - 20 พ.ค. 62 15,900
18 - 21 พ.ค. 62 14,900
24 - 27 พ.ค. 62 12,900
25 - 28 พ.ค. 62 12,900
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 11,900
Day 1 กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม
Day 2 ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด
Day 3 ดาลัด-Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
Day 4 ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 8 เม.ย. 62 13,900
12 - 15 เม.ย. 62 15,900
13 - 16 เม.ย. 62 16,900
14 - 17 เม.ย. 62 13,900
19 - 22 เม.ย. 62 11,900
26 - 29 เม.ย. 62 11,900
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 13,900
Day 1 กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร
Day 2 บานาฮิลล์ • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์
Day 3 ฮอยอัน • วัดฟุ๊กเกี๋ยน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • วัดลินห์อึ๋ง • เว้ • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เจดีย์เทียนมู่ • ตลาด Dong Ba • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
Day 4 เว้ • พระราชวังหลวง • นั่งรถสามล้อซิโค่ล่ • ดานัง • ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 7 เม.ย. 62 14,900
5 - 8 เม.ย. 62 14,900
6 - 9 เม.ย. 62 14,900
11 - 14 เม.ย. 62 15,900
12 - 15 เม.ย. 62 16,900
13 - 16 เม.ย. 62 16,900
14 - 17 เม.ย. 62 16,900
18 - 21 เม.ย. 62 12,900
19 - 22 เม.ย. 62 12,900
20 - 23 เม.ย. 62 12,900
25 - 28 เม.ย. 62 13,900
26 - 29 เม.ย. 62 13,900
27 - 30 เม.ย. 62 13,900
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 13,900
1 - 4 พ.ค. 62 14,900
2 - 5 พ.ค. 62 13,900
3 - 6 พ.ค. 62 12,900
10 - 13 พ.ค. 62 13,900
11 - 14 พ.ค. 62 13,900
17 - 20 พ.ค. 62 13,900
18 - 21 พ.ค. 62 13,900
24 - 27 พ.ค. 62 13,900
25 - 28 พ.ค. 62 12,900
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 13,900

GDBT VN061 มหัศจรรย์ Fansipan ฮานอย ฮาลอง 4D3N FD

4 วัน 3 คืน

3 เม.ย. - 1 พ.ค. 62


เริ่มต้น 13,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
Day 2 ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
Day 3 ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
Day 4 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 6 เม.ย. 62 14,900
6 - 9 เม.ย. 62 15,900
7 - 10 เม.ย. 62 14,900
10 - 13 เม.ย. 62 14,900
15 - 18 เม.ย. 62 14,900
16 - 19 เม.ย. 62 14,900
21 - 24 เม.ย. 62 13,900
24 - 27 เม.ย. 62 14,900
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 13,900