หน้าแรก > โปแลนด์

GDJD14 EUR13 Insight Grand Eastern Europe (Poland) 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

5 เม.ย. - 27 พ.ค. 62


เริ่มต้น 89,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
Day 2 เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
Day 3 บูดาเปสต์ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ (โปแลนด์)
Day 4 คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม) - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์
Day 5 คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ
Day 6 เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้
Day 7 วอร์ซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค)
Day 8 ปราสาทปร๊าก- เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล- นาฬิกาดาราศาสตร์
Day 9 กรุงปร๊าก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
Day 10 กรุงเวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
Day 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 15 เม.ย. 62 98,000
10 - 20 เม.ย. 62 98,000
26 เม.ย. - 6 พ.ค. 62 94,000
3 - 13 พ.ค. 62 94,000
10 - 20 พ.ค. 62 94,000
17 - 27 พ.ค. 62 89,000