หน้าแรก > อินโดนีเซีย

Day 1 กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน
Day 2 บาหลี • ย็อกยาการ์ตา•เทวลัยปรัมบานัน • พระราชวังสุลต่าน • ปราสาทสวนน้ำ • บุโรพุทโธ • วัดปะวน •วัดเมนดุต
Day 3 ย็อกยาการ์ตา • บาหลี •วั ดบราตัน • วิหารทานาต์ลอต
Day 4 บาร๊องแดนซ์ • หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • หมู่บ้านคินตามณี • ชิมกาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • ร้านKrisana
Day 5 บาหลี • กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 20,900
4 - 8 ก.ค. 62 19,900
11 - 15 ก.ค. 62 20,900
18 - 22 ก.ค. 62 19,900
25 - 29 ก.ค. 62 25,900
1 - 5 ส.ค. 62 19,900
8 - 12 ส.ค. 62 24,900
15 - 19 ส.ค. 62 20,900
22 - 26 ส.ค. 62 20,900