หน้าแรก > มาเลเซีย

GD JKUL-SIN CRUISE2 SUPERB CRUISE GENTING DREAM 3D2N SL

3 วัน 2 คืน

27 - 29 มี.ค. 62


เริ่มต้น 13,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
Day 2 ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย
Day 3 (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 29 มี.ค. 62 13,999

GD JKUL-SIN CRUISE1 SUPERB CRUISE GENTING DREAM 4D3N SL

4 วัน 3 คืน

31 มี.ค. - 3 เม.ย. 62


เริ่มต้น 16,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
Day 2 ท่าเรือ ปีนัง ประเทศ มาเลย์เซีย
Day 3 ท่าเรือ ลังกาวี ประเทศ มาเลย์เซีย
Day 4 (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 16,999