หน้าแรก > ลาว

Day 1 กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี
Day 2 วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
Day 3 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 13,900
6 - 8 เม.ย. 62 14,900
14 - 16 เม.ย. 62 16,900
27 - 29 เม.ย. 62 12,900
4 - 6 พ.ค. 62 13,900
11 - 13 พ.ค. 62 13,900
18 - 20 พ.ค. 62 14,900
25 - 27 พ.ค. 62 13,900
1 - 3 มิ.ย. 62 13,900
15 - 17 มิ.ย. 62 13,900
Day 1 กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด
Day 2 บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ
Day 3 ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 5 พ.ค. 62 14,900
10 - 12 พ.ค. 62 13,900
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 12,900
14 - 16 มิ.ย. 62 13,900
28 - 30 มิ.ย. 62 13,900
Day 1 กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
Day 2 ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
Day 3 วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 - 31 มี.ค. 62 13,900
5 - 7 เม.ย. 62 14,900
26 - 28 เม.ย. 62 13,900
Day 1 กรุงเทพฯ–หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรตี
Day 2 วังเวียง–ล่องเรือคายัค–ถ้ำนอน–Zip Line–ถ้ำจัง–ถ้ำปูคำ–บลูลากูน –บอลลูนยักษ์
Day 3 วังเวียง – เวียงจันทร์ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 14,900
20 - 22 เม.ย. 62 14,900