หน้าแรก > เดนมาร์ก

GDJD33 EUR47 Scandinavia Fjord Tour 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

6 เม.ย. - 5 พ.ค. 62


เริ่มต้น 123,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
Day 2 กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise)
Day 3 เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
Day 4 ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น
Day 5 เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
Day 6 เกโล่ - ออสโล - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
Day 7 กรุงเฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise)
Day 8 เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้ง
Day 9 เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 15 เม.ย. 62 127,000
12 - 21 เม.ย. 62 127,000
26 เม.ย. - 5 พ.ค. 62 123,000

GDJD25 EUR35 Greenland the land of Ice 12D9N TG

12 วัน 9 คืน

27 เม.ย. - 1 ส.ค. 62


เริ่มต้น 265,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก
Day 3 โคเปนเฮเก้น - คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - RUSSELL GLACIER
Day 4 ICE CAP POINT 660
Day 5 คังเกอร์ลุสซวก - อิลลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail”
Day 6 อิลลูลิทแซท - ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk
Day 7 อิควิป เซอร์เมีย (ต้นกำเนิดกลาเซียร์)
Day 8 อิลลูลิทแซท - นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง
Day 9 นุก - ล่องเรือ Targa ชมฟยอร์ดน้ำแข็ง - ธารน้ำแข็ง - เที่ยวชมเมืองหลวง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
Day 10 เดินทางสู่สนามบินนุก - บินกลับกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
Day 11 เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 12 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 เม.ย. - 8 พ.ค. 62 265,000
21 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 265,000

GDJD25-1 EUR35 Greenland the land of Ice 12D9N TG

12 วัน 9 คืน

7 - 18 เม.ย. 62


เริ่มต้น 270,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก
Day 3 โคเปนเฮเก้น - คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - RUSSELL GLACIER
Day 4 ICE CAP POINT 660
Day 5 คังเกอร์ลุสซวก - อิลลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail”
Day 6 อิลลูลิทแซท - ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk
Day 7 อิควิป เซอร์เมีย (ต้นกำเนิดกลาเซียร์)
Day 8 อิลลูลิทแซท - นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง
Day 9 นุก - ล่องเรือ Targa ชมฟยอร์ดน้ำแข็ง - ธารน้ำแข็ง - เที่ยวชมเมืองหลวง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
Day 10 เดินทางสู่สนามบินนุก - บินกลับกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
Day 11 เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 12 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 18 เม.ย. 62 270,000