หน้าแรก > สิงคโปร์

GD JKUL-SIN CRUISE2 SUPERB CRUISE GENTING DREAM 3D2N SL

3 วัน 2 คืน

27 - 29 มี.ค. 62


เริ่มต้น 13,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
Day 2 ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย
Day 3 (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 29 มี.ค. 62 13,999

GD JKUL-SIN CRUISE1 SUPERB CRUISE GENTING DREAM 4D3N SL

4 วัน 3 คืน

31 มี.ค. - 3 เม.ย. 62


เริ่มต้น 16,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
Day 2 ท่าเรือ ปีนัง ประเทศ มาเลย์เซีย
Day 3 ท่าเรือ ลังกาวี ประเทศ มาเลย์เซีย
Day 4 (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 16,999

GD JSIN02 SUPERB FLOW SINGAPORE 3D2N SL

3 วัน 2 คืน

25 - 29 มี.ค. 62


เริ่มต้น 7,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
Day 2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Day 3 Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 27 มี.ค. 62 7,999
26 - 28 มี.ค. 62 7,999
27 - 29 มี.ค. 62 7,999

GD JSIN01 SUPERB SO SHIOK 3D2N SL

3 วัน 2 คืน

28 มี.ค. - 1 เม.ย. 62


เริ่มต้น 11,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์
Day 2 UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
Day 3 Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 - 30 มี.ค. 62 12,999
29 - 31 มี.ค. 62 12,999
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 12,999