หน้าแรก > อินโดนีเซีย

GDBT BAL002 มหัศจรรย์ Bali 4D2N FD

4 วัน 2 คืน

29 มี.ค. - 27 พ.ค. 62


เริ่มต้น 16,900.-




Day 1 กรุงเทพฯ – บาหลี – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู – ระบำเกอจัก – จิมบารัน
Day 2 นั่งรถจี๊ปโฟล์คสวาเกน – วิหารทานาต์ลอต – วัดบราตัน – นาข้าวขั้นบันได
Day 3 บาหลีสวิงค์ – บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – หมู่บ้านคินตามณี – วัดเบซากิห์ – ร้านกฤษณา
Day 4 บาหลี – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 17,900
5 - 8 เม.ย. 62 18,900
11 - 14 เม.ย. 62 19,900
12 - 15 เม.ย. 62 21,900
13 - 16 เม.ย. 62 21,900
14 - 17 เม.ย. 62 18,900
19 - 22 เม.ย. 62 16,900
26 - 29 เม.ย. 62 17,900
3 - 6 พ.ค. 62 16,900
17 - 20 พ.ค. 62 19,900
24 - 27 พ.ค. 62 16,900

GDINDO01 บาหลี บุโรพุทโธ บินเช้า กลับดึก 5D3N FD

5 วัน 3 คืน

27 มี.ค. - 16 เม.ย. 62


เริ่มต้น 20,999.-




Day 1 กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
Day 2 บาหลี - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต
Day 3 บาหลี – วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
Day 4 บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก –บาหลี สวิงค์ Bali Swing- หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด – วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana
Day 5 บาหลี - กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 31 มี.ค. 62 20,999
4 - 8 เม.ย. 62 วันจักรี 21,999
11 - 15 เม.ย. 62 วันสงกรานต์ 24,999
12 - 16 เม.ย. 62 วันสงกรานต์ 24,999

GDBT BAL03 บาหลี บุโรพุทโธ 5D3N FD

5 วัน 3 คืน

28 มี.ค. - 29 เม.ย. 62


เริ่มต้น 22,900.-




Day 1 กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน
Day 2 บาหลี • ย็อกยาการ์ตา•เทวลัยปรัมบานัน • พระราชวังสุลต่าน • ปราสาทสวนน้ำ • บุโรพุทโธ • วัดปะวน • วัดเมนดุต
Day 3 ย็อกยาการ์ตา • บาหลี •วั ดบราตัน • วิหารทานาต์ลอต
Day 4 บาร๊องแดนซ์ • หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • หมู่บ้านคินตามณี • ชิมกาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • ร้านKrisana
Day 5 บาหลี • กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 22,900
4 - 8 เม.ย. 62 24,900
11 - 15 เม.ย. 62 26,900
12 - 16 เม.ย. 62 28,900
18 - 22 เม.ย. 62 23,900
25 - 29 เม.ย. 62 22,900