หน้าแรก > กรีซ

GDWQR1909A แกรนด์ กรีซ 9D6N QR

9 วัน 6 คืน

28 ธ.ค. 62 - 29 มี.ค. 63


เริ่มต้น 75,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
Day 2 โดฮา – เอเธนส์ – ชมเมือง – แหลมซูเนี่ยน – วิหารโพไซดอน
Day 3 เอเธนส์ – เรือเฟอร์รี่ สู่เกาะซานโตรินี่ พักสองคืน - หมู่บ้านเอีย – ชมเมืองเก่า
Day 4 เกาะซานโตรินี่ – นั่งกระเช้าชมเมืองฟิร่า – ล่องเรือชมภูเขาไฟ
Day 5 ซานโตรินี่ – บินไฟล์ภายในสู่กรุงเอเธนส์ – ช้อปปิ้ง
Day 6 เอเธนส์ – เดลฟี่ – เข้าชมวิหารอพอลโล
Day 7 เดลฟี่ – อะราโชวา – คอรินท์ – เอเธนส์
Day 8 เอเธนส์ – อะโครโปลิส – สนามบิน
Day 9 โดฮา – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 79,900
11 - 19 ม.ค. 63 75,900
8 - 16 ก.พ. 63 75,900
21 - 29 มี.ค. 63 75,900