หน้าแรก > ลาว

Day 1 กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
Day 2 ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
Day 3 วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 26 พ.ค. 62 13,900
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 13,900
7 - 9 มิ.ย. 62 13,900
14 - 16 มิ.ย. 62 12,900
21 - 23 มิ.ย. 62 13,900
28 - 30 มิ.ย. 62 12,900
5 - 7 ก.ค. 62 13,900
12 - 14 ก.ค. 62 13,900
19 - 21 ก.ค. 62 12,900
26 - 28 ก.ค. 62 14,900
27 - 29 ก.ค. 62 15,900
10 - 12 ส.ค. 62 15,900
Day 1 กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด
Day 2 บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ
Day 3 ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 12,900
14 - 16 มิ.ย. 62 13,900
28 - 30 มิ.ย. 62 13,900
Day 1 กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี
Day 2 วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
Day 3 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 27 พ.ค. 62 13,900
1 - 3 มิ.ย. 62 13,900
15 - 17 มิ.ย. 62 13,900