หน้าแรก > เดนมาร์ก

GDHG12B Denmark Norway Sweden 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

12 มิ.ย. - 9 ต.ค. 62


เริ่มต้น 45,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
Day 2 ดูไบ – โคเปนเฮเกน – สวนสนุกทิโวลี – ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์
Day 3 โคเปนเฮเกน – กอเทนเบิร์ก – สโคฟด์
Day 4 สโคฟด์ – สต็อกโฮล์ม – แกมล่าสแตน
Day 5 สต็อกโฮล์ม – คาร์ลสตัด
Day 6 คาร์ลสตัด – ออสโล – สวนฟร็อกเนอร์ – ป้อมอาร์เคอร์ซุส – ถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
Day 7 ออสโล – ดูไบ
Day 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 19 มิ.ย. 62 45,900
26 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 49,900
4 - 11 ก.ย. 62 45,900
25 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 49,900
2 - 9 ต.ค. 62 45,900
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
Day 3 สต็อคโฮล์ม – ซิตี้ฮอลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน –คาร์ลสตัท
Day 4 คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – ถนนคาร์ลโจฮันเกท
Day 5 ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS
Day 6 โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
Day 7 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน
Day 8 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 11 มิ.ย. 62 65,900
21 - 28 มิ.ย. 62 65,900
16 - 23 ส.ค. 62 62,900
1 - 8 ก.ย. 62 62,900
13 - 20 ก.ย. 62 62,900
19 - 26 ก.ย. 62 62,900
4 - 11 ต.ค. 62 63,900
17 - 24 ต.ค. 62 63,900
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
Day 3 สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
Day 4 ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
Day 5 เบอร์เก้น – ท่าเรือเก่า – อุลวิค
Day 6 อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
Day 7 เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS
Day 8 โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
Day 9 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน – ดูไบ
Day 10 ดูไบ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
17 - 26 มิ.ย. 62 77,900
10 - 19 ส.ค. 62 81,900
9 - 18 ก.ย. 62 74,900
23 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 74,900
30 ก.ย. - 9 ต.ค. 62 73,900
14 - 23 ต.ค. 62 73,900
21 - 30 ต.ค. 62 73,900

GDJD25 EUR35 Greenland the land of Ice 12D9N TG

12 วัน 9 คืน

21 ก.ค. - 1 ส.ค. 62


เริ่มต้น 265,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก
Day 3 โคเปนเฮเก้น - คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - RUSSELL GLACIER
Day 4 ICE CAP POINT 660
Day 5 คังเกอร์ลุสซวก - อิลลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail”
Day 6 อิลลูลิทแซท - ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk
Day 7 อิควิป เซอร์เมีย (ต้นกำเนิดกลาเซียร์)
Day 8 อิลลูลิทแซท - นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง
Day 9 นุก - ล่องเรือ Targa ชมฟยอร์ดน้ำแข็ง - ธารน้ำแข็ง - เที่ยวชมเมืองหลวง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
Day 10 เดินทางสู่สนามบินนุก - บินกลับกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
Day 11 เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 12 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 265,000