หน้าแรก > ไอซ์แลนด์

GDHG19B Delight Iceland 8D5N AY

8 วัน 5 คืน

13 ม.ค. - 31 มี.ค. 63


เริ่มต้น 89,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – เซลฟอสส์ – น้ำตกเซลจาลันด์สฟอสส์ – สโคการ์ – น้ำตกสโคการ์ – วิค
Day 3 โจกุลซาร์ลอน – หาดไดมอนด์ – เคิร์กยูแบร์ยาร์กเลาสเทอร์ – ทุ่งลาวา Eldharun – วิค – หาดทรายดำ
Day 4 น้ำพุร้อนกีเซอร์ – น้ำตกกูลฟอสส์ – อุทยานแห่งชาติธิงแควลลิร์ – เซลฟอสส์
Day 5 เรคยาวิค – บลูลากูน – กิจกรรมล่าแสงเหนือ
Day 6 เรคยาวิค – โบสถ์ฮัลล์กริมสเคิร์คยา – บ้านฮอฟดิ – ศาลาว่าการเมือง – อาคารเพอร์แลน – บ้านภูเขาไฟ – ช้อปปิ้ง ถนน Laugavegur
Day 7 เรคยาวิค - สนามบินเคฟลาวิค
Day 8 สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 20 ม.ค. 63 89,900
5 - 12 ก.พ. 63 89,900
26 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 89,900
11 - 18 มี.ค. 63 89,900
18 - 25 มี.ค. 63 89,900
24 - 31 มี.ค. 63 89,900

GDAY002 Iceland 2019 9D6N AY

9 วัน 6 คืน

3 ธ.ค. 62 - 19 ก.พ. 63


เริ่มต้น 105,000.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 เมืองเฮลซิงกิ - เมืองเคฟลาวิค – น้ำตกครีก์จูเฟลฟอสส์ – ภูเขาครีก์จูเฟลฟอสส์ (ฟินแลนด์-ไอซ์แลนด์)
Day 3 น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ - หมู่บ้านวิก
Day 4 อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลส์ – โจกุลซาลอน – ธารน้ำแข็งพันปี
Day 5 ไมดาลโจกุล - ขับขี่สโนว์โมบิล - หาดทรายดำ REYNISFJARA BLACK SAND BEACH – Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั่ง - เมืองเรคยาวิก
Day 6 น้ำตกกุลล์ฟอสส์ – น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ - บลูลากูน – อาบน้ำแร่
Day 7 โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน - บลูลากูน – อาบน้ำแร่
Day 8 สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค – เมืองเฮลซิงกิ
Day 9 สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 11 ธ.ค. 62 105,000
18 - 26 ม.ค. 63 105,000
11 - 19 ก.พ. 63 105,000

GDGQ3KEF-AY002 Iceland More Than Imagination ไอซ์แลนด์ 10D7N AY

10 วัน 7 คืน

13 พ.ย. - 16 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 114,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล - เรคฮอลท์
Day 3 เรคฮอลท์ – น้ำตกเฮินฟอซซ่า – บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - เรคยาวิค - เพอร์ลัน
Day 4 เรคยาวิค – Golden Circle – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - น้ำตกกูลฟอสส์ – เฮกลา
Day 5 เฮกลา – น้ำตกสโกก้าฟอสส์ – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ – วิค
Day 6 วิค – ทะเลสาบโจกุลซาลอน - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำแข็ง – อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ – วิค
Day 7 วิค – กรินก์วิก – บลูลากูน - เรคยาวิค
Day 8 เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค
Day 9 เรคยาวิค – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 22 พ.ย. 62 114,900
7 - 16 ธ.ค. 62 115,900

GDEUR-34A-XMAS Miracle Iceland 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

24 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63


เริ่มต้น 155,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
Day 2 กรุงออสโล (นอร์เวย์) - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) – เที่ยวชมเมือง เรคยาวิก
Day 3 เรคยาวิก - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - ล่องเรือชมวาฬ - บอร์กาเนส
Day 4 บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – เซลฟอสส์ - ล่าแสงเหนือ
Day 5 เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ – หมู่บ้านวิก - หาดทรายสีดำ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
Day 6 ถ้ำคริสตัล - โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
Day 7 เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - เรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
Day 8 สนามบินเคฟลาวิก - กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
Day 9 สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 155,000

GDEUR 34A Miracle Iceland 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

1 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 156,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
Day 2 กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
Day 3 บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส
Day 4 บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – เซลฟอสส์ - ล่าแสงเหนือ
Day 5 เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
Day 6 โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ้ำคริสตัล - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
Day 7 เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หาดทรายสีดำ - เรคยาวิก
Day 8 เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
Day 9 สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 10 พ.ย. 62 156,000
29 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62 156,000

GDEUR-34A-NY Miracle Iceland 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

27 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63


เริ่มต้น 159,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
Day 2 กรุงออสโล (นอร์เวย์) – เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
Day 3 บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส
Day 4 บอร์กาเนส - เรย์คอร์ท - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – ล่าแสงเหนือ
Day 5 เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
Day 6 ถ้ำคริสตัล - โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
Day 7 เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หมู่บ้านวิก - หาดทรายสีดำ - เรคยาวิก
Day 8 เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
Day 9 สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 159,000