หน้าแรก > ฟินแลนด์

Day 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
Day 2 โดฮา – โคเปนเฮเก้น – ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง – เรือสำราญ DFDS(ห้องวิวทะเล)
Day 3 ออสโล – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – เดินเล่นย่านเอเคอร์บรู ช้อปปิ้งที่แบรนด์เนมย่านถนนคาร์ลโจฮัน
Day 4 ออสโล – คาร์ลสตัท – เออเรบรู
Day 5 สต็อคโฮล์ม – ศาลาว่าการเมือง – เขตเมืองเก่า “แกมล่าสแตน”
Day 6 สต๊อคโฮล์ม – พิพิธภัณธ์เรือวาซา – เข้าศาลาว่าการ ล่องเรือสำราญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE (ห้องพักวิวทะเล)
Day 7 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - เข้าสนามบิน
Day 8 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 17 ก.ย. 62 55,900
11 - 18 ต.ค. 62 55,900
12 - 19 ต.ค. 62 55,900
17 - 24 ต.ค. 62 55,900
6 - 13 พ.ย. 62 55,900
20 - 27 พ.ย. 62 55,900
29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 55,900
27 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 62,900

GDWQR0608C สแกนดิเนเวีย ล่องเรือสำราญ 8D5N QR

8 วัน 5 คืน

10 ก.ย. - 27 พ.ย. 62


เริ่มต้น 56,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
Day 2 โดฮา – โคเปนเฮเก้น – ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก– ช้อปปิ้ง - เรือ DFDS TOR LINE
Day 3 ออสโล – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ เดินเล่นย่านเอเคอร์บรูค – ช้อปปิ้งที่แบรนด์เนมย่านถนนคาร์ลโจฮัน
Day 4 ออสโล – คาร์ลสตัท – เออเรบรู
Day 5 สต็อคโฮล์ม – ศาลาว่าการเมือง – เขตเมืองเก่า “แกมล่าสแตน”
Day 6 สต๊อคโฮล์ม – พิพิธภัณธ์เรือวาซา – เข้าศาลาว่าการ ล่องเรือสำราญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE (ห้องพักวิวทะเล)
Day 7 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - เข้าสนามบิน
Day 8 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 17 ก.ย. 62 58,900
11 - 18 ต.ค. 62 58,900
12 - 19 ต.ค. 62 58,900
17 - 24 ต.ค. 62 58,900
6 - 13 พ.ย. 62 56,900
20 - 27 พ.ย. 62 56,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเติ้ลเมอร์เมด - ล่องเรือสำราญ DFDS
Day 3 ออสโล – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม / วอส
Day 4 ฟลัม/วอส - ล่องเรือชมฟจอร์ด – เบอร์เกน – เกียโล
Day 5 วอส – ออสโล – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ ช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท
Day 6 ออสโล – ชมเมือง – คาร์ลสตัด – สต๊อกโฮล์ม
Day 7 สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตน พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา – ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW)
Day 8 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ
Day 9 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 27 ก.ย. 62 70,900
10 - 18 ต.ค. 62 70,900
17 - 25 ต.ค. 62 70,900
21 - 29 ต.ค. 62 70,900

GDWTG0609C สแกนดิเนเวีย 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

22 ส.ค. - 23 พ.ย. 62


เริ่มต้น 79,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน
Day 2 โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – พักบนเรือสำราญ DFDS – ออสโล
Day 3 ออสโล – ชมเมือง – สวนฟรอกเนอร์ – ฟลัม/วอส
Day 4 ฟลัม – ล่องเรือชม ฟจอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เกลโล
Day 5 เกลโล – ออสโล – ชมเมือง – เฮลซิงกิ (บินภายใน)
Day 6 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
Day 7 สต๊อกโฮล์ม – จุดชมวิว – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา –ศาลาว่าการ(โนเบล) – ช้อปปิ้ง
Day 8 สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า - สนามบิน
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 30 ส.ค. 62 81,900
20 - 28 ก.ย. 62 81,900
17 - 25 ต.ค. 62 81,900
15 - 23 พ.ย. 62 79,900

GDWTG0610C สแกนดิเนเวีย 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

9 ส.ค. - 10 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 99,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - โคเปนเฮเกน
Day 2 โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรือสำราญ DFDS (ห้องพัก Sea View)
Day 3 ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม
Day 4 ฟลอม - ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า - เบอร์เกน
Day 5 เบอร์เกน - หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน - ตลาดปลา - เมืองโกล
Day 6 โกล – ออสโล – ชอปปิ้ง – เฮลซิงกิ (บินภายใน)
Day 7 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปปิ้ง - ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
Day 8 สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – ช้อปปิ้ง
Day 9 สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า – เดินทางกลับ
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 18 ส.ค. 62 102,900
20 - 29 ก.ย. 62 102,900
18 - 27 ต.ค. 62 109,900
17 - 26 พ.ย. 62 99,900
1 - 10 ธ.ค. 62 99,900

GDEUR 47 Scandinavia Fjord Tour 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

9 ส.ค. - 27 ต.ค. 62


เริ่มต้น 123,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
Day 2 กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise)
Day 3 เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - เกโล่
Day 4 เกโล่ - ฟลอม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana
Day 5 ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เบอร์เก้น - ชมวิวบนยอดเขาฟลอยเอ่น
Day 6 เบอร์เก้น - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - อิสระช้อปปิ้ง
Day 7 กรุงเฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise)
Day 8 ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) -ช้อปปิ้ง
Day 9 เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 18 ส.ค. 62 128,000
16 - 25 ส.ค. 62 131,000
23 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 131,000
6 - 15 ก.ย. 62 131,000
13 - 22 ก.ย. 62 131,000
20 - 29 ก.ย. 62 131,000
18 - 27 ต.ค. 62 123,000
Day 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน
Day 2 โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือสำราญ DFDS – ออสโล
Day 3 ออสโล – กอล – ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMBANA
Day 4 ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง
Day 5 ออสโล – ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” – ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ - ช้อปปิ้งย่านถนน “คาร์ล โจฮัน”
Day 6 ออสโล – อัลต้า – หมู่บ้านเฮียมเมลุฟต์ – ฮอนนิ่งสแวค – Ice Bar - นอร์ทเคป “ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจิบแชมเปญ และรับใบประกาศนียบัตร”
Day 7 ฮอนนิ่งสแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสาบอินารี – โรวาเนียมิ
Day 8 โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานต้า คลอส – เฮลซิงกิ
Day 9 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เรือซิลเรียไลน์
Day 10 สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปปิ้งที่ห้าง NK - เมนูพิเศษสวีดิส ล๊อบสเตอร์
Day 11 สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า (เมืองหลวงเก่า) – เดินทางกลับ
Day 12 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 13 ส.ค. 62 146,900
9 - 20 ส.ค. 62 146,900
21 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 135,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ
Day 2 เฮลซิงกิ – ชมเมือง - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ
Day 3 เฮลซิงกิ – อิวาโล่ – เคิร์คเนส – นั่งรถลาก สโนโมบิล กิจกรรมจับปูยักษ์ – KING CRAB SAFARI
Day 4 เคิร์คเนส – อินารี – ขับรถสโนโมบิล – ซาร์ริเซลก้า
Day 5 ซาร์ริเซลก้า – โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ - พัก SNOWMAN GLASS IGLOO RESORT
Day 6 โรวาเนียมิ – เมืองคาร์สบอร์ก – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – POLAR EXPLORER ICEBREAKER – ว่ายน้ำในทะเลบอทเนีย
Day 7 เคมิ – Snow Experince 365 – โรวาเนียมิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting)
Day 8 โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบิน
Day 9 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 149,900