หน้าแรก > รัสเซีย

GDSM01 Russia Season Change 6D3N W5

6 วัน 3 คืน

10 ส.ค. - 24 ต.ค. 62


เริ่มต้น 29,555.-
Day 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน)
Day 2 เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ล่องเรือ
Day 3 ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - อนุสรณ์Worker & Peasant Monument - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - จตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม
Day 5 มอสโคว์ - เตหะราน (อิหร่าน)
Day 6 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 15 ส.ค. 62 30,555
24 - 29 ส.ค. 62 30,555
7 - 12 ก.ย. 62 29,555
12 - 17 ก.ย. 62 29,555
21 - 26 ก.ย. 62 29,555
12 - 17 ต.ค. 62 31,555
19 - 24 ต.ค. 62 31,555
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศ กาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์
Day 2 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต
Day 3 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
Day 4 เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จุดชมวิว สแปโร่ฮิลล์ – สวนโคโลเมนสโกเย - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
Day 5 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 12 ส.ค. 62 30,999
4 - 8 ก.ย. 62 30,999
11 - 15 ก.ย. 62 30,999
14 - 18 ก.ย. 62 30,999
18 - 22 ก.ย. 62 30,999
9 - 13 ต.ค. 62 31,999
10 - 14 ต.ค. 62 32,999
12 - 16 ต.ค. 62 32,999
16 - 20 ต.ค. 62 32,999
23 - 27 ต.ค. 62 32,999
26 - 30 ต.ค. 62 31,999
6 - 10 พ.ย. 62 30,999
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
Day 3 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
Day 4 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต – สวนโคโลเมนสโกเย
Day 5 เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Day 6 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 12 ส.ค. 62 36,999
10 - 15 ส.ค. 62 36,999
20 - 25 ส.ค. 62 36,999
31 ส.ค. - 5 ก.ย. 62 36,999
7 - 12 ก.ย. 62 36,999
11 - 16 ต.ค. 62 34,999
19 - 24 ต.ค. 62 34,999
26 - 31 ต.ค. 62 34,999
5 - 10 พ.ย. 62 33,999
12 - 17 พ.ย. 62 33,999
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
Day 3 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
Day 4 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต – สวนโคโลเมนสโกเย
Day 5 เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Day 6 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 19 ก.ย. 62 36,999
17 - 22 ก.ย. 62 36,999
21 - 26 ก.ย. 62 36,999
28 ก.ย. - 3 ต.ค. 62 33,999
5 - 10 ต.ค. 62 35,999
9 - 14 ต.ค. 62 35,999

GDQE3DME EK014 VDNKh Pavillion and Moscow Zagosk 6D3N EK

6 วัน 3 คืน

18 ก.ย. - 3 พ.ย. 62


เริ่มต้น 35,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
Day 3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET - ละครสัตว์
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
Day 5 VDNKh Expo park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์
Day 6 ดูไบ - กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
18 - 23 ก.ย. 62 36,900
2 - 7 ต.ค. 62 35,900
29 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 35,900

GDSM02 Russia เซนต์ปีเตอร์ มอสโคว์ 7D4N W5

7 วัน 4 คืน

3 ส.ค. - 25 ต.ค. 62


เริ่มต้น 38,555.-
Day 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน)
Day 2 เตหะราน (อิหร่าน) - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว
Day 3 มหาวิหารเซนต์ไอแซค - วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - โบสถ์แห่งหยดเลือด
Day 4 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - รถไฟ Sapsan Fast Train - กรุงมอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ตลาดอิสมายลอฟกี้
Day 5 พระราชวังเครมลิน - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - รถไฟใต้ดิน
Day 6 มอสโคว์ - เตหะราน (อิหร่าน)
Day 7 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 9 ส.ค. 62 40,555
17 - 23 ส.ค. 62 41,555
31 ส.ค. - 6 ก.ย. 62 40,555
14 - 20 ก.ย. 62 39,555
21 - 27 ก.ย. 62 39,555
5 - 11 ต.ค. 62 38,555
19 - 25 ต.ค. 62 40,555
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
Day 3 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
Day 4 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย
Day 5 เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
Day 6 เมืองมอสโคว์ - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
Day 7 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 17 ส.ค. 62 41,999
25 - 31 ส.ค. 62 41,999
22 - 28 ก.ย. 62 42,999
29 ก.ย. - 5 ต.ค. 62 42,999
13 - 19 ต.ค. 62 39,999
17 - 23 ต.ค. 62 39,999
20 - 26 ต.ค. 62 39,999

GDQE3DME TG008 Russia Moscow Zagorsk ล่องเรือแม่น้ำ Moskva 5D3N TG

5 วัน 3 คืน

21 ส.ค. - 17 พ.ย. 62


เริ่มต้น 41,900.-
Day 1 กรุงเทพ – มอสโคว์
Day 2 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
Day 3 ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ สนามบิน
Day 5 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 25 ส.ค. 62 41,900
11 - 15 ก.ย. 62 41,900
9 - 13 ต.ค. 62 41,900
23 - 27 ต.ค. 62 41,900
13 - 17 พ.ย. 62 41,900

GDSM03 Moscow StPetersburg 6D4N QR

6 วัน 4 คืน

11 ก.ย. - 10 พ.ย. 62


เริ่มต้น 46,555.-
Day 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - มอสโคว์
Day 2 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
Day 3 วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - รถไฟซัปซาน - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก
Day 4 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว Hermitage
Day 5 วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์แห่งหยดเลือด - โดฮา
Day 6 โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 16 ก.ย. 62 47,555
4 - 9 ต.ค. 62 46,555
5 - 10 พ.ย. 62 46,555
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท
Day 3 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
Day 5 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
Day 6 พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส
Day 7 มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo
Day 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 13 ส.ค. 62 54,900
9 - 16 ส.ค. 62 54,900
10 - 17 ส.ค. 62 54,900
4 - 11 ก.ย. 62 49,900
10 - 17 ก.ย. 62 49,900
18 - 25 ก.ย. 62 49,900
24 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 49,900
4 - 11 ต.ค. 62 49,900
12 - 19 ต.ค. 62 49,900
20 - 26 ต.ค. 62 49,900

GDQE3DME EK013 The Russian Empire and Dinner Cruise 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

7 ส.ค. - 28 ต.ค. 62


เริ่มต้น 51,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
Day 3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ละครสัตว์
Day 4 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
Day 5 นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
Day 6 ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส
Day 7 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี้ - Outlet - สนามบิน
Day 8 ดูไบ - กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 14 ส.ค. 62 55,900
2 - 9 ก.ย. 62 52,900
16 - 23 ก.ย. 62 52,900
1 - 8 ต.ค. 62 51,900
7 - 14 ต.ค. 62 51,900
14 - 21 ต.ค. 62 51,900
21 - 28 ต.ค. 62 51,900

GDWQR1008D RUSSIA MOSCOW STPETERSBURG 8D5N QR

8 วัน 5 คืน

12 ก.ย. - 25 ต.ค. 62


เริ่มต้น 56,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงมอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โร่ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
Day 3 มอสโคว์ – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – จัตุรัสแดง – ชมละครสัตว์
Day 4 ตลาดสินค้าพื้นเมือง – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟด่วน)
Day 5 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน) – เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน (พระราชวังฤดูร้อน) – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
Day 6 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – จัตุรัสพาเลซ – ป้อมปีเตอร์และปอล โบสถ์สมอลนี – ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT รับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมโชว์
Day 7 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซก (ด้านนอก) – มหาวิหารคาซาน (ด้านนอก) เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา – สนามบิน
Day 8 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 19 ก.ย. 62 56,900
19 - 26 ก.ย. 62 57,900
10 - 17 ต.ค. 62 57,900
18 - 25 ต.ค. 62 57,900
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์
Day 2 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล
Day 3 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้
Day 4 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์
Day 5 เมืองมอสโคว์ – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน – ถนนอารบัต – การแสดงละครสัตว์
Day 6 เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Day 7 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 17 ก.ย. 62 57,999
14 - 20 ก.ย. 62 57,999
18 - 24 ก.ย. 62 58,999
25 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 58,999
28 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 58,999
9 - 15 ต.ค. 62 59,999
12 - 18 ต.ค. 62 60,999
14 - 20 ต.ค. 62 60,999
16 - 22 ต.ค. 62 59,999

GDWTG1007A Russia ล่าแสงเหนือ 7D5N TG

7 วัน 5 คืน

4 พ.ย. - 13 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 68,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอสโคว์
Day 2 มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต
Day 3 มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ล่าหาแสงเหนือ
Day 4 มูร์มันสค์ – เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – สโนว์โมบิล ตามล่าหาแสงเหนือ
Day 5 มูร์มันสค์ – ผ่านชมเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา - มหาวิหารเซนต์นิโคลัส – สนามบิน – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง
Day 6 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดิน – อาร์บัต
Day 7 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 10 พ.ย. 62 68,900
11 - 17 พ.ย. 62 68,900
18 - 24 พ.ย. 62 68,900
25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 68,900
2 - 8 ธ.ค. 62 68,900
4 - 10 ธ.ค. 62 70,900
7 - 13 ธ.ค. 62 68,900

GDQE3DME TG014 I am in Russia 9D7N TG

9 วัน 7 คืน

10 ส.ค. - 1 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 69,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
Day 2 มอสโคว์ – (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
Day 3 เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
Day 4 ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ
Day 5 พิพิธภัณฑ์ออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN – มอสโคว์
Day 6 ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต - ละครสัตว์
Day 7 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
Day 8 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – สนามบิน
Day 9 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 18 ส.ค. 62 72,900
17 - 25 ส.ค. 62 72,900
2 - 10 ก.ย. 62 69,900
21 - 29 ก.ย. 62 69,900
12 - 20 ต.ค. 62 69,900
19 - 27 ต.ค. 62 69,900
23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 69,900

GDWQR1009D Grand Russia 9D6N QR

9 วัน 6 คืน

6 พ.ย. 62 - 2 เม.ย. 63


เริ่มต้น 69,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 โดฮา – มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สถานีรถไฟใต้ดิน
Day 3 มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
Day 4 มอสโคว์ – เมืองมูร์มันสค์ – เรือทำลายน้ำแข็ง – อนุสาวรีย์อัลโยวา – ล่าแสงเหนือ
Day 5 มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน - รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ทดลองขับสโนว์โมบิล
Day 6 มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ด้านนอก)
Day 7 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – เมืองพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
Day 8 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล – ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT เอาท์เลทวิลเลจปูลโคโว – สนามบิน
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 14 พ.ย. 62 69,900
20 - 28 พ.ย. 62 69,900
4 - 12 ธ.ค. 62 72,900
8 - 16 ธ.ค. 62 72,900
25 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 77,900
29 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 77,900
8 - 16 ม.ค. 63 69,900
22 - 30 ม.ค. 63 69,900
5 - 13 ก.พ. 63 69,900
19 - 27 ก.พ. 63 69,900
11 - 19 มี.ค. 63 69,900
25 มี.ค. - 2 เม.ย. 63 69,900
Day 1 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) - สถานีรถไฟใต้ดิน
Day 2 เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ช้อปปิ้งถนนอราบัต
Day 3 มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - รถไฟความเร็วสูง SAPSAN - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Day 4 ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้
Day 5 วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งถนนน เนฟสกี้ - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
Day 6 วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) - สนามบินพัลโกโว - สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 7 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 16 ส.ค. 62 98,000

GDWPTG1009D RUSSIA 9D7N TG

9 วัน 7 คืน

10 ส.ค. - 29 ก.ย. 62


เริ่มต้น 105,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มอสโคว์
Day 2 จัตุรัสแดง - พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
Day 3 เฟเดอเรชั่น ทาวเวอร์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - ชมการแสดงละครสัตว์
Day 4 มอสโคว์ - เวลีคี นอฟโกรอด โดยรถไฟความเร็วสูง
Day 5 นอฟโกรอด - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์สมอลนี (ด้านนอก)
Day 6 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน) - พระราชวังแคทเธอรีน (พระราชวังฤดูหนาว)
Day 7 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค / ป้อมปีเตอร์และปอล - ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT
Day 8 โบสถ์หยดเลือด - มอสโคว์
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 18 ส.ค. 62 105,900
21 - 29 ก.ย. 62 105,900

GDEUR 28 Russia Aurora Hunting 9D7N TG

9 วัน 7 คืน

4 - 12 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 113,000.-
Day 1 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)
Day 2 ซาร์กอร์ส - เที่ยวกรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - เซ็นต์บาซิล - ช้อปปิ้งถนนอราบัต - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน
Day 3 มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สนามบินเชเรเมเตียโว - บินสู่เมืองมูรมันสก์
Day 4 เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ - หมู่บ้านเทริเบร์กา - เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง - ล่าแสงเหนือ
Day 5 เที่ยวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
Day 6 มูรมันสก์ - บินสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ)
Day 7 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน)
Day 8 เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สนามบินพัลโกโว - มอสโคว์ - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 12 ธ.ค. 62 113,000