หน้าแรก > เช็ก

GDJD13 EUR12 Insight Eastern Europe 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

5 เม.ย. - 2 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 85,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
Day 2 เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
Day 3 กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
Day 4 บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค)
Day 5 ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
Day 6 ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
Day 7 ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง
Day 8 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน
Day 9 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 14 เม.ย. 62 94,000
11 - 20 เม.ย. 62 94,000
26 เม.ย. - 5 พ.ค. 62 90,000
3 - 12 พ.ค. 62 90,000
17 - 26 พ.ค. 62 85,000
24 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 90,000

GDJD14 EUR13 Insight Grand Eastern Europe (Poland) 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

5 เม.ย. - 27 พ.ค. 62


เริ่มต้น 89,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
Day 2 เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
Day 3 บูดาเปสต์ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ (โปแลนด์)
Day 4 คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม) - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์
Day 5 คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ
Day 6 เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้
Day 7 วอร์ซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค)
Day 8 ปราสาทปร๊าก- เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล- นาฬิกาดาราศาสตร์
Day 9 กรุงปร๊าก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
Day 10 กรุงเวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
Day 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 15 เม.ย. 62 98,000
10 - 20 เม.ย. 62 98,000
26 เม.ย. - 6 พ.ค. 62 94,000
3 - 13 พ.ค. 62 94,000
10 - 20 พ.ค. 62 94,000
17 - 27 พ.ค. 62 89,000