หน้าแรก > เกาหลีใต้

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - วัดดองฮวาซา - ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน
Day 3 สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองปูซาน - เทศกาลดอกซากุระจินเฮ - สถานีรถไฟคยองฮวา - คอสเมติค
Day 4 ชมซากุระถนนดัลมาจิ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดปลาจากัลชิ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง
Day 5 วัดแฮดงยงกุกซา - เมืองเคียงจู - หอดูดาวชมซองแด - วัดพลูกุกซา – ถ้ำซ็อคคูรัม - ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน - สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 28 มี.ค. 63 16,999
26 - 30 มี.ค. 63 18,999
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 63 17,999
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 63 17,999
3 - 7 เม.ย. 63 19,999
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK - อุโมงค์ซากุระ สถานีรถไฟคยองฮวา - เทศกาลดอกซากุระจินแฮ
Day 3 วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - คอสเมติค - ออยุคโดสกายวอล์ค - สะพานควางอัน
Day 4 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ตลาดปลาจากัลชี - ถนนนัมโพดง
Day 5 ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 30 มี.ค. 63 23,999
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 63 21,999
3 - 7 เม.ย. 63 24,999