หน้าแรก > อังกฤษ

GDQE3LHR TG006 Taste of Burger and Lobster England Wales Scotland 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

11 มิ.ย. - 12 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 65,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ - ลอนดอน - เมืองอ๊อกฟอร์ด - บ้านเช๊คสเปียร์- ลิเวอร์พูล
Day 3 ลิเวอร์พูล - เมืองยอร์ก - เมืองเอดินเบิร์ก
Day 4 ปราสาทเอดินบะระ - เมืองแมนเชสเตอร์
Day 5 เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - OUTLET - ดาร์ดิฟฟ์
Day 6 คาร์ดิฟฟ์ - เมืองบาธ - เสาหินสโตนเฮนจ์ - ลอนดอน
Day 7 หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พิพิธภัณฑ์บริติช - ถนนอ๊อกฟอร์ด
Day 8 หอคอยลอนดอน - แฮร์รอดส์ -สนามบิน
Day 9 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 19 มิ.ย. 62 65,900
21 - 29 มิ.ย. 62 65,900
4 - 12 ต.ค. 62 67,900
22 - 30 ต.ค. 62 67,900
2 - 10 พ.ย. 62 67,900
4 - 12 ธ.ค. 62 67,900

GDQE3LHR TG005 Check in – Windsor England Wales Scotland 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

5 ก.ค. - 28 ต.ค. 62


เริ่มต้น 71,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ - ลอนดอน - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - บาธ -คาร์ดิฟฟ์
Day 3 Bourton On The Water - บ้านเช็คสเปียร์ - ลิเวอร์พูล
Day 4 ลิเวอร์พูล -วินเดอร์เมียร์- ล่องเรือเลคคิสทริค - เอดินเบิร์ก
Day 5 ปราสาทเอดินเบิร์ก - นิวคาสเซิล
Day 6 นิวคาสเซิล - แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
Day 7 แมนเชสเตอร์ - Bicester Village Outlet - ลอนดอน
Day 8 อิสระให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้ง เพิ่มเติมตามอัธยาศัย
Day 9 หอนาฬกาบิกเบน - พระราชวังวินด์เซอร์ - สนามบินฮีทโธรว์
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 14 ก.ค. 62 77,900
6 - 15 ก.ย. 62 71,900
20 - 29 ก.ย. 62 71,900
11 - 20 ต.ค. 62 73,900
19 - 28 ต.ค. 62 73,900