หน้าแรก > เกาหลีใต้

GDQE2FUK TG003 Japan-Korea COSTA เรือสาราญเจ้าข๋า 7D5N TG

7 วัน 5 คืน

28 มิ.ย. - 23 ก.ค. 62


เริ่มต้น 39,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ - วัดดาไซฟุ – ท่าเรือฮากาตะ - ล่องเรือ
Day 3 ท่าเรือ ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น – Optional tour ล่องเรือ – ดูโชว์
Day 4 ท่าเรือ คานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น - Optional tour – ล่องเรือ – ดูโชว์
Day 5 ท่าเรือซากาอิมินาโตะ ประเทศ ญี่ปุ่น - Optional tour - ล่องเรือ – ดูโชว์
Day 6 ท่าเรือปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - Optional tour - ล่องเรือ – ดูโชว์
Day 7 ฮากาตะ - สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 62 39,999
3 - 9 ก.ค. 62 39,999
12 - 18 ก.ค. 62 39,999
17 - 23 ก.ค. 62 39,999