หน้าแรก > สิงคโปร์

Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
Day 2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Day 3 Fort Canning Park - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI – สนามบิน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 22 ก.พ. 63 8,888
21 - 23 ก.พ. 63 8,888
22 - 24 ก.พ. 63 8,888
27 - 29 ก.พ. 63 8,888
28 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 8,888
29 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 8,888
1 - 3 มี.ค. 63 8,888
2 - 4 มี.ค. 63 8,888
3 - 5 มี.ค. 63 8,888
5 - 7 มี.ค. 63 8,888
6 - 8 มี.ค. 63 8,888
7 - 9 มี.ค. 63 8,888
8 - 10 มี.ค. 63 8,888
9 - 11 มี.ค. 63 8,888
10 - 12 มี.ค. 63 8,888
11 - 13 มี.ค. 63 8,888
12 - 14 มี.ค. 63 8,888
13 - 15 มี.ค. 63 8,888
14 - 16 มี.ค. 63 8,888
15 - 17 มี.ค. 63 8,888
18 - 20 มี.ค. 63 8,888
19 - 21 มี.ค. 63 8,888
20 - 22 มี.ค. 63 8,888
21 - 23 มี.ค. 63 8,888
22 - 24 มี.ค. 63 8,888
25 - 27 มี.ค. 63 8,888
26 - 28 มี.ค. 63 8,888
27 - 29 มี.ค. 63 8,888
28 - 30 มี.ค. 63 8,888
29 - 31 มี.ค. 63 8,888
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 63 8,888
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 63 8,888
1 - 3 เม.ย. 63 8,888
2 - 4 เม.ย. 63 8,888
3 - 5 เม.ย. 63 8,888
6 - 8 เม.ย. 63 8,888
7 - 9 เม.ย. 63 8,888
8 - 10 เม.ย. 63 8,888
9 - 11 เม.ย. 63 8,888
16 - 18 เม.ย. 63 8,888
17 - 19 เม.ย. 63 8,888
18 - 20 เม.ย. 63 8,888
19 - 21 เม.ย. 63 8,888
20 - 22 เม.ย. 63 8,888
21 - 23 เม.ย. 63 8,888
22 - 24 เม.ย. 63 8,888
23 - 25 เม.ย. 63 8,888
24 - 26 เม.ย. 63 8,888
25 - 27 เม.ย. 63 8,888
26 - 28 เม.ย. 63 8,888
27 - 29 เม.ย. 63 8,888
28 - 30 เม.ย. 63 8,888
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 8,888
30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 8,888
7 - 9 พ.ค. 63 8,888
8 - 10 พ.ค. 63 8,888
9 - 11 พ.ค. 63 8,888
10 - 12 พ.ค. 63 8,888
14 - 16 พ.ค. 63 8,888
15 - 17 พ.ค. 63 8,888
16 - 18 พ.ค. 63 8,888
21 - 23 พ.ค. 63 8,888
22 - 24 พ.ค. 63 8,888
23 - 25 พ.ค. 63 8,888
28 - 30 พ.ค. 63 8,888
29 - 31 พ.ค. 63 8,888
30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 63 8,888
Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์
Day 2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Day 3 ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 8 มี.ค. 63 10,999
13 - 15 มี.ค. 63 10,999
14 - 16 มี.ค. 63 10,999
20 - 22 มี.ค. 63 10,999
21 - 23 มี.ค. 63 10,999
27 - 29 มี.ค. 63 10,999
28 - 30 มี.ค. 63 10,999
4 - 6 เม.ย. 63 12,999
11 - 13 เม.ย. 63 13,999
12 - 14 เม.ย. 63 13,999
13 - 15 เม.ย. 63 13,999
17 - 19 เม.ย. 63 10,999
24 - 26 เม.ย. 63 10,999
1 - 3 พ.ค. 63 12,999
8 - 10 พ.ค. 63 10,999
24 - 26 ก.ค. 63 10,999
7 - 9 ส.ค. 63 10,999
21 - 23 ส.ค. 63 10,999
25 - 27 ก.ย. 63 10,999
2 - 4 ต.ค. 63 11,999
9 - 11 ต.ค. 63 11,999
16 - 18 ต.ค. 63 11,999
17 - 19 ต.ค. 63 11,999
23 - 25 ต.ค. 63 10,999
Day 1 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
Day 2 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย
Day 3 วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 22 ก.พ. 63 12,999
21 - 23 ก.พ. 63 12,999
22 - 24 ก.พ. 63 12,999
27 - 29 ก.พ. 63 11,999
28 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 12,999
7 - 9 มี.ค. 63 12,999
12 - 14 มี.ค. 63 12,999
13 - 15 มี.ค. 63 12,999
14 - 16 มี.ค. 63 12,999
19 - 21 มี.ค. 63 13,999
20 - 22 มี.ค. 63 13,999
21 - 23 มี.ค. 63 13,999
26 - 28 มี.ค. 63 13,999
27 - 29 มี.ค. 63 13,999