หน้าแรก > จีน

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 นครอูหลู่มู่ฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมล่องเรือ, รถแบตเตอรี่, รถรับส่ง) – ภูเขาฟันม้า (รวมรถแบตเตอรี่, กระเช้า) – ตลาดต้าปาจ๋า – ระบำซินเกียง ณ โรงละครต้าปาจ๋า
Day 3 ถูหลู่ฟัน – คานเอ๋อร์จิ่ง – เจดีย์ซูกง – เยี่ยมชมบ้านของชนเผ่าอุยกูร์ – ภูเขาเปลวไฟ – เมืองโบราณเกาชัง (รวมรถแบตเตอรี่)
Day 4 รถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง – เนินทรายครวญ(รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย,รวมขี่อูฐ) – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว – ตลาดซาโจว
Day 5 ถ้ำผาม่อเกาคู (มรดกโลก) – เมืองจิ่วฉวน
Day 6 จิ่วฉวน – เจียยี่กวย - ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) จางเย่ – เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย
Day 7 รถไฟหัวจรวดสู่เมืองหลานโจว – เขื่อนหลิวเจียเสีย – ล่องเรือชมแม่น้ำเหลือง(หวงเหอ) – วัดปิ่งหลิงซื่อ
Day 8 สะพานเหล็กแม่น้ำเหลือง(หวงเหอ) – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง – รถไฟหัวจรวดสู่เมืองซีอาน – ตลาดมุสลิม
Day 9 สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่) – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง
Day 10 เจดีย์ห่านป่านเล็ก - พิพิธภัณฑ์ซีอาน- ท่าอากาศยานซีอาน – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ
Day 11 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 21 เม.ย. 62 59,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (CA980 : 01.05-06.30 หรือ 01.00-06.20)-อู่ไถซาน-วัดเสี่ยนทง-วัดผู่ซาติ่ง วัดถ่าเอี้ยน-วัดซูเซี่ยง-วัดอู่เหยเมี่ยว
Day 3 อู่ไถซาน-วัดเสวียนคง-ต้าถง-ถ้ำหยุนกั่ง(รวมรถ แบตเตอรี่)-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณต้าถง
Day 4 ต้าถง-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ร้านหยก-ถ่ายรูปด้านนอกหอคอย Olympic Tower (ไม่ได้ขึ้นบนหอคอย)
Day 5 ร้านยางพารา-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (CA979 : 19.45-23.45 หรือ 19.35-23.40)
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 13 พ.ค. 62 26,999
17 - 21 พ.ค. 62 26,999
5 - 9 มิ.ย. 62 26,999
26 - 30 มิ.ย. 62 26,999