หน้าแรก > เยอรมนี

GFBEU2 Bundesliga Big Match - RB Leipzig VS Borussia Dortmund 7D4N TK

7 วัน 4 คืน

6 - 12 พ.ค. 63


เริ่มต้น 90,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล - เมืองเบอร์ลิน
Day 2 เบอร์ลิน - จัตุรัสอเล็กซานเดอร์พลาทซ์ - ศาลากลางแดง - พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน - กำแพงเบอร์ลิน - เช็คพอยท์ชาร์ลี - ประตูบรันเดินบวร์ค
Day 3 เบอร์ลิน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - พระราชวังนอยส์ปาเลส์ - พระราชวัง Cecilienhof - เบอร์ลิน - ถนนคูแดม
Day 4 เบอร์ลิน - ไลป์ซิก - ศาลาว่าการเก่า - อนุสรณ์สถานสงครามแห่งชนชาติ - ชมฟุตบอล ไลป์ซิก-ดอร์ทมุน
Day 5 ไลป์ซิก - เดรสเดน - กำแพงกระเบื้องเคลือบไมเซ่น - เซ็มเพอร์โอเพอร์ โรงละครโอเปร่า - ปราสาทเดรสเดน
Day 6 เดรสเดน - เบอร์ลิน - Designer Outlet - อิสตันบูล
Day 7 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 12 พ.ค. 63 90,900
Day 1 กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม
Day 2 อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – Outlet – โคโลญ
Day 3 โคโลญ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – แฟรงก์เฟิร์ต
Day 4 แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก
Day 5 ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ
Day 6 บรัสเซลส์ – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สนามบิน
Day 7 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 17 เม.ย. 63 59,900
21 - 28 พ.ค. 63 47,900
28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 63 47,900
30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63 47,900
4 - 10 มิ.ย. 63 45,900
11 - 17 มิ.ย. 63 45,900
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต์
Day 3 บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราก
Day 4 ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
Day 5 เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – มิวนิค
Day 6 มิวนิค – สนามบิน
Day 7 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 26 พ.ค. 63 46,900
3 - 9 มิ.ย. 63 46,900
17 - 23 มิ.ย. 63 46,900
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์
Day 3 มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
Day 4 เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 5 กรุงบูดาเปสต์ – กรุงบราติสลาว่า – เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
Day 6 เชสกี้ บูดาโจวิค - คาร์โลวี วารี - กรุงปราก
Day 7 กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - สนามบิน
Day 8 ดูไบ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 11 เม.ย. 63 49,900
12 - 19 เม.ย. 63 55,900
23 - 30 เม.ย. 63 49,900
28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 63 49,900
24 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63 49,900
22 - 29 ก.ค. 63 49,900

GDGQ3FRA-EK016 ยุโรป Wonderful Alsace and Beautiful Danube River 9D6N EK

9 วัน 6 คืน

3 เม.ย. - 24 ก.ค. 63


เริ่มต้น 55,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก
Day 3 สตราสบูร์ก – ริคเวียร์ - อองกีเชม – กอลมาร์ – โดเนาเอส์ชินเกน
Day 4 โดเนาเอส์ชินเกน - ทิทิเซ่ – เขาซุกสปิตเซ่ พาร์เท่น เคียร์เช่น
Day 5 การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ฮัลสตัท – เวียนนา
Day 6 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า
Day 7 บราติสลาว่า Parndorf Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 8 ซาเกรบ – สนามบิน
Day 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 11 เม.ย. 63 56,900
9 - 17 เม.ย. 63 59,900
26 เม.ย. - 4 พ.ค. 63 56,900
27 พ.ค. - 4 มิ.ย. 63 55,900
17 - 25 มิ.ย. 63 55,900
16 - 24 ก.ค. 63 55,900
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสท์
Day 3 บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – OUTLET - บราติสลาวา
Day 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
Day 5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก
Day 6 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – มิวนิค
Day 7 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
Day 8 มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิริ์ก – แฟรงค์เฟิร์ต
Day 9 แฟรงค์เฟิร์ต – OUTLET - สนามบิน
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 18 พ.ค. 63 56,900
27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63 56,900
6 - 15 มิ.ย. 63 56,900
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสท์
Day 3 บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – OUTLET - บราติสลาวา
Day 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
Day 5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก
Day 6 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – มิวนิค
Day 7 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
Day 8 มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิริ์ก – แฟรงค์เฟิร์ต
Day 9 แฟรงค์เฟิร์ต – OUTLET - สนามบิน
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 18 พ.ค. 63 56,900
27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63 56,900
6 - 15 มิ.ย. 63 56,900

GDHVC-VCEURO31 สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

3 เม.ย. - 10 ก.ค. 63


เริ่มต้น 59,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - เจนีวา - โลซานน์ - เวเวย์ - เบิร์น
Day 3 เบิร์น - ธูน - กรินเดอวัลด์ - อินเทอลาเก้น
Day 4 อินเทอลาเก้น - กรินเดอวัลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอลาเก้น
Day 5 อินเทอลาเก้น - ลูเซิร์น-ซูก - ฟุสเซ่น
Day 6 ฟุสเซ่น - เอททัล – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตนส์
Day 7 ฟุสเซ่น -ทิทิเช่ - ชไตน์อัมไรน์ - ซูริค
Day 8 ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 10 เม.ย. 63 59,900
25 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 59,900
2 - 9 มิ.ย. 63 59,900
3 - 10 มิ.ย. 63 59,900
3 - 10 ก.ค. 63 61,900
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – OUTLET – วูซ์บวร์ก - โรเธนเบิร์ก - ไฮเดลเบิร์ก
Day 3 ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ท – ทิทิเซ่
Day 4 ทิทิเซ่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
Day 5 อินส์บรูก – เขาซุกสปิตเซ่ – อินส์บรูก
Day 6 อินส์บรูก – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
Day 7 ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเต็ทกาเด้น – ทะเลสาบโคนิก – พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์
Day 8 โรเซนไฮม์ – มิวนิค – สนามบิน
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 14 เม.ย. 63 79,900
10 - 18 เม.ย. 63 75,900
12 - 20 เม.ย. 63 75,900
13 - 21 เม.ย. 63 75,900
18 - 26 พ.ค. 63 62,900

GDQE3MUC-TG006 Great Southern Germany 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

4 เม.ย. - 18 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 63,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – เอาก์สบูร์ก – ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูร์ก – นูเรมเบิร์ก
Day 3 นูเรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก – OUTLET – วูซ์บวร์ก
Day 4 วูซ์บวร์ก – โรเธนเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ท
Day 5 สตุทการ์ท – ทิทิเซ่ – ลินเดา – ฟุสเซ่น
Day 6 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซ่น
Day 7 ฟุสเซ่น – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขา ซุกสปิตเซ่ – แฮเรนเคียมเซ่ – พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์
Day 8 โรเซนไฮม์ – มิวนิค – BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ช้อปปิ้ง
Day 9 มิวนิค – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 13 เม.ย. 63 76,900
5 - 14 เม.ย. 63 76,900
6 - 15 เม.ย. 63 76,900
11 - 20 เม.ย. 63 78,900
12 - 21 เม.ย. 63 76,900
5 - 14 พ.ค. 63 63,900
9 - 18 มิ.ย. 63 63,900
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลส์บวร์ก
Day 3 ซาลส์บวร์ก – เซนท์วูล์ฟกัง – ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
Day 4 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
Day 5 การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าดำ - ทิทิเซ่
Day 6 ทิทิเซ่ – น้ำตกไรน์ – ซูริค – เบิร์น – อินเทอลาเคน
Day 7 อินเทอลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด์ – ลูเซิร์น
Day 8 ลูเซิร์น – ซุก – สนามบิน
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 13 เม.ย. 63 77,900
12 - 20 เม.ย. 63 79,900
5 - 13 พ.ค. 63 69,900
16 - 24 มิ.ย. 63 69,900