หน้าแรก > ฝรั่งเศส

Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซาย
Day 3 พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือบาโตมุช - OUTLET
Day 4 ปารีส – กรุงบรัสเซลส์ – ** บรูกส์ // เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดัม
Day 5 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์ – หมู่บ้านกังหันลม - บรัสเซลส์
Day 6 บรัสเซลส์ – สนามบิน
Day 7 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 29 เม.ย. 63 49,900
7 - 13 พ.ค. 63 49,900
14 - 20 พ.ค. 63 49,900
21 - 27 พ.ค. 63 49,900
2 - 8 มิ.ย. 63 47,900
23 - 29 มิ.ย. 63 47,900

GDGQ3FRA-EK016 ยุโรป Wonderful Alsace and Beautiful Danube River 9D6N EK

9 วัน 6 คืน

3 เม.ย. - 24 ก.ค. 63


เริ่มต้น 55,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก
Day 3 สตราสบูร์ก – ริคเวียร์ - อองกีเชม – กอลมาร์ – โดเนาเอส์ชินเกน
Day 4 โดเนาเอส์ชินเกน - ทิทิเซ่ – เขาซุกสปิตเซ่ พาร์เท่น เคียร์เช่น
Day 5 การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ฮัลสตัท – เวียนนา
Day 6 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า
Day 7 บราติสลาว่า Parndorf Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 8 ซาเกรบ – สนามบิน
Day 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 11 เม.ย. 63 56,900
9 - 17 เม.ย. 63 59,900
26 เม.ย. - 4 พ.ค. 63 56,900
27 พ.ค. - 4 มิ.ย. 63 55,900
17 - 25 มิ.ย. 63 55,900
16 - 24 ก.ค. 63 55,900
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล
Day 3 แซ็ง มาโล – มงต์แซงต์มิเชล – ตูร์
Day 4 ตูร์ – ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอร์ด – พระราชวังแวร์ซายน์ – ปารีส
Day 5 ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – บรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
Day 6 บรัสเซลล์ – อัมส์เตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหัน – ล่องเรือหลังคากระจก – จตุรัสดัมสแควร์
Day 7 อัมส์เตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – รอตเตอร์ดัม
Day 8 รอตเตอร์ดัม – บรัสเซลล์ – สนามบิน
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 20 เม.ย. 63 69,900
1 - 9 พ.ค. 63 57,900
9 - 9 พ.ค. 63 57,900