หน้าแรก > โปแลนด์

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 วอร์ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน
Day 3 พอซนัน – จัตุรัสเมืองเก่า – วรอตสวัฟ
Day 4 วรอตสวัฟ–เชสโตโชวา–อารามจัสนากอร่า–ชมเมืองเก่าคราคูฟ
Day 5 ค่ายเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา – คราคูฟ
Day 6 หมู่บ้าน Zalipie – เซสซอว์ – ลับบลิน
Day 7 ลับบลิน – วอร์ซอร์ – ห้างสรรพสินค้า ZALOTE TARASY
Day 8 พระราชวังลาเซียนสกี้ – จัตุรัสกลางเมือง – เดินทางกลับ
Day 9 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 18 ก.ย. 62 59,900
21 - 29 ก.ย. 62 59,900
25 ก.ย. - 3 ต.ค. 62 59,900
9 - 17 ต.ค. 62 61,900
12 - 20 ต.ค. 62 61,900
19 - 27 ต.ค. 62 61,900
6 - 14 พ.ย. 62 59,900
9 - 17 พ.ย. 62 59,900
20 - 28 พ.ย. 62 59,900
4 - 12 ธ.ค. 62 61,900
7 - 15 ธ.ค. 62 61,900
28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 69,900
29 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 69,900