หน้าแรก > รัสเซีย

GDHVG-TG64 Russia มอสโคว์ ซากอร์ส 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 39,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ - มอสโคว์
Day 2 มอสโคว์
Day 3 มอสโคว์-ซากอร์ส-มอสโคว์
Day 4 มอสโคว์
Day 5 มอสโคว์
Day 6 สุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 63 39,900
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ - VDNKH - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ – DIYตุ๊กตาแม่ลูกดก
Day 3 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย – รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Day 4 เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สถานีรถไฟ - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟสกี้
Day 5 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ห้างแกลเลอเรีย – รถไฟด่วน SAPSAN - เมืองมอสโคว์
Day 6 เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
Day 7 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 11 เม.ย. 63 42,999
6 - 12 เม.ย. 63 41,999
9 - 15 เม.ย. 63 49,999
12 - 18 เม.ย. 63 48,999
29 เม.ย. - 5 พ.ค. 63 46,999
3 - 9 พ.ค. 63 46,999
6 - 12 พ.ค. 63 45,999
10 - 16 พ.ค. 63 45,999
20 - 26 พ.ค. 63 45,999
27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63 45,999
3 - 9 มิ.ย. 63 45,999
10 - 16 มิ.ย. 63 45,999
24 - 30 มิ.ย. 63 45,999
Day 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์
Day 2 มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Day 3 เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์
Day 4 มอสโคว์
Day 5 มอสโคว์
Day 6 สุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 63 44,900
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์
Day 2 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
Day 3 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟกี้
Day 4 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - โบสถ์หยดเลือด - สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองมอสโคว์
Day 5 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย
Day 6 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ห้างเวกัส - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Day 7 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 7 เม.ย. 63 47,999
4 - 10 เม.ย. 63 47,999
15 - 21 เม.ย. 63 BUS 1 47,999
15 - 21 เม.ย. 63 BUS 2 47,999
18 - 24 เม.ย. 63 45,999
20 - 26 เม.ย. 63 45,999
22 - 28 เม.ย. 63 45,999
25 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 45,999
9 - 15 พ.ค. 63 51,999
13 - 19 พ.ค. 63 51,999
20 - 26 พ.ค. 63 51,999
25 - 31 พ.ค. 63 51,999
27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63 51,999
30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63 51,999
3 - 9 มิ.ย. 63 51,999
6 - 12 มิ.ย. 63 51,999
10 - 16 มิ.ย. 63 51,999
13 - 19 มิ.ย. 63 51,999
17 - 23 มิ.ย. 63 51,999
20 - 26 มิ.ย. 63 51,999
24 - 30 มิ.ย. 63 51,999

GDHVC-EURO7 Russia มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

1 เม.ย. - 31 ก.ค. 63


เริ่มต้น 49,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
Day 3 มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์
Day 4 มอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์-วิหารเซนต์บาซิล-จัตุรัสแดง-หอนาฬิกาซาวิเออร์-ห้างสรรพสินค้ากุม-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Day 5 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมเมือง
Day 6 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ -พระราชวังฤดูหนาว
Day 7 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย
Day 8 ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 8 เม.ย. 63 49,999
14 - 21 เม.ย. 63 49,999
30 เม.ย. - 7 พ.ค. 63 49,999
5 - 12 พ.ค. 63 49,999
20 - 27 พ.ค. 63 49,999
2 - 9 มิ.ย. 63 49,999
3 - 10 ก.ค. 63 49,999
24 - 31 ก.ค. 63 49,999