หน้าแรก > รัสเซีย

GDHG01B Delight Moscow 6D3N EK

6 วัน 3 คืน

4 - 17 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 29,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
Day 2 ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์
Day 3 จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม - สวน Zaryadye Park
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
Day 5 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
Day 6 ดูไบ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 9 มิ.ย. 62 29,900
7 - 12 มิ.ย. 62 29,900
12 - 17 มิ.ย. 62 29,900

GDQE3DME EK014 VDNKh Pavillion and Moscow Zagosk 6D3N EK

6 วัน 3 คืน

26 มิ.ย. - 3 พ.ย. 62


เริ่มต้น 35,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
Day 3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET - ละครสัตว์
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
Day 5 VDNKh Expo park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์
Day 6 ดูไบ - กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 36,900
18 - 23 ก.ย. 62 36,900
2 - 7 ต.ค. 62 35,900
29 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 35,900

GDQE3DME TG008 Russia Moscow Zagorsk ล่องเรือแม่น้ำ Moskva 5D3N TG

5 วัน 3 คืน

21 ส.ค. - 17 พ.ย. 62


เริ่มต้น 41,900.-
Day 1 กรุงเทพ – มอสโคว์
Day 2 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
Day 3 ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ สนามบิน
Day 5 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 25 ส.ค. 62 41,900
11 - 15 ก.ย. 62 41,900
9 - 13 ต.ค. 62 41,900
23 - 27 ต.ค. 62 41,900
13 - 17 พ.ย. 62 41,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท
Day 3 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
Day 4 สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
Day 5 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
Day 6 พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส
Day 7 มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo
Day 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62 49,900
9 - 16 ก.ค. 62 54,900
12 - 19 ก.ค. 62 54,900
23 - 30 ก.ค. 62 54,900
24 - 31 ก.ค. 62 54,900
6 - 13 ส.ค. 62 54,900
9 - 16 ส.ค. 62 54,900
10 - 17 ส.ค. 62 54,900
4 - 11 ก.ย. 62 49,900
10 - 17 ก.ย. 62 49,900
18 - 25 ก.ย. 62 49,900
24 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 49,900
4 - 11 ต.ค. 62 49,900
12 - 19 ต.ค. 62 49,900
20 - 26 ต.ค. 62 49,900

GDQE3DME EK013 The Russian Empire and Dinner Cruise 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

3 มิ.ย. - 28 ต.ค. 62


เริ่มต้น 51,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
Day 3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ละครสัตว์
Day 4 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
Day 5 นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
Day 6 ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส
Day 7 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี้ - Outlet - สนามบิน
Day 8 ดูไบ - กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 10 มิ.ย. 62 52,900
8 - 15 ก.ค. 62 56,900
7 - 14 ส.ค. 62 55,900
2 - 9 ก.ย. 62 52,900
16 - 23 ก.ย. 62 52,900
1 - 8 ต.ค. 62 51,900
7 - 14 ต.ค. 62 51,900
14 - 21 ต.ค. 62 51,900
21 - 28 ต.ค. 62 51,900

GDQE3DME TG014 I am in Russia 9D7N TG

9 วัน 7 คืน

1 มิ.ย. - 1 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 69,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
Day 2 มอสโคว์ – (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
Day 3 เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
Day 4 ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ
Day 5 พิพิธภัณฑ์ออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN – มอสโคว์
Day 6 ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต - ละครสัตว์
Day 7 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
Day 8 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – สนามบิน
Day 9 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 9 มิ.ย. 62 72,900
8 - 16 มิ.ย. 62 72,900
15 - 23 มิ.ย. 62 72,900
22 - 30 มิ.ย. 62 72,900
29 มิ.ย. - 7 ก.ค. 62 72,900
13 - 21 ก.ค. 62 72,900
10 - 18 ส.ค. 62 72,900
17 - 25 ส.ค. 62 72,900
2 - 10 ก.ย. 62 69,900
21 - 29 ก.ย. 62 69,900
12 - 20 ต.ค. 62 69,900
19 - 27 ต.ค. 62 69,900
23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 69,900