หน้าแรก > ฟินแลนด์

GDEUR-45 Finland Adventure Icebreaker 8D6N AY

8 วัน 6 คืน

8 ก.พ. - 28 มี.ค. 63


เริ่มต้น 145,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ- อิวาโล่ (ฟินแลนด์)
Day 2 อิวาโล่ - อินารี- KAKSLAUTTANEN - นอนบ้านอิกลู - Husky Safari
Day 3 KAKSLAUTTANEN – โรวาเนียมิ - ล่าแสงเหนือ
Day 4 โรวาเนียมิ - ซานตาครอส วิลเลจ - เคมิ
Day 5 เคมิ - Sampo Icebreaker - Reindeer Safari - ล่าแสงเหนือ
Day 6 เคมิ - Snowmobile – Ice Restaurant - บินสู่เฮลซิงกิ
Day 7 เฮลซิงกิ - ปอร์โว - เที่ยวชมเมือง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 15 ก.พ. 63 145,000
22 - 29 ก.พ. 63 145,000
7 - 14 มี.ค. 63 145,000
21 - 28 มี.ค. 63 145,000

GDEUR-45E Finland Land of Snow 9D7N AY

9 วัน 7 คืน

15 ก.พ. - 29 มี.ค. 63


เริ่มต้น 156,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ
Day 2 เมืองปอร์โว - เที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ
Day 3 เฮลซิงกิ - คิตทีร่า - ฮัสกี้ซาฟารี – พักNORTHERN LIGHTS VILLAGE
Day 4 เลวี – เล่นสกี
Day 5 เลวี – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส
Day 6 โรวาเนียมิ - Reindeer Sleigh
Day 7 เคมิ -ขับ Snow mobile
Day 8 เคมิ - นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker - กลับกรุงเทพฯ
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
15 - 23 ก.พ. 63 156,000
21 - 29 มี.ค. 63 156,000

GDEUR-45B Finland Adventure Icebreaker 9D7N AY

9 วัน 7 คืน

7 ก.พ. - 28 มี.ค. 63


เริ่มต้น 163,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ- อิวาโล่ (ฟินแลนด์)
Day 2 อิวาโล่ – คีร์กเคเนส – King Crab Safari (นอร์เวย์)
Day 3 คีร์กเคเนส – KAKSLAUTTANEN – นอนบ้านอิกลู – Husky Safari
Day 4 KAKSLAUTTANEN - ซาราเซลก้า - โรวาเนียมิ - ล่าแสงเหนือ
Day 5 โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส- เคมิ
Day 6 เคมิ - Snowmobile - Reindeer Sleigh
Day 7 เคมิ - Sampo Icebreaker - บินสู่เฮลซิงกิ
Day 8 เฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 15 ก.พ. 63 163,000
21 - 29 ก.พ. 63 163,000
6 - 14 มี.ค. 63 163,000
20 - 28 มี.ค. 63 163,000