หน้าแรก > จีน

Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) (HU7940:11.40-14.55) –โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง
Day 2 ไหโข่ว-โบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า (ปิงหลางกู่) (รวมรถกอล์ฟ)-ซานย่า
Day 3 ร้านเยื่อไผ่-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-ร้านผลิตภัณฑ์อาหารทะเล-หาดต้าตงไห่
Day 4 ร้านสินค้าพื้นเมือง- THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS –ซานย่า-ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-ถนนคนเดินฉีโหลว
Day 5 ไหโข่ว(สนามบินเหม่ยหลาน)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (HU7939:09.25-10.35)
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 มิ.ย. 62 17,900
7 - 11 มิ.ย. 62 17,900
12 - 16 มิ.ย. 62 17,900
14 - 18 มิ.ย. 62 16,900
19 - 23 มิ.ย. 62 17,900
21 - 25 มิ.ย. 62 17,900
26 - 30 มิ.ย. 62 17,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62 17,900
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) (CA806/03.40-08.50) – หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ+ล่องเรือ – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
Day 2 หังโจว – สวนใบชาหลงจิ่ง – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ศูนย์ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ
Day 3 เซี่ยงไฮ้ – อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
Day 4 ศูนย์ยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนย์อัญมณีหยก – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – Starbucks Reserve Roastery- เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA805/23.05 – 02.25)
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 11 มิ.ย. 62 16,900
22 - 25 มิ.ย. 62 16,900
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
Day 2 ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ภาพวาดทราย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ร้านยาจีน *OPTION : เขาอวตาร + โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
Day 3 สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ยาจีน-ตลาดใต้ดิน
Day 4 เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา-จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 16 มิ.ย. 62 16,900
12 - 15 ก.ค. 62 18,900
23 - 26 ก.ค. 62 18,900
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 18,900
20 - 23 ก.ย. 62 18,900
11 - 14 ต.ค. 62 18,900
24 - 27 ต.ค. 62 18,900
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (WE616:16.05-20.20)
Day 2 ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
Day 3 ศูนย์ยาจีน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ภาพวาดทราย-ศูนย์ยางพารา-ถนนคนเดินซีปู้
Day 4 จางเจียเจี้ย-เมืองโบราณฝูหลง-น้ำตกหวางชุน-ฉางเต๋อ
Day 5 ล่องเรือแม่น้ำชวนจื่อเหอ-ฉางเต๋อ-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา (สนามบินฮวงหัว)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE617:21.20-23.55)
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 มิ.ย. 62 18,900
12 - 16 มิ.ย. 62 18,900
19 - 23 มิ.ย. 62 18,900
26 - 30 มิ.ย. 62 17,900
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์) (CZ8304:03.00-06.05)-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่-ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่
Day 2 เทียนหยาไหเจี่ยว-ศูนย์อาหารทะเล-ถนนคนเดินซานย่า
Day 3 อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-หมู่บ้านชนเผ่าหลีแม้ว-ซานย่า(ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์)
Day 4 ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ8303:00.50-01.50)
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 10 มิ.ย. 62 18,900
14 - 17 มิ.ย. 62 17,900
21 - 24 มิ.ย. 62 18,900
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 18,900

GDQE1KWL CZ003 Guilin the Paradize on Earth 5D4N CZ

5 วัน 4 คืน

25 - 30 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 17,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง) (CZ6100:13.10-18.10)
Day 2 เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี
Day 3 กุ้ยหลิน-ถนนโบราณซิงผิง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง
Day 4 สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
Day 5 กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ6099:09.00-12.10)
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 30 มิ.ย. 62 17,900
Day 1 กรุงเทพฯ–กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.15-18.30)
Day 2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง กุ้ยหลิน-ชมโชว์ MIRAGE
Day 3 ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ หลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
Day 4 หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
Day 5 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.10)
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 10 มิ.ย. 62 18,999
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 18,999
15 - 19 ส.ค. 62 19,999
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 18,999

GDQE1TAO XW001 Slow life in Qingdao 4D3N XW

4 วัน 3 คืน

2 มิ.ย. - 28 ส.ค. 62


เริ่มต้น 19,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ชิงเต่า(สนามบินชิงเต่าหลิวถิง) (XW886:15.25-21.25)
Day 2 ชิงเต่า-เผิงไหล-จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล-เยียนไถ-สวนสาธารณะเยียนไถซาน
Day 3 เยียนไถ-หลงโข่ว-วัดหนานซาน-ชิงเต่า-พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า
Day 4 สะพานจ้านเฉียว-ชมวิวภายนอกโบสถ์ เซนต์ไมเคิล-สวนเสี่ยยวหยีซาน-ถนนปาต้ากวน-สะพานไม้ม่านปู้-ศูนย์เรือใบโอลิมปิก-จัตุรัสชิงเต่า –ตลาดสินค้าพื้นเมืองชิงเต่า-ชิงเต่า(สนามบินชิงเต่าหลิวถิง) – กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) (XW885:22.35-02.25)
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 5 มิ.ย. 62 19,900
16 - 19 มิ.ย. 62 19,900
30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62 19,900
14 - 17 ก.ค. 62 26,900
28 - 31 ก.ค. 62 26,900
11 - 14 ส.ค. 62 24,900
25 - 28 ส.ค. 62 24,900
Day 1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว)-(MU5036 : 03.10-07.30)-เมืองโบราณหวงซี-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊
Day 2 ยอดเขาจินติ่ง(กระเช้าขึ้น-ลง)-องค์ผู๋เศียรทรงช้าง-วัดเป้ากว่อ
Day 3 ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านยางพารา-ห้างสรรพสินค้า GLOBAL CENTER-ร้านใบชา-ซอยกว้างซอยแคบ
Day 4 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านบัวหิมะ-ถนนโบราณจิ่งหลี่-ถนคนเดินซุนซีลู่-เฉิงตู(ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (MU5035 : 23.30-02.25+1)
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 9 มิ.ย. 62 19,900
13 - 16 มิ.ย. 62 19,900
27 - 30 มิ.ย. 62 19,900

GDQE1KMG TG001 Kunming Impression of Lijiang 5D4N TG

5 วัน 4 คืน

26 มิ.ย. - 28 ก.ค. 62


เริ่มต้น 19,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)(10.55-14.05)-ต้าหลี่
Day 2 หมู่บ้านซีโจว-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
Day 3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าลี่
Day 4 ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
Day 5 ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(15.20-16.30)
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 30 มิ.ย. 62 19,900
24 - 28 ก.ค. 62 23,900
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 10.25-14.50 หรือ11.05-15.15)-อู่หลง
Day 2 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก
Day 3 อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-อิสระ ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
Day 4 ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
Day 5 อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ (WE685 : 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 30 มิ.ย. 62 20,999
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง) (CZ6100:13.10-18.10)
Day 2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุ้ยหลิน
Day 3 กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง
Day 4 หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน (รวมกระเช้า)-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก)
Day 5 สวนเจ็ดดาว-เมืองจำลองซ่ง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซี
Day 6 กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ6099:09.00-12.10)
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 12 มิ.ย. 62 21,900
21 - 26 มิ.ย. 62 21,900
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง) (CZ6100:13.10-18.10)
Day 2 กุ้ยหลิน-เมืองซินหนิง-อุทยานเขาล่างซาน-จุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย (รวมกระเช้า)
Day 3 ยอดเขาพริก-ผ่านชมเขาอูฐ-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง
Day 4 ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง
Day 5 สวนชวนซาน+ถ้ำเขาทะลุ-ชมภายนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
Day 6 กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ6099:09.00-12.10)
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 12 มิ.ย. 62 21,900
21 - 26 มิ.ย. 62 21,900
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง)(FD588/16.40-21.35)
Day 2 โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-เกี๊ยวซีอาน –โชว์ราชวงศ์ถัง
Day 3 เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ร้านผ้าไหม-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-จตุรัสหอกลอง-หอระฆัง-ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม
Day 4 วัดลามะ–วัดชิงหลง-ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589/22.50-01.45)
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 17 ก.ค. 62 22,900
26 - 29 ก.ค. 62 23,900
11 - 14 ต.ค. 62 21,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (CA980 : 01.05-06.30) จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
Day 3 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านบัวหิมะ วัดหงโหลวซื่อ-ช้อปปิ้ง THE PLACE
Day 4 ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower-ถนนหวังฟูจิ่ง
Day 5 ร้านหมอนยางพารา หรือ ร้านไข่มุก-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (CA979 : 19.35-23.40)
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 มิ.ย. 62 21,999
26 - 30 มิ.ย. 62 21,999
Day 1 กรุงเทพฯ–กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.15-18.30)
Day 2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง
Day 3 นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่อง ครึ่งสาย)-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์หลิวซานเจี่ย
Day 4 หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินชมโชว์ MIRAGE-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
Day 5 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.10)
วันเวลาเดินทาง ราคา
18 - 22 ก.ย. 62 21,999
11 - 15 ต.ค. 62 22,999
16 - 20 ต.ค. 62 22,999
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณถูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)(TG612 : 10-55-14.05)-ต้าหลี่
Day 2 หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
Day 3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
Day 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรหยก-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
Day 5 ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
Day 6 ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรถูมิ) (TG613 : 15.20-16.30)
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 6 มิ.ย. 62 23,900
14 - 19 มิ.ย. 62 23,900
21 - 26 มิ.ย. 62 23,900
12 - 17 ก.ค. 62 26,900
16 - 21 ก.ค. 62 25,900
26 - 31 ก.ค. 62 25,900
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (WE616:16.05-20.20)
Day 2 ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
Day 3 ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
Day 4 อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ภาพวาดทราย
Day 5 เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-จางเจียเจี้ย-ฉางเต๋อ
Day 6 ฉางเต๋อ-ฉางซา-เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE617:21.20-23.55)
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 12 มิ.ย. 62 23,900
14 - 19 มิ.ย. 62 23,900
21 - 26 มิ.ย. 62 23,900
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:16.40-21.35)
Day 2 ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู-ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
Day 3 ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
Day 4 เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)-โชว์ราชวงศ์ถัง
Day 5 เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน-ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม-ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45)
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 17 มิ.ย. 62 23,900
12 - 16 ก.ค. 62 25,900
25 - 29 ก.ค. 62 28,900
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 23,900
12 - 16 ก.ย. 62 24,900
3 - 7 ต.ค. 62 26,900
22 - 26 ต.ค. 62 29,900
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)(TG681 : 10.05-14.00)-เม่าเสี้ยน
Day 2 ต๋ากู่ปิงชวน-อุทยานภูผาการ์เซียสวรรค์(รวมกระเช้า)-เม่าเสี้ยน
Day 3 อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เม่าเสี้ยน
Day 4 อุทยานซงผิงโกว(รวมรถอุทยาน)-เฉิงตู-ร้านยางพารา
Day 5 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
Day 6 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว)(TG681 : 10.05-14.00)
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 12 มิ.ย. 62 24,900
21 - 26 มิ.ย. 62 24,900
12 - 17 ก.ค. 62 27,900
Day 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
Day 2 กรุงเทพฯ-นานกิง (MU2804 : 02.10-07.00 หรือ 03.10-07.30)-สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลาด หลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย
Day 3 เมืองถุนซี-เมืองโบราณหงชุน-หมู่บ้านมรดกโลกหงชุนซุ้มประตูถังเยว่-เมืองถุนซี-ถนนโบราณเหล่าเจีย
Day 4 เมืองถุนซี-หวงซาน-อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้า ไป-กลับ)-ไท่ผิง-อาบน้ำแร่
Day 5 ไท่ผิง-จิ่วหัวซาน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน-นานกิงตลาดฟูจือเมี่ยว-นานกิง-กรุงเทพฯ (MU2803 :22.10-01.10 หรือ 22.50-02.10+1)
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 13 มิ.ย. 62 24,999
Day 1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU742 : 15.55-19.35)เมืองฉู่สง
Day 2 ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า
Day 3 วัดลามะซงจ้านหลิง-ช่องแคบเสือกระโดด จงเตี้ยน-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณ ลี่เจียง
Day 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง) ลี่เจียง-ต้าหลี่
Day 5 ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
Day 6 สวนน้ำตก-คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU741:13.15-14.55 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
18 - 23 มิ.ย. 62 24,999
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:16.40-21.35)
Day 2 ซีอาน – ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง –ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู-ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว
Day 3 เจียวจั่ว – อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่ – ซินหมี่
Day 4 วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ลั่วหยาง-ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง)-จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง-ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
Day 5 พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) –ร้านผ้าไหม– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์) –ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45+1)
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 25,900
13 - 17 ก.ค. 62 27,900
27 - 31 ก.ค. 62 30,900
19 - 23 ก.ย. 62 25,900
10 - 14 ต.ค. 62 30,900
17 - 21 ต.ค. 62 27,900
Day 1 กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย (CZ606 : 04.20-08.45 ) ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
Day 2 ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางจียเจี้ย-ภาพวาดทราย
Day 3 อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ลำธารแส้ม้าทอง-โชว์นางจิ้งจอกขาว (***รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ ***)
Day 4 สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตสวรรค์-ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ (CZ605 : 22.10-00.30+1) (***รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ ***)
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 8 ก.ค. 62 25,999
26 - 29 ก.ค. 62 25,999
15 - 18 ส.ค. 62 25,999
23 - 26 ส.ค. 62 25,999
13 - 16 ก.ย. 62 25,999
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (CA980 : 01.05-06.30 หรือ 01.00-06.20)-อู่ไถซาน-วัดเสี่ยนทง-วัดผู่ซาติ่ง วัดถ่าเอี้ยน-วัดซูเซี่ยง-วัดอู่เหยเมี่ยว
Day 3 อู่ไถซาน-วัดเสวียนคง-ต้าถง-ถ้ำหยุนกั่ง(รวมรถ แบตเตอรี่)-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณต้าถง
Day 4 ต้าถง-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ร้านหยก-ถ่ายรูปด้านนอกหอคอย Olympic Tower (ไม่ได้ขึ้นบนหอคอย)
Day 5 ร้านยางพารา-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (CA979 : 19.45-23.45 หรือ 19.35-23.40)
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 มิ.ย. 62 26,999
26 - 30 มิ.ย. 62 26,999
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 10.25-14.50 หรือ 11.05-15.15)-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
Day 2 ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
Day 3 ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม เสิ่นหนงซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ
Day 4 ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวม รถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ฉาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง
Day 5 อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอก มหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ (WE685 : 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 25 มิ.ย. 62 26,999
26 - 30 มิ.ย. 62 26,999
Day 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-22.00)
Day 2 เฉิงตู-โฮฮอท (3U8747 : 10.20-12.45)พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา
Day 3 โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ
Day 4 ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย- เมืองออร์ดอส
Day 5 เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู(3U8970 : 22.00-00.20)
Day 6 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 14.40-16.35)
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 12 มิ.ย. 62 30,999
21 - 26 มิ.ย. 62 30,999
Day 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) (17.55-22.00)
Day 2 เฉิงตุ(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) – เออร์ดอส(สนามบิน เออร์ดอส เออร์จิน โฮโร)(12.30-14.50) – สุสานเจงกิสข่าน
Day 3 เมืองเปาโถว – เนินทรายเสียงซาวาน – เมืองเปาโถว
Day 4 เปาโถว – อารามอู่ตังเจา – วัดเหม่ยไต้เจา – ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน
Day 5 กิจกรรมพื้นบ้านมองโกล – โฮฮอต – ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม –โฮฮอต(สนามบินโฮฮอตไป๋ถ่า) - เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) (19.40-22.25)
Day 6 ถนนคนเดินจิงหลี่ – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(14.30-16.35)
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 17 มิ.ย. 62 31,900
Day 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-21.45 หรือ 17.30-22.00)
Day 2 เฉิงตู-อุทยานมู่เก๋อฉั้ว-คังติ้ง
Day 3 คังติ้ง-เมืองตันปา-หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่
Day 4 เมืองตันปา-หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ) ทุ่งหญ้าถ่ากง-วัดถ่ากง-เมืองซินตูเฉียว
Day 5 เมืองซินตูเฉียว-หย่าเจียง-หลี่ถัง-เต้าเฉิง เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)-ย่าติง
Day 6 อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก)-เต้าเฉิง
Day 7 เต้าเฉิง-เฉิงตู (3U8006 : 08.00-08.55) ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
Day 8 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 14.40-16.35)
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 30 มิ.ย. 62 36,999
Day 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-22.00)
Day 2 เฉิงตู-ลาซา (3U8697 : 08.35-10.55)-วัดจ๋าจี
Day 3 พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม-นั่งสามล้อแบบทิเบตชมวิว
Day 4 ลาซา-นั่งรถไฟ-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ลาซา
Day 5 ลาซา-เฉิงตู (3U8698 : 10.25-12.35) ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากากVIP
Day 6 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 14.40-16.35)
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 19 มิ.ย. 62 40,999
Day 1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เมืองเฉิงตู (3U8146:17.30-21.45)
Day 2 เฉิงตู-เมืองอูหลู่มู่ฉี(3U8525:08.10-11.45) พิพิธภัณ์ซินเจียง-สวนหงซาน-ตลาดต้าปาจา-โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง
Day 3 อูหลู่มู่ฉี-ปู้เอ่อจิน-ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่-ธารน้ำห้าสี
Day 4 ปู้เอ่อจิน-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-ชนเผ่าถูหว่าปากหุบเขาเจียเติงยวี่
Day 5 ปากหุบเขาเจียเติงยวี่-อุทยานคานาสือทะเลสาบวงพระจันทร์-ทะเลสาบมังกรลับล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ-ศาลาชมปลา ปู้เอ่อจิน
Day 6 เมืองปู้เอ่อจิน-แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ-เมืองเค่อลาม่าอี-สวนภูเขาน้ำมันสีดำ-เมืองขุยคุน
Day 7 แกรนด์แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่มู่ฉี-เฉิงตู (3U8526:18.15-21.35)
Day 8 เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ (3U8145:14.40-16.35)
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 26 มิ.ย. 62 42,999