หน้าแรก > สวีเดน

GDHG12B Denmark Norway Sweden 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

4 ก.ย. - 9 ต.ค. 62


เริ่มต้น 45,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
Day 2 ดูไบ – โคเปนเฮเกน – สวนสนุกทิโวลี – ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์
Day 3 โคเปนเฮเกน – กอเทนเบิร์ก – สโคฟด์
Day 4 สโคฟด์ – สต็อกโฮล์ม – แกมล่าสแตน
Day 5 สต็อกโฮล์ม – คาร์ลสตัด
Day 6 คาร์ลสตัด – ออสโล – สวนฟร็อกเนอร์ – ป้อมอาร์เคอร์ซุส – ถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
Day 7 ออสโล – ดูไบ
Day 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 11 ก.ย. 62 45,900
25 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 49,900
2 - 9 ต.ค. 62 45,900

GDZARN06 Scandinavia Sweden Norway Denmark 8D5N QR

8 วัน 5 คืน

13 ก.ย. - 6 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 49,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม - อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - เนินเขาฟยัลกาทัน - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
Day 3 เมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่
Day 4 เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา
Day 5 เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
Day 6 เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
Day 7 อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
Day 8 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 20 ก.ย. 62 49,999
27 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 49,999
11 - 18 ต.ค. 62 55,999
18 - 25 ต.ค. 62 55,999
15 - 22 พ.ย. 62 52,999
29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 55,999

GDZARN05 Scandinavia Sweden Norway Denmark 8D5N TG

8 วัน 5 คืน

10 ส.ค. 62 - 4 ม.ค. 63


เริ่มต้น 52,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม - อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - เนินเขาฟยัลกาทัน - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
Day 3 เมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่
Day 4 เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา
Day 5 เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
Day 6 เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - ถนนสตรอยเกท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
Day 7 เมืองโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Day 8 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 17 ส.ค. 62 58,999
24 - 31 ส.ค. 62 55,999
7 - 14 ก.ย. 62 52,999
14 - 21 ก.ย. 62 52,999
21 - 28 ก.ย. 62 52,999
7 - 14 ต.ค. 62 58,999
12 - 19 ต.ค. 62 58,999
19 - 26 ต.ค. 62 58,999
23 - 30 ต.ค. 62 58,999
2 - 9 พ.ย. 62 55,999
16 - 23 พ.ย. 62 55,999
3 - 10 ธ.ค. 62 59,999
9 - 16 ธ.ค. 62 58,999
27 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 69,999
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 69,999
Day 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
Day 2 โดฮา – โคเปนเฮเก้น – ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง – เรือสำราญ DFDS(ห้องวิวทะเล)
Day 3 ออสโล – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – เดินเล่นย่านเอเคอร์บรู ช้อปปิ้งที่แบรนด์เนมย่านถนนคาร์ลโจฮัน
Day 4 ออสโล – คาร์ลสตัท – เออเรบรู
Day 5 สต็อคโฮล์ม – ศาลาว่าการเมือง – เขตเมืองเก่า “แกมล่าสแตน”
Day 6 สต๊อคโฮล์ม – พิพิธภัณธ์เรือวาซา – เข้าศาลาว่าการ ล่องเรือสำราญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE (ห้องพักวิวทะเล)
Day 7 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - เข้าสนามบิน
Day 8 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 17 ก.ย. 62 55,900
11 - 18 ต.ค. 62 55,900
12 - 19 ต.ค. 62 55,900
17 - 24 ต.ค. 62 55,900
6 - 13 พ.ย. 62 55,900
20 - 27 พ.ย. 62 55,900
29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 55,900
27 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 62,900

GDWQR0608C สแกนดิเนเวีย ล่องเรือสำราญ 8D5N QR

8 วัน 5 คืน

10 ก.ย. - 27 พ.ย. 62


เริ่มต้น 56,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
Day 2 โดฮา – โคเปนเฮเก้น – ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก– ช้อปปิ้ง - เรือ DFDS TOR LINE
Day 3 ออสโล – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ เดินเล่นย่านเอเคอร์บรูค – ช้อปปิ้งที่แบรนด์เนมย่านถนนคาร์ลโจฮัน
Day 4 ออสโล – คาร์ลสตัท – เออเรบรู
Day 5 สต็อคโฮล์ม – ศาลาว่าการเมือง – เขตเมืองเก่า “แกมล่าสแตน”
Day 6 สต๊อคโฮล์ม – พิพิธภัณธ์เรือวาซา – เข้าศาลาว่าการ ล่องเรือสำราญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE (ห้องพักวิวทะเล)
Day 7 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - เข้าสนามบิน
Day 8 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 17 ก.ย. 62 58,900
11 - 18 ต.ค. 62 58,900
12 - 19 ต.ค. 62 58,900
17 - 24 ต.ค. 62 58,900
6 - 13 พ.ย. 62 56,900
20 - 27 พ.ย. 62 56,900
Day 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงสต๊อคโฮล์ม (ประเทศสวีเดน)
Day 2 สต๊อคโฮล์ม
Day 3 สต๊อคโฮล์ม - คาร์สตัด
Day 4 คาร์สตัด - ออสโล (นอร์เวย์)
Day 5 ออสโล (นอร์เวย์) - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญ DFDS - โคเปนเฮเก้น
Day 6 โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - พระราชวังฤดูหนาว - น้ำพุแห่งราชนีเกฟิออน - เงือกน้อย
Day 7 โคเปนเฮเก้น - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน)
Day 8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 19 ส.ค. 62 60,900
16 - 23 ก.ย. 62 57,900
14 - 21 ต.ค. 62 59,900
21 - 28 ต.ค. 62 60,900
18 - 25 พ.ย. 62 57,900
2 - 9 ธ.ค. 62 60,900
9 - 16 ธ.ค. 62 60,900
30 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 65,900
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
Day 3 สต็อคโฮล์ม – ซิตี้ฮอลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน –คาร์ลสตัท
Day 4 คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – ถนนคาร์ลโจฮันเกท
Day 5 ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS
Day 6 โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
Day 7 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน
Day 8 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
16 - 23 ส.ค. 62 62,900
1 - 8 ก.ย. 62 62,900
13 - 20 ก.ย. 62 62,900
19 - 26 ก.ย. 62 62,900
4 - 11 ต.ค. 62 63,900
17 - 24 ต.ค. 62 63,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเติ้ลเมอร์เมด - ล่องเรือสำราญ DFDS
Day 3 ออสโล – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม / วอส
Day 4 ฟลัม/วอส - ล่องเรือชมฟจอร์ด – เบอร์เกน – เกียโล
Day 5 วอส – ออสโล – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ ช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท
Day 6 ออสโล – ชมเมือง – คาร์ลสตัด – สต๊อกโฮล์ม
Day 7 สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตน พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา – ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW)
Day 8 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ
Day 9 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 27 ก.ย. 62 70,900
10 - 18 ต.ค. 62 70,900
17 - 25 ต.ค. 62 70,900
21 - 29 ต.ค. 62 70,900
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
Day 3 สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
Day 4 ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
Day 5 เบอร์เก้น – ท่าเรือเก่า – อุลวิค
Day 6 อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
Day 7 เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS
Day 8 โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
Day 9 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน – ดูไบ
Day 10 ดูไบ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 19 ส.ค. 62 81,900
9 - 18 ก.ย. 62 74,900
23 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 74,900
30 ก.ย. - 9 ต.ค. 62 73,900
14 - 23 ต.ค. 62 73,900
21 - 30 ต.ค. 62 73,900

GDWTG0609C สแกนดิเนเวีย 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

22 ส.ค. - 23 พ.ย. 62


เริ่มต้น 79,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน
Day 2 โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – พักบนเรือสำราญ DFDS – ออสโล
Day 3 ออสโล – ชมเมือง – สวนฟรอกเนอร์ – ฟลัม/วอส
Day 4 ฟลัม – ล่องเรือชม ฟจอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เกลโล
Day 5 เกลโล – ออสโล – ชมเมือง – เฮลซิงกิ (บินภายใน)
Day 6 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
Day 7 สต๊อกโฮล์ม – จุดชมวิว – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา –ศาลาว่าการ(โนเบล) – ช้อปปิ้ง
Day 8 สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า - สนามบิน
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 30 ส.ค. 62 81,900
20 - 28 ก.ย. 62 81,900
17 - 25 ต.ค. 62 81,900
15 - 23 พ.ย. 62 79,900

GDWTG0610C สแกนดิเนเวีย 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

9 ส.ค. - 10 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 99,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - โคเปนเฮเกน
Day 2 โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรือสำราญ DFDS (ห้องพัก Sea View)
Day 3 ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม
Day 4 ฟลอม - ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า - เบอร์เกน
Day 5 เบอร์เกน - หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน - ตลาดปลา - เมืองโกล
Day 6 โกล – ออสโล – ชอปปิ้ง – เฮลซิงกิ (บินภายใน)
Day 7 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปปิ้ง - ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
Day 8 สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – ช้อปปิ้ง
Day 9 สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า – เดินทางกลับ
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 18 ส.ค. 62 102,900
20 - 29 ก.ย. 62 102,900
18 - 27 ต.ค. 62 109,900
17 - 26 พ.ย. 62 99,900
1 - 10 ธ.ค. 62 99,900

GDEUR 47 Scandinavia Fjord Tour 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

9 ส.ค. - 27 ต.ค. 62


เริ่มต้น 123,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
Day 2 กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise)
Day 3 เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - เกโล่
Day 4 เกโล่ - ฟลอม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana
Day 5 ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เบอร์เก้น - ชมวิวบนยอดเขาฟลอยเอ่น
Day 6 เบอร์เก้น - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - อิสระช้อปปิ้ง
Day 7 กรุงเฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise)
Day 8 ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) -ช้อปปิ้ง
Day 9 เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 18 ส.ค. 62 128,000
16 - 25 ส.ค. 62 131,000
23 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 131,000
6 - 15 ก.ย. 62 131,000
13 - 22 ก.ย. 62 131,000
20 - 29 ก.ย. 62 131,000
18 - 27 ต.ค. 62 123,000

GDEUR 50A Northern Lights Lofoten 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

1 พ.ย. - 9 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 135,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)
Day 2 เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน) -เที่ยวชมเมือง -พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้ง
Day 3 บินสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
Day 4 รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - นาร์วิก (นอร์เวย์) - เมืองสโววาร์ด - หมู่เกาะโลโฟเทน
Day 5 เที่ยวหมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน Reine
Day 6 เที่ยวเกาะโลโฟเทน - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - พักเมืองเมืองสโววาร์ด
Day 7 เมืองสโววาด์ - นาร์วิก - สวนสัตว์ Polar Park - ทรูมเซอ
Day 8 เที่ยวชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมวาฬ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา สโตรสไตเนิน
Day 9 บินสู่เมืองออสโล - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
Day 10 สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 11 พ.ย. 62 135,000
29 พ.ย. - 9 ธ.ค. 62 135,000
Day 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน
Day 2 โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือสำราญ DFDS – ออสโล
Day 3 ออสโล – กอล – ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMBANA
Day 4 ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง
Day 5 ออสโล – ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” – ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ - ช้อปปิ้งย่านถนน “คาร์ล โจฮัน”
Day 6 ออสโล – อัลต้า – หมู่บ้านเฮียมเมลุฟต์ – ฮอนนิ่งสแวค – Ice Bar - นอร์ทเคป “ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจิบแชมเปญ และรับใบประกาศนียบัตร”
Day 7 ฮอนนิ่งสแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสาบอินารี – โรวาเนียมิ
Day 8 โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานต้า คลอส – เฮลซิงกิ
Day 9 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เรือซิลเรียไลน์
Day 10 สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปปิ้งที่ห้าง NK - เมนูพิเศษสวีดิส ล๊อบสเตอร์
Day 11 สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า (เมืองหลวงเก่า) – เดินทางกลับ
Day 12 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 13 ส.ค. 62 146,900
9 - 20 ส.ค. 62 146,900
21 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 135,900