หน้าแรก > อิตาลี

GDJD05 EUR07B Beautiful North Italy 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

7 เม.ย. - 19 พ.ค. 62


เริ่มต้น 89,000.-




Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
Day 2 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
Day 3 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
Day 4 ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า
Day 5 เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์
Day 6 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์มักดาเลนา
Day 7 โดโลไมท์ - เบลลาจิโอ - ทะเลสาบโคโม่ - โคโม่
Day 8 โคโม่ - มิลาน - อิสระช้อปปิ้ง
Day 9 เดินทางสู่สนามบิน
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 16 เม.ย. 62 98,000
26 เม.ย. - 6 พ.ค. 62 94,000
10 - 19 พ.ค. 62 89,000

GDJD06 EUR07 Grand Italy 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

5 เม.ย. - 25 พ.ค. 62


เริ่มต้น 90,000.-




Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)
Day 2 มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้
Day 3 เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า
Day 4 เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วน สู่นาโปลี
Day 5 นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)
Day 6 เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
Day 7 พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
Day 8 เดินทางสู่สนามบิน
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 13 เม.ย. 62 94,000
12 - 20 เม.ย. 62 94,000
26 เม.ย. - 4 พ.ค. 62 90,000
3 - 11 พ.ค. 62 90,000
17 - 25 พ.ค. 62 90,000

GDJD28 EUR40 Great Austria Empire 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

13 - 21 เม.ย. 62


เริ่มต้น 99,000.-




Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา
Day 2 เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิร์ต
Day 3 คลาเกนเฟิร์ต - กอร์ตีนาดัมเปซโซ (อิตาลี) - เทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise
Day 4 เทือกเขาโดโลไมท์ - อินสบรูค (ออสเตรีย) - นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึ้นสู่สถานี Seegrube - เที่ยวชมเมืองเก่า
Day 5 อินสบรูค - วัตเท่น - คริสตัลเวิล์ด - เมืองคิทส์บูเฮล
Day 6 คิทส์บูเฮล - ฮัลล์สตัทท์ - เหมืองเกลือโบราณ - Skywalk - ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
Day 7 เซนต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้ง
Day 8 เวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
Day 9 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 21 เม.ย. 62 99,000

GDJD04 EUR07A Amazing Italy 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

12 เม.ย. - 27 พ.ค. 62


เริ่มต้น 101,000.-




Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
Day 2 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
Day 3 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
Day 4 ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
Day 5 นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี)
Day 6 เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้
Day 7 ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ – เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - คาเซอต้า
Day 8 พระราชวังคาเซอต้า - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน – กรุงโรม
Day 9 เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
Day 10 เดินทางสู่สนามบิน
Day 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 22 เม.ย. 62 110,000
26 เม.ย. - 6 พ.ค. 62 106,000
3 - 13 พ.ค. 62 106,000
17 - 27 พ.ค. 62 101,000

GDJD01 EUR02 Italy Swiss France 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

13 เม.ย. - 3 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 103,000.-




Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
Day 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
Day 3 ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
Day 4 เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
Day 5 ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น
Day 6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
Day 7 ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส – เที่ยวชมเมือง -หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูซ
Day 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
Day 9 เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 22 เม.ย. 62 107,000
20 - 29 เม.ย. 62 103,000
27 เม.ย. - 6 พ.ค. 62 103,000
4 - 13 พ.ค. 62 103,000
11 - 20 พ.ค. 62 103,000
18 - 27 พ.ค. 62 103,000
25 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 103,000

GDJD03 EUR04 Italy Swiss France 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

6 เม.ย. - 4 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 108,000.-




Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
Day 2 กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า
Day 3 เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย
Day 4 ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
Day 5 เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น
Day 6 อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPE
Day 7 อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส
Day 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส
Day 9 เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์- พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE
Day 10 ปารีส - เดินทางกลับกรุงเทพ
Day 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 16 เม.ย. 62 117,000
7 - 17 เม.ย. 62 117,000
9 - 19 เม.ย. 62 117,000
11 - 21 เม.ย. 62 117,000
13 - 23 เม.ย. 62 117,000
20 - 30 เม.ย. 62 108,000
27 เม.ย. - 7 พ.ค. 62 113,000
4 - 14 พ.ค. 62 113,000
11 - 21 พ.ค. 62 113,000
18 - 28 พ.ค. 62 113,000
25 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62 113,000

GDJD02 EUR04A France Swiss Italy 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

12 - 22 เม.ย. 62


เริ่มต้น 113,000.-




Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝรั่งเศส)
Day 2 พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องแม่น้ำแซนน์
Day 3 พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างสรรพสินค้า แกลเลอรีลาฟาแยต
Day 4 มองต์มาตร์ - หอไอเฟล - รถไฟทีจีวี - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
Day 5 ดิจอง - เบิร์น - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระให้ช้อปปิ้ง
Day 6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ลูกาโน่
Day 7 ลูกาโน่ - โรแมนติกบนเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
Day 8 เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย
Day 9 ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
Day 10 วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามบิน - กรุงเทพฯ
Day 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 22 เม.ย. 62 113,000

GDJD18 EUR21A Grand Iberia 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

12 เม.ย. - 27 พ.ค. 62


เริ่มต้น 124,000.-




Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
Day 2 สนามบินมาเพลซ่า มิลาน (อิตาลี) - เจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก)
Day 3 โมนาโค - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
Day 4 เที่ยวกราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - เลโบเดอโพร วองซ์ - อาวีญง
Day 5 อาวีญง - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - มงต์เปลลิเย่ร์- บาร์เซโลน่า
Day 6 บาร์เซโลน่า - เที่ยวชมเมือง - กรานาด้าแฟมิเลีย สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก
Day 7 บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด
Day 8 เมืองโตเลโด้ - แมดริด
Day 9 เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - อิสระช้อปปิ้ง
Day 10 สนามบินแมดริด – เดินทางสู่กรุงปารีสโดยสายการบินภายในประเทศ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 22 เม.ย. 62 128,000
26 เม.ย. - 6 พ.ค. 62 124,000
17 - 27 พ.ค. 62 124,000