หน้าแรก > เวียดนาม

Day 1 กรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) • ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ลำธารนางฟ้า
Day 2 ดาลัด • น้ำตกดาตันลา • นั่งรถ ROLLER COASTER • สวนดอกไม้เมืองหนาว • นั่งรถม้า • จัตุรัสลามเวียน • ทะเลสาบซวนฮวาง • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
Day 3 นั่งกระเช้า • วัดตั๊กลัม • Crazy house • พระราชวังฤดูร้อน • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • สวนแห่งแสงที่ดาลัด • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
Day 4 โฮจิมินห์ • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • ที่ทำการไปรษณีย์กลาง • ตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 5 เม.ย. 63 12,900
13 - 16 เม.ย. 63 วันสงกรานต์ 14,900
14 - 17 เม.ย. 63 วันสงกรานต์ 13,900
15 - 18 เม.ย. 63 วันสงกรานต์ 12,900
23 - 26 เม.ย. 63 11,900
7 - 10 พ.ค. 63 11,900
21 - 24 พ.ค. 63 11,900
28 - 31 พ.ค. 63 11,900

GDBT-VN12 มหัศจรรย์ Vietnam บินหรู อยู่สบาย 4D3N PG

4 วัน 3 คืน

24 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 12,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ • ญาตราง • ดาลัด • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
Day 2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • Crazy House • น้ำตกดาลันลา • มุยเน่ • ลำธารนางฟ้า
Day 3 ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล
Day 4 ปราสาทโพนคร • กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 เม.ย. 63 14,900
1 - 4 พ.ค. 63 15,900
3 - 6 พ.ค. 63 12,900
8 - 11 พ.ค. 63 14,900
22 - 25 พ.ค. 63 14,900
12 - 15 มิ.ย. 63 14,900
26 - 29 มิ.ย. 63 14,900
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - เมืองนิงห์บิงห์ (VJ902 : 14.00-15.50)
Day 2 เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เมืองซาปา - นั่งรถรางไฟฟ้า Muong Hoa - กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - สะพานแก้วมังกรเมฆ
Day 4 เมืองซาปา - เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) - วัดเฉินก๊วก - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน
Day 5 ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VJ901 : 11.10-13.00)
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 8 เม.ย. 63 12,999
11 - 15 เม.ย. 63 15,999
18 - 22 เม.ย. 63 12,999
9 - 13 พ.ค. 63 12,999
16 - 20 พ.ค. 63 12,999
23 - 27 พ.ค. 63 12,999
6 - 10 มิ.ย. 63 14,999
20 - 24 มิ.ย. 63 14,999
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63 14,999

GDGQ1CXR-PG002 เวียดนามใต้ รักสุดๆ ดาลัด 4D3N PG

4 วัน 3 คืน

19 เม.ย. - 1 ก.ค. 63


เริ่มต้น 13,888.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ญาจาง (ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ) (PG993 : 10.20-12.05) - เมืองดาลัด - สวนดอกไม้ - Crazy House - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด
Day 2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - น้ำตกดาตันลา - เมืองญาจาง - วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้าข้ามเกาะ) - โชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง - พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวินเพิร์ล
Day 3 สวนสนุกวินเพิร์ล - วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้ากลับฝั่ง) - โบสถ์ญาจาง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - เมืองญาจาง
Day 4 เมืองญาจาง - ตลาดดัม - ญาจาง (ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG994 : 12.55-14.40)
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 22 เม.ย. 63 15,888
24 - 27 เม.ย. 63 15,888
26 - 29 เม.ย. 63 15,888
1 - 4 พ.ค. 63 15,888
3 - 6 พ.ค. 63 14,888
8 - 11 พ.ค. 63 14,888
10 - 13 พ.ค. 63 13,888
15 - 18 พ.ค. 63 13,888
17 - 20 พ.ค. 63 13,888
22 - 25 พ.ค. 63 14,888
24 - 27 พ.ค. 63 13,888
5 - 8 มิ.ย. 63 13,888
7 - 10 มิ.ย. 63 13,888
12 - 15 มิ.ย. 63 14,888
14 - 17 มิ.ย. 63 14,888
19 - 22 มิ.ย. 63 13,888
21 - 24 มิ.ย. 63 13,888
26 - 29 มิ.ย. 63 13,888
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63 13,888
Day 1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
Day 2 ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
Day 3 ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
Day 4 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 5 เม.ย. 63 13,900
4 - 7 เม.ย. 63 14,900
5 - 8 เม.ย. 63 14,900
11 - 14 เม.ย. 63 16,900
12 - 15 เม.ย. 63 16,900
16 - 19 เม.ย. 63 14,900
18 - 21 เม.ย. 63 13,900
19 - 22 เม.ย. 63 13,900
23 - 26 เม.ย. 63 13,900
25 - 28 เม.ย. 63 13,900
30 เม.ย. - 3 พ.ค. 63 14,900
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร
Day 2 ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม
Day 3 เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์
Day 4 บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 7 เม.ย. 63 14,900
10 - 13 เม.ย. 63 16,900
11 - 14 เม.ย. 63 17,900
13 - 16 เม.ย. 63 16,900
24 - 27 เม.ย. 63 13,900

GDGQ1DAD-PG007 เวียดนามกลาง รักนะ บานาฮิลล์ 4D3N PG

4 วัน 3 คืน

3 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 15,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ำหอม -เมืองเว้ (PG947: 11.00-12.40)
Day 2 เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย-ดานัง-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า-สวนสนุก The Fantasy Park-สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR-สะพานมือโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)-บานาฮิลล์
Day 3 บานาฮิลล์-วัดหลินห์อึ๋ง-เมืองฮอยอัน-ล่องเรือกระด้ง-ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-สะพานมังกร-เมืองดานัง
Day 4 เมืองดานัง-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-กรุงเทพฯ(PG948:13.40-15.20)
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 6 เม.ย. 63 16,999
5 - 8 เม.ย. 63 15,999
10 - 13 เม.ย. 63 16,999
17 - 20 เม.ย. 63 15,999
19 - 22 เม.ย. 63 15,999
24 - 27 เม.ย. 63 15,999
1 - 4 พ.ค. 63 16,999
3 - 6 พ.ค. 63 15,999
8 - 11 พ.ค. 63 16,999
15 - 18 พ.ค. 63 16,999
17 - 20 พ.ค. 63 15,999
22 - 25 พ.ค. 63 15,999
24 - 27 พ.ค. 63 15,999
7 - 10 มิ.ย. 63 15,999
12 - 15 มิ.ย. 63 15,999
14 - 17 มิ.ย. 63 15,999
21 - 24 มิ.ย. 63 15,999
26 - 29 มิ.ย. 63 15,999
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดานัง(สนามบินดานัง) (PG947 : 11.00-12.40 ) – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือชมแม่น้ำหอม – เมืองเว้
Day 2 เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ผ่านชมสะพานมังกร – เมืองดานัง
Day 3 เมืองดานัง- บานาฮิลล์(เต็มวัน) – นั่งกระเช้าลงสู่เมืองดานัง – เมืองดานัง
Day 4 เมืองดานัง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG948 : 13.40-15.20 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 เม.ย. 63 16,999
10 - 13 พ.ค. 63 16,999
29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 63 15,999