หน้าแรก > สิงคโปร์

GDSIN02 สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK 3D2N SL

3 วัน 2 คืน

26 ก.ค. - 30 ต.ค. 62


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์
Day 2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Day 3 Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 28 ก.ค. 62 13,999
27 - 29 ก.ค. 62 13,999
1 - 3 ส.ค. 62 10,999
2 - 4 ส.ค. 62 10,999
3 - 5 ส.ค. 62 10,999
4 - 6 ส.ค. 62 9,999
9 - 11 ส.ค. 62 13,999
10 - 12 ส.ค. 62 13,999
15 - 17 ส.ค. 62 10,999
16 - 18 ส.ค. 62 10,999
17 - 19 ส.ค. 62 10,999
18 - 20 ส.ค. 62 9,999
22 - 24 ส.ค. 62 10,999
23 - 25 ส.ค. 62 10,999
24 - 26 ส.ค. 62 10,999
29 - 31 ส.ค. 62 10,999
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 10,999
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 10,999
1 - 3 ก.ย. 62 9,999
5 - 7 ก.ย. 62 10,999
6 - 8 ก.ย. 62 10,999
7 - 9 ก.ย. 62 10,999
8 - 10 ก.ย. 62 9,999
12 - 14 ก.ย. 62 10,999
13 - 15 ก.ย. 62 10,999
14 - 16 ก.ย. 62 10,999
15 - 17 ก.ย. 62 10,999
26 - 28 ก.ย. 62 10,999
27 - 29 ก.ย. 62 10,999
28 - 30 ก.ย. 62 10,999
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 10,999
1 - 3 ต.ค. 62 10,999
2 - 4 ต.ค. 62 10,999
3 - 5 ต.ค. 62 10,999
4 - 6 ต.ค. 62 10,999
5 - 7 ต.ค. 62 10,999
6 - 8 ต.ค. 62 10,999
7 - 9 ต.ค. 62 10,999
8 - 10 ต.ค. 62 10,999
9 - 11 ต.ค. 62 10,999
10 - 12 ต.ค. 62 10,999
11 - 13 ต.ค. 62 13,999
12 - 14 ต.ค. 62 13,999
15 - 17 ต.ค. 62 10,999
16 - 18 ต.ค. 62 10,999
17 - 19 ต.ค. 62 10,999
18 - 20 ต.ค. 62 10,999
19 - 21 ต.ค. 62 10,999
20 - 22 ต.ค. 62 10,999
21 - 23 ต.ค. 62 12,999
22 - 24 ต.ค. 62 10,999
24 - 26 ต.ค. 62 10,999
25 - 27 ต.ค. 62 10,999
26 - 28 ต.ค. 62 10,999
27 - 29 ต.ค. 62 10,999
28 - 30 ต.ค. 62 10,999

GDSIN01 สิงคโปร์ SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N SL

4 วัน 3 คืน

26 ก.ค. - 3 พ.ย. 62


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – Singapore
Day 2 CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAY
Day 3 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Day 4 ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ก.ค. 62 15,999
1 - 4 ส.ค. 62 12,999
9 - 12 ส.ค. 62 15,999
15 - 18 ส.ค. 62 12,999
22 - 25 ส.ค. 62 12,999
29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 12,999
5 - 8 ก.ย. 62 12,999
12 - 15 ก.ย. 62 12,999
26 - 29 ก.ย. 62 12,999
3 - 6 ต.ค. 62 12,999
11 - 14 ต.ค. 62 15,999
17 - 20 ต.ค. 62 12,999
24 - 27 ต.ค. 62 12,999
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 13,999

GDSIN03 SINGAPORE TWO THEME PARK 4D3N TR

4 วัน 3 คืน

26 ก.ค. - 22 ต.ค. 62


เริ่มต้น 16,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
Day 2 Legoland – ยะโฮร์บารู – Marina Bay Sand
Day 3 เมอร์ไลอ้อน - Universal Studio Singapore(ไม่รวมค่าบัตร) – คลากคีย์
Day 4 วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – Fountain of Wealth – Garden by The Bay – Duty Free Shop-ถนนออร์ชาร์ด- สนามบิน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ก.ค. 62 17,999
9 - 12 ส.ค. 62 17,999
11 - 14 ต.ค. 62 17,999
19 - 22 ต.ค. 62 17,999

GDSIN04 สิงคโปร์ SYMBOLIC SINGAPORE 3D2N SQ

3 วัน 2 คืน

27 ก.ค. 62 - 2 ม.ค. 63


เริ่มต้น 17,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) – Dinner at Song Fa - มารีน่า เบย์ แซนด์ - Hotel
Day 2 ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – Dinner at Boon Tong Kee – ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) - Hotel
Day 3 วัดเจ้าแม่กวนอิม - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 29 ก.ค. 62 19,999
2 - 4 ส.ค. 62 17,999
10 - 12 ส.ค. 62 18,999
16 - 18 ส.ค. 62 18,999
23 - 25 ส.ค. 62 18,999
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 17,999
6 - 8 ก.ย. 62 18,999
13 - 15 ก.ย. 62 17,999
27 - 29 ก.ย. 62 18,999
4 - 6 ต.ค. 62 17,999
12 - 14 ต.ค. 62 19,999
18 - 20 ต.ค. 62 18,999
19 - 21 ต.ค. 62 18,999
25 - 27 ต.ค. 62 18,999
1 - 3 พ.ย. 62 18,999
8 - 10 พ.ย. 62 17,999
15 - 17 พ.ย. 62 18,999
22 - 24 พ.ย. 62 17,999
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 18,999
6 - 8 ธ.ค. 62 18,999
7 - 9 ธ.ค. 62 18,999
13 - 15 ธ.ค. 62 18,999
20 - 22 ธ.ค. 62 18,999
21 - 23 ธ.ค. 62 18,999
28 - 30 ธ.ค. 62 19,999
29 - 31 ธ.ค. 62 19,999
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 โรงแรม 4 ดาว 21,999
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 โรงแรม 5 ดาว 23,999
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 โรงแรม 4 ดาว 20,999
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 โรงแรม 5 ดาว 23,999