หน้าแรก > ลัตเวีย

GDHG19 Lithuania Latvia Estonia Finland 8D5N AY

8 วัน 5 คืน

9 พ.ย. 62 - 24 มี.ค. 63


เริ่มต้น 50,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ –เฮลซิงกิ
Day 2 เฮงซิงกิ – วิลนีอุส – ย่านเมืองเก่า – มหาวิหารวิลนีอุส – ประตูเมือง
Day 3 วิลนีอุส – ทราไก – ปราสาททราไก – เคานัส – ย่านเมืองเก่าเคานัส
Day 4 เคานัส – ลัตเวีย - พระราชวังรูนดาเล่ – ริก้า – ย่านเมืองเก่าริก้า
Day 5 ริก้า – ชิกุลด้า – ปราสาททูไรด้า – พาร์นู – ทาลลินน์
Day 6 ทาลลินน์ – ย่านเมืองเก่าทาลลินน์ – ย่านทูมเปีย - เฮลซิงกิ
Day 7 เฮลซิงกิ – เซเนท สแควร์ – มหาวิหารเฮลซิงกิ – มหาวิหารอุสปนสกี้ - สนามบิน
Day 8 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 16 พ.ย. 62 50,900
23 - 30 พ.ย. 62 50,900
5 - 12 ธ.ค. 62 50,900
14 - 21 ม.ค. 63 52,900
26 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 52,900
6 - 13 ก.พ. 63 52,900
18 - 25 ก.พ. 63 52,900
10 - 17 มี.ค. 63 52,900
17 - 24 มี.ค. 63 52,900
Day 1 กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ– วิลนิอุส (ลิทัวเนีย)
Day 2 วิลนิอุส – ทราไค – เคานัส (ลิทัวเนีย)
Day 3 เคานัส – ชัวเลย์ (ลิทัวเนีย) – ฟิลส์รันดาเล (ลัตเวีย) – พระราชวังรุนดาเล – ริกา (เมืองหลวงแห่งลัตเวีย)
Day 4 เมืองเก่าริกา – ซิกุลด้า (ลัตเวีย) – พาร์นู (เอสโตเนีย)
Day 5 พาร์นู – ทาลลินน์ – เรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งทะเลบอลติค – เฮลซิงกิ
Day 6 เฮลซิงกิ – Rock Church – สนามบิน
Day 7 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 13 พ.ย. 62 51,900
19 - 25 พ.ย. 62 51,900
4 - 10 ธ.ค. 62 53,900