หน้าแรก > ตุรกี

GDSM01 Turkey Variety 8D6N UIA

8 วัน 6 คืน

8 ก.ย. - 7 พ.ย. 62


เริ่มต้น 26,900.-
Day 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงอังการ่า (ประเทศตุรกี)
Day 2 อังการ่า - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่
Day 3 คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่
Day 4 ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซุส - อิชเมียร์
Day 5 เปอร์กามัม - ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล
Day 6 ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล
Day 7 อิสตันบูล - ยูเครน
Day 8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 15 ก.ย. 62 28,900
15 - 22 ก.ย. 62 29,900
22 - 29 ก.ย. 62 29,900
29 ก.ย. - 6 ต.ค. 62 29,900
6 - 13 ต.ค. 62 29,900
13 - 20 ต.ค. 62 30,900
24 - 31 ต.ค. 62 29,900
27 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 29,900
31 ต.ค. - 7 พ.ย. 62 29,900

GDSM03 Wonder Turkey 9D6N W5

9 วัน 6 คืน

1 ส.ค. - 1 พ.ย. 62


เริ่มต้น 27,900.-
Day 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน
Day 2 เตหะราน - อิสตันบูล
Day 3 อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
Day 4 ทรอย - เปอกามัม - อีชเมียร์
Day 5 คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
Day 6 ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย
Day 7 คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า
Day 8 อังการ่า - เตหะราน
Day 9 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 9 ส.ค. 62 29,900
8 - 16 ส.ค. 62 31,900
15 - 23 ส.ค. 62 29,900
22 - 30 ส.ค. 62 29,900
29 ส.ค. - 6 ก.ย. 62 29,900
5 - 13 ก.ย. 62 29,900
12 - 20 ก.ย. 62 29,900
19 - 27 ก.ย. 62 29,900
26 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 29,900
3 - 11 ต.ค. 62 29,900
10 - 18 ต.ค. 62 31,900
17 - 25 ต.ค. 62 31,900
24 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 29,900

GDHG14B Turkey Saver 10D7N EK

10 วัน 7 คืน

10 ก.ย. - 13 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 29,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
Day 3 อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
Day 4 เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
Day 5 บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
Day 6 เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
Day 7 เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า
Day 8 เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
Day 9 เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
Day 10 ดูไบ – สุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 19 ก.ย. 62 30,900
17 - 26 ก.ย. 62 30,900
20 - 29 ก.ย. 62 30,900
27 ก.ย. - 6 ต.ค. 62 30,900
2 - 11 ต.ค. 62 30,900
7 - 16 ต.ค. 62 30,900
15 - 24 ต.ค. 62 32,900
17 - 26 ต.ค. 62 32,900
18 - 27 ต.ค. 62 32,900
19 - 28 ต.ค. 62 32,900
22 - 31 ต.ค. 62 32,900
25 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 29,900
6 - 15 พ.ย. 62 29,900
15 - 24 พ.ย. 62 29,900
19 - 28 พ.ย. 62 29,900
29 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62 29,900
30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 62 29,900
2 - 11 ธ.ค. 62 29,900
4 - 13 ธ.ค. 62 29,900

GDSM04 Turkey Kazakhstan 8D5N KC

8 วัน 5 คืน

3 - 31 ส.ค. 62


เริ่มต้น 30,900.-
Day 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - อิสตันบลู
Day 2 ชานัคคาเล่ - ไอวาลิค
Day 3 คูซาดาสึ - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
Day 4 ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
Day 5 คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า
Day 6 อิสตันบูล
Day 7 อัลมาตี
Day 8 อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 10 ส.ค. 62 30,900
10 - 17 ส.ค. 62 32,900
17 - 24 ส.ค. 62 30,900
24 - 31 ส.ค. 62 30,900

GDQE3ESB W5001 Grand Turkey 10D7N W5

10 วัน 7 คืน

8 ส.ค. - 4 พ.ย. 62


เริ่มต้น 31,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 เตหะราน – อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
Day 3 คัปปาโดเกีย (OPTIONAL HOT AIR BALLOON) – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
Day 4 คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
Day 5 ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
Day 6 คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
Day 7 ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
Day 8 พระราชวังโดลมาบาเช – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์ บาร์ซ่าร์
Day 9 สนามบินอิสตัลบูล – เตหะราน
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 17 ส.ค. 62 32,900
12 - 21 ก.ย. 62 32,900
19 - 28 ก.ย. 62 32,900
26 ก.ย. - 5 ต.ค. 62 32,900
26 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 34,900

GDQE3SAW EK004 Classic Turkey 10D7N EK

10 วัน 7 คืน

3 ก.ย. - 5 ต.ค. 62


เริ่มต้น 31,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 ดูไบ – อังการ่า
Day 3 อังการ่า - คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
Day 4 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล
Day 5 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
Day 6 คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
Day 7 อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
Day 8 ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แกรนด์บาซาร์
Day 9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 12 ก.ย. 62 32,900
10 - 19 ก.ย. 62 32,900
17 - 26 ก.ย. 62 32,900
24 ก.ย. - 5 ต.ค. 62 32,900

GDZIST17 Turkey 9D6N TK

9 วัน 6 คืน

11 ส.ค. - 7 ต.ค. 62


เริ่มต้น 31,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
Day 3 เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
Day 4 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนองุ่น – เมืองปามุคคาเล่
Day 5 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองอิชเมียร์
Day 6 เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
Day 7 เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม
Day 8 เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
Day 9 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 19 ส.ค. 62 33,999
16 - 24 ส.ค. 62 31,999
17 - 25 ส.ค. 62 31,999
18 - 26 ส.ค. 62 33,999
23 - 31 ส.ค. 62 33,999
24 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 33,999
25 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 33,999
30 ส.ค. - 7 ก.ย. 62 33,999
31 ส.ค. - 8 ก.ย. 62 33,999
1 - 9 ก.ย. 62 33,999
6 - 14 ก.ย. 62 33,999
7 - 15 ก.ย. 62 33,999
8 - 16 ก.ย. 62 33,999
13 - 21 ก.ย. 62 33,999
14 - 22 ก.ย. 62 33,999
15 - 23 ก.ย. 62 33,999
21 - 29 ก.ย. 62 33,999
27 ก.ย. - 5 ต.ค. 62 33,999
28 ก.ย. - 6 ต.ค. 62 33,999
29 ก.ย. - 7 ต.ค. 62 33,999