หน้าแรก > ญี่ปุ่น

GDHJT XW42 S03 Happy Tokyo Exciting 4D2N XW

4 วัน 2 คืน

3 มิ.ย. - 3 ก.ย. 62


เริ่มต้น 15,987.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ชินจุกุ
Day 3 JTC DUTY FREE – วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU – AMI PREMIUM OUTLET – AEON TOWN
Day 4 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 6 มิ.ย. 62 15,987
10 - 13 มิ.ย. 62 16,999
15 - 18 มิ.ย. 62 17,999
16 - 19 มิ.ย. 62 17,999
17 - 20 มิ.ย. 62 16,999
22 - 25 มิ.ย. 62 17,999
23 - 26 มิ.ย. 62 17,999
24 - 27 มิ.ย. 62 16,999
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62 17,999
30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62 17,999
1 - 4 ก.ค. 62 16,999
6 - 9 ก.ค. 62 17,999
7 - 10 ก.ค. 62 17,999
8 - 11 ก.ค. 62 19,999
13 - 16 ก.ค. 62 23,999
14 - 17 ก.ค. 62 23,999
15 - 18 ก.ค. 62 23,999
20 - 23 ก.ค. 62 18,999
21 - 24 ก.ค. 62 18,999
22 - 25 ก.ค. 62 18,999
27 - 30 ก.ค. 62 21,999
28 - 31 ก.ค. 62 20,999
29 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 20,999
3 - 6 ส.ค. 62 22,999
4 - 7 ส.ค. 62 22,999
5 - 8 ส.ค. 62 22,999
10 - 13 ส.ค. 62 23,999
11 - 14 ส.ค. 62 23,999
12 - 15 ส.ค. 62 21,999
17 - 20 ส.ค. 62 21,999
18 - 21 ส.ค. 62 21,999
19 - 22 ส.ค. 62 21,999
24 - 27 ส.ค. 62 21,999
25 - 28 ส.ค. 62 19,999
26 - 29 ส.ค. 62 19,999
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 19,999

GDHJT XW53 V03 Happy Tokyo เที่ยวเต็ม 5D3N XW

5 วัน 3 คืน

5 มิ.ย. - 3 ก.ย. 62


เริ่มต้น 18,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาน้ำแร่ แช่ออนเซน
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์
Day 4 วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ
Day 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 มิ.ย. 62 21,999
6 - 10 มิ.ย. 62 21,999
11 - 15 มิ.ย. 62 18,999
12 - 16 มิ.ย. 62 21,999
14 - 18 มิ.ย. 62 20,999
18 - 22 มิ.ย. 62 18,999
19 - 23 มิ.ย. 62 21,999
20 - 24 มิ.ย. 62 21,999
21 - 25 มิ.ย. 62 20,999
25 - 29 มิ.ย. 62 18,999
26 - 30 มิ.ย. 62 21,999
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 21,999
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62 20,999
2 - 6 ก.ค. 62 18,999
3 - 7 ก.ค. 62 21,999
4 - 8 ก.ค. 62 21,999
5 - 9 ก.ค. 62 20,999
9 - 13 ก.ค. 62 22,999
10 - 14 ก.ค. 62 22,999
11 - 15 ก.ค. 62 22,999
12 - 16 ก.ค. 62 23,999
16 - 20 ก.ค. 62 25,999
17 - 21 ก.ค. 62 23,999
18 - 22 ก.ค. 62 22,999
19 - 23 ก.ค. 62 21,999
23 - 27 ก.ค. 62 20,999
24 - 28 ก.ค. 62 22,999
25 - 29 ก.ค. 62 25,999
26 - 30 ก.ค. 62 25,999
30 ก.ค. - 3 ส.ค. 62 22,999
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 23,999
1 - 5 ส.ค. 62 23,999
2 - 6 ส.ค. 62 23,999
6 - 10 ส.ค. 62 25,999
7 - 11 ส.ค. 62 29,999
8 - 12 ส.ค. 62 29,999
9 - 13 ส.ค. 62 29,999
13 - 17 ส.ค. 62 24,999
14 - 18 ส.ค. 62 25,999
15 - 19 ส.ค. 62 25,999
16 - 20 ส.ค. 62 24,999
20 - 24 ส.ค. 62 25,999
21 - 25 ส.ค. 62 25,999
22 - 26 ส.ค. 62 25,999
23 - 27 ส.ค. 62 25,999
27 - 31 ส.ค. 62 22,999
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 23,999
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 23,999
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 23,999

GDHJF SL53 A02 Happy Fukuoka เที่ยวเต็ม 5D3N SL

5 วัน 3 คืน

28 พ.ค. - 3 ก.ค. 62


เริ่มต้น 19,876.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินฟูกุโอกะ – เมืองฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - หมู่บ้าน ยูฟุอิน ฟลอรัล - เมืองเปปปุ – บ่อน้ำพุร้อน – การแช่ออนเซ็นธรรมชาติ
Day 3 เมืองเบปปุ – เมืองคิตะคิวชู – ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย ณ สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – ห้างคาแนลซิตี้
Day 4 เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ
Day 5 สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 19,987
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 22,876
1 - 5 มิ.ย. 62 22,876
4 - 8 มิ.ย. 62 19,987
6 - 10 มิ.ย. 62 22,876
8 - 12 มิ.ย. 62 22,876
11 - 15 มิ.ย. 62 19,987
13 - 17 มิ.ย. 62 22,876
15 - 19 มิ.ย. 62 22,876
18 - 22 มิ.ย. 62 22,876
20 - 24 มิ.ย. 62 22,876
22 - 26 มิ.ย. 62 22,876
25 - 29 มิ.ย. 62 22,876
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 22,876
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62 22,876

GDQE2NRT XW004 Tokyo Fuji หวานละมุน 5D3N XW

5 วัน 3 คืน

7 มิ.ย. - 23 ต.ค. 62


เริ่มต้น 21,900.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินนาริตะ- โตเกียว-วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี- กิจกรรมชงชา ญี่ปุ่น-แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู
Day 3 ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ห้างไดเวอร์ ซิตี้ โอไดบะ (กันดั้มยักษ์) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 4 อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
Day 5 วัดนาริตะชัง - อิออน- สนามบินนาริตะ- สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 11 มิ.ย. 62 21,900
14 - 18 มิ.ย. 62 21,900
21 - 25 มิ.ย. 62 21,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62 21,900
5 - 9 ก.ค. 62 21,900
10 - 14 ก.ค. 62 24,900
13 - 17 ก.ค. 62 26,900
19 - 23 ก.ค. 62 23,900
26 - 30 ก.ค. 62 26,900
9 - 13 ส.ค. 62 29,900
23 - 27 ส.ค. 62 25,900
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 22,900
6 - 10 ก.ย. 62 22,900
13 - 17 ก.ย. 62 22,900
20 - 24 ก.ย. 62 22,900
25 - 29 ก.ย. 62 23,900
2 - 6 ต.ค. 62 28,900
11 - 15 ต.ค. 62 29,900
16 - 20 ต.ค. 62 28,900
19 - 23 ต.ค. 62 29,900

GDHJT XW53 V02 Happy Tokyo พรรคผ่อนบ้างนะ 5D3N XW

5 วัน 3 คืน

28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 21,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์
Day 4 วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ
Day 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 21,999
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 23,999
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 23,999

GDQE2KIX XW001 Osaka โอซาก้า ซู่ซ่า 5D3N XW

5 วัน 3 คืน

5 มิ.ย. - 29 ก.ย. 62


เริ่มต้น 22,900.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินคันไช-นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต -ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น- ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - ช้อปปิ้ง โดตงโบริ-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
Day 3 ท่องเที่ยวอิสระหรือซื้อทัวร์เสริม USJ
Day 4 ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าอิคุตะ) - โกเบ พอร์ตทาวเวอร์ - OSAKA EXPO CITY - อิออน มอลล์
Day 5 สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 มิ.ย. 62 22,900
12 - 16 มิ.ย. 62 22,900
19 - 23 มิ.ย. 62 22,900
26 - 30 มิ.ย. 62 22,900
3 - 7 ก.ค. 62 22,900
10 - 14 ก.ค. 62 22,900
12 - 16 ก.ค. 62 23,900
19 - 23 ก.ค. 62 23,900
26 - 30 ก.ค. 62 26,900
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 22,900
8 - 12 ส.ค. 62 26,900
14 - 18 ส.ค. 62 24,900
21 - 25 ส.ค. 62 22,900
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 22,900
4 - 8 ก.ย. 62 22,900
11 - 15 ก.ย. 62 22,900
18 - 22 ก.ย. 62 22,900
25 - 29 ก.ย. 62 22,900

GDQE2KIX XJ004 Osaka Kobe เนื้อหวาน 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

6 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62


เริ่มต้น 23,900.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ
Day 2 เมืองเกียวโต -ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-กิจกรรมชงชา - วัดคินคาคุจิ -อาราชิยาม่า - สะพานโทเค็ทสึเคียว - ป่าไผ่-โอซาก้า - ช้อปปิ้งโดตงโบริ - ช้อปปิ้ง ชินไชบาชิ
Day 3 อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อ ทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
Day 4 โกเบ - ถ่ายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ -ช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ - ริงกุ เอ้าท์ เล็ต - สนามบินคันไซ
Day 5 สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 10 มิ.ย. 62 25,900
7 - 11 มิ.ย. 62 25,900
13 - 17 มิ.ย. 62 23,900
14 - 18 มิ.ย. 62 25,900
20 - 24 มิ.ย. 62 23,900
21 - 25 มิ.ย. 62 23,900
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 25,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62 25,900

GDQE2NGO XJ002 Nagoya Osaka ซัมเมอร์ พาเพลิน 6D3N XJ

6 วัน 3 คืน

5 มิ.ย. - 2 ต.ค. 62


เริ่มต้น 24,900.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินนาโกย่า - ปราสาทอินุยามะ [ด้านนอก] - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งย่านโอสึ - ศาลเจ้าอะสึตะ- ช้อปปิ้งซาคาเอะ
Day 3 เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ-กิจกรรมชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ- เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้ง โดตง โบริ-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
Day 4 อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
Day 5 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - OSAKA EXPO CITY - อิออน มอลล์ - สนามบินคันไซ
Day 6 สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 10 มิ.ย. 62 25,900
7 - 12 มิ.ย. 62 24,900
12 - 17 มิ.ย. 62 25,900
14 - 19 มิ.ย. 62 24,900
19 - 24 มิ.ย. 62 25,900
21 - 26 มิ.ย. 62 25,900
26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 25,900
28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62 24,900
3 - 8 ก.ค. 62 26,900
5 - 10 ก.ค. 62 27,900
10 - 15 ก.ค. 62 27,900
12 - 17 ก.ค. 62 27,900
13 - 18 ก.ค. 62 27,900
14 - 19 ก.ค. 62 27,900
26 - 31 ก.ค. 62 27,900
9 - 14 ส.ค. 62 27,900
10 - 15 ส.ค. 62 27,900
11 - 16 ส.ค. 62 27,900
14 - 19 ส.ค. 62 27,900
16 - 21 ส.ค. 62 27,900
21 - 26 ส.ค. 62 27,900
23 - 27 ส.ค. 62 27,900
28 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 26,900
30 ส.ค. - 4 ก.ย. 62 26,900
5 - 10 ก.ย. 62 26,900
6 - 11 ก.ย. 62 26,900
12 - 17 ก.ย. 62 26,900
13 - 18 ก.ย. 62 26,900
18 - 23 ก.ย. 62 26,900
20 - 25 ก.ย. 62 26,900
25 - 30 ก.ย. 62 26,900
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 26,900

GDQE2CTS XJ001 Hokkaido นั้นโก้จริง จริง 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

2 มิ.ย. - 29 ก.ย. 62


เริ่มต้น 26,900.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ
Day 2 สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Day 3 ร้านของฝากที่ระลึก – เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – มิตชุยเอาเล้ตท์ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
Day 4 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - ตลาดปลาซัปโปโร่โจไง – อิออน มอลล์ ซัปโปโร่ – ช้อปปิ้งJR TOWER
Day 5 สนามบินชิโตเซะ-สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 6 มิ.ย. 62 26,900
16 - 20 มิ.ย. 62 26,900
4 - 8 ส.ค. 62 29,900
7 - 11 ส.ค. 62 32,900
11 - 15 ส.ค. 62 32,900
14 - 18 ส.ค. 62 32,900
25 - 29 ส.ค. 62 29,900
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 32,900
8 - 12 ก.ย. 62 29,900
11 - 15 ก.ย. 62 32,900
18 - 22 ก.ย. 62 32,900
22 - 26 ก.ย. 62 29,900
25 - 29 ก.ย. 62 32,900

GDQE2KIX XJ005 Osaka Takayama หวานฉ่ำ 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

4 ก.ค. - 1 ต.ค. 62


เริ่มต้น 26,900.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ
Day 2 เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสี - ถนนกาน้ำชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
Day 3 พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า [ด้านนอก] - ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
Day 4 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ช้อปปิ้ง โดตงโบริ - ช้อปปิ้ง ชินไชบาชิ - สนามบินคันไซ
Day 5 สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 8 ก.ค. 62 31,900
5 - 9 ก.ค. 62 31,900
12 - 16 ก.ค. 62 31,900
13 - 17 ก.ค. 62 31,900
14 - 18 ก.ค. 62 31,900
19 - 23 ก.ค. 62 28,900
25 - 29 ก.ค. 62 28,900
1 - 5 ส.ค. 62 31,900
2 - 6 ส.ค. 62 31,900
8 - 12 ส.ค. 62 31,900
16 - 20 ส.ค. 62 31,900
22 - 26 ส.ค. 62 28,900
23 - 27 ส.ค. 62 31,900
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 31,900
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 28,900
5 - 9 ก.ย. 62 30,900
6 - 10 ก.ย. 62 30,900
12 - 16 ก.ย. 62 30,900
13 - 17 ก.ย. 62 28,900
19 - 23 ก.ย. 62 30,900
20 - 24 ก.ย. 62 30,900
26 - 30 ก.ย. 62 26,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 30,900

GDQE2NRT XJ001 Tokyo แมวกวัก 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

12 ก.ค. - 1 ต.ค. 62


เริ่มต้น 26,900.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] - พิธีชงชา - โอชิโนะฮัคไก - สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค - โตเกียว - โอไดบะ
Day 4 เมืองคามาคูระ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี - ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 16 ก.ค. 62 28,900
13 - 17 ก.ค. 62 28,900
17 - 21 ก.ค. 62 28,900
25 - 29 ก.ค. 62 29,900
26 - 30 ก.ค. 62 29,900
6 - 10 ก.ย. 62 26,900
13 - 17 ก.ย. 62 26,900
20 - 24 ก.ย. 62 27,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 27,900

GDQE2KIX XJ003 Osaka Kobe Nara เจ้ากวางน้อย 6D4N XJ

6 วัน 4 คืน

12 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62


เริ่มต้น 27,900.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ
Day 2 นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - กิจกรรมชงชา - อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
Day 3 วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ปราสาทโอชาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) - ช้อปปิ้งโดตงโบริ - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
Day 4 อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อ ทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
Day 5 โกเบ - สะพานอาคาชิไคเคียว - โกเบ ฮาร์เบอร์ แลนด์ - ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท - อิออน มอลล์ - สนามบินคันไซ
Day 6 สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 17 มิ.ย. 62 27,900
19 - 24 มิ.ย. 62 29,900
26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 29,900
3 - 8 ก.ค. 62 27,900
12 - 17 ก.ค. 62 29,900
13 - 18 ก.ค. 62 29,900
14 - 19 ก.ค. 62 29,900
17 - 22 ก.ค. 62 29,900
24 - 29 ก.ค. 62 29,900
31 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 29,900
8 - 13 ส.ค. 62 30,900
9 - 14 ส.ค. 62 31,900
10 - 15 ส.ค. 62 31,900
14 - 19 ส.ค. 62 31,900
21 - 26 ส.ค. 62 27,900
28 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 30,900
4 - 9 ก.ย. 62 27,900
11 - 16 ก.ย. 62 27,900
18 - 23 ก.ย. 62 28,900
25 - 30 ก.ย. 62 28,900
Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ
Day 2 สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - บ่อน้ำสีฟ้า - น้ำตกชิโรฮิงะ - เมืองอาซาฮีกาว่า - อิออน มอลล์ อาซาฮีกาว่า
Day 3 ร้านของฝากที่ระลึก - เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ - บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
Day 4 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO - ช้อปปิ้ง JR TOWER
Day 5 สนามบินชิโตเซะ - สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 11 ก.ค. 62 29,900
10 - 14 ก.ค. 62 31,900
14 - 18 ก.ค. 62 32,900
17 - 21 ก.ค. 62 31,900
21 - 25 ก.ค. 62 29,900
24 - 28 ก.ค. 62 31,900

GDHJO JL53 SW01 Happy Nagoya Snow Wall and Shirakawago 5D3N JL

5 วัน 3 คืน

28 พ.ค. - 30 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 29,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต
Day 3 เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ – ออนเซ็น
Day 4 ปราสาทนาโกย่า - วัด Osu Kannon - DUTY FREE - ย่านซาคาเอะ
Day 5 สนามบินนาโงย่า - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 31,999
5 - 9 มิ.ย. 62 31,999
12 - 16 มิ.ย. 62 31,999
19 - 23 มิ.ย. 62 31,999
26 - 30 มิ.ย. 62 31,999

GDQE2NRT TG006 Tokyo Fuji สวย สะดุดตา 5D3N TG

5 วัน 3 คืน

12 - 20 ก.ค. 62


เริ่มต้น 36,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
Day 2 สนามบินนาริตะ -อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ -หุบเขาโอวาดุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ตส์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ชมชิบะชากุระ หรือ ลาเวนเดอร์ ณ สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กิจกรรมชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
Day 4 อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
Day 5 วัดอาซากุซะ - ห้างไดเวอร์ ซิดี้ โอไดบะ - อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 16 ก.ค. 62 37,900
13 - 17 ก.ค. 62 37,900
14 - 18 ก.ค. 62 36,900
16 - 20 ก.ค. 62 36,900

GDQE2NRT NH002 Tokyo Yokohama Fuji สโลว์ ไลฟ์ 5D3N NH

5 วัน 3 คืน

5 มิ.ย. - 27 ก.ย. 62


เริ่มต้น 39,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินนาริตะ
Day 2 สนามบินนาริตะ-เมืองโยโกฮาม่า- โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์-พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า - โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต - เมนูขาปูยักษ์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กิจกรรมชงชา - เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุตสึ- เมื่องโตเกียว -ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
Day 4 อิสระช้อปปิ้งเมื่องโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์
Day 5 วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี -ไดเวอร์ ซิตี้ โอไดบะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 มิ.ย. 62 39,900
6 - 10 มิ.ย. 62 39,900
19 - 23 มิ.ย. 62 39,900
20 - 24 มิ.ย. 62 39,900
26 - 30 มิ.ย. 62 39,900
11 - 15 ก.ค. 62 40,900
13 - 17 ก.ค. 62 40,900
15 - 19 ก.ค. 62 40,900
21 - 25 ส.ค. 62 39,900
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 39,900
12 - 16 ก.ย. 62 39,900
19 - 23 ก.ย. 62 39,900
23 - 27 ก.ย. 62 39,900

GDQE2NGO JL002 Nagoya Takayama ดอกไม้ เริงระบำ 5D3N JL

5 วัน 3 คืน

6 มิ.ย. - 13 ส.ค. 62


เริ่มต้น 39,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนาโกย่า - เมืองนาโกย่า-ร้านมีด - Hamono-ya Sansu - เมืองกุโจฮาจิมัง - พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง - ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง -Bokka no Sato - ชมดอกไม้ตามฤดูกาล - เมืองทาคายาม่า
Day 3 ตลาดเช้าทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - คามิโกชิ - สะพานคัปปะบาชิ - เมืองมัสซึโมโตั
Day 4 เขตเมืองเก่าซึมาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้ง ชาคาเอะ
Day 5 สนามบินนาโกย่า - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 10 มิ.ย. 62 39,900
13 - 17 ก.ค. 62 44,900
9 - 13 ส.ค. 62 44,900

GDQE2NRT TG007 Tokyo Fuji สนุก สะกดใจ 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

12 ก.ค. - 13 ส.ค. 62


เริ่มต้น 39,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
Day 2 สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ -หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาดิ- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ชมลาเวนเดอร์ ณ ส่วนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กิจกรรมชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 4 อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
Day 5 อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริม เอโดะวันเดอร์แลนด์
Day 6 วัดอาซากุซะ - ห้างไดเวอร์ ซิดี้ โอไดบะ - อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 17 ก.ค. 62 40,900
16 - 21 ก.ค. 62 39,900
25 - 30 ก.ค. 62 42,900
26 - 31 ก.ค. 62 42,900
8 - 13 ส.ค. 62 42,900

GDQE2FUK TG003 Japan-Korea COSTA เรือสาราญเจ้าข๋า 7D5N TG

7 วัน 5 คืน

28 มิ.ย. - 23 ก.ค. 62


เริ่มต้น 39,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ - วัดดาไซฟุ – ท่าเรือฮากาตะ - ล่องเรือ
Day 3 ท่าเรือ ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น – Optional tour ล่องเรือ – ดูโชว์
Day 4 ท่าเรือ คานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น - Optional tour – ล่องเรือ – ดูโชว์
Day 5 ท่าเรือซากาอิมินาโตะ ประเทศ ญี่ปุ่น - Optional tour - ล่องเรือ – ดูโชว์
Day 6 ท่าเรือปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - Optional tour - ล่องเรือ – ดูโชว์
Day 7 ฮากาตะ - สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 62 39,999
3 - 9 ก.ค. 62 39,999
12 - 18 ก.ค. 62 39,999
17 - 23 ก.ค. 62 39,999

GDQE2KIX TG001 Osaka Tokyo ถูกใจใช่เลย 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

7 มิ.ย. - 15 ส.ค. 62


เริ่มต้น 42,800.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
Day 2 สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เมืองเกียวโต - บุฟเฟ้ชาบูซูโม่ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
Day 3 วัดนิตไทจิ - ทะเลสาบฮามานะ - กิจกรรมชงชา - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - เมนูขาปูยักษ์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
Day 4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 5 อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์
Day 6 วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 12 มิ.ย. 62 42,800
12 - 17 ก.ค. 62 42,800
13 - 18 ก.ค. 62 42,800
26 - 31 ก.ค. 62 42,800
8 - 13 ส.ค. 62 42,800
9 - 14 ส.ค. 62 42,800
10 - 15 ส.ค. 62 42,800
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ
Day 2 สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
Day 3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
Day 4 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ - เนินแห่งพระพุทธเจ้า - โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO - บุฟเฟ่ขาปูยักษ์
Day 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ร้านจำหน่ายของฝาก - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
Day 6 สนามบินชิโตเชะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 12 ส.ค. 62 44,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซะ
Day 2 โทมิตะฟาร์ม - สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - บ่อน้ำสีฟ้า - น้ำตกชิโรฮิงะ - เมืองอาซาฮีกาว่า - อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า
Day 3 ร้านของฝากที่ระลึก - เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
Day 4 สวนฟูคิดะชิ - ฟาร์มเชอรี่ - ภูเขาไฟโชวะ - โน โบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
Day 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
Day 6 สนามบินชิโตเซะ-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 7 ก.ค. 62 48,900
5 - 10 ก.ค. 62 47,900
9 - 14 ก.ค. 62 49,900
19 - 24 ก.ค. 62 47,900
23 - 28 ก.ค. 62 47,900
25 - 30 ก.ค. 62 50,900
26 - 31 ก.ค. 62 50,900