หน้าแรก > พม่า

GDZRGN06 ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3D2N 8M

3 วัน 2 คืน

26 ธ.ค. 62 - 13 ม.ค. 63


เริ่มต้น 10,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน
Day 2 พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3 เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทะทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 28 ธ.ค. 62 10,999
27 - 29 ธ.ค. 62 12,999
28 - 30 ธ.ค. 62 12,999
29 - 31 ธ.ค. 62 13,999
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 13,999
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 13,999
9 - 11 ม.ค. 63 10,999
10 - 12 ม.ค. 63 10,999
11 - 13 ม.ค. 63 10,999

GDZMDL05 Mandalay Pugam Minggun Amornpura 4D3N PG

4 วัน 3 คืน

26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63


เริ่มต้น 16,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
Day 2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
Day 3 พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม
Day 4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ธ.ค. 62 16,999
27 - 30 ธ.ค. 62 17,999
28 - 31 ธ.ค. 62 18,999
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 18,999
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 18,999