หน้าแรก > เวียดนาม

GDBZSGN07 Vietnam Dalat Muine 3D2N VZ

3 วัน 2 คืน

26 ก.ค. - 27 ต.ค. 62


เริ่มต้น 7,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง
Day 2 เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – สวนดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 28 ก.ค. 62 9,999
9 - 11 ส.ค. 62 9,999
10 - 12 ส.ค. 62 9,999
16 - 18 ส.ค. 62 8,999
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 8,999
6 - 8 ก.ย. 62 7,999
27 - 29 ก.ย. 62 8,999
11 - 13 ต.ค. 62 10,999
25 - 27 ต.ค. 62 9,999

GDZSGN05 South Vietnam Dalat Hydrangea 3D2N VZ

3 วัน 2 คืน

3 ส.ค. - 28 ต.ค. 62


เริ่มต้น 7,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – ตลาดไนท์ มาร์เก็ต
Day 2 เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่
Day 3 เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 5 ส.ค. 62 8,999
17 - 19 ส.ค. 62 8,999
24 - 26 ส.ค. 62 8,999
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 8,999
7 - 9 ก.ย. 62 7,999
14 - 16 ก.ย. 62 8,999
21 - 23 ก.ย. 62 8,999
28 - 30 ก.ย. 62 8,999
5 - 7 ต.ค. 62 9,999
12 - 14 ต.ค. 62 12,999
16 - 18 ต.ค. 62 9,999
19 - 21 ต.ค. 62 9,999
26 - 28 ต.ค. 62 9,999

GDBZHAN16 Vietnam Sapa Hanoi 4D3N VJ

4 วัน 3 คืน

22 - 25 ส.ค. 62


เริ่มต้น 8,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา
Day 2 เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต
Day 3 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
Day 4 เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 25 ส.ค. 62 8,999

GDZHAN09 Hanoi Mocchau Ningbing 4D3N VJ

4 วัน 3 คืน

10 ต.ค. - 29 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 8,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮวาบิงห์
Day 2 ฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์
Day 3 เมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์
Day 4 เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 13 ต.ค. 62 10,999
13 - 16 ต.ค. 62 10,999
17 - 20 ต.ค. 62 9,999
24 - 27 ต.ค. 62 9,999
7 - 10 พ.ย. 62 8,999
14 - 17 พ.ย. 62 9,999
21 - 24 พ.ย. 62 9,999
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 9,999
5 - 8 ธ.ค. 62 11,999
12 - 15 ธ.ค. 62 10,999
19 - 22 ธ.ค. 62 10,999
26 - 29 ธ.ค. 62 13,999

GDBZDAD19 Vietnam Danang Hoian Hue 4D3N VZ

4 วัน 3 คืน

25 ก.ค. - 1 พ.ย. 62


เริ่มต้น 10,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
Day 2 บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
Day 3 วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง
Day 4 เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 28 ก.ค. 62 12,999
26 - 29 ก.ค. 62 14,999
1 - 4 ส.ค. 62 12,999
9 - 12 ส.ค. 62 13,999
10 - 13 ส.ค. 62 13,999
15 - 18 ส.ค. 62 12,999
22 - 25 ส.ค. 62 12,999
23 - 26 ส.ค. 62 12,999
5 - 8 ก.ย. 62 12,999
6 - 9 ก.ย. 62 10,999
12 - 15 ก.ย. 62 12,900
20 - 23 ก.ย. 62 10,999
26 - 29 ก.ย. 62 12,999
1 - 4 ต.ค. 62 11,999
2 - 5 ต.ค. 62 11,999
3 - 6 ต.ค. 62 12,999
4 - 7 ต.ค. 62 12,999
5 - 8 ต.ค. 62 12,999
8 - 11 ต.ค. 62 11,999
13 - 16 ต.ค. 62 15,999
15 - 18 ต.ค. 62 11,999
16 - 19 ต.ค. 62 11,999
17 - 20 ต.ค. 62 12,999
18 - 21 ต.ค. 62 12,999
19 - 22 ต.ค. 62 12,999
21 - 24 ต.ค. 62 12,999
22 - 25 ต.ค. 62 12,999
27 - 30 ต.ค. 62 12,999
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 12,999

GDZSGN06 Vietnam Dalat Muine Hochiminh 4D3N VZ

4 วัน 3 คืน

26 ก.ค. - 28 ต.ค. 62


เริ่มต้น 10,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์ มาร์เก็ต
Day 2 เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่
Day 3 เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง
Day 4 เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – กรุงโฮจิมินห์ – โบสถ์นอเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ก.ค. 62 14,999
9 - 12 ส.ค. 62 13,999
23 - 26 ส.ค. 62 10,999
13 - 16 ก.ย. 62 11,999
27 - 30 ก.ย. 62 11,999
4 - 7 ต.ค. 62 12,999
11 - 14 ต.ค. 62 14,999
18 - 21 ต.ค. 62 12,999
25 - 28 ต.ค. 62 12,999

GDZHAN08 North Vietnam Hanoi Sapa 4D3N VJ

4 วัน 3 คืน

22 ส.ค. - 31 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 10,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา
Day 2 ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
Day 4 เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 25 ส.ค. 62 10,999
5 - 8 ก.ย. 62 11,999
19 - 22 ก.ย. 62 11,999
3 - 6 ต.ค. 62 11,999
4 - 7 ต.ค. 62 11,999
10 - 13 ต.ค. 62 13,999
11 - 14 ต.ค. 62 13,999
12 - 15 ต.ค. 62 14,999
13 - 16 ต.ค. 62 13,999
17 - 20 ต.ค. 62 13,999
18 - 21 ต.ค. 62 13,999
24 - 27 ต.ค. 62 13,999
25 - 28 ต.ค. 62 13,999
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 13,999
7 - 10 พ.ย. 62 12,999
8 - 11 พ.ย. 62 12,999
14 - 17 พ.ย. 62 12,999
21 - 24 พ.ย. 62 12,999
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 12,999
5 - 8 ธ.ค. 62 13,999
7 - 10 ธ.ค. 62 14,999
12 - 15 ธ.ค. 62 13,999
19 - 22 ธ.ค. 62 13,999
26 - 29 ธ.ค. 62 15,999
27 - 30 ธ.ค. 62 15,999
28 - 31 ธ.ค. 62 17,999
Day 1 กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย •ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน • ชอปปิ้งถนน 36 สาย • โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
Day 2 ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • น้ำตกสีเงิน • ตลาดซาปา
Day 3 ซาปา • เขาฮามลอง • ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน •นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย • สุสานโฮจิมินห์
Day 4 ฮานอย • กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ก.ค. 62 13,900
2 - 5 ส.ค. 62 13,900
9 - 12 ส.ค. 62 13,900
10 - 13 ส.ค. 62 13,900
23 - 26 ส.ค. 62 12,900
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 11,900
6 - 9 ก.ย. 62 11,900
13 - 16 ก.ย. 62 11,900
20 - 23 ก.ย. 62 11,900
27 - 30 ก.ย. 62 11,900

GDBT VN003 มหัศจรรย์ Vietnam โปรสุดคุ้ม 4D3N VZ

4 วัน 3 คืน

26 ก.ค. - 26 ส.ค. 62


เริ่มต้น 11,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
Day 2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่
Day 3 ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage-โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
Day 4 โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ก.ค. 62 13,900
2 - 5 ส.ค. 62 13,900
9 - 12 ส.ค. 62 13,900
16 - 19 ส.ค. 62 12,900
23 - 26 ส.ค. 62 11,900

GDZDAD23 Danang Hoian Hue 4D3N PG

4 วัน 3 คืน

31 ส.ค. - 25 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 11,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
Day 2 บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
Day 3 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองดานัง
Day 4 เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 14,999
7 - 10 ก.ย. 62 11,999
14 - 17 ก.ย. 62 12,999
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 12,999
5 - 8 ต.ค. 62 13,999
10 - 13 ต.ค. 62 13,999
12 - 15 ต.ค. 62 15,999
13 - 16 ต.ค. 62 13,999
26 - 29 ต.ค. 62 13,999
30 ต.ค. - 2 พ.ย. 62 12,999
2 - 5 พ.ย. 62 13,999
6 - 9 พ.ย. 62 13,999
13 - 16 พ.ย. 62 12,999
20 - 23 พ.ย. 62 12,999
23 - 26 พ.ย. 62 13,999
27 - 30 พ.ย. 62 12,999
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 13,999
7 - 10 ธ.ค. 62 14,999
8 - 11 ธ.ค. 62 14,999
12 - 15 ธ.ค. 62 14,999
13 - 16 ธ.ค. 62 14,999
14 - 17 ธ.ค. 62 14,999
20 - 23 ธ.ค. 62 14,999
21 - 24 ธ.ค. 62 13,999
22 - 25 ธ.ค. 62 14,999

GDZHAN07 Hanoi Sapa Halong Ningbing 5D4N VJ

5 วัน 4 คืน

6 ก.ย. - 31 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 11,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
Day 2 เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย
Day 3 เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต
Day 4 เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
Day 5 เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 10 ก.ย. 62 11,999
20 - 24 ก.ย. 62 11,999
4 - 8 ต.ค. 62 12,999
9 - 13 ต.ค. 62 13,999
11 - 15 ต.ค. 62 14,999
16 - 20 ต.ค. 62 13,999
18 - 22 ต.ค. 62 13,999
25 - 29 ต.ค. 62 13,999
8 - 12 พ.ย. 62 13,999
15 - 19 พ.ย. 62 13,999
22 - 26 พ.ย. 62 13,999
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 13,999
4 - 8 ธ.ค. 62 14,999
6 - 10 ธ.ค. 62 14,999
13 - 17 ธ.ค. 62 14,999
20 - 24 ธ.ค. 62 14,999
25 - 29 ธ.ค. 62 15,999
27 - 31 ธ.ค. 62 18,999

GDBT VN10 มหัศจรรย์ Vietnam ญาตราง ดาลัด 4D3N PG

4 วัน 3 คืน

26 ก.ค. - 2 ก.ย. 62


เริ่มต้น 12,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง
Day 2 วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • ดาลัด • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
Day 3 นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
Day 4 โบสถ์หินญาตราง • ตลาด DAM • ร้าน SANEST • ญาตราง • กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ก.ค. 62 14,900
2 - 5 ส.ค. 62 13,900
9 - 12 ส.ค. 62 14,900
16 - 19 ส.ค. 62 13,900
23 - 26 ส.ค. 62 13,900
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 13,900

GDZDAD20 Vietnam Danang Hoian Hue Bana Hills 4D3N FD

4 วัน 3 คืน

29 ก.ค. - 3 ส.ค. 62


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร
Day 2 ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
Day 3 บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
Day 4 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 13,999
30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 13,999
31 ก.ค. - 3 ส.ค. 62 13,999

GDBZHAN02 Destiny Vietnam 5D4N VJ

5 วัน 4 คืน

9 - 27 ส.ค. 62


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
Day 2 เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย
Day 3 เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต
Day 4 เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
Day 5 เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 13 ส.ค. 62 14,999
23 - 27 ส.ค. 62 12,999

GDBT VN005 มหัศจรรย์ Sapa Fansipan 5D4N VJ

5 วัน 4 คืน

31 ก.ค. - 29 ก.ย. 62


เริ่มต้น 13,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
Day 2 ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
Day 3 ซาปา-นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน-ฮานอย
Day 4 ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหง๊อกเซิน –ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
Day 5 ฮานอย-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 15,900
7 - 11 ส.ค. 62 15,900
14 - 18 ส.ค. 62 15,900
21 - 25 ส.ค. 62 13,900
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 15,900
4 - 8 ก.ย. 62 13,900
11 - 15 ก.ย. 62 13,900
18 - 22 ก.ย. 62 13,900
25 - 29 ก.ย. 62 13,900

GDZDAD22 Danang Hoian Hue 4D3N PG

4 วัน 3 คืน

25 ก.ค. - 3 พ.ย. 62


เริ่มต้น 13,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร
Day 2 ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
Day 3 บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
Day 4 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 28 ก.ค. 62 14,999
26 - 29 ก.ค. 62 14,999
1 - 4 ส.ค. 62 14,999
2 - 5 ส.ค. 62 14,999
8 - 11 ส.ค. 62 14,999
9 - 12 ส.ค. 62 15,999
15 - 18 ส.ค. 62 14,999
16 - 19 ส.ค. 62 14,999
22 - 25 ส.ค. 62 14,999
23 - 26 ส.ค. 62 14,999
29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 14,999
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 14,999
5 - 8 ก.ย. 62 13,999
6 - 9 ก.ย. 62 14,999
12 - 15 ก.ย. 62 14,999
13 - 16 ก.ย. 62 14,999
19 - 22 ก.ย. 62 14,999
20 - 23 ก.ย. 62 14,999
26 - 29 ก.ย. 62 14,999
27 - 30 ก.ย. 62 14,999
3 - 6 ต.ค. 62 13,999
4 - 7 ต.ค. 62 14,999
5 - 8 ต.ค. 62 14,999
10 - 13 ต.ค. 62 14,999
11 - 14 ต.ค. 62 16,999
12 - 15 ต.ค. 62 16,999
17 - 20 ต.ค. 62 14,999
18 - 21 ต.ค. 62 14,999
19 - 22 ต.ค. 62 14,999
20 - 23 ต.ค. 62 14,999
24 - 27 ต.ค. 62 14,999
25 - 28 ต.ค. 62 14,999
26 - 29 ต.ค. 62 14,999
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 14,999

GDZHAN06 Vietnam Hanoi Sapa Halong Ningbing 4D3N TG

4 วัน 3 คืน

26 ก.ค. - 22 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 13,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
Day 2 เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
Day 3 จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
Day 4 เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ก.ค. 62 16,999
9 - 12 ส.ค. 62 15,999
22 - 25 ส.ค. 62 13,999
12 - 15 ก.ย. 62 14,999
26 - 29 ก.ย. 62 14,999
11 - 14 ต.ค. 62 16,999
17 - 20 ต.ค. 62 15,999
24 - 27 ต.ค. 62 15,999
7 - 10 พ.ย. 62 15,999
21 - 24 พ.ย. 62 15,999
5 - 8 ธ.ค. 62 16,999
12 - 15 ธ.ค. 62 15,999
19 - 22 ธ.ค. 62 15,999

GDBZDAD13 Vietnam Bana Hills 4D3N FD

4 วัน 3 คืน

8 - 11 ส.ค. 62


เริ่มต้น 14,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
Day 2 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ
Day 3 บาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง – จั่วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร
Day 4 เมืองดานัง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 11 ส.ค. 62 14,999