หน้าแรก > ตุรกี

GDHG14B Turkey Saver 10D7N EK

10 วัน 7 คืน

13 มิ.ย. - 13 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 29,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
Day 3 อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
Day 4 เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
Day 5 บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
Day 6 เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
Day 7 เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า
Day 8 เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
Day 9 เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
Day 10 ดูไบ – สุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 22 มิ.ย. 62 30,900
10 - 19 ก.ย. 62 30,900
17 - 26 ก.ย. 62 30,900
20 - 29 ก.ย. 62 30,900
27 ก.ย. - 6 ต.ค. 62 30,900
2 - 11 ต.ค. 62 30,900
7 - 16 ต.ค. 62 30,900
15 - 24 ต.ค. 62 32,900
17 - 26 ต.ค. 62 32,900
18 - 27 ต.ค. 62 32,900
19 - 28 ต.ค. 62 32,900
22 - 31 ต.ค. 62 32,900
25 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 29,900
6 - 15 พ.ย. 62 29,900
15 - 24 พ.ย. 62 29,900
19 - 28 พ.ย. 62 29,900
29 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62 29,900
30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 62 29,900
2 - 11 ธ.ค. 62 29,900
4 - 13 ธ.ค. 62 29,900

GDQE3SAW EK004 Classic Turkey 10D7N EK

10 วัน 7 คืน

4 มิ.ย. - 5 ต.ค. 62


เริ่มต้น 31,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 ดูไบ – อังการ่า
Day 3 อังการ่า - คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
Day 4 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล
Day 5 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
Day 6 คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
Day 7 อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
Day 8 ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แกรนด์บาซาร์
Day 9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 13 มิ.ย. 62 32,900
18 - 27 มิ.ย. 62 32,900
3 - 12 ก.ย. 62 32,900
10 - 19 ก.ย. 62 32,900
17 - 26 ก.ย. 62 32,900
24 ก.ย. - 5 ต.ค. 62 32,900

GDQE3ESB W5001 Grand Turkey 10D7N W5

10 วัน 7 คืน

20 มิ.ย. - 4 พ.ย. 62


เริ่มต้น 31,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 เตหะราน – อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
Day 3 คัปปาโดเกีย (OPTIONAL HOT AIR BALLOON) – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
Day 4 คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
Day 5 ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
Day 6 คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
Day 7 ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
Day 8 พระราชวังโดลมาบาเช – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์ บาร์ซ่าร์
Day 9 สนามบินอิสตัลบูล – เตหะราน
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 29 มิ.ย. 62 31,900
27 มิ.ย. - 6 ก.ค. 62 31,900
6 - 15 ก.ค. 62 32,900
11 - 20 ก.ค. 62 32,900
25 ก.ค. - 3 ส.ค. 62 32,900
8 - 17 ส.ค. 62 32,900
12 - 21 ก.ย. 62 32,900
19 - 28 ก.ย. 62 32,900
26 ก.ย. - 5 ต.ค. 62 32,900
26 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 34,900