หน้าแรก > โปแลนด์

GDHVG-QR74 SUPERB POLAND 7D4N QR

7 วัน 4 คืน

21 มี.ค. - 9 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 38,300.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 โดฮา-วอร์ซอ-พอซนัน
Day 3 พอซนัน-เชสโตโคว่า
Day 4 เชสโตโคว่า-ออซวิซิม-คราคูฟ
Day 5 คราคูฟ-วอร์ซอ
Day 6 วอร์ซอ-สนามบิน
Day 7 โดฮา-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 27 มี.ค. 63 38,300
28 มี.ค. - 3 เม.ย. 63 38,300
10 - 16 เม.ย. 63 47,900
11 - 17 เม.ย. 63 47,900
4 - 10 พ.ค. 63 46,900
3 - 9 มิ.ย. 63 39,900