หน้าแรก > อินโดนีเซีย

GDZDPS10 อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 3D2N SL

3 วัน 2 คืน

2 เม.ย. - 28 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 10,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห์ – เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน
Day 2 วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วิหารทานาล็อต
Day 3 วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – สวนพระวิษณุ – ร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 4 เม.ย. 63 12,999
3 - 5 เม.ย. 63 13,999
9 - 11 เม.ย. 63 12,999
10 - 12 เม.ย. 63 14,999
13 - 15 เม.ย. 63 16,999
14 - 16 เม.ย. 63 14,999
17 - 19 เม.ย. 63 13,999
23 - 25 เม.ย. 63 12,999
24 - 26 เม.ย. 63 13,999
30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 12,999
1 - 3 พ.ค. 63 14,999
8 - 10 พ.ค. 63 10,999
15 - 17 พ.ค. 63 11,999
22 - 24 พ.ค. 63 11,999
29 - 31 พ.ค. 63 11,999
5 - 7 มิ.ย. 63 10,999
12 - 14 มิ.ย. 63 11,999
19 - 21 มิ.ย. 63 11,999
26 - 28 มิ.ย. 63 11,999

GDZDPS09 อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 4D3N SL

4 วัน 3 คืน

4 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห์ – เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน
Day 2 วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วัดเม็งวี หรือทามาอายุน – วิหารทานาล็อต – ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)
Day 3 วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์ – ช้อปปอิ้งตลาดปราบเซียน – วิหารเลมปูยางค์ – พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา
Day 4 วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 7 เม.ย. 63 16,999
11 - 14 เม.ย. 63 19,999
18 - 21 เม.ย. 63 15,999
25 - 28 เม.ย. 63 15,999
2 - 5 พ.ค. 63 15,999
3 - 6 พ.ค. 63 15,999
9 - 12 พ.ค. 63 13,999
16 - 19 พ.ค. 63 13,999
23 - 26 พ.ค. 63 13,999
30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63 13,999
6 - 9 มิ.ย. 63 13,999
13 - 16 มิ.ย. 63 13,999
20 - 23 มิ.ย. 63 13,999
27 - 30 มิ.ย. 63 12,999