หน้าแรก > กรีนแลนด์

GDJD25 EUR35 Greenland the land of Ice 12D9N TG

12 วัน 9 คืน

21 ก.ค. - 1 ส.ค. 62


เริ่มต้น 265,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก
Day 3 โคเปนเฮเก้น - คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - RUSSELL GLACIER
Day 4 ICE CAP POINT 660
Day 5 คังเกอร์ลุสซวก - อิลลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail”
Day 6 อิลลูลิทแซท - ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk
Day 7 อิควิป เซอร์เมีย (ต้นกำเนิดกลาเซียร์)
Day 8 อิลลูลิทแซท - นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง
Day 9 นุก - ล่องเรือ Targa ชมฟยอร์ดน้ำแข็ง - ธารน้ำแข็ง - เที่ยวชมเมืองหลวง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
Day 10 เดินทางสู่สนามบินนุก - บินกลับกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
Day 11 เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 12 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 265,000