หน้าแรก > พม่า

Day 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 26 มี.ค. 62 4,999
Day 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง–เจดีย์โบตาทาวน์–เทพทันใจ–พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 2 ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
Day 3 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 - 31 มี.ค. 62 12,900
6 - 8 เม.ย. 62 14,900
12 - 14 เม.ย. 62 14,900
13 - 15 เม.ย. 62 14,900
14 - 16 เม.ย. 62 14,900
19 - 21 เม.ย. 62 11,900
10 - 12 พ.ค. 62 11,900
18 - 20 พ.ค. 62 14,900
24 - 26 พ.ค. 62 11,900
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 11,900
Day 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
Day 2 นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
Day 3 มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 21,900
6 - 8 เม.ย. 62 23,900