หน้าแรก > เวียดนาม

GDZHAN09 Hanoi Mocchau Ningbing 4D3N VJ

4 วัน 3 คืน

24 ต.ค. - 29 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 8,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮวาบิงห์
Day 2 ฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์
Day 3 เมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์
Day 4 เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 ต.ค. 62 9,999
7 - 10 พ.ย. 62 8,999
14 - 17 พ.ย. 62 9,999
21 - 24 พ.ย. 62 9,999
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 9,999
5 - 8 ธ.ค. 62 11,999
12 - 15 ธ.ค. 62 10,999
19 - 22 ธ.ค. 62 10,999
26 - 29 ธ.ค. 62 13,999

GDBZSGN07 Vietnam Dalat Muine 3D2N VZ

3 วัน 2 คืน

25 - 27 ต.ค. 62


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง
Day 2 เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – สวนดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 27 ต.ค. 62 9,999

GDZSGN05 South Vietnam Dalat Hydrangea 3D2N VZ

3 วัน 2 คืน

26 - 28 ต.ค. 62


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – ตลาดไนท์ มาร์เก็ต
Day 2 เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่
Day 3 เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 28 ต.ค. 62 9,999
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
Day 2 เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
Day 3 บานา ฮิลส์ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน (ร้านของที่ระลึก) – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 3 พ.ย. 62 10,999
15 - 17 พ.ย. 62 10,999
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 10,999
9 - 11 ธ.ค. 62 10,999
10 - 12 ธ.ค. 62 10,999
13 - 15 ธ.ค. 62 11,999
27 - 29 ธ.ค. 62 13,999
29 - 31 ธ.ค. 62 14,999
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 15,999
4 - 6 ม.ค. 63 9,999
10 - 12 ม.ค. 63 10,999
24 - 26 ม.ค. 63 12,999
25 - 27 ม.ค. 63 12,999
7 - 9 ก.พ. 63 12,999
10 - 12 ก.พ. 63 9,999
15 - 17 ก.พ. 63 11,999
21 - 23 ก.พ. 63 11,999
6 - 8 มี.ค. 63 11,999
7 - 9 มี.ค. 63 11,999
20 - 22 มี.ค. 63 11,999
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
Day 2 เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร – ตลาดดองบา
Day 3 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองฮอยัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บเนกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์
Day 4 บานา ฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 4 พ.ย. 62 12,999
6 - 9 พ.ย. 62 11,999
7 - 10 พ.ย. 62 12,999
8 - 11 พ.ย. 62 12,999
13 - 16 พ.ย. 62 11,999
15 - 18 พ.ย. 62 12,999
20 - 23 พ.ย. 62 11,999
21 - 24 พ.ย. 62 12,999
27 - 30 พ.ย. 62 11,999
29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 12,999
4 - 7 ธ.ค. 62 12,999
5 - 8 ธ.ค. 62 14,999
9 - 12 ธ.ค. 62 12,999
10 - 13 ธ.ค. 62 12,999
11 - 14 ธ.ค. 62 12,999
12 - 15 ธ.ค. 62 13,999
18 - 21 ธ.ค. 62 12,999
20 - 23 ธ.ค. 62 12,999
25 - 28 ธ.ค. 62 13,999
26 - 29 ธ.ค. 62 14,999
28 - 31 ธ.ค. 62 16,999
1 - 4 ม.ค. 63 13,999
9 - 12 ม.ค. 63 12,999
10 - 13 ม.ค. 63 12,999
15 - 18 ม.ค. 63 10,999
17 - 20 ม.ค. 63 12,999
22 - 25 ม.ค. 63 12,999
23 - 26 ม.ค. 63 13,999
29 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 12,999
30 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 12,999
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 13,999
5 - 8 ก.พ. 63 12,999
6 - 9 ก.พ. 63 13,999
7 - 10 ก.พ. 63 14,999
8 - 11 ก.พ. 63 14,999
12 - 15 ก.พ. 63 12,999
14 - 17 ก.พ. 63 13,999
19 - 22 ก.พ. 63 12,999
20 - 23 ก.พ. 63 13,999
21 - 24 ก.พ. 63 13,999
26 - 29 ก.พ. 63 12,999
27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 13,999
28 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 13,999
4 - 7 มี.ค. 63 12,999
5 - 8 มี.ค. 63 13,999
6 - 9 มี.ค. 63 13,999
11 - 14 มี.ค. 63 12,999
12 - 15 มี.ค. 63 13,999
13 - 16 มี.ค. 63 13,999
18 - 21 มี.ค. 63 12,999
19 - 22 มี.ค. 63 13,999
20 - 23 มี.ค. 63 13,999
25 - 28 มี.ค. 63 12,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ถนนคนเดินฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – แม่น้ำฮัน
Day 2 เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – กระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
Day 3 บานาฮิลส์ – สะพานมือ – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – เมืองดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 12 ม.ค. 63 10,999
11 - 13 ม.ค. 63 10,999
17 - 19 ม.ค. 63 11,999
18 - 20 ม.ค. 63 11,999
14 - 16 ก.พ. 63 11,999
15 - 17 ก.พ. 63 11,999
21 - 23 ก.พ. 63 11,999
22 - 24 ก.พ. 63 11,999
27 - 29 ก.พ. 63 11,999
29 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 11,999
7 - 9 มี.ค. 63 11,999
12 - 14 มี.ค. 63 11,999
13 - 15 มี.ค. 63 11,999
14 - 16 มี.ค. 63 11,999
20 - 22 มี.ค. 63 11,999
21 - 23 มี.ค. 63 11,999
26 - 28 มี.ค. 63 11,999
27 - 29 มี.ค. 63 11,999
28 - 30 มี.ค. 63 11,999

GDZHAN08 North Vietnam Hanoi Sapa 4D3N VJ

4 วัน 3 คืน

24 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา
Day 2 ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
Day 4 เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 ต.ค. 62 13,999
25 - 28 ต.ค. 62 13,999
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 13,999
7 - 10 พ.ย. 62 12,999
8 - 11 พ.ย. 62 12,999
14 - 17 พ.ย. 62 12,999
21 - 24 พ.ย. 62 12,999
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 12,999
5 - 8 ธ.ค. 62 13,999
7 - 10 ธ.ค. 62 14,999
12 - 15 ธ.ค. 62 13,999
19 - 22 ธ.ค. 62 13,999
26 - 29 ธ.ค. 62 15,999
27 - 30 ธ.ค. 62 15,999
28 - 31 ธ.ค. 62 17,999

GDZSGN06 Vietnam Dalat Muine Hochiminh 4D3N VZ

4 วัน 3 คืน

25 - 28 ต.ค. 62


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์ มาร์เก็ต
Day 2 เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่
Day 3 เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง
Day 4 เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – กรุงโฮจิมินห์ – โบสถ์นอเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 28 ต.ค. 62 12,999

GDZDAD23 Danang Hoian Hue 4D3N PG

4 วัน 3 คืน

26 ต.ค. - 25 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
Day 2 บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
Day 3 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองดานัง
Day 4 เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ต.ค. 62 13,999
30 ต.ค. - 2 พ.ย. 62 12,999
2 - 5 พ.ย. 62 13,999
6 - 9 พ.ย. 62 13,999
13 - 16 พ.ย. 62 12,999
20 - 23 พ.ย. 62 12,999
23 - 26 พ.ย. 62 13,999
27 - 30 พ.ย. 62 12,999
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 13,999
7 - 10 ธ.ค. 62 14,999
8 - 11 ธ.ค. 62 14,999
12 - 15 ธ.ค. 62 14,999
13 - 16 ธ.ค. 62 14,999
14 - 17 ธ.ค. 62 14,999
20 - 23 ธ.ค. 62 14,999
21 - 24 ธ.ค. 62 13,999
22 - 25 ธ.ค. 62 14,999

GDBZDAD19 Vietnam Danang Hoian Hue 4D3N VZ

4 วัน 3 คืน

27 ต.ค. - 1 พ.ย. 62


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
Day 2 บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
Day 3 วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง
Day 4 เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 30 ต.ค. 62 12,999
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 12,999
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามิบนดอนเมือง– สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
Day 2 เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร – ตลาดดองบา
Day 3 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองฮอยัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บเนกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์
Day 4 บานา ฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 13,999
7 - 10 พ.ย. 62 13,999
14 - 17 พ.ย. 62 13,999
21 - 24 พ.ย. 62 13,999
12 - 15 ธ.ค. 62 13,999
16 - 19 ธ.ค. 62 12,999

GDZHAN07 Hanoi Sapa Halong Ningbing 5D4N VJ

5 วัน 4 คืน

25 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 13,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
Day 2 เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย
Day 3 เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต
Day 4 เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
Day 5 เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 29 ต.ค. 62 13,999
8 - 12 พ.ย. 62 13,999
15 - 19 พ.ย. 62 13,999
22 - 26 พ.ย. 62 13,999
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 13,999
4 - 8 ธ.ค. 62 14,999
6 - 10 ธ.ค. 62 14,999
13 - 17 ธ.ค. 62 14,999
20 - 24 ธ.ค. 62 14,999
25 - 29 ธ.ค. 62 15,999
27 - 31 ธ.ค. 62 18,999

GDZDAD22 Danang Hoian Hue 4D3N PG

4 วัน 3 คืน

24 ต.ค. - 3 พ.ย. 62


เริ่มต้น 14,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร
Day 2 ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
Day 3 บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
Day 4 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 ต.ค. 62 14,999
25 - 28 ต.ค. 62 14,999
26 - 29 ต.ค. 62 14,999
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 14,999

GDZHAN06 Vietnam Hanoi Sapa Halong Ningbing 4D3N TG

4 วัน 3 คืน

24 ต.ค. - 22 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 15,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
Day 2 เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
Day 3 จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
Day 4 เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 ต.ค. 62 15,999
7 - 10 พ.ย. 62 15,999
21 - 24 พ.ย. 62 15,999
5 - 8 ธ.ค. 62 16,999
12 - 15 ธ.ค. 62 15,999
19 - 22 ธ.ค. 62 15,999