หน้าแรก > สวิตเซอร์แลนด์

GDHVC-VCEURO31 สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

3 เม.ย. - 10 ก.ค. 63


เริ่มต้น 59,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - เจนีวา - โลซานน์ - เวเวย์ - เบิร์น
Day 3 เบิร์น - ธูน - กรินเดอวัลด์ - อินเทอลาเก้น
Day 4 อินเทอลาเก้น - กรินเดอวัลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอลาเก้น
Day 5 อินเทอลาเก้น - ลูเซิร์น-ซูก - ฟุสเซ่น
Day 6 ฟุสเซ่น - เอททัล – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตนส์
Day 7 ฟุสเซ่น -ทิทิเช่ - ชไตน์อัมไรน์ - ซูริค
Day 8 ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 10 เม.ย. 63 59,900
25 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 59,900
2 - 9 มิ.ย. 63 59,900
3 - 10 มิ.ย. 63 59,900
3 - 10 ก.ค. 63 61,900

GDGQ3ZRH-TG001 ยุโรป สวิส The Best of ZERMATT 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

6 เม.ย. - 25 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 63,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค – เบิร์น
Day 3 เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท
Day 4 เซอร์แมท– เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – แทซ – เซอร์แมท
Day 5 เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน
Day 6 อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน
Day 7 อินเทอร์ลาเคน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซุก
Day 8 ซุก – สนามบินซูริค
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 14 เม.ย. 63 79,900
12 - 20 พ.ค. 63 67,900
17 - 25 มิ.ย. 63 67,900
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลส์บวร์ก
Day 3 ซาลส์บวร์ก – เซนท์วูล์ฟกัง – ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
Day 4 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
Day 5 การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าดำ - ทิทิเซ่
Day 6 ทิทิเซ่ – น้ำตกไรน์ – ซูริค – เบิร์น – อินเทอลาเคน
Day 7 อินเทอลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด์ – ลูเซิร์น
Day 8 ลูเซิร์น – ซุก – สนามบิน
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 13 เม.ย. 63 77,900
12 - 20 เม.ย. 63 79,900
5 - 13 พ.ค. 63 69,900
16 - 24 มิ.ย. 63 69,900

GDHVC-TG107 Mono SWITZERLAND เจาะลึกสวิตเซอร์แลนด์ 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

17 เม.ย. - 21 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 122,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ-ซูริค-สไตน์อัมไรน์-น้ำตกไรน์-อัพเพนเซล-เซนต์ มอริทช์
Day 3 เซนต์ มอริทช์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่
Day 4 ลูกาโน่ - เบลลินโซน่า - อันเดอร์แมท - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - เซอร์แมท
Day 5 มองเทรอ - ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - มองเทรอ - เวเวย์ - โลซานน์
Day 6 โลซานน์-หมู่บ้านอีวัวร์-เบิร์น-เจนีวา-อินเทอร์ลาเก้น
Day 7 อินเทอร์ลาเก้น-ทะเลสาบเบลาเซ-ยอดเขาชิลธอร์น-หมู่บ้านเมอเรน-เลาเทอบรุนเน่น
Day 8 อินเทอร์ลาเก้น - หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น
Day 9 ลูเซิร์น - ซูริค - ประเทศไทย
Day 10 ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
17 - 26 เม.ย. 63 122,900
8 - 17 พ.ค. 63 122,900
12 - 21 มิ.ย. 63 122,900