หน้าแรก > ฮ่องกง

Day 1 กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่
Day 2 จูไห่–ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย–สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
Day 3 วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 25 ต.ค. 62 8,888
24 - 26 ต.ค. 62 8,888
25 - 27 ต.ค. 62 8,888
26 - 28 ต.ค. 62 8,888
1 - 3 พ.ย. 62 8,888
2 - 4 พ.ย. 62 8,888
3 - 5 พ.ย. 62 8,888
8 - 10 พ.ย. 62 8,888
9 - 11 พ.ย. 62 8,888
10 - 12 พ.ย. 62 8,888
16 - 18 พ.ย. 62 8,888
17 - 19 พ.ย. 62 8,888
22 - 24 พ.ย. 62 8,888
23 - 25 พ.ย. 62 8,888
24 - 26 พ.ย. 62 8,888

GDZHKG20 Hongkong Shenzhen 3D2N MS

3 วัน 2 คืน

24 - 26 ต.ค. 62


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ถนนคนเดินตงเหมิน
Day 2 เซินเจิ้น – หลอหวู่ – จำลองเมืองฮอลแลนด์ – MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3D
Day 3 เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 26 ต.ค. 62 9,999

GDZHKG03 Ngongping Macau 3D2N FD

3 วัน 2 คืน

25 ต.ค. 62 - 19 ม.ค. 63


เริ่มต้น 14,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet
Day 2 วิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights
Day 3 ฮ่องกง – มาเก๊า – วิหารเซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ – THE PARISIAN MACAO – ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 27 ต.ค. 62 16,999
1 - 3 พ.ย. 62 15,999
8 - 10 พ.ย. 62 15,999
15 - 17 พ.ย. 62 15,999
22 - 24 พ.ย. 62 15,999
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 15,999
7 - 9 ธ.ค. 62 15,999
13 - 15 ธ.ค. 62 15,999
20 - 22 ธ.ค. 62 15,999
27 - 29 ธ.ค. 62 19,999
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 23,999
3 - 5 ม.ค. 63 14,999
10 - 12 ม.ค. 63 15,999
17 - 19 ม.ค. 63 15,999

GDAZHKG10 Hongkong Nongping Macau 3D2N FD

3 วัน 2 คืน

25 ต.ค. 62 - 19 ม.ค. 63


เริ่มต้น 14,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet
Day 2 วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights
Day 3 ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 27 ต.ค. 62 16,999
26 - 28 ต.ค. 62 16,999
1 - 3 พ.ย. 62 15,999
2 - 4 พ.ย. 62 15,999
8 - 10 พ.ย. 62 15,999
9 - 11 พ.ย. 62 15,999
15 - 17 พ.ย. 62 15,999
16 - 18 พ.ย. 62 15,999
22 - 24 พ.ย. 62 15,999
23 - 25 พ.ย. 62 15,999
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 15,999
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 15,999
5 - 7 ธ.ค. 62 15,999
6 - 8 ธ.ค. 62 15,999
7 - 9 ธ.ค. 62 15,999
8 - 10 ธ.ค. 62 15,999
13 - 15 ธ.ค. 62 15,999
14 - 16 ธ.ค. 62 15,999
20 - 22 ธ.ค. 62 15,999
21 - 23 ธ.ค. 62 15,999
22 - 24 ธ.ค. 62 15,999
27 - 29 ธ.ค. 62 19,999
28 - 30 ธ.ค. 62 21,999
29 - 31 ธ.ค. 62 21,999
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 23,999
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 23,999
3 - 5 ม.ค. 63 14,999
4 - 6 ม.ค. 63 14,999
10 - 12 ม.ค. 63 15,999
11 - 13 ม.ค. 63 15,999
17 - 19 ม.ค. 63 15,999

GDZHKG16 Hongkong 3D2N WE

3 วัน 2 คืน

26 ต.ค. - 16 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 14,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
Day 2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดหมั่นโหมว - เขา VICTORIA – หาดรีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights
Day 3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue of Stars - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 28 ต.ค. 62 14,999
2 - 4 พ.ย. 62 14,999
9 - 11 พ.ย. 62 14,999
16 - 18 พ.ย. 62 14,999
23 - 25 พ.ย. 62 14,999
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 14,999
13 - 15 ธ.ค. 62 14,999
14 - 16 ธ.ค. 62 14,999

GDZHKG14 Hongkong 5 Temples 3D2N TG

3 วัน 2 คืน

25 - 27 ต.ค. 62


เริ่มต้น 20,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Avenue of Stars - A Symphony of Lights
Day 2 วัดสามเซียน เจ้าแม่ดอกไม้สีทอง - วัดปักไต่ - เขาวิคตอเรียพีค - หาดรีพัลส์เบย์ – ย่านโอลด์ทาวน์เซ็นทรัล – ต่ายกู๋น - ถนนควีนส์โรด
Day 3 วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 27 ต.ค. 62 20,999

GDZHKG13 Hongkong Nongping Disneyland 3D2N TG

3 วัน 2 คืน

25 - 27 ต.ค. 62


เริ่มต้น 20,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - นั่งกระเช้าคริสตัล (พื้นใส) - วัดโป่วหลิน - Avenue of Stars - City gate Outlet - A Symphony of Lights
Day 2 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
Day 3 ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 27 ต.ค. 62 20,999