หน้าแรก > อินโดนีเซีย

GDZDPS10 อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 3D2N SL

3 วัน 2 คืน

6 ธ.ค. 62 - 28 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 10,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห์ – เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน
Day 2 วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วิหารทานาล็อต
Day 3 วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – สวนพระวิษณุ – ร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 8 ธ.ค. 62 13,999
12 - 14 ธ.ค. 62 11,999
13 - 15 ธ.ค. 62 12,999
19 - 21 ธ.ค. 62 11,999
20 - 22 ธ.ค. 62 12,999
25 - 27 ธ.ค. 62 12,999
26 - 28 ธ.ค. 62 12,999
27 - 29 ธ.ค. 62 14,999
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 15,999
3 - 5 ม.ค. 63 12,999
10 - 12 ม.ค. 63 11,999
17 - 19 ม.ค. 63 11,999
24 - 26 ม.ค. 63 12,999
31 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 11,999
6 - 8 ก.พ. 63 12,999
7 - 9 ก.พ. 63 13,999
13 - 15 ก.พ. 63 11,999
14 - 16 ก.พ. 63 11,999
20 - 22 ก.พ. 63 11,999
21 - 23 ก.พ. 63 11,999
27 - 29 ก.พ. 63 11,999
28 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 11,999
5 - 7 มี.ค. 63 11,999
6 - 8 มี.ค. 63 11,999
12 - 14 มี.ค. 63 11,999
13 - 15 มี.ค. 63 11,999
19 - 21 มี.ค. 63 11,999
20 - 22 มี.ค. 63 11,999
26 - 28 มี.ค. 63 11,999
27 - 29 มี.ค. 63 11,999
2 - 4 เม.ย. 63 12,999
3 - 5 เม.ย. 63 13,999
9 - 11 เม.ย. 63 12,999
10 - 12 เม.ย. 63 14,999
13 - 15 เม.ย. 63 16,999
14 - 16 เม.ย. 63 14,999
17 - 19 เม.ย. 63 13,999
23 - 25 เม.ย. 63 12,999
24 - 26 เม.ย. 63 13,999
30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 12,999
1 - 3 พ.ค. 63 14,999
8 - 10 พ.ค. 63 10,999
15 - 17 พ.ค. 63 11,999
22 - 24 พ.ค. 63 11,999
29 - 31 พ.ค. 63 11,999
5 - 7 มิ.ย. 63 10,999
12 - 14 มิ.ย. 63 11,999
19 - 21 มิ.ย. 63 11,999
26 - 28 มิ.ย. 63 11,999

GDDPS06 Bali เกาะสวาท หาดสวรรค์ 3D2N SL

3 วัน 2 คืน

26 ต.ค. - 26 พ.ย. 62


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระฮ์ไร – ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน
Day 2 วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล
Day 3 วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระฮ์ไร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 28 ต.ค. 62 12,999
27 - 29 ต.ค. 62 12,999
2 - 4 พ.ย. 62 12,999
9 - 11 พ.ย. 62 12,999
16 - 18 พ.ย. 62 12,999
23 - 25 พ.ย. 62 12,999
24 - 26 พ.ย. 62 12,999

GDZDPS09 อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 4D3N SL

4 วัน 3 คืน

7 ธ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห์ – เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน
Day 2 วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วัดเม็งวี หรือทามาอายุน – วิหารทานาล็อต – ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)
Day 3 วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์ – ช้อปปอิ้งตลาดปราบเซียน – วิหารเลมปูยางค์ – พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา
Day 4 วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 10 ธ.ค. 62 16,999
14 - 17 ธ.ค. 62 14,999
21 - 24 ธ.ค. 62 14,999
28 - 31 ธ.ค. 62 17,999
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 19,999
4 - 7 ม.ค. 63 14,999
11 - 14 ม.ค. 63 14,999
18 - 21 ม.ค. 63 14,999
25 - 28 ม.ค. 63 15,999
1 - 4 ก.พ. 63 14,999
8 - 11 ก.พ. 63 16,999
15 - 18 ก.พ. 63 14,999
22 - 25 ก.พ. 63 14,999
29 ก.พ. - 3 มี.ค. 63 14,999
7 - 10 มี.ค. 63 13,999
14 - 17 มี.ค. 63 14,999
21 - 24 มี.ค. 63 14,999
28 - 31 มี.ค. 63 14,999
4 - 7 เม.ย. 63 16,999
11 - 14 เม.ย. 63 19,999
18 - 21 เม.ย. 63 15,999
25 - 28 เม.ย. 63 15,999
2 - 5 พ.ค. 63 15,999
3 - 6 พ.ค. 63 15,999
9 - 12 พ.ค. 63 13,999
16 - 19 พ.ค. 63 13,999
23 - 26 พ.ค. 63 13,999
30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63 13,999
6 - 9 มิ.ย. 63 13,999
13 - 16 มิ.ย. 63 13,999
20 - 23 มิ.ย. 63 13,999
27 - 30 มิ.ย. 63 12,999

GDDPS07 Bali ซาลามัต วัดหลวงเบซากีห์ 4D3N SL

4 วัน 3 คืน

24 ต.ค. - 30 พ.ย. 62


เริ่มต้น 14,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - จิมบารัน
Day 2 วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
Day 3 ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
Day 4 สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 ต.ค. 62 14,999
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 14,999
7 - 10 พ.ย. 62 14,999
13 - 16 พ.ย. 62 14,999
14 - 17 พ.ย. 62 14,999
20 - 23 พ.ย. 62 14,999
21 - 24 พ.ย. 62 14,999
25 - 28 พ.ย. 62 14,999
27 - 30 พ.ย. 62 14,999