หน้าแรก > อินเดีย

GDQE2JAI XW001 India Quality Time 5D2N XW

5 วัน 2 คืน

6 มิ.ย. - 26 ต.ค. 62


เริ่มต้น 15,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เดลลี
Day 2 เดลลี - ชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล
Day 3 ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล
Day 4 อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate) – สนามบินเดลี
Day 5 เดลลี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 10 มิ.ย. 62 15,900
13 - 17 มิ.ย. 62 15,900
20 - 24 มิ.ย. 62 15,900
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 15,900
4 - 8 ก.ค. 62 15,900
11 - 15 ก.ค. 62 15,900
16 - 20 ก.ค. 62 17,900
25 - 29 ก.ค. 62 17,900
8 - 12 ส.ค. 62 17,900
15 - 19 ส.ค. 62 15,900
22 - 26 ส.ค. 62 15,900
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 15,900
12 - 16 ก.ย. 62 15,900
19 - 23 ก.ย. 62 15,900
26 - 30 ก.ย. 62 15,900
3 - 7 ต.ค. 62 15,900
10 - 14 ต.ค. 62 17,900
22 - 26 ต.ค. 62 15,900