หน้าแรก > ฝรั่งเศส

GDJD26 EUR36C France Provance 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

20 มิ.ย. - 12 ส.ค. 62


เริ่มต้น 98,000.-
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีส (ฝรั่งเศส)
Day 2 ปารีส - ปราสาทโว เลอ วีกงต์ - ปารีสอิสระช้อปปิ้ง
Day 3 ปารีส - นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองอาวีญง - ท่อส่งน้ำปงต์ ดู การ์
Day 4 อาวีญง - หมู่บ้านกอร์ด - โบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ - หมู่บ้านเลโบ เดอ โพรวองซ์ - อาวีญง
Day 5 อาวีญง - รัฐโมนาโก - มองติกาโล - นีซ
Day 6 นีซ - แซงต์ปอล เดอ วองซ์ - กราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - คาสเทลแลน - เวอร์ดง
Day 7 ช่องแคบเวอร์ดง - หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี - วาเลนซอล - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - เกรโนเบิล
Day 8 เกรโนเบิล - อานซี - เบิร์น
Day 9 เบิร์น - ซูริค - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 29 มิ.ย. 62 98,000
12 - 21 ก.ค. 62 104,000
26 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 104,000
3 - 12 ส.ค. 62 104,000

GDJD30 EUR43D TULIP FESTIVAL 4 Gourmet 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

11 เม.ย. - 18 พ.ค. 62


เริ่มต้น 102,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน)
Day 2 แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอดัม
Day 3 สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - ย่านเรดไลท์
Day 4 อัมเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - ATOMIUM - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) - นั่งรถไฟ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูช
Day 5 พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ช้อปปิ้ง
Day 6 โบสถ์โนตเตรอดาม - นั่งรถไฟ TGV - ดิจอง - อินเทอลาเก้น
Day 7 นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา - อินเทอลาเก้น - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส
Day 8 อินเทอลาเก้น - สนามบินนครซูริค - เดินทางกลับประเทศไทย
Day 9 เดินทางกลับถึงประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 19 เม.ย. 62 110,000
26 เม.ย. - 4 พ.ค. 62 110,000
10 - 18 พ.ค. 62 102,000

GDJD01 EUR02 Italy Swiss France 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

13 เม.ย. - 3 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 103,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
Day 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
Day 3 ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
Day 4 เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
Day 5 ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น
Day 6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
Day 7 ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส – เที่ยวชมเมือง -หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูซ
Day 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
Day 9 เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 22 เม.ย. 62 107,000
20 - 29 เม.ย. 62 103,000
27 เม.ย. - 6 พ.ค. 62 103,000
4 - 13 พ.ค. 62 103,000
11 - 20 พ.ค. 62 103,000
18 - 27 พ.ค. 62 103,000
25 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 103,000

GDJD03 EUR04 Italy Swiss France 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

6 เม.ย. - 4 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 108,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
Day 2 กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า
Day 3 เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย
Day 4 ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
Day 5 เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น
Day 6 อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPE
Day 7 อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส
Day 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส
Day 9 เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์- พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE
Day 10 ปารีส - เดินทางกลับกรุงเทพ
Day 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 16 เม.ย. 62 117,000
7 - 17 เม.ย. 62 117,000
9 - 19 เม.ย. 62 117,000
11 - 21 เม.ย. 62 117,000
13 - 23 เม.ย. 62 117,000
20 - 30 เม.ย. 62 108,000
27 เม.ย. - 7 พ.ค. 62 113,000
4 - 14 พ.ค. 62 113,000
11 - 21 พ.ค. 62 113,000
18 - 28 พ.ค. 62 113,000
25 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62 113,000

GDJD02 EUR04A France Swiss Italy 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

12 - 22 เม.ย. 62


เริ่มต้น 113,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝรั่งเศส)
Day 2 พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องแม่น้ำแซนน์
Day 3 พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างสรรพสินค้า แกลเลอรีลาฟาแยต
Day 4 มองต์มาตร์ - หอไอเฟล - รถไฟทีจีวี - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
Day 5 ดิจอง - เบิร์น - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระให้ช้อปปิ้ง
Day 6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ลูกาโน่
Day 7 ลูกาโน่ - โรแมนติกบนเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
Day 8 เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย
Day 9 ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
Day 10 วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามบิน - กรุงเทพฯ
Day 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 22 เม.ย. 62 113,000

GDJD18 EUR21A Grand Iberia 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

12 เม.ย. - 27 พ.ค. 62


เริ่มต้น 124,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
Day 2 สนามบินมาเพลซ่า มิลาน (อิตาลี) - เจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก)
Day 3 โมนาโค - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
Day 4 เที่ยวกราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - เลโบเดอโพร วองซ์ - อาวีญง
Day 5 อาวีญง - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - มงต์เปลลิเย่ร์- บาร์เซโลน่า
Day 6 บาร์เซโลน่า - เที่ยวชมเมือง - กรานาด้าแฟมิเลีย สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก
Day 7 บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด
Day 8 เมืองโตเลโด้ - แมดริด
Day 9 เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - อิสระช้อปปิ้ง
Day 10 สนามบินแมดริด – เดินทางสู่กรุงปารีสโดยสายการบินภายในประเทศ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 22 เม.ย. 62 128,000
26 เม.ย. - 6 พ.ค. 62 124,000
17 - 27 พ.ค. 62 124,000