หน้าแรก > ฮ่องกง

Day 1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่
Day 2 จูไห่-เซินเจิ้น -หมุ่บ้านฮากกากันเคงิ -ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ ( 3D Water Show)
Day 3 เซินเจิ้น -ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน- ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 - 31 มี.ค. 62 11,888
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 11,888
Day 1 กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
Day 2 จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน–ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น
Day 3 เซินเจิ้น-หมู่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
Day 4 เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์ -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 - 31 มี.ค. 62 12,888

GDBT HKG01 มหัศจรรย์ Hong Kong Shenzhen 3D2N CX

3 วัน 2 คืน

30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62


เริ่มต้น 12,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-City gate outlets-เซินเจิ้น
Day 2 เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
Day 3 วัดแชกงมิว-เจ้าแม่อวนอิม รีพลัสเบย์-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 12,900
Day 1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม - เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
Day 2 ฮ่องกง –วัดแชกง –วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – วันเจ้าแม่กวนอิม – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
Day 3 ฮ่องกง- วัดหมั่นโหมว – รีพลัสเบย์ – วัดทินห่าว-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+ City Gate Outlet - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 - 31 มี.ค. 62 17,888
Day 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets
Day 2 มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง
Day 3 รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 17,900