หน้าแรก > อินโดนีเซีย

GDDPS06 Bali เกาะสวาท หาดสวรรค์ 3D2N SL

3 วัน 2 คืน

27 ก.ค. - 26 พ.ย. 62


เริ่มต้น 10,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระฮ์ไร – ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน
Day 2 วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล
Day 3 วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระฮ์ไร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 29 ก.ค. 62 13,999
2 - 4 ส.ค. 62 12,999
10 - 12 ส.ค. 62 13,999
16 - 18 ส.ค. 62 12,999
23 - 25 ส.ค. 62 12,999
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 12,999
7 - 9 ก.ย. 62 11,999
14 - 16 ก.ย. 62 11,999
21 - 23 ก.ย. 62 11,999
28 - 30 ก.ย. 62 11,999
5 - 7 ต.ค. 62 11,999
6 - 8 ต.ค. 62 11,999
12 - 14 ต.ค. 62 13,999
13 - 15 ต.ค. 62 13,999
19 - 21 ต.ค. 62 12,999
20 - 22 ต.ค. 62 12,999
21 - 23 ต.ค. 62 11,999
26 - 28 ต.ค. 62 12,999
27 - 29 ต.ค. 62 12,999
2 - 4 พ.ย. 62 12,999
9 - 11 พ.ย. 62 12,999
16 - 18 พ.ย. 62 12,999
23 - 25 พ.ย. 62 12,999
24 - 26 พ.ย. 62 12,999

GDDPS07 Bali ซาลามัต วัดหลวงเบซากีห์ 4D3N SL

4 วัน 3 คืน

5 ก.ย. - 30 พ.ย. 62


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - จิมบารัน
Day 2 วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
Day 3 ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
Day 4 สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 8 ก.ย. 62 12,999
12 - 15 ก.ย. 62 12,999
19 - 22 ก.ย. 62 13,999
26 - 29 ก.ย. 62 13,999
3 - 6 ต.ค. 62 13,999
10 - 13 ต.ค. 62 14,999
16 - 19 ต.ค. 62 14,999
17 - 20 ต.ค. 62 14,999
24 - 27 ต.ค. 62 14,999
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 14,999
7 - 10 พ.ย. 62 14,999
13 - 16 พ.ย. 62 14,999
14 - 17 พ.ย. 62 14,999
20 - 23 พ.ย. 62 14,999
21 - 24 พ.ย. 62 14,999
25 - 28 พ.ย. 62 14,999
27 - 30 พ.ย. 62 14,999
Day 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบารัน
Day 2 วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ – วัดเบซากีห์
Day 3 ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน –วิหารทานาล็อท
Day 4 ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 28 ก.ค. 62 15,999
2 - 5 ส.ค. 62 14,999
Day 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – วัดเม็งวี – วัดเบซากีห์
Day 2 ชมระบำบารอง แดนซ์ – หมู่บ้านคินตามานี – บาหลี สวิง – ภูเขาไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาตูร์ – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน
Day 3 วานากิริฮิลล์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอุลัน ดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาล็อท
Day 4 สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ห้างกฤษณะ (สิ้นค้าท้องถิ่น) – ชายหาดจิมบารัน – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
Day 5 ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 5 ส.ค. 62 16,999
Day 1 กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน
Day 2 บาหลี • ย็อกยาการ์ตา•เทวลัยปรัมบานัน • พระราชวังสุลต่าน • ปราสาทสวนน้ำ • บุโรพุทโธ • วัดปะวน •วัดเมนดุต
Day 3 ย็อกยาการ์ตา • บาหลี •วั ดบราตัน • วิหารทานาต์ลอต
Day 4 บาร๊องแดนซ์ • หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • หมู่บ้านคินตามณี • ชิมกาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • ร้านKrisana
Day 5 บาหลี • กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 29 ก.ค. 62 25,900
1 - 5 ส.ค. 62 19,900
8 - 12 ส.ค. 62 24,900
15 - 19 ส.ค. 62 20,900
22 - 26 ส.ค. 62 20,900