หน้าแรก > สิงคโปร์

Day 1 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
Day 2 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย
Day 3 วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 29 ธ.ค. 62 13,999
28 - 30 ธ.ค. 62 15,999
29 - 31 ธ.ค. 62 15,999

GDSIN04 สิงคโปร์ SYMBOLIC SINGAPORE 3D2N SQ

3 วัน 2 คืน

28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63


เริ่มต้น 19,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) – Dinner at Song Fa - มารีน่า เบย์ แซนด์ - Hotel
Day 2 ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – Dinner at Boon Tong Kee – ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) - Hotel
Day 3 วัดเจ้าแม่กวนอิม - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 - 30 ธ.ค. 62 19,999
29 - 31 ธ.ค. 62 19,999
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 โรงแรม 4 ดาว 21,999
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 โรงแรม 5 ดาว 23,999
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 โรงแรม 4 ดาว 20,999
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 โรงแรม 5 ดาว 23,999