หน้าแรก > เช็ก

Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 3 บูดาเปสต์ – OUTLET – เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
Day 4 เวียนนา – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูโดโจวิซ
Day 5 เชสกี้ บูโดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก
Day 6 ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน – ดูไบ
Day 7 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 9 มิ.ย. 62 33,900
10 - 16 มิ.ย. 62 33,900
17 - 23 มิ.ย. 62 33,900
10 - 16 ก.ย. 62 33,900
17 - 23 ก.ย. 62 35,900
24 - 30 ก.ย. 62 35,900
28 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 35,900
30 ก.ย. - 6 ต.ค. 62 38,900
7 - 13 ต.ค. 62 38,900
12 - 18 ต.ค. 62 38,900
26 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 38,900

GDHG05B Hungary Slovakia Austria Czech 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

4 มิ.ย. - 26 พ.ย. 62


เริ่มต้น 39,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
Day 2 ดูไบ - บูดาเปสต์ – ล่องเรือ
Day 3 บูดาเปสต์ - บราติสลาวา– ปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต – เวียนนา
Day 4 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ลินซ์
Day 5 ลินซ์ – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ – เชสกี้ ครุมลอฟ
Day 6 เชสกี้ คลุมลอฟ - คาร์โลวี วารี่ – ปราก
Day 7 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – สนามบิน
Day 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 11 มิ.ย. 62 39,900
25 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62 39,900
3 - 10 ก.ย. 62 40,900
10 - 17 ก.ย. 62 40,900
17 - 24 ก.ย. 62 40,900
1 - 8 ต.ค. 62 40,900
10 - 17 ต.ค. 62 41,900
15 - 22 ต.ค. 62 41,900
17 - 24 ต.ค. 62 41,900
22 - 29 ต.ค. 62 41,900
19 - 26 พ.ย. 62 40,900

GDHG05 เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

12 มิ.ย. - 30 ต.ค. 62


เริ่มต้น 39,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
Day 2 ดูไบ - มิวนิค – มาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์
Day 3 ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท
Day 4 เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
Day 5 ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – วิหารเซนต์จอร์จ – เวียนนา
Day 6 เวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก–อนุสาวรีย์จักรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า- ปาร์นดอฟ เอ้าเล็ต – บูดาเปสต์
Day 7 บูดาเปสต์ – สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบูดา – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 19 มิ.ย. 62 39,900
26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62 39,900
11 - 18 ก.ค. 62 44,900
12 - 19 ก.ค. 62 44,900
24 - 31 ก.ค. 62 44,900
25 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 44,900
8 - 15 ส.ค. 62 44,900
10 - 17 ส.ค. 62 44,900
21 - 28 ส.ค. 62 41,900
4 - 11 ก.ย. 62 41,900
11 - 18 ก.ย. 62 41,900
2 - 9 ต.ค. 62 41,900
3 - 10 ต.ค. 62 41,900
8 - 15 ต.ค. 62 42,900
9 - 16 ต.ค. 62 42,900
10 - 17 ต.ค. 62 42,900
13 - 20 ต.ค. 62 42,900
16 - 23 ต.ค. 62 42,900
17 - 24 ต.ค. 62 42,900
18 - 25 ต.ค. 62 42,900
21 - 28 ต.ค. 62 42,900
23 - 30 ต.ค. 62 42,900

GDQE3MUC EK005 The Ultimate Eastern Europe 8D5N EK

8 วัน 5 คืน

12 มิ.ย. - 5 พ.ย. 62


เริ่มต้น 42,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
Day 3 มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
Day 4 เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 5 กรุงบูดาเปสต์ – กรุงบราติสลาว่า – OUTLET - เชสกี้ ครุมลอฟ
Day 6 เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี - กรุงปราก
Day 7 กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส – เดินชมย่านช่างทองโบราณ - สนามบิน
Day 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 19 มิ.ย. 62 42,900
14 - 21 ก.ค. 62 47,900
6 - 13 ส.ค. 62 47,900
17 - 24 ก.ย. 62 43,900
2 - 9 ต.ค. 62 43,900
16 - 23 ต.ค. 62 43,900
29 ต.ค. - 5 พ.ย. 62 43,900

GDQE3VIE TG017 Talk about East Europe 8D5N TG

8 วัน 5 คืน

20 ก.ค. - 27 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 53,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
Day 3 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – Outlet – บราติสลาวา
Day 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
Day 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
Day 6 เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา – หมู่บ้านกรินซิ่ง
Day 7 เวียนนา – สนามบิน
Day 8 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 27 ก.ค. 62 59,900
9 - 16 ส.ค. 62 53,900
30 ส.ค. - 6 ก.ย. 62 53,900
6 - 13 ก.ย. 62 55,900
13 - 20 ก.ย. 62 55,900
27 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 55,900
4 - 11 ต.ค. 62 55,900
18 - 25 ต.ค. 62 55,900
8 - 15 พ.ย. 62 55,900
15 - 22 พ.ย. 62 55,900
22 - 29 พ.ย. 62 53,900
20 - 27 ธ.ค. 62 53,900

GDQE3VIE TG020 Europe Cuckoo 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

5 มิ.ย. - 26 พ.ย. 62


เริ่มต้น 56,888.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
Day 3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
Day 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
Day 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ
Day 6 เชสเก้ บูเดโจวิซ – ฮัลสตัท – มิวนิค
Day 7 มิวนิค – ทิทิตเซ่ – โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู – ไฟร์เบริก์ – จัตุรัสเมืองเก่า – มัลลูซ
Day 8 มัลลูซ - ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - มิลาน
Day 9 มิลาน – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 14 มิ.ย. 62 62,900
12 - 21 ก.ค. 62 64,888
11 - 20 ส.ค. 62 58,888
13 - 22 ก.ย. 62 58,888
17 - 26 พ.ย. 62 56,888

GDQE3VIE TG014 Romantic East Europe 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

18 ส.ค. - 12 พ.ย. 62


เริ่มต้น 58,888.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสท์
Day 3 บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – OUTLET - บราติสลาวา
Day 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
Day 5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก
Day 6 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – มิวนิค
Day 7 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
Day 8 มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิริ์ก – แฟรงค์เฟิร์ต
Day 9 แฟรงค์เฟิร์ต – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
18 - 27 ส.ค. 62 58,888
6 - 15 ก.ย. 62 58,888
6 - 15 ต.ค. 62 59,888
20 - 29 ต.ค. 62 59,888
3 - 12 พ.ย. 62 59,888
Day 1 กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต
Day 2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก
Day 3 นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก
Day 4 ปราก – ปราสาทแห่งปราก – เบอร์โน่
Day 5 เบอร์โน่ – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 6 บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง
Day 7 เวียนนา – เมลค์ – ซาลส์บวร์ก
Day 8 ซาลส์บวร์ก – มิวนิค – ช้อปปิ้ง
Day 9 มิวนิค – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 13 มิ.ย. 62 65,900
12 - 21 มิ.ย. 62 65,900
13 - 22 ส.ค. 62 59,900
6 - 15 ก.ย. 62 60,900
21 - 30 ก.ย. 62 60,900
6 - 15 ต.ค. 62 61,900
18 - 27 ต.ค. 62 61,900

GDQE3VIE TG022 Harmony of Eastern Europe 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

11 ก.ค. - 8 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 59,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 3 บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet – เบอร์โน
Day 4 เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก
Day 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ
Day 6 เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น
Day 7 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
Day 8 อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
Day 9 เวียนนา – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 20 ก.ค. 62 66,900
1 - 9 ส.ค. 62 59,900
8 - 17 ส.ค. 62 59,900
22 - 31 ส.ค. 62 59,900
29 ส.ค. - 7 ก.ย. 62 59,900
1 - 10 ก.ย. 62 59,900
5 - 14 ก.ย. 62 59,900
12 - 21 ก.ย. 62 59,900
19 - 28 ก.ย. 62 59,900
10 - 19 ต.ค. 62 62,900
17 - 26 ต.ค. 62 62,900
1 - 9 พ.ย. 62 59,900
15 - 24 พ.ย. 62 59,900
22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 59,900
29 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62 59,900

GDQE3VIE TG010 Lake Castle and Beautiful Village 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

26 ก.ค. - 10 พ.ย. 62


เริ่มต้น 59,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 3 บูดาเปสต์ –Outlet – บราติสลาวา
Day 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
Day 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ
Day 6 เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก
Day 7 ซาลส์บวร์ก – อินส์บรูก – ฟุสเซ่น
Day 8 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
Day 9 มิวนิค – กรุงเทพฯ
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 69,900
9 - 18 ส.ค. 62 62,900
1 - 10 ก.ย. 62 62,900
6 - 15 ต.ค. 62 63,900
1 - 10 พ.ย. 62 59,900

GDQE3VIE TG012 Silky East Europe 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

21 มิ.ย. - 1 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 62,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา
Day 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
Day 5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก
Day 6 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
Day 7 มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – เมืองซุก - อินเทอลาเกน
Day 8 อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
Day 9 ลูเซิร์น - ซูริค – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 30 มิ.ย. 62 66,999
26 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 69,900
16 - 25 ส.ค. 62 62,900
23 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 62,900
20 - 29 ก.ย. 62 62,900
29 ก.ย. - 8 ต.ค. 62 62,900
11 - 20 ต.ค. 62 62,900
25 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 62,900
27 ต.ค. - 5 พ.ย. 62 62,900
30 ต.ค. - 8 พ.ย. 62 62,900
22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 62,900

GDQE3VIE OSLX001 Europe Seven Countries 10D7N OS-LX

10 วัน 7 คืน

10 - 19 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 65,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 3 บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – บราติสลาว่า– ปราก
Day 4 ปราก - ปราสาทปราก–มหาวิหาร เซนต์วิตุส –นาฬิกา ดาราศาสตร์– เชสกี้ ครุมลอฟ
Day 5 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท– ซาลส์บวร์ก
Day 6 ซาลส์บวร์ก– มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น
Day 7 ฟุสเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทิทิเซ่ (ป่าดำ)
Day 8 ทิทิเซ่ - รีคเวียร์ – กอลมาร์ – อองกีเชม –สตราสบูร์ก – ไฟร์บวร์ก
Day 9 ไฟร์บวร์ก - ลูเซิร์น –สิงโตหินแกะสลัก–สะพานไม้ ชาเปล– สนามบินซูริค
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 19 มิ.ย. 62 65,900

GDQE3VIE TG016 The Rhythm of East Europe 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

19 ก.ค. - 28 ต.ค. 62


เริ่มต้น 65,900.-
Day 1 กรุงเทพ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค – ช๊อปปิ้ง
Day 3 เวียนนา – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 4 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา
Day 5 บราติสลาวา – คุทนาฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – ปราก
Day 6 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – จัตุรัสเมืองเก่า
Day 7 ปราก – คาร์โลวีวารี – เชสกี้ครุมลอฟ
Day 8 เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
Day 9 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
Day 10 มิวนิค – กรุงเทพฯ
Day 11 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 29 ก.ค. 62 72,900
4 - 14 ส.ค. 62 65,900
6 - 16 ก.ย. 62 65,900
11 - 21 ต.ค. 62 65,900
18 - 28 ต.ค. 62 65,900

GDQE3MUC LH001 Lets Enjoy Eastern Europe 10D8N LH

10 วัน 8 คืน

1 - 10 ต.ค. 62


เริ่มต้น 66,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – มิวนิค
Day 2 มิวนิค –จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - ฟุสเซ่น
Day 3 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก
Day 4 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ลินซ์
Day 5 ลินซ์ –OUTLET – เวียนนา
Day 6 เวียนนา – เมลค์ – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - บราติสลาวา
Day 7 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
Day 8 ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – พัสเซา
Day 9 พัสเซา – มิวนิค – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 10 ต.ค. 62 66,900