หน้าแรก > รัสเซีย

Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศ กาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์
Day 2 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต
Day 3 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
Day 4 เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จุดชมวิว สแปโร่ฮิลล์ – สวนโคโลเมนสโกเย - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
Day 5 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 10 พ.ย. 62 30,999

GDHG01B Delight Moscow 6D3N EK

6 วัน 3 คืน

5 พ.ย. - 9 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 32,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
Day 2 ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์
Day 3 จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม - สวน Zaryadye Park
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
Day 5 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
Day 6 ดูไบ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 10 พ.ย. 62 32,900
6 - 11 พ.ย. 62 32,900
13 - 18 พ.ย. 62 32,900
27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 32,900
4 - 9 ธ.ค. 62 32,900

GDEK001A Winter Russia Moscow Zagorsk 6D3N EK

6 วัน 3 คืน

15 พ.ย. - 11 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 32,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
Day 2 ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
Day 3 ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
Day 5 จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
Day 6 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
15 - 20 พ.ย. 62 32,900
6 - 11 ธ.ค. 62 32,900
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
Day 3 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
Day 4 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต – สวนโคโลเมนสโกเย
Day 5 เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Day 6 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 10 พ.ย. 62 33,999
12 - 17 พ.ย. 62 33,999

GDQE3DME EK014 VDNKh Pavillion and Moscow Zagosk 6D3N EK

6 วัน 3 คืน

29 ต.ค. - 3 พ.ย. 62


เริ่มต้น 35,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
Day 3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET - ละครสัตว์
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
Day 5 VDNKh Expo park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์
Day 6 ดูไบ - กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 35,900

GDHG01C Moscow Dubai 8D4N EK

8 วัน 4 คืน

21 พ.ย. - 12 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 39,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
Day 2 ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์
Day 3 จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม - สวน Zaryadye Park
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
Day 5 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
Day 6 ดูไบ – ถ่ายภาพตึกเรือใบ Burj Al Arab - Jumeirah Beach – Atlantis the Palm – ช้อปปิ้งร้านพรมทอมือ - ตลาดเครื่องเทศ และตลาดทอง - นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย – ดินเนอร์มื้อค่ำพร้อมชมโชว์พื้นเมืองเช้า
Day 7 ดูไบ – ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง - ตึกเบิร์ต คาลิฟา - Dubai mall - ช้อปปิ้งร้านอินทผาลัม
Day 8 กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 28 พ.ย. 62 39,900
5 - 12 ธ.ค. 62 39,900
Day 1 กรุงเทพ – มอสโคว์
Day 2 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
Day 3 ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ สนามบิน
Day 5 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 17 พ.ย. 62 41,900
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
Day 3 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก
Day 4 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
Day 5 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
Day 6 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
Day 7 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้ - ท่าอากาศยานนานาชาติปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
Day 8 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 10 พ.ย. 62 44,999
10 - 17 พ.ย. 62 44,999
13 - 20 พ.ย. 62 44,999
17 - 24 พ.ย. 62 44,999
24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 44,999
7 - 14 ธ.ค. 62 45,999
25 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 46,999
3 - 10 ก.พ. 63 43,999
8 - 15 ก.พ. 63 45,999
22 - 29 ก.พ. 63 46,999
14 - 21 มี.ค. 63 44,999
21 - 28 มี.ค. 63 44,999

GDSM03 Moscow StPetersburg 6D4N QR

6 วัน 4 คืน

5 - 10 พ.ย. 62


เริ่มต้น 46,555.-
Day 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - มอสโคว์
Day 2 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
Day 3 วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - รถไฟซัปซาน - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก
Day 4 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว Hermitage
Day 5 วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์แห่งหยดเลือด - โดฮา
Day 6 โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 10 พ.ย. 62 46,555

GDHG03 Discovery Russia 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

5 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63


เริ่มต้น 49,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
Day 3 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร์ – ห้างกุม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ล่องเรือ
Day 5 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
Day 6 พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส
Day 7 มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo
Day 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 12 พ.ย. 62 49,900
14 - 21 พ.ย. 62 49,900
20 - 27 พ.ย. 62 49,900
28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 62 49,900
6 - 13 ธ.ค. 62 49,900
7 - 14 ธ.ค. 62 49,900
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 59,900
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 59,900

GDEK002 Winter Russia Moscow StPetersburg High Speed Train 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

15 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63


เริ่มต้น 52,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
Day 3 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้-จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร์–ห้างสรรพสินค้ากุม–ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
Day 5 มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
Day 6 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
Day 7 พระราชวังแคทเธอรีน– มหาวิหารเซนต์ไอแซค – Pulkovo Outlet Village
Day 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
15 - 22 พ.ย. 62 52,900
29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 52,900
4 - 11 ธ.ค. 62 52,900
25 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 64,900
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 64,900
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 64,900

GDZDME15 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D5N TG

7 วัน 5 คืน

30 ต.ค. 62 - 7 ม.ค. 63


เริ่มต้น 52,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์
Day 2 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล
Day 3 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้
Day 4 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์
Day 5 เมืองมอสโคว์ – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน – ถนนอารบัต – การแสดงละครสัตว์
Day 6 เมืองมอสโคว์ – สวนซายาร์ดเย- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ห้างเวกัส - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Day 7 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 ต.ค. - 5 พ.ย. 62 58,999
6 - 12 พ.ย. 62 52,999
13 - 19 พ.ย. 62 52,999
20 - 26 พ.ย. 62 52,999
27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 52,999
7 - 13 ธ.ค. 62 Bus 1 54,999
7 - 13 ธ.ค. 62 Bus 2 54,999
9 - 15 ธ.ค. 62 54,999
14 - 20 ธ.ค. 62 54,999
21 - 27 ธ.ค. 62 55,999
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 62,999
30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 62,999
1 - 7 ม.ค. 63 58,999

GDZDME02 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D5N TG

7 วัน 5 คืน

30 ต.ค. - 19 พ.ย. 62


เริ่มต้น 52,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์
Day 2 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล
Day 3 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้
Day 4 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์
Day 5 เมืองมอสโคว์ – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน – ถนนอารบัต – การแสดงละครสัตว์
Day 6 เมืองมอสโคว์ – สวนซายาร์ดเย- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ห้างเวกัส - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Day 7 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 ต.ค. - 5 พ.ย. 62 58,999
6 - 12 พ.ย. 62 52,999
13 - 19 พ.ย. 62 52,999

GDZSVO01 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7D5N SU

7 วัน 5 คืน

30 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63


เริ่มต้น 55,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์
Day 2 เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
Day 3 เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต - ชมโชว์ละครสัตว์
Day 4 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
Day 5 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟกี้ – พระราชวังนิโคลัส
Day 6 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - เมืองมอสโคว์
Day 7 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 55,999
5 - 11 ธ.ค. 62 56,999
27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 64,999
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 64,999
29 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 64,999

GDEK003 Winter Russia Moscow Murmansk 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

28 พ.ย. 62 - 6 ม.ค. 63


เริ่มต้น 59,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
Day 2 ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
Day 3 สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-เมืองมูร์มันสค์ –ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า
Day 4 หมู่บ้านซามี่ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน –ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า
Day 5 มูรมันสค์ –พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น-เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ -มอสโคว์
Day 6 จัตุรัสแดง- วิหารเซนต์บาซิล -ห้างสรรพสินค้ากุม –พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่-โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-หอระฆัง-รัสเซี่ยนเซอร์คัส
Day 7 สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
Day 8 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 62 59,900
5 - 12 ธ.ค. 62 59,900
7 - 14 ธ.ค. 62 59,900
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 69,900
30 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 69,900

GDWTG1007A Russia ล่าแสงเหนือ 7D5N TG

7 วัน 5 คืน

4 พ.ย. - 13 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 68,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอสโคว์
Day 2 มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต
Day 3 มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ล่าหาแสงเหนือ
Day 4 มูร์มันสค์ – เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – สโนว์โมบิล ตามล่าหาแสงเหนือ
Day 5 มูร์มันสค์ – ผ่านชมเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา - มหาวิหารเซนต์นิโคลัส – สนามบิน – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง
Day 6 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดิน – อาร์บัต
Day 7 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 10 พ.ย. 62 68,900
11 - 17 พ.ย. 62 68,900
18 - 24 พ.ย. 62 68,900
25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 68,900
2 - 8 ธ.ค. 62 68,900
4 - 10 ธ.ค. 62 70,900
7 - 13 ธ.ค. 62 68,900

GDWQR1009D Grand Russia 9D6N QR

9 วัน 6 คืน

6 พ.ย. 62 - 2 เม.ย. 63


เริ่มต้น 69,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 โดฮา – มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สถานีรถไฟใต้ดิน
Day 3 มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
Day 4 มอสโคว์ – เมืองมูร์มันสค์ – เรือทำลายน้ำแข็ง – อนุสาวรีย์อัลโยวา – ล่าแสงเหนือ
Day 5 มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน - รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ทดลองขับสโนว์โมบิล
Day 6 มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ด้านนอก)
Day 7 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – เมืองพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
Day 8 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล – ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT เอาท์เลทวิลเลจปูลโคโว – สนามบิน
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 14 พ.ย. 62 69,900
20 - 28 พ.ย. 62 69,900
4 - 12 ธ.ค. 62 72,900
8 - 16 ธ.ค. 62 72,900
25 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 77,900
29 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 77,900
8 - 16 ม.ค. 63 69,900
22 - 30 ม.ค. 63 69,900
5 - 13 ก.พ. 63 69,900
19 - 27 ก.พ. 63 69,900
11 - 19 มี.ค. 63 69,900
25 มี.ค. - 2 เม.ย. 63 69,900

GDQE3DME TG014 I am in Russia 9D7N TG

9 วัน 7 คืน

23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 69,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
Day 2 มอสโคว์ – (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
Day 3 เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
Day 4 ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ
Day 5 พิพิธภัณฑ์ออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN – มอสโคว์
Day 6 ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต - ละครสัตว์
Day 7 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
Day 8 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – สนามบิน
Day 9 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 69,900

GDEUR 28 Russia Aurora Hunting 9D7N TG

9 วัน 7 คืน

4 - 12 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 113,000.-
Day 1 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)
Day 2 ซาร์กอร์ส - เที่ยวกรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - เซ็นต์บาซิล - ช้อปปิ้งถนนอราบัต - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน
Day 3 มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สนามบินเชเรเมเตียโว - บินสู่เมืองมูรมันสก์
Day 4 เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ - หมู่บ้านเทริเบร์กา - เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง - ล่าแสงเหนือ
Day 5 เที่ยวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
Day 6 มูรมันสก์ - บินสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ)
Day 7 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน)
Day 8 เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สนามบินพัลโกโว - มอสโคว์ - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 12 ธ.ค. 62 113,000