หน้าแรก > ไต้หวัน

GMT1 ไต้หวัน Yilan Pathway Ultra Marathon Trail Run 4D3N CI

4 วัน 3 คืน

19 - 22 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 29,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ - เถาหยวน - กระเช้าเมาคง+ไร่ชา - เค้กพายสับปะรด
Day 2 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ไทเป 101 - อิสระซีเหมินติง (ไม่รวมค่าเดินทาง)
Day 3 2019 Taipei-Yilan Pathway Ultra Marathon
Day 4 เมืองอี๋หลัน - ร้านสร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม - เถาหยวน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 22 ธ.ค. 62 Half Marathon 27km 29,900
19 - 22 ธ.ค. 62 Full Marathon 55km 30,900

GMT2 ไต้หวัน Taipei-Yangmingshan Ultra Marathon 2020 5D3N BR

5 วัน 3 คืน

9 - 13 ม.ค. 63


เริ่มต้น 30,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ - เถาหยวน - Sky Walk - ถนนโบราณต้าซี - ไทเป - เค้กพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - อิสระซีเหมินติง (ไม่รวมค่าเดินทาง)
Day 3 พิพิธภัณฑ์กู้กง - ร้านสร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม - อุทยานหยางหมิงซาน
Day 4 Taipei Yangmingshan Ultra marathon 2020
Day 5 เถาหยวน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 13 ม.ค. 63 Half Marathon 20km 30,900
9 - 13 ม.ค. 63 Full Marathon 42/66km 31,900
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
Day 2 อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชา – เดินทางไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง
Day 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –นั่งกระเช้า – หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – Countdown 2020 ในไทจง
Day 4 เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
Day 5 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ร้านสร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม – ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 38,800
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
Day 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –นั่งกระเช้า – หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า – เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้
Day 3 อาหลี่ซัน – ชิมชา – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจี้ยอี้
Day 4 เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – Countdown 2020
Day 5 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ร้านสร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม – ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 39,800
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน- ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว – วัดต้าหลงตงเป่าอัน – วัดขงจื้อ – วัดเทียนโฮ่ว – วัดชิงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – วัดสิงเทียนกง – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
Day 4 วัดกวนตู้ - ร้านสินค้าปลอดภาษี – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 11 พ.ย. 62 23,900
12 - 15 ธ.ค. 62 23,900
20 - 23 ธ.ค. 62 23,900
7 - 10 ก.พ. 63 23,900
14 - 17 ก.พ. 63 23,900
21 - 24 ก.พ. 63 23,900
3 - 6 มี.ค. 63 23,900
5 - 8 มี.ค. 63 23,900
13 - 16 มี.ค. 63 23,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม
Day 2 เกาสง - ร้านพายสับปะรด – วัดโฝวกวงซัน – สนามบินเกาสง – บินภายในเกาสง เกาะจินเหมิน – ตึกจวี่กวง – ร้านขนมน้ำตาลฆ้อง – ห้องน้ำชา 831
Day 3 อุโมงค์ไจ่ซาน – พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823–ร้านสมุนไพรอี้เถียวเกิง–ร้านเส้นหมี่จินเหมิน บินภายในจากเกาะจินเหมินสู่เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง
Day 4 เกาสง –เจดีย์มังกรเสือ – สนามบินเกาสง – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 8 พ.ย. 62 25,900
19 - 22 พ.ย. 62 25,900
10 - 13 ธ.ค. 62 25,900
14 - 17 ธ.ค. 62 25,900
17 - 20 ธ.ค. 62 25,900
11 - 14 ก.พ. 63 25,900
18 - 21 ก.พ. 63 25,900
3 - 6 มี.ค. 63 25,900
17 - 20 มี.ค. 63 25,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
Day 2 อุทยานอาหลี่ซัน(1) – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเสวียนกวง – วัดเหวินอู่ – เมืองไทจง
Day 3 หมู่บ้านสายรุ้ง – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium Power – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – นั่งรถไฟ TRA สู่เมืองฮัวเหลียน
Day 4 อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ(2) – นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองไทเป –ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – DUTY FEE – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
Day 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว(3) – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 15 พ.ย. 62 26,900
22 - 26 พ.ย. 62 26,900
24 - 28 พ.ย. 62 26,900
6 - 10 ธ.ค. 62 27,900
15 - 19 ธ.ค. 62 26,900
16 - 20 ธ.ค. 62 26,900
17 - 21 ธ.ค. 62 26,900
19 - 23 ม.ค. 63 26,900
26 - 30 ม.ค. 63 26,900
10 - 14 ก.พ. 63 26,900
16 - 20 ก.พ. 63 26,900
23 - 27 ก.พ. 63 26,900
2 - 6 มี.ค. 63 26,900
8 - 12 มี.ค. 63 26,900
14 - 18 มี.ค. 63 27,900
21 - 25 มี.ค. 63 27,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน - น้ำตกสือเฟิน – เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
Day 2 ไทเป – ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก – สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน -D.I.Y.เค้กพายสับปะรด – แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ STREET FOOD ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน
Day 3 ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 14 พ.ย. 62 26,900
26 - 28 พ.ย. 62 26,900
10 - 12 ธ.ค. 62 26,900
17 - 19 ธ.ค. 62 26,900
4 - 6 ก.พ. 63 26,900
18 - 20 ก.พ. 63 26,900
10 - 12 มี.ค. 63 26,900
18 - 20 มี.ค. 63 26,900
25 - 27 มี.ค. 63 26,900
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) –ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป-พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน-สวนพฤกษศาสตร์-พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว-พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว- ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
Day 3 ไทเป – ชมทำเนียบประธานาธิบดี –ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ - ร้านสินค้าปลอดภาษี
Day 4 ไทเป – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สนามบินนานาชาติเถาหยวน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 11 พ.ย. 62 27,900
12 - 15 ธ.ค. 62 27,900
20 - 23 ธ.ค. 62 27,900
7 - 10 ก.พ. 63 27,900
14 - 17 ก.พ. 63 27,900
21 - 24 ก.พ. 63 27,900
3 - 6 มี.ค. 63 27,900
5 - 8 มี.ค. 63 27,900
13 - 16 มี.ค. 63 27,900
Day 1 กรุงเทพฯ - เถาหยวน (ประเทศไต้หวัน)
Day 2 ไทเป – หนานโถว – วัดเหวินอวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซำจั้ง – หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า – ไทจง
Day 3 ไทจง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ทะเลสาบ 2 พี่น้อง - ป่าสน – รถไฟโบราณ – เจียอี้
Day 4 เจียอี้ – เกาสง – วัดฝอกวงซาน – อีด้า เวิลด์
Day 5 เกาสง – วัดเจดีย์มังกร เสือ – ร้านพายสับปะรด – ไถตง
Day 6 ไถตง – ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว – สะพาน 8 โค้ง – Monument Marking the Tropic of Cancer จุดชมวิวสือทีผิง – ทาโรโกะ – ฮวาเหลียน
Day 7 ฮวาเหลียน – รถไฟด่วน สู่เมืองไทเป – เย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101
Day 8 ไทเป - สร้อยเจอมาเนียม – เจียงไคเชค – ซีเหมินติง – ดิวตี้ฟรี – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 วันปีใหม่ 41,900
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก –ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(เหยียนหวน) Guest House ระดับมิชลินสตาร์ 2 ดาว
Day 2 ไทเป – พิพิธภัณท์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89)– ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(ซุปกระดูกหมู) Din Tai Fung ระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาว - Palais De Chine ระดับมิชลินสตาร์ 3ดาว
Day 3 ไทเป – ร้านค้าปลอดภาษี – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 14 พ.ย. 62 50,900
26 - 28 พ.ย. 62 50,900
10 - 12 ธ.ค. 62 50,900
17 - 19 ธ.ค. 62 50,900
4 - 6 ก.พ. 63 50,900
18 - 20 ก.พ. 63 50,900
10 - 12 มี.ค. 63 50,900
18 - 20 มี.ค. 63 50,900
25 - 27 มี.ค. 63 50,900
Day 1 เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ-เถาหยวน (BR206 : 01.45-06.35) ผูหลี่-ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้ ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไถจง-สวนดอกไม้ไถจง-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี-อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว
Day 4 เจียวซี-โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 ไทเป-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-MITSUI OUTLET-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (BR205 : 20.45-23.30)
วันเวลาเดินทาง ราคา
16 - 20 พ.ย. 62 18,999

GDZTPE20 Taiwan Nantou Chiayi Taichung Taipei 4D3N TG

4 วัน 3 คืน

2 พ.ย. 62 - 3 ม.ค. 63


เริ่มต้น 19,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
Day 2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
Day 3 ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 5 พ.ย. 62 19,999
7 - 10 พ.ย. 62 19,999
9 - 12 พ.ย. 62 19,999
14 - 17 พ.ย. 62 19,999
16 - 19 พ.ย. 62 19,999
21 - 24 พ.ย. 62 19,999
23 - 26 พ.ย. 62 19,999
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 19,999
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 19,999
5 - 8 ธ.ค. 62 22,999
7 - 10 ธ.ค. 62 22,999
12 - 15 ธ.ค. 62 19,999
14 - 17 ธ.ค. 62 19,999
19 - 22 ธ.ค. 62 19,999
21 - 24 ธ.ค. 62 20,999
26 - 29 ธ.ค. 62 20,999
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 28,999
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 28,999

GDZTPE21 Taiwan Nantou Chiayi Taichung 5D4N TG

5 วัน 4 คืน

1 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63


เริ่มต้น 24,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
Day 2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
Day 3 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ
Day 4 ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 5 พ.ย. 62 24,999
6 - 10 พ.ย. 62 24,999
8 - 12 พ.ย. 62 24,999
13 - 17 พ.ย. 62 24,999
15 - 19 พ.ย. 62 24,999
20 - 24 พ.ย. 62 24,999
22 - 26 พ.ย. 62 24,999
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 24,999
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 24,999
4 - 8 ธ.ค. 62 25,999
6 - 10 ธ.ค. 62 26,999
7 - 11 ธ.ค. 62 26,999
13 - 17 ธ.ค. 62 24,999
18 - 22 ธ.ค. 62 24,999
20 - 24 ธ.ค. 62 24,999
25 - 29 ธ.ค. 62 24,999
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 31,999
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 31,999