หน้าแรก > จอร์แดน

GDEK019 Winter Marvelous Jordan 7D4N EK

7 วัน 4 คืน

26 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63


เริ่มต้น 55,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 ดูไบ - จอร์แดน - มาดาบา - โบสถ์กรีกออโธดอกซ์ - เมาท์เนโบ - เมืองเครัค - เมืองอควาบา
Day 3 เมืองอควาบา - เรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม - น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ - ภูเขาคาซารี
Day 4 เมืองเพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - กรุงอัมมาน
Day 5 นครเจอราช - ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - โอวาฟอรั่ม - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด - น้ำพุใจกลางเมือง - ทะเลเดดซี
Day 6 กรุงอัมมาน - โรงละครโรมัน - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - วิหารเฮอร์คิวลิส - ช้อปปิ้ง City Mall
Day 7 ดูไบ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 55,900