หน้าแรก > สวิตเซอร์แลนด์

Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – มิลาน – เบอร์กาโม - Fox town outlet
Day 3 มิลาน - เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต - Leysin
Day 4 Leysin – ขึ้นเขากลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – เจนีวา -โลซานน์
Day 5 โลซานน์ – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเกน - ซุก
Day 6 ซุก – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ - ลูเซิร์น - สนามบินมิลาน
Day 7 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 14 ก.ย. 62 39,900
10 - 16 ก.ย. 62 39,900
15 - 21 ก.ย. 62 43,900
22 - 28 ก.ย. 62 43,900
29 ก.ย. - 5 ต.ค. 62 43,900
1 - 7 ต.ค. 62 43,900
6 - 12 ต.ค. 62 43,900
8 - 14 ต.ค. 62 43,900
13 - 19 ต.ค. 62 43,900
3 - 9 พ.ย. 62 39,900
10 - 16 พ.ย. 62 39,900
17 - 23 พ.ย. 62 39,900
24 - 30 พ.ย. 62 43,900
26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 43,900
30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 43,900

GDHG17 Italy Dolomites Switzerland 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

11 ก.ย. - 2 ต.ค. 62


เริ่มต้น 42,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
Day 2 ดูไบ - มิลาน – เวโรน่า
Day 3 เวโรน่า – ซานตา มาดดาเลน่า – โบลซาโน่ – เวโรน่า
Day 4 เวโรน่า – พาร์มา – เซอร์ราวิลล์ สคริเวีย – ทูริน
Day 5 ทูริน - โกล เดอ ปิยง – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยง
Day 6 เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา – มิลาน
Day 7 มิลาน – โคโม่ – เมนดริซิโอ – ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์ เอาท์เล็ต - มิลาน
Day 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 18 ก.ย. 62 42,900
18 - 25 ก.ย. 62 42,900
25 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 42,900

GDQE3MUC TG009 Say Hello to Hallstatt 8D5N TG

8 วัน 5 คืน

6 ส.ค. - 15 พ.ย. 62


เริ่มต้น 49,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลส์บวร์ก
Day 3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
Day 4 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โดเนาว์ชิงเก้น
Day 5 โดเนาว์ชิงเก้น – น้ำตกไรน์ – เซนท์กัลเลน
Day 6 เซนท์กัลเลน – ซูก – ยอดเขาริกิ – วิทซ์เนาว์ – ล่องเรือสู่เมืองลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก
Day 7 แองเกิ้ลเบิร์ก – สนามบินซูริค
Day 8 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 13 ส.ค. 62 51,900
13 - 20 ก.ย. 62 51,900
18 - 25 ต.ค. 62 52,900
8 - 15 พ.ย. 62 49,900

GDQE3VIE TG020 Europe Cuckoo 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

12 ก.ค. - 26 พ.ย. 62


เริ่มต้น 56,888.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
Day 3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
Day 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
Day 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ
Day 6 เชสเก้ บูเดโจวิซ – ฮัลสตัท – มิวนิค
Day 7 มิวนิค – ทิทิตเซ่ – โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู – ไฟร์เบริก์ – จัตุรัสเมืองเก่า – มัลลูซ
Day 8 มัลลูซ - ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - มิลาน
Day 9 มิลาน – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 21 ก.ค. 62 64,888
11 - 20 ส.ค. 62 58,888
13 - 22 ก.ย. 62 58,888
17 - 26 พ.ย. 62 56,888

GDQE3MXP TG004 Romantic Trip Italy and Swiss 8D5N TG

8 วัน 5 คืน

26 ก.ค. - 11 พ.ย. 62


เริ่มต้น 59,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – มิลาน – แทซ – เซอร์แมท
Day 3 เซอร์แมท - เขาซุนเนกกา– แทซ – เจนีวา – โลซานน์
Day 4 โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – กลาเซียร์ 3000 – อินเทอร์ลาเกน
Day 5 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
Day 6 ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก – ซูริค
Day 7 ซุริค – สนามบิน
Day 8 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 68,900
19 - 26 ส.ค. 62 62,900
25 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 62,900
4 - 11 พ.ย. 62 59,900

GDQE3ZRH TG005 Triple Mountains and Matterhorn Reflection 7D4N TG

7 วัน 4 คืน

19 ส.ค. - 12 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 59,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
Day 3 โลซานน์ - เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – ขึ้นเขากลาเซียร์ 3000 – แทซ
Day 4 แทซ - เซอร์แมท – ขึ้นเขาซุนเนกกา - ทะเลสาบไลเซ - อินเทอร์ลาเกน
Day 5 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
Day 6 ลูเซิร์น – เมืองซุก - ซูริค – สนามบิน
Day 7 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 25 ส.ค. 62 63,900
23 - 29 ส.ค. 62 62,900
6 - 12 ก.ย. 62 63,900
13 - 19 ก.ย. 62 63,900
23 - 29 ก.ย. 62 62,900
27 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 63,900
4 - 10 ต.ค. 62 63,900
21 - 27 ต.ค. 62 63,900
18 - 24 พ.ย. 62 59,900
6 - 12 ธ.ค. 62 62,900

GDQE3ZRH TG009 Switzerland Paradise on Earth 8D5N TG

8 วัน 5 คืน

7 ส.ค. - 29 พ.ย. 62


เริ่มต้น 61,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
Day 3 โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท
Day 4 เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
Day 5 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเกน
Day 6 อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ - ซูริค
Day 7 ซูริค – สนามบิน
Day 8 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 14 ส.ค. 62 64,900
2 - 9 ก.ย. 62 64,900
7 - 14 ต.ค. 62 65,900
14 - 21 ต.ค. 62 65,900
8 - 15 พ.ย. 62 61,900
22 - 29 พ.ย. 62 61,900

GDQE3VIE TG012 Silky East Europe 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

26 ก.ค. - 1 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 62,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา
Day 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
Day 5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก
Day 6 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
Day 7 มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – เมืองซุก - อินเทอลาเกน
Day 8 อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
Day 9 ลูเซิร์น - ซูริค – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 69,900
16 - 25 ส.ค. 62 62,900
23 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 62,900
20 - 29 ก.ย. 62 62,900
29 ก.ย. - 8 ต.ค. 62 62,900
11 - 20 ต.ค. 62 62,900
25 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 62,900
27 ต.ค. - 5 พ.ย. 62 62,900
30 ต.ค. - 8 พ.ย. 62 62,900
22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 62,900

GDQE3MUC TG005 Windy and Sunny Europe 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

12 ก.ค. - 30 พ.ย. 62


เริ่มต้น 63,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลส์บวร์ก
Day 3 ซาลส์บวร์ก – เซนท์วูล์ฟกัง – ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
Day 4 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
Day 5 การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าดำ - ทิทิเซ่
Day 6 ทิทิเซ่ – น้ำตกไรน์ – ซูริค – เบิร์น – อินเทอลาเคน
Day 7 อินเทอลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด์ – ลูเซิร์น
Day 8 ลูเซิร์น – ซุก – สนามบิน
Day 9 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 20 ก.ค. 62 76,900
20 - 28 ก.ย. 62 69,900
4 - 12 ต.ค. 62 69,900
22 - 30 พ.ย. 62 63,900

GDQE3CDG TG009 Mont Saint-Michel Tours and Mt Titlis 8D5N TG

8 วัน 5 คืน

5 - 26 ก.ย. 62


เริ่มต้น 64,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล
Day 3 แซ็ง มาโล – เข้ามหาวิหารมงต์แซงต์มิเชล – ตูร์
Day 4 ตูร์ – เข้าปราสาทเชอนงโซ - ปราสาทชอมบอร์ด – เข้าพระราชวังแวร์ซายน์ – ปารีส
Day 5 ปารีส – หอไอเฟล – รถไฟด่วน TGV - สตราสบูร์ก
Day 6 สตราสบูร์ก – ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – แองเกิ้ลเบิร์ก
Day 7 แองเกิ้ลเบิร์ก – ซูริค – สนามบิน
Day 8 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 12 ก.ย. 62 64,900
19 - 26 ก.ย. 62 64,900
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม
Day 3 โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า
Day 4 ปิซ่า – เกาะเวนิส – เมสเตร้
Day 5 เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
Day 6 ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก
Day 7 สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – มงมาร์ต
Day 8 พระราชวังแวร์ซายน์ – มหาวิหารนอเตรอดาม – ล่องเรือแม่น้ำแซน
Day 9 ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 18 ก.ค. 62 66,900
23 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 66,900
6 - 15 ส.ค. 62 66,900
10 - 19 ก.ย. 62 65,900
24 ก.ย. - 3 ต.ค. 62 65,900
1 - 10 ต.ค. 62 66,900
8 - 17 ต.ค. 62 66,900
15 - 24 ต.ค. 62 66,900

GDQE3ZRH EK002 The Magic of Switzerland 9D6N EK

9 วัน 6 คืน

21 ก.ย. - 3 พ.ย. 62


เริ่มต้น 67,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ - ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค
Day 3 ซูริค – ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ – เวกกิส
Day 4 เวกกิส – ยอดเขาจุงฟราวด์ – อินเทอร์ลาเคน
Day 5 อินเทอร์ลาเคน – เบิร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์
Day 6 โลซานน์ – ปราสาทชิลยอง - มองเทรอซ์
Day 7 มองเทรอซ์– กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
Day 8 เซอร์แมต – เจนีวา - สนามบิน
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 29 ก.ย. 62 67,900
26 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 68,900
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกัน – ปิซ่า
Day 3 ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เมสเตร้
Day 4 เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน
Day 5 มิลาน – ลูเซิร์น – อินเทอลาเคน
Day 6 อินเทอลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด์ – เซนท์กัลเลน
Day 7 เซนท์กัลเลน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค
Day 8 อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
Day 9 เวียนนา – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 13 ก.ค. 62 75,900
12 - 21 ก.ย. 62 69,900
5 - 14 ต.ค. 62 69,900
17 - 26 ต.ค. 62 69,900

GDQE3MXP TG001 Say Hi Mount Rigi and Louvre Museum 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

22 ก.ค. - 10 พ.ย. 62


เริ่มต้น 69,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – โคโม่
Day 3 โคโม่ – วาดุซ - เมืองซูก – ลูเซิร์น
Day 4 ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ – ดิจอง
Day 5 ดิจอง – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ประตูชัย – หอไอเฟล
Day 6 ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ช้อปปิ้ง
Day 7 ปารีส – บรัสเซลล์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์– หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม
Day 8 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก –หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – แอนท์เวิร์ป
Day 9 แอนท์เวิร์ป – สนามบินบรัสเซลล์
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 31 ก.ค. 62 76,900
4 - 13 ต.ค. 62 71,900
14 - 23 ต.ค. 62 71,900
1 - 10 พ.ย. 62 69,900
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ– โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม
Day 3 โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า
Day 4 ปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
Day 5 เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
Day 6 ยอดเขาจุงเฟรา– สตราสบูร์ก
Day 7 สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ประตูชัย – หอไอเฟล
Day 8 พระราชวังแวร์ซายน์ – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง
Day 9 ปารีส – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 12 ก.ย. 62 75,900
19 - 28 ก.ย. 62 75,900
19 - 28 ธ.ค. 62 72,900

GDQE3VIE TG019 Beautiful Romance Europe 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

3 ก.ค. - 12 พ.ย. 62


เริ่มต้น 76,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
Day 3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
Day 4 มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
Day 5 ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเคน
Day 6 อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน
Day 7 มิลาน – เวนิส – เมสเตร้
Day 8 เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
Day 9 ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน
Day 10 โรม – สนามบิน
Day 11 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 13 ก.ค. 62 79,900
10 - 20 ส.ค. 62 73,900
7 - 16 ก.ย. 62 74,900
5 - 15 ต.ค. 62 74,900
12 - 22 ต.ค. 62 74,900
16 - 26 ต.ค. 62 74,900
2 - 12 พ.ย. 62 72,900

GDQE3ZRH TG004 Glacier Express Grand Tour Switzerland 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

9 ก.ค. - 18 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 76,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ำตกไรน์ – เซ็นต์ มอริทซ์
Day 3 เซ็นต์ มอริทซ์– อันเดอร์แมท – รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) – บริก
Day 4 บริก – แทซ – เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
Day 5 เซอร์แมท – แทซ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง
Day 6 มองเทรอซ์ – โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเกน
Day 7 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด์ – ลูเซิร์น
Day 8 ลูเซิร์น – ซูก – ซูริค
Day 9 ซูริค – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 18 ก.ค. 62 89,900
5 - 14 ส.ค. 62 83,900
6 - 15 ก.ย. 62 79,900
20 - 29 ก.ย. 62 79,900
5 - 14 ต.ค. 62 81,900
12 - 21 ต.ค. 62 81,900
1 - 10 พ.ย. 62 76,900
21 - 30 พ.ย. 62 76,900
2 - 11 ธ.ค. 62 76,900
9 - 18 ธ.ค. 62 76,900