หน้าแรก > เวียดนาม

GDBT VN01 มหัศจรรย์ Dalat เที่ยวเต็มอิ่ม 3D2N VZ

3 วัน 2 คืน

25 พ.ค. - 1 ก.ค. 62


เริ่มต้น 9,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
Day 2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
Day 3 ดาลัด-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 27 พ.ค. 62 9,900
1 - 3 มิ.ย. 62 9,900
8 - 10 มิ.ย. 62 9,900
15 - 17 มิ.ย. 62 9,900
22 - 24 มิ.ย. 62 9,900
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 9,900
Day 1 กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย •ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน • ชอปปิ้งถนน 36 สาย • โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
Day 2 ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • น้ำตกสีเงิน • ตลาดซาปา
Day 3 ซาปา • เขาฮามลอง • ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน •นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย • สุสานโฮจิมินห์
Day 4 ฮานอย • กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 พ.ค. 62 12,900
5 - 8 ก.ค. 62 12,900
12 - 15 ก.ค. 62 13,900
13 - 16 ก.ค. 62 13,900
26 - 29 ก.ค. 62 13,900
2 - 5 ส.ค. 62 13,900
9 - 12 ส.ค. 62 13,900
10 - 13 ส.ค. 62 13,900
23 - 26 ส.ค. 62 12,900
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 11,900
6 - 9 ก.ย. 62 11,900
13 - 16 ก.ย. 62 11,900
20 - 23 ก.ย. 62 11,900
27 - 30 ก.ย. 62 11,900

GDBT VN003 มหัศจรรย์ Vietnam โปรสุดคุ้ม 4D3N VZ

4 วัน 3 คืน

24 พ.ค. - 26 ส.ค. 62


เริ่มต้น 11,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
Day 2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่
Day 3 ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage-โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
Day 4 โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 พ.ค. 62 13,900
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 13,900
7 - 10 มิ.ย. 62 13,900
14 - 17 มิ.ย. 62 13,900
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 13,900
5 - 8 ก.ค. 62 13,900
12 - 15 ก.ค. 62 13,900
14 - 17 ก.ค. 62 12,900
19 - 22 ก.ค. 62 13,900
26 - 29 ก.ค. 62 13,900
2 - 5 ส.ค. 62 13,900
9 - 12 ส.ค. 62 13,900
16 - 19 ส.ค. 62 12,900
23 - 26 ส.ค. 62 11,900
Day 1 กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร
Day 2 บานาฮิลล์ • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์
Day 3 ฮอยอัน • วัดฟุ๊กเกี๋ยน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • วัดลินห์อึ๋ง • เว้ • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เจดีย์เทียนมู่ • ตลาด Dong Ba • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
Day 4 เว้ • พระราชวังหลวง • นั่งรถสามล้อซิโคล่ • ดานัง • ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 พ.ค. 62 12,900
25 - 28 พ.ค. 62 12,900
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 11,900
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร
Day 2 ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม
Day 3 เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์
Day 4 บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง- ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 พ.ค. 62 13,900
25 - 28 พ.ค. 62 13,900
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 12,900
7 - 10 มิ.ย. 62 13,900
14 - 17 มิ.ย. 62 13,900
21 - 24 มิ.ย. 62 12,900
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 12,900

GDBT VN10 มหัศจรรย์ Vietnam ญาตราง ดาลัด 4D3N PG

4 วัน 3 คืน

24 พ.ค. - 2 ก.ย. 62


เริ่มต้น 12,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง
Day 2 วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • ดาลัด • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
Day 3 นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
Day 4 โบสถ์หินญาตราง • ตลาด DAM • ร้าน SANEST • ญาตราง • กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 พ.ค. 62 12,900
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 13,900
7 - 10 มิ.ย. 62 12,900
14 - 17 มิ.ย. 62 13,900
21 - 24 มิ.ย. 62 12,900
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 13,900
5 - 8 ก.ค. 62 13,900
12 - 15 ก.ค. 62 14,900
19 - 22 ก.ค. 62 13,900
26 - 29 ก.ค. 62 14,900
2 - 5 ส.ค. 62 13,900
9 - 12 ส.ค. 62 14,900
16 - 19 ส.ค. 62 13,900
23 - 26 ส.ค. 62 13,900
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 13,900
Day 1 กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร
Day 2 บานาฮิลล์ • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์
Day 3 ฮอยอัน • วัดฟุ๊กเกี๋ยน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • วัดลินห์อึ๋ง • เว้ • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เจดีย์เทียนมู่ • ตลาด Dong Ba • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
Day 4 เว้ • พระราชวังหลวง • นั่งรถสามล้อซิโค่ล่ • ดานัง • ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 พ.ค. 62 13,900
25 - 28 พ.ค. 62 12,900
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 13,900

GDBT VN005 มหัศจรรย์ Sapa Fansipan 5D4N VJ

5 วัน 4 คืน

22 พ.ค. - 29 ก.ย. 62


เริ่มต้น 13,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
Day 2 ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
Day 3 ซาปา-นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน-ฮานอย
Day 4 ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหง๊อกเซิน –ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
Day 5 ฮานอย-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 26 พ.ค. 62 14,900
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 15,900
5 - 9 มิ.ย. 62 15,900
12 - 16 มิ.ย. 62 15,900
19 - 23 มิ.ย. 62 15,900
26 - 30 มิ.ย. 62 15,900
3 - 7 ก.ค. 62 15,900
10 - 14 ก.ค. 62 15,900
13 - 17 ก.ค. 62 15,900
17 - 21 ก.ค. 62 15,900
24 - 28 ก.ค. 62 15,900
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 15,900
7 - 11 ส.ค. 62 15,900
14 - 18 ส.ค. 62 15,900
21 - 25 ส.ค. 62 13,900
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 15,900
4 - 8 ก.ย. 62 13,900
11 - 15 ก.ย. 62 13,900
18 - 22 ก.ย. 62 13,900
25 - 29 ก.ย. 62 13,900
Day 1 กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • พระราชวังหลวง • นั่งสามล้อซิโคล่ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดงบา • ล่องเรือน้ำหอม
Day 2 สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • บาน่าฮิลล์
Day 3 บาน่าฮิลล์ • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์
Day 4 วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • วัดเกาได๋ • สะพานมังกร • กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 26 พ.ค. 62 14,900
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 14,900
6 - 9 มิ.ย. 62 14,900
13 - 16 มิ.ย. 62 13,900
20 - 23 มิ.ย. 62 14,900
27 - 30 มิ.ย. 62 13,900

GDBT VN061 มหัศจรรย์ Fansipan ฮานอย ฮาลอง 4D3N FD

4 วัน 3 คืน

26 พ.ค. - 3 ก.ค. 62


เริ่มต้น 13,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
Day 2 ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
Day 3 ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
Day 4 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 พ.ค. 62 14,900
2 - 5 มิ.ย. 62 13,900
16 - 19 มิ.ย. 62 13,900
30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62 13,900