หน้าแรก > โปแลนด์

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 วอร์ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน
Day 3 พอซนัน – จัตุรัสเมืองเก่า – วรอตสวัฟ
Day 4 วรอตสวัฟ–เชสโตโชวา–อารามจัสนากอร่า–ชมเมืองเก่าคราคูฟ
Day 5 ค่ายเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา – คราคูฟ
Day 6 หมู่บ้าน Zalipie – เซสซอว์ – ลับบลิน
Day 7 ลับบลิน – วอร์ซอร์ – ห้างสรรพสินค้า ZALOTE TARASY
Day 8 พระราชวังลาเซียนสกี้ – จัตุรัสกลางเมือง – เดินทางกลับ
Day 9 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 69,900
29 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 69,900