หน้าแรก > โครเอเชีย

Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – กราซ
Day 3 กราซ – ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
Day 4 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – โอพาเทีย
Day 5 โอพาเทีย – พูลา – แอมฟิเธียร์เตอร์ – โรวินจ์ – เอาท์เลท – เวนิส เมสเตร้
Day 6 เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า
Day 7 เวโรน่า – ซีโมเน่ – ล่องเรือทะเลสาปการ์ด้า – มิลาน
Day 8 มิลาน – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ซูริค
Day 9 ซูริค – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 59,900

GDWQR1608Z แกรนด์โครเอเชีย 8D5N QR

8 วัน 5 คืน

28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63


เริ่มต้น 65,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา
Day 2 โดฮา – ซาเกรบ – พูล่า - โอพาเทีย
Day 3 โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ – ซาดาร์
Day 4 ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – มาลี สตอน – นีอุม (บอสเนีย)
Day 5 นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวดูบรอฟนิค – โทรเกียร์
Day 6 โทรเกียร์ – ซิเบนิค – ชมเมือง – ซาเกรบ
Day 7 ซาเกรบ – เที่ยวชมเมือง – สนามบินซาเกรบ
Day 8 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 65,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา
Day 2 เวนิส – เบลด(สโลวีเนีย) – ชมเมือง
Day 3 ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ลูบลิยานา(สโลวีเนีย) –ซาเกรบ(โครเอเชีย)
Day 4 ซาเกรบ(โครเอเชีย) – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซาดาร์(โครเอเชีย)
Day 5 ซาดาร์ – ซิบินิค – สปลิท – วังเก่าดิโอคลีเธี่ยน
Day 6 สปลิท – โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์(บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย)
Day 7 ดูบรอฟนิค – ชมเมือง – บุดวา (มอนเตนิโกร) – ชโคดร้า
Day 8 ชโคดร้า(อัลแบเนีย) – พริซเรน(โคซาโว) – มัสยิดสินาน ปาชา – อารามดิคานิท พริซตินา
Day 9 พริซตินา – สโกเปีย – หมู่บ้านกาดิเม - จัตุรัสมาซิโดเนีย
Day 10 สโกเปีย – เดินทางกลับ
Day 11 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 95,900
22 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 85,900
12 - 22 ก.พ. 63 85,900
18 - 28 มี.ค. 63 85,900

GDWOS1610V โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10D7N OS

10 วัน 7 คืน

28 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63


เริ่มต้น 98,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด(สโลวีเนีย) – ลูบลิยาน่า
Day 3 ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ถ้ำโพสทอยน่า – โอพาเทีย
Day 4 โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
Day 5 ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค – โบสถ์เซนต์จาคอบ
Day 6 ซิบินิค – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน – นีอูม(บอสเนีย)
Day 7 นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์ – นีอูม
Day 8 นีอุม – มาลี สตอน – ล่องเรือชมฟาร์มหอย – ดูบรอฟนิค - เดินชมกำแพงเมืองเก่า
Day 9 ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมวิวเมืองดูบรอฟนิค - เวียนนา – Outlet Parndorf – กรุงเทพฯ
Day 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 98,900