หน้าแรก > เดนมาร์ก

Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
Day 3 สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
Day 4 ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
Day 5 เบอร์เก้น – ท่าเรือเก่า – อุลวิค
Day 6 อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
Day 7 เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS
Day 8 โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
Day 9 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน – ดูไบ
Day 10 ดูไบ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 12 เม.ย. 63 77,900
10 - 19 เม.ย. 63 85,900
19 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 75,900
4 - 13 พ.ค. 63 75,900
20 - 29 พ.ค. 63 75,900
1 - 10 มิ.ย. 63 73,900
16 - 25 มิ.ย. 63 73,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - DFDS
Day 3 DFDS - ออสโล - เกโล
Day 4 เกโล - ฟลัม - สถานีรถไฟไมร์ดาล - ซองน์ฟยอร์ด - เบอร์เก้น
Day 5 เบอร์เก้น - เฮงชิงกิ
Day 6 เฮงชิงกิ - ชมเมือง - ล่องเรือชิลเลียไลน์(SILJA LINE)
Day 7 ล่องเรือชิลเลียไลน์(SILJA LINE) - สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
Day 8 สต็อคโฮล์ม - ประเทศไทย
Day 9 ประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 92,900
2 - 10 พ.ค. 63 92,900
5 - 13 มิ.ย. 63 92,900