หน้าแรก > โครเอเชีย

GDHVG-ZAGTK85 Croatia Wonder 8D5N TK

8 วัน 5 คืน

27 เม.ย. - 10 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 55,500.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 อิสตันบูล (ตุรกี) - ซาเกรบ(โครเอเชีย) –โอพาเทีย-โคเรนิก้า
Day 3 โคเรนิก้า-อุทยานพลิตวิเซ่-ซาดาร์
Day 4 ซาดาร์-สปลิท-ดูบรอฟนิค
Day 5 ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์-ดูโกโพเลีย
Day 6 ดูโกโพเลีย-ซิเบนิค-ซาเกรบ
Day 7 ซาเกรบ-ช้อปปิ้ง Designer Outlet Croatia-สนามบินซาเกรบ-อิสตันบูล
Day 8 อิสตันบูล-สุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 เม.ย. - 4 พ.ค. 63 55,500
3 - 10 มิ.ย. 63 55,500