หน้าแรก > อังกฤษ

GDZLHR05 England Bath Salisbury London 6D3N BI

6 วัน 3 คืน

8 ต.ค. 62 - 5 ม.ค. 63


เริ่มต้น 29,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน
Day 3 เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
Day 4 เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
Day 5 เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านนีลส์ ยาร์ด - ย่านไนซ์บริด - ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
Day 6 ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 13 ต.ค. 62 35,999
11 - 16 ต.ค. 62 35,999
12 - 17 ต.ค. 62 35,999
19 - 24 ต.ค. 62 35,999
22 - 27 ต.ค. 62 35,999
26 - 31 ต.ค. 62 29,999
5 - 10 พ.ย. 62 29,999
16 - 21 พ.ย. 62 29,999
24 - 29 ธ.ค. 62 35,999
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 38,999
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 38,999
31 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 38,999

GDWBI0907P อังกฤษ แวะเที่ยวบรูไน 7D4N BI

7 วัน 4 คืน

14 ต.ค. - 23 พ.ย. 62


เริ่มต้น 42,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – บรูไน – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien ตลาดกาดง – ไนท์มาร์เก็ต – ลอนดอน
Day 2 ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – บริสตอล
Day 3 บริสตอล– ไบบุรี – เบอร์ตัน ออนเดอะ วอเตอร์ – ลิเวอร์พูล
Day 4 ลิเวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
Day 5 ลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัย
Day 6 ลอนดอน – ชมเมือง – สนามบิน
Day 7 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 20 ต.ค. 62 43,900
21 - 27 ต.ค. 62 43,900
4 - 10 พ.ย. 62 42,900
18 - 23 พ.ย. 62 42,900

GDZMAN02 England Wales Manchester Liverpool Stanford 8D5N SQ

8 วัน 5 คืน

15 ส.ค. 62 - 2 ม.ค. 63


เริ่มต้น 49,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด - วิหารแมนเชสเตอร์ - เมืองลิเวอร์พูล - สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ - เดอะ ทรี เกรซ - ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์
Day 3 เมืองลิเวอร์พูล - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ประเทศอังกฤษ - บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - โบสถ์โฮลี่ - เมืองกลอสเตอร์ - อาสนวิหารกลอสเตอร์ - เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์ - ศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ - สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ - สนามกีฬามิลเลนเนียม - อาคารที่ทำการของรัฐบาล - ปราสาทคาร์ดิฟฟ์
Day 4 เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ ประเทศอังกฤษ- เมืองออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช - มหาวิหารไครสต์เชิร์ช - หมู่บ้านไบบูลรี่ - เมืองบาธ
Day 5 เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม
Day 6 เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
Day 7 เมืองลอนดอน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านนีลส์ ยาร์ด - ย่านไนซ์บริด - ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
Day 8 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
15 - 22 ส.ค. 62 49,999
14 - 21 ก.ย. 62 53,999
12 - 19 ต.ค. 62 58,999
16 - 23 พ.ย. 62 49,999
5 - 12 ธ.ค. 62 59,999
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 65,999

GDZEDI06 England Scotland Edinburgh 8D5N QR

8 วัน 5 คืน

8 ต.ค. - 17 พ.ย. 62


เริ่มต้น 52,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเอดินบะระ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ - เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสกอตแลนด์ - ถนนรอยัลไมล์ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ด - โบสถ์เซนต์ ไจลส์ - อนุสาวรีย์ของ พระเจ้าชาร์ลที่ 2 - อนุสาวรีย์อดัม สมิธ - หัวใจแห่งความโชคดี - อนุสาวรีย์หมาน้อยผู้ซื่อสัตย์และกตัญญู - ปราสาทเอดินเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต
Day 3 เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสกอตแลนด์ - เมืองวินเดอร์เมียร์ ประเทศอังกฤษ - อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบเลคดิสทริค - ท่าเรือเลคไซด์ - ท่าเรือบาวเนสส์ เมืองลิเวอร์พูล - สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ - เดอะ ทรี เกรซ - ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์
Day 4 เมืองลิเวอร์พูล - เมืองแมนเชสเตอร์ - วิหารแมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เมืองกลอสเตอร์
Day 5 เมืองกลอสเตอร์ - อาสนวิหารกลอสเตอร์ - หมู่บ้านไบบูลรี่ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - เมืองออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช - มหาวิหารไครสต์เชิร์ช - เมืองบาธ
Day 6 เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน
Day 7 เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านนีลส์ ยาร์ด - ย่านไนซ์บริด - ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
Day 8 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 15 ต.ค. 62 55,999
10 - 17 พ.ย. 62 52,999

GDWQR0908E อังกฤษ สก็อตแลนด์ 8D5N QR

8 วัน 5 คืน

10 ก.ย. 62 - 7 ม.ค. 63


เริ่มต้น 55,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา
Day 2 โดฮา – เอดินเบอระ(สก๊อตแลนด์) - คาล์ตัน ฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบอระ - ชมเมือง
Day 3 เอดินเบอระ –วินเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์
Day 4 ลิเวอร์พูล - เก็บภาพสนามแอนฟิลด์ - เชสเตอร์ - เบอร์มิ่งแฮม
Day 5 เบอร์มิ่งแฮม - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - ไบบูรี - Bicester Outlet - ลอนดอน
Day 6 ลอนดอน - บาธ - สโตนเฮนจน์ –วินเวอร์ - แฮร์รอด - ลอนดอน
Day 7 ลอนดอน – ช้อปปิ้ง – OXFORD STREET – สนามบิน
Day 8 สนามบิน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 17 ก.ย. 62 58,900
17 - 24 ก.ย. 62 58,900
24 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 58,900
1 - 8 ต.ค. 62 58,900
8 - 15 ต.ค. 62 59,900
15 - 22 ต.ค. 62 59,900
22 - 29 ต.ค. 62 61,900
29 ต.ค. - 5 พ.ย. 62 58,900
5 - 12 พ.ย. 62 56,900
12 - 19 พ.ย. 62 55,900
19 - 26 พ.ย. 62 56,900
26 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 56,900
3 - 10 ธ.ค. 62 61,900
5 - 12 ธ.ค. 62 61,900
10 - 17 ธ.ค. 62 61,900
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 66,900
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 66,900
31 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63 59,900

GDQE3LHR TG006 Taste of Burger and Lobster England Wales Scotland 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

4 ต.ค. - 12 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 65,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ - ลอนดอน - เมืองอ๊อกฟอร์ด - บ้านเช๊คสเปียร์- ลิเวอร์พูล
Day 3 ลิเวอร์พูล - เมืองยอร์ก - เมืองเอดินเบิร์ก
Day 4 ปราสาทเอดินบะระ - เมืองแมนเชสเตอร์
Day 5 เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - OUTLET - ดาร์ดิฟฟ์
Day 6 คาร์ดิฟฟ์ - เมืองบาธ - เสาหินสโตนเฮนจ์ - ลอนดอน
Day 7 หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พิพิธภัณฑ์บริติช - ถนนอ๊อกฟอร์ด
Day 8 หอคอยลอนดอน - แฮร์รอดส์ -สนามบิน
Day 9 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 12 ต.ค. 62 67,900
22 - 30 ต.ค. 62 67,900
2 - 10 พ.ย. 62 67,900
4 - 12 ธ.ค. 62 67,900

GDWTG0909L-02 อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

21 ก.ย. - 8 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 68,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน
Day 2 ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดิฟ
Day 3 คาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี - ฟาร์มปลาเทราท์ – ลิเวอร์พูล
Day 4 ลิเวอร์พูล – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ชมเมือง
Day 5 เอดินเบิร์ก - ชมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เข้าชมสนามแมนเชสเตอร์
Day 6 แมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ – ช้อปปิ้ง Bicester Outlet – ลอนดอน
Day 7 ชมมหานครลอนดอน – ชิมเป็ดย่างโฟร์ซีซั่น รสต้นตำรับ - ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด
Day 8 ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ – ชมหอคอยลอนดอน - ช้อปปิ้งแฮร์รอด – สนามบิน
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 29 ก.ย. 62 69,900
11 - 19 ต.ค. 62 71,900
18 - 26 ต.ค. 62 71,900
31 ต.ค. - 8 พ.ย. 62 69,900
16 - 24 พ.ย. 62 68,900
30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62 69,900

GDQE3LHR TG005 Check in – Windsor England Wales Scotland 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

6 ก.ย. - 28 ต.ค. 62


เริ่มต้น 71,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ - ลอนดอน - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - บาธ -คาร์ดิฟฟ์
Day 3 Bourton On The Water - บ้านเช็คสเปียร์ - ลิเวอร์พูล
Day 4 ลิเวอร์พูล -วินเดอร์เมียร์- ล่องเรือเลคคิสทริค - เอดินเบิร์ก
Day 5 ปราสาทเอดินเบิร์ก - นิวคาสเซิล
Day 6 นิวคาสเซิล - แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
Day 7 แมนเชสเตอร์ - Bicester Village Outlet - ลอนดอน
Day 8 อิสระให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้ง เพิ่มเติมตามอัธยาศัย
Day 9 หอนาฬกาบิกเบน - พระราชวังวินด์เซอร์ - สนามบินฮีทโธรว์
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 15 ก.ย. 62 71,900
20 - 29 ก.ย. 62 71,900
11 - 20 ต.ค. 62 73,900
19 - 28 ต.ค. 62 73,900
Day 1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน
Day 2 ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดิฟ
Day 3 คาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี - ฟาร์มปลาเทราท์ – ลิเวอร์พูล
Day 4 ลิเวอร์พูล – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ชมเมือง
Day 5 เอดินเบิร์ก - ชมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เข้าชมสนามแมนเชสเตอร์
Day 6 แมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ – ช้อปปิ้ง Bicester Outlet – ลอนดอน
Day 7 ชมมหานครลอนดอน – ชิมเป็ดย่างโฟร์ซีซั่น รสต้นตำรับ - ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด
Day 8 ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ชมหอคอยลอนดอน - ช้อปปิ้งแฮร์รอด - สนามบิน
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 17 ส.ค. 62 79,900

GDWTG0910L อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

9 ส.ค. 62 - 3 ม.ค. 63


เริ่มต้น 102,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน
Day 2 ลอนดอน – เมืองบาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดิฟ
Day 3 คาร์ดิฟ – ชมเมือง – เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ – ไบบูรี – แมนเชสเตอร์
Day 4 ทัวร์สนามแมนเชสเตอร์ – เมืองฮิบเดน บริดจ์ – ฮาวอร์ธ – วินเดอร์เมียร์
Day 5 วินเดอเมียร์ – ล่องเรือชมทะเลสาบ – เอดินเบิร์ก – คาร์ลตัน ฮิลล์
Day 6 เอดินเบิร์ก – เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ – รอยัลไมล์ - บัลลังก์อาเธอร์ – ยอร์ค
Day 7 ยอร์ค – ชมเมือง – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท – ลอนดอน
Day 8 ลอนดอน - ชมเมือง - หอคอยลอนดอน - ลอนดอน อาย – ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด
Day 9 ลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์ – เข้าสู่สนามบิน
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 18 ส.ค. 62 105,900
20 - 29 ก.ย. 62 105,900
17 - 26 ต.ค. 62 105,900
15 - 24 พ.ย. 62 102,900
25 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 109,900