หน้าแรก > รัสเซีย

GDJD19 EUR27A Russia 7D5N TG

7 วัน 5 คืน

27 เม.ย. - 3 พ.ค. 62


เริ่มต้น 94,000.-
Day 1 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) - สถานีรถไฟใต้ดิน
Day 2 เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – ช้อปปิ้งถนนอราบัต
Day 3 มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ - รถไฟความเร็วสูง SAPSAN
Day 4 ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้
Day 5 วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งถนนน เนฟสกี้ - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
Day 6 วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) - สนามบินพัลโกโว - สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 7 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 94,000

GDJD20 EUR27 Romantic Russia 8D6N TG

8 วัน 6 คืน

11 - 18 เม.ย. 62


เริ่มต้น 106,000.-
Day 1 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)
Day 2 มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ - ช้อปปิ้งถนนอราบัต - สถานีรถไฟใต้ดิน
Day 3 เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
Day 4 มอสโคว์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
Day 5 วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้
Day 6 ล่องเรือแม่น้ำเนวา - ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - ชมบัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
Day 7 สนามบินพัลโกโว - สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 18 เม.ย. 62 106,000