หน้าแรก > มาเก๊า

GDMACAU01 มาเก๊า So Hot 3D2N FD

3 วัน 2 คืน

29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62


เริ่มต้น 8,888.-
Day 1 กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่-เซินเจิ้น
Day 2 เซินเจิ้น-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-จูไห่
Day 3 จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 - 31 มี.ค. 62 8,888
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 8,888
Day 1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่
Day 2 จูไห่-เซินเจิ้น -หมุ่บ้านฮากกากันเคงิ -ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ ( 3D Water Show)
Day 3 เซินเจิ้น -ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน- ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 - 31 มี.ค. 62 11,888
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 11,888
Day 1 กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
Day 2 จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน–ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น
Day 3 เซินเจิ้น-หมู่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
Day 4 เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์ -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 - 31 มี.ค. 62 12,888
Day 1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม - เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
Day 2 ฮ่องกง –วัดแชกง –วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – วันเจ้าแม่กวนอิม – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
Day 3 ฮ่องกง- วัดหมั่นโหมว – รีพลัสเบย์ – วัดทินห่าว-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+ City Gate Outlet - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 - 31 มี.ค. 62 17,888