หน้าแรก > ไอซ์แลนด์

GDWAY0610H แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10D7N AY

10 วัน 7 คืน

8 - 17 ส.ค. 62


เริ่มต้น 145,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – วงกลมทองคำ – น้ำตกกัลล์ฟอสส์ - ปากปล่องภูเขาไฟเคริด น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – วิค
Day 3 วิค – น้ำตกสโกก้า – ขับรถสโนโมบิล ทุ่งน้ำแข็งไมดาลโจคูล - อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล – ฮอฟน์
Day 4 ฮอฟน์ – ล่องเรือลากูนโจคูซาลอน(เจมส์บอน) - เบรดดาลสวิก – เอไกล์สตาดีร์
Day 5 เอไกล์สตาดีร์ – ดิมมูโบร์กีร์ – ทะเลสาบเมวัท บ่อโคลนเดือด - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – อคูเรริ
Day 6 อคูเรริ – ฮูซาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – สติกกิชฮอลเมอร์
Day 7 สติกกิชฮอลเมอร์ – ภูเขาคีร์กจูเฟล – นํ้าตกเฮินฟอซซ่า – เรคยาวิค
Day 8 เรคยาวิค – ชมเมือง – แช่น้ำแร่บลูลากูน – ชมวิวบนอาคารพาร์ลานพร้อมดินเนอร์
Day 9 เคฟราวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพ
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 17 ส.ค. 62 145,900

GDEUR 34A Miracle Iceland 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

1 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 156,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
Day 2 กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
Day 3 บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส
Day 4 บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – เซลฟอสส์ - ล่าแสงเหนือ
Day 5 เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
Day 6 โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ้ำคริสตัล - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
Day 7 เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หาดทรายสีดำ - เรคยาวิก
Day 8 เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
Day 9 สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 10 พ.ย. 62 156,000
29 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62 156,000