หน้าแรก > เยอรมนี

GDJD13 EUR12 Insight Eastern Europe 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

5 เม.ย. - 2 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 85,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
Day 2 เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
Day 3 กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
Day 4 บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค)
Day 5 ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
Day 6 ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
Day 7 ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง
Day 8 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน
Day 9 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 14 เม.ย. 62 94,000
11 - 20 เม.ย. 62 94,000
26 เม.ย. - 5 พ.ค. 62 90,000
3 - 12 พ.ค. 62 90,000
17 - 26 พ.ค. 62 85,000
24 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 90,000

GDJD11 EUR09 Bavaria Tirol 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

12 เม.ย. - 2 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 93,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต
Day 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ
Day 3 ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น
Day 4 การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค
Day 5 วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
Day 6 เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ
Day 7 บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
Day 8 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 20 เม.ย. 62 97,000
20 - 28 เม.ย. 62 93,000
27 เม.ย. - 5 พ.ค. 62 93,000
4 - 12 พ.ค. 62 93,000
11 - 19 พ.ค. 62 93,000
18 - 26 พ.ค. 62 93,000
25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 93,000

GDJD29 EUR43B TULIP FESTIVAL 2 Best of North 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

6 เม.ย. - 4 พ.ค. 62


เริ่มต้น 98,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน)
Day 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมือง
Day 3 อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์
Day 4 เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม
Day 5 สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
Day 6 หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี
Day 7 เที่ยวชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง
Day 8 ฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - เที่ยวชมเมือง - เดินทางกลับ
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 14 เม.ย. 62 102,000
26 เม.ย. - 4 พ.ค. 62 98,000

GDJD30 EUR43D TULIP FESTIVAL 4 Gourmet 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

11 เม.ย. - 18 พ.ค. 62


เริ่มต้น 102,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน)
Day 2 แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอดัม
Day 3 สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - ย่านเรดไลท์
Day 4 อัมเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - ATOMIUM - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) - นั่งรถไฟ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูช
Day 5 พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ช้อปปิ้ง
Day 6 โบสถ์โนตเตรอดาม - นั่งรถไฟ TGV - ดิจอง - อินเทอลาเก้น
Day 7 นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา - อินเทอลาเก้น - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส
Day 8 อินเทอลาเก้น - สนามบินนครซูริค - เดินทางกลับประเทศไทย
Day 9 เดินทางกลับถึงประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 19 เม.ย. 62 110,000
26 เม.ย. - 4 พ.ค. 62 110,000
10 - 18 พ.ค. 62 102,000

GDJD12 EUR11 Best of Germany 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

12 เม.ย. - 2 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 103,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี)
Day 2 มิวนิค - เบิร์ชเทสการ์เด้น - เที่ยวเหมืองเกลือ - พักบาดไรเค่นฮาล
Day 3 ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ฟุสเซ่น
Day 4 ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
Day 5 มิวนิค - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)
Day 6 โรเธนบวร์ก - เดรสเดน - เบอร์ลิน
Day 7 เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - ช้อปปิ้งคูดัม
Day 8 เบอร์ลิน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์
Day 9 มหาวิหารโคโลญจน์ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เดินทางกลับกรุง
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 21 เม.ย. 62 107,000
26 เม.ย. - 5 พ.ค. 62 103,000
3 - 12 พ.ค. 62 103,000
10 - 19 พ.ค. 62 103,000
17 - 26 พ.ค. 62 103,000
24 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 103,000