หน้าแรก > กรีซ

GDWQR1909A แกรนด์ กรีซ 9D6N QR

9 วัน 6 คืน

2 พ.ย. 62 - 29 มี.ค. 63


เริ่มต้น 75,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
Day 2 โดฮา – เอเธนส์ – ชมเมือง – แหลมซูเนี่ยน – วิหารโพไซดอน
Day 3 เอเธนส์ – เรือเฟอร์รี่ สู่เกาะซานโตรินี่ พักสองคืน - หมู่บ้านเอีย – ชมเมืองเก่า
Day 4 เกาะซานโตรินี่ – นั่งกระเช้าชมเมืองฟิร่า – ล่องเรือชมภูเขาไฟ
Day 5 ซานโตรินี่ – บินไฟล์ภายในสู่กรุงเอเธนส์ – ช้อปปิ้ง
Day 6 เอเธนส์ – เดลฟี่ – เข้าชมวิหารอพอลโล
Day 7 เดลฟี่ – อะราโชวา – คอรินท์ – เอเธนส์
Day 8 เอเธนส์ – อะโครโปลิส – สนามบิน
Day 9 โดฮา – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 10 พ.ย. 62 75,900
30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62 75,900
28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 79,900
11 - 19 ม.ค. 63 75,900
8 - 16 ก.พ. 63 75,900
21 - 29 มี.ค. 63 75,900

GDWQR1910S แกรนด์ กรีซ Santorini 10D7N QR

10 วัน 7 คืน

23 ส.ค. - 30 ต.ค. 62


เริ่มต้น 83,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
Day 2 โดฮา – เทสซาโลนิกี่ – ชมเมือง – คาลัมบากา
Day 3 คาลัมบากา – แมทธีโอร่า(มหาวิหารบนยอดเขา) – คาลัมบากา
Day 4 คาลัมบากา – อิเทีย – เดลฟี่ – เข้าชมวิหารอะพอลโล่
Day 5 เดลฟี่ – อะราโชวา – คอร์รินท์ – เอเธนส์ – ช้อปปิ้ง
Day 6 เอเธนส์ – เกาะมิโครนอส
Day 7 มิโครนอส – เรือเฟอร์รี่ – เกาะซานโตรินี่ – เอีย – ชมเมือง
Day 8 ซานโตรินี่ – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว – ฟิร่า – เอเธนส์
Day 9 เอเธนส์ – ชมเมือง – อะโครโปลิส – สนามบินเอเธนส์
Day 10 เอเธนส์ – โดฮา – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 92,900
13 - 22 ก.ย. 62 85,900
20 - 29 ก.ย. 62 83,900
11 - 20 ต.ค. 62 83,900
21 - 30 ต.ค. 62 83,900