หน้าแรก > จีน

CNSL1 เส้นทางสายไหม ทัวร์ดีมีระดับ 11D9N CZ

11 วัน 9 คืน

21 ต.ค. - 11 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 59,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 นครอูหลู่มู่ฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมล่องเรือ, รถแบตเตอรี่, รถรับส่ง)– ตลาดต้าปาจ๋า – ระบำซินเจียง ณ โรงละครต้าปาจ๋า
Day 3 ถูหลู่ฟัน – คานเอ๋อร์จิ่ง – เจดีย์ซูกง – เยี่ยมชมบ้านของชนเผ่าอุยกูร์ – ภูเขาเปลวไฟ(รวมค่าเข้าชม) – เมืองโบราณเกาชัง (รวมรถแบตเตอรี่)
Day 4 รถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง – เนินทรายหมิงซาซาน(รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย,รวมขี่อูฐ) – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว – ตลาดกลางคืนซาโจว
Day 5 ถ้ำผาม่อเกาคู (มรดกโลก) – เมืองจิ่วฉวน
Day 6 จิ่วฉวน – เจียยี่กวย - ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) จางเย่ – เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย
Day 7 นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองหลานโจว – สะพานเหล็กจงซาน – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง
Day 8 เขื่อนหลิวเจียเสีย – ล่องเรือชมแม่น้ำเหลือง(หวงเหอ) – วัดปิ่งหลิงซื่อ – นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองซีอาน
Day 9 สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง
Day 10 พิพิธภัณฑ์ซีอาน – ตลาดมุสลิม - ท่าอากาศยานซีอาน – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ
Day 11 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 31 ต.ค. 62 62,900
1 - 11 ธ.ค. 62 59,900

GDCN03 Shanghai Wuxi Hangzhou 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

12 ก.ย. - 2 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 7,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
Day 2 กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน – ฟาร์มไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
Day 3 ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – เซี่ยงไฮ้ – ร้านยางพารา – ร้านไหม – ตึกสตาร์บัค
Day 4 หาดไหว่ธาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ถนนนานกิง – บัวหิมะนวดเท้า– ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า
Day 5 เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 16 ก.ย. 62 7,999
13 - 17 ก.ย. 62 7,999
19 - 23 ก.ย. 62 7,999
20 - 24 ก.ย. 62 7,999
9 - 13 ต.ค. 62 8,999
10 - 14 ต.ค. 62 9,999
11 - 15 ต.ค. 62 9,999
12 - 16 ต.ค. 62 9,999
17 - 21 ต.ค. 62 8,999
18 - 22 ต.ค. 62 8,999
19 - 23 ต.ค. 62 9,999
20 - 24 ต.ค. 62 8,999
24 - 28 ต.ค. 62 8,999
25 - 29 ต.ค. 62 8,999
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 8,999
1 - 5 พ.ย. 62 8,999
7 - 11 พ.ย. 62 8,999
8 - 12 พ.ย. 62 8,999
14 - 18 พ.ย. 62 8,999
15 - 19 พ.ย. 62 8,999
21 - 25 พ.ย. 62 8,999
22 - 26 พ.ย. 62 8,999
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 8,999

GDCN02 Shanghai Disneyland 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

12 ก.ย. - 2 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 11,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง – เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว
Day 3 บัวหิมะรวมนวดเท้า – หาดไหว่ธาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเถาเป่า – หยก – ตึกสตาร์บัค
Day 4 สวนสนุก DISNEY LAND ( *ไม่รวมอาหารกลางวัน และอาหารเย็น )
Day 5 เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 16 ก.ย. 62 11,999
13 - 17 ก.ย. 62 11,999
19 - 23 ก.ย. 62 11,999
20 - 24 ก.ย. 62 11,999
9 - 13 ต.ค. 62 12,999
10 - 14 ต.ค. 62 13,999
11 - 15 ต.ค. 62 13,999
12 - 16 ต.ค. 62 13,999
17 - 21 ต.ค. 62 12,999
18 - 22 ต.ค. 62 12,999
19 - 23 ต.ค. 62 13,999
20 - 24 ต.ค. 62 12,999
24 - 28 ต.ค. 62 12,999
25 - 29 ต.ค. 62 12,999
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 12,999
1 - 5 พ.ย. 62 12,999
7 - 11 พ.ย. 62 12,999
8 - 12 พ.ย. 62 12,999
14 - 18 พ.ย. 62 12,999
15 - 19 พ.ย. 62 12,999
21 - 25 พ.ย. 62 12,999
22 - 26 พ.ย. 62 12,999
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 12,999

GDCN04 Shantou แต้จิ๋ว ย้อนรอยบรรพบุรุษ 4D3N FD

4 วัน 3 คืน

30 ส.ค. - 26 พ.ย. 62


เริ่มต้น 14,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน
Day 2 ซัวเถา – เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
Day 3 ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา
Day 4 ซัวเถา – ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)- กรุงเทพ ฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 14,999
7 - 10 ก.ย. 62 14,999
14 - 17 ก.ย. 62 14,999
21 - 24 ก.ย. 62 14,999
12 - 15 ต.ค. 62 16,999
13 - 16 ต.ค. 62 14,999
18 - 21 ต.ค. 62 14,999
24 - 27 ต.ค. 62 14,999
26 - 29 ต.ค. 62 14,999
9 - 12 พ.ย. 62 14,999
16 - 19 พ.ย. 62 14,999
23 - 26 พ.ย. 62 14,999

GDZPEK02 China Beijing กำแพงเมืองจีน 5D3N TG

5 วัน 3 คืน

1 ส.ค. - 3 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 15,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
Day 3 วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮ่วไห่
Day 4 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
Day 5 พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 5 ส.ค. 62 18,999
2 - 6 ส.ค. 62 18,999
8 - 12 ส.ค. 62 19,999
9 - 13 ส.ค. 62 19,999
16 - 20 ส.ค. 62 18,999
22 - 26 ส.ค. 62 18,999
23 - 27 ส.ค. 62 18,999
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 18,999
5 - 9 ก.ย. 62 18,999
12 - 16 ก.ย. 62 18,999
19 - 23 ก.ย. 62 18,999
11 - 15 ต.ค. 62 20,999
12 - 16 ต.ค. 62 20,999
17 - 21 ต.ค. 62 19,999
18 - 22 ต.ค. 62 19,999
19 - 23 ต.ค. 62 20,999
24 - 28 ต.ค. 62 19,999
25 - 29 ต.ค. 62 19,999
26 - 30 ต.ค. 62 19,999
1 - 5 พ.ย. 62 19,999
7 - 11 พ.ย. 62 19,999
8 - 12 พ.ย. 62 19,999
14 - 18 พ.ย. 62 19,999
15 - 19 พ.ย. 62 19,999
21 - 25 พ.ย. 62 19,999
22 - 26 พ.ย. 62 19,999
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 19,999
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 19,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน
Day 2 ซัวเถา – เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)
Day 3 ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา
Day 4 อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่รวมรถรับ-ส่ง)
Day 5 ซัวเถา – ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)- กรุงเทพ ฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 15,999
4 - 8 ก.ย. 62 15,999
5 - 9 ก.ย. 62 15,999
11 - 15 ก.ย. 62 15,999
12 - 16 ก.ย. 62 15,999
18 - 22 ก.ย. 62 15,999
19 - 23 ก.ย. 62 15,999
10 - 14 ต.ค. 62 15,999
16 - 20 ต.ค. 62 15,999
19 - 23 ต.ค. 62 15,999
20 - 24 ต.ค. 62 15,999
21 - 25 ต.ค. 62 15,999
22 - 26 ต.ค. 62 15,999
6 - 10 พ.ย. 62 15,999
7 - 11 พ.ย. 62 15,999
13 - 17 พ.ย. 62 15,999
14 - 18 พ.ย. 62 15,999
20 - 24 พ.ย. 62 15,999
21 - 25 พ.ย. 62 15,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล
Day 2 จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา
Day 3 ซัวเถา -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
Day 4 อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
Day 5 ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก – กรุงเทพ ฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 16,999
4 - 8 ก.ย. 62 16,999
5 - 9 ก.ย. 62 16,999
11 - 15 ก.ย. 62 16,999
12 - 16 ก.ย. 62 16,999
18 - 22 ก.ย. 62 16,999
19 - 23 ก.ย. 62 16,999
10 - 14 ต.ค. 62 16,999
16 - 20 ต.ค. 62 16,999
19 - 23 ต.ค. 62 16,999
20 - 24 ต.ค. 62 16,999
21 - 25 ต.ค. 62 16,999
22 - 26 ต.ค. 62 16,999
6 - 10 พ.ย. 62 16,999
7 - 11 พ.ย. 62 16,999
13 - 17 พ.ย. 62 16,999
14 - 18 พ.ย. 62 16,999
20 - 24 พ.ย. 62 16,999
21 - 25 พ.ย. 62 16,999

GDCN01 Chongqing เที่ยว 2 มณฑล 2 มรดกโลก 6D5N FD

6 วัน 5 คืน

29 ส.ค. - 25 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 17,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – ชื่อสุ่ย – น้ำตก 4 คูหา – เมืองโบราณปิ่งอัน
Day 2 น้ำตกชื่อสุ่ย (สายรุ้ง) – เมืองถู่เฉิง
Day 3 เมืองโบราณเหมาไถ – พิพิธภัณฑ์เหมาไถ – ฉงชิ่ง
Day 4 ฉงชิ่ง – อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่ – สะพานแก้วสวรรค์)
Day 5 อู่หลง – ภูเขานางฟ้า – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจี้ยฟางเป่ย
Day 6 ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 17,999
4 - 9 ก.ย. 62 18,999
5 - 10 ก.ย. 62 18,999
12 - 17 ก.ย. 62 18,999
13 - 18 ก.ย. 62 18,999
19 - 24 ก.ย. 62 18,999
20 - 25 ก.ย. 62 18,999
10 - 15 ต.ค. 62 19,999
11 - 16 ต.ค. 62 19,999
12 - 17 ต.ค. 62 19,999
13 - 18 ต.ค. 62 19,999
14 - 19 ต.ค. 62 19,999
15 - 20 ต.ค. 62 19,999
16 - 21 ต.ค. 62 19,999
17 - 22 ต.ค. 62 19,999
18 - 23 ต.ค. 62 19,999
19 - 24 ต.ค. 62 19,999
23 - 28 ต.ค. 62 19,999
24 - 29 ต.ค. 62 19,999
30 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 19,999
6 - 11 พ.ย. 62 17,999
8 - 13 พ.ย. 62 17,999
13 - 18 พ.ย. 62 17,999
15 - 20 พ.ย. 62 17,999
16 - 21 พ.ย. 62 17,999
20 - 25 พ.ย. 62 17,999
22 - 27 พ.ย. 62 17,999
23 - 28 พ.ย. 62 17,999
27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 17,999
29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 17,999
4 - 9 ธ.ค. 62 17,999
6 - 11 ธ.ค. 62 17,999
11 - 16 ธ.ค. 62 17,999
18 - 23 ธ.ค. 62 17,999
20 - 25 ธ.ค. 62 17,999
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
Day 2 ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ภาพวาดทราย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ร้านยาจีน *OPTION : เขาอวตาร + โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
Day 3 สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ยาจีน-ตลาดใต้ดิน
Day 4 เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา-จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 18,900
20 - 23 ก.ย. 62 18,900
11 - 14 ต.ค. 62 18,900
24 - 27 ต.ค. 62 18,900
Day 1 กรุงเทพฯ–กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.15-18.30)
Day 2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง กุ้ยหลิน-ชมโชว์ MIRAGE
Day 3 ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ หลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
Day 4 หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
Day 5 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.10)
วันเวลาเดินทาง ราคา
15 - 19 ส.ค. 62 19,999
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 18,999

GDCN06 Shantou Xiamen 5D4N FD

5 วัน 4 คืน

28 ส.ค. - 25 พ.ย. 62


เริ่มต้น 18,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – วัดไคหยวน – ซัวเถา
Day 2 ซัวเถา – เซี๊ยะเหมิน-วัดหนานผู่โถว -หมู่บ้านจี๋เหมย-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ผู่เทียน
Day 3 ผู่เทียน-เกาะเหมยโจว-เจ้าแม่ทับทิม-ซัวเถา
Day 4 ซัวเถา – เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)
Day 5 ซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน - กรุงเทพ ฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 18,999
4 - 8 ก.ย. 62 18,999
5 - 9 ก.ย. 62 18,999
11 - 15 ก.ย. 62 18,999
12 - 16 ก.ย. 62 18,999
18 - 22 ก.ย. 62 18,999
19 - 23 ก.ย. 62 18,999
10 - 14 ต.ค. 62 18,999
16 - 20 ต.ค. 62 18,999
19 - 23 ต.ค. 62 18,999
20 - 24 ต.ค. 62 18,999
21 - 25 ต.ค. 62 18,999
22 - 26 ต.ค. 62 18,999
6 - 10 พ.ย. 62 18,999
7 - 11 พ.ย. 62 18,999
13 - 17 พ.ย. 62 18,999
14 - 18 พ.ย. 62 18,999
20 - 24 พ.ย. 62 18,999
21 - 25 พ.ย. 62 18,999

GDQE1TAO XW001 Slow life in Qingdao 4D3N XW

4 วัน 3 คืน

11 - 28 ส.ค. 62


เริ่มต้น 19,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ชิงเต่า(สนามบินชิงเต่าหลิวถิง) (XW886:15.25-21.25)
Day 2 ชิงเต่า-เผิงไหล-จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล-เยียนไถ-สวนสาธารณะเยียนไถซาน
Day 3 เยียนไถ-หลงโข่ว-วัดหนานซาน-ชิงเต่า-พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า
Day 4 สะพานจ้านเฉียว-ชมวิวภายนอกโบสถ์ เซนต์ไมเคิล-สวนเสี่ยยวหยีซาน-ถนนปาต้ากวน-สะพานไม้ม่านปู้-ศูนย์เรือใบโอลิมปิก-จัตุรัสชิงเต่า –ตลาดสินค้าพื้นเมืองชิงเต่า-ชิงเต่า(สนามบินชิงเต่าหลิวถิง) – กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) (XW885:22.35-02.25)
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 14 ส.ค. 62 24,900
25 - 28 ส.ค. 62 24,900

GDZPEK04 China Beijing Shanghai 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

2 ส.ค. - 5 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 19,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
Day 2 เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
Day 3 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ช้อปปิ้งเดอะเพลส
Day 4 ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้)
Day 5 ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง – ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้
Day 6 วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 7 ส.ค. 62 22,999
8 - 13 ส.ค. 62 24,999
9 - 14 ส.ค. 62 24,999
15 - 20 ส.ค. 62 22,999
16 - 21 ส.ค. 62 22,999
22 - 27 ส.ค. 62 22,999
23 - 28 ส.ค. 62 22,999
29 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 22,999
30 ส.ค. - 4 ก.ย. 62 22,999
5 - 10 ก.ย. 62 22,999
12 - 17 ก.ย. 62 22,999
19 - 24 ก.ย. 62 22,999
26 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 22,999
11 - 16 ต.ค. 62 24,999
12 - 17 ต.ค. 62 24,999
18 - 23 ต.ค. 62 24,999
19 - 24 ต.ค. 62 24,999
23 - 28 ต.ค. 62 24,999
24 - 29 ต.ค. 62 23,999
25 - 30 ต.ค. 62 23,999
26 - 31 ต.ค. 62 23,999
7 - 12 พ.ย. 62 23,999
8 - 13 พ.ย. 62 23,999
14 - 19 พ.ย. 62 23,999
15 - 20 พ.ย. 62 23,999
21 - 26 พ.ย. 62 23,999
22 - 27 พ.ย. 62 23,999
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 23,999
29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 23,999
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 62 23,999

GDSHWECKG9 Chongqing 5D4N WE

5 วัน 4 คืน

10 ส.ค. 62 - 2 ม.ค. 63


เริ่มต้น 20,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 10.25-14.50 หรือ11.05-15.15)-อู่หลง
Day 2 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก
Day 3 อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-อิสระ ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
Day 4 ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
Day 5 อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ (WE685 : 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 14 ส.ค. 62 22,999
12 - 16 ต.ค. 62 28,999
19 - 23 ต.ค. 62 23,999
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 29,999
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 29,999

GDSHMUPEKPVG1 Beijing Shanghai 6D4N MU

6 วัน 4 คืน

3 ก.ย. - 26 ต.ค. 62


เริ่มต้น 20,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (MU2072 : 01.05-06.55) จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
Day 3 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านผีชิว กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower
Day 4 ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูง-หังโจว
Day 5 ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ย่านซินเทียนตี้
Day 6 ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (FM841 : 22.30-01.55+1 หรือ MU547:21.25-01.05+1)
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 8 ก.ย. 62 22,999
17 - 22 ก.ย. 62 22,999
15 - 20 ต.ค. 62 22,999
21 - 26 ต.ค. 62 23,999
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง)(FD588/16.40-21.35)
Day 2 โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-เกี๊ยวซีอาน –โชว์ราชวงศ์ถัง
Day 3 เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ร้านผ้าไหม-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-จตุรัสหอกลอง-หอระฆัง-ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม
Day 4 วัดลามะ–วัดชิงหลง-ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589/22.50-01.45)
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 14 ต.ค. 62 21,900

GDSHMUPVG13 Shanghai 5D3N MU

5 วัน 3 คืน

2 ส.ค. - 3 พ.ย. 62


เริ่มต้น 21,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้ (MU548 : 02.30-07.40) เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-ร้านใบชา-ศูนย์ศิลปะจีน
Day 3 หังโจว-ท่าเรือจูเจียเจียน-เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ท่าเรือจูเจียเจียน
Day 4 ท่าเรือจูเจียเจียน-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
Day 5 หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (MU547:21.35-01.05+1)
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 6 ส.ค. 62 21,999
9 - 13 ส.ค. 62 23,999
23 - 27 ส.ค. 62 21,999
6 - 10 ก.ย. 62 21,999
14 - 18 ก.ย. 62 21,999
20 - 24 ก.ย. 62 21,999
11 - 15 ต.ค. 62 23,999
18 - 22 ต.ค. 62 23,999
19 - 23 ต.ค. 62 23,999
22 - 26 ต.ค. 62 21,999
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 21,999

GDSHCZSWA2 Shantou 5D4N CZ

5 วัน 4 คืน

21 ส.ค. - 27 ต.ค. 62


เริ่มต้น 21,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ซัวเถา (CZ8356 : 11.30-15.50) เหมยโจว
Day 2 เหมยโจว-เจดีย์พระพันองค์-ตำบลต้าผู่-ไทอันโหลว-เมืองหย่งติ้งหมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง(บ้านดินชูซี)-เหมยโจว
Day 3 เหมยโจว-เมืองแต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)-ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน-สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-ซัวเถา
Day 4 ซัวเถา-เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-ไฮตังม่า(เจ้าแม่ทับทิม)
Day 5 ซัวเถา-กรุงเทพฯ (CZ8355 : 08.25-10.30)
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 25 ส.ค. 62 21,999
18 - 22 ก.ย. 62 21,999
23 - 27 ต.ค. 62 22,999
Day 1 กรุงเทพฯ–กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.15-18.30)
Day 2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง
Day 3 นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่อง ครึ่งสาย)-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์หลิวซานเจี่ย
Day 4 หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินชมโชว์ MIRAGE-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
Day 5 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.10)
วันเวลาเดินทาง ราคา
18 - 22 ก.ย. 62 21,999
11 - 15 ต.ค. 62 22,999
16 - 20 ต.ค. 62 22,999

GDSHCZDYG2 Fanjingshan Zhangjiejia 5D4N CZ

5 วัน 4 คืน

24 ส.ค. - 23 ต.ค. 62


เริ่มต้น 22,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย (CZ606 : 04.20-08.45) ถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
Day 2 ถงเหริน-ภูเขาฟ่านจิ้งซาน (กระเช้า+รถราง) เมืองไขหลี่
Day 3 เมืองไขหลี่-เจิ้นหยวน-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน เมืองไขหลี่
Day 4 เมืองไขหลี่-หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง) ฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
Day 5 เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-จางจียเจี้ยถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ (CZ605 : 22.10-00.30+1)
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 28 ส.ค. 62 22,999
19 - 23 ต.ค. 62 25,999

GDSHCAPEK21 Beijing 5D3N CA

5 วัน 3 คืน

4 - 22 ก.ย. 62


เริ่มต้น 22,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (CA980 : 01.00-06.20) เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือ หม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)-ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน
Day 3 งานแสดงพืชสวนโลก EXPO BEIJING 2019
Day 4 จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง
Day 5 องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่งกรุงเทพฯ (CA979 : 19.35-23.40)
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 8 ก.ย. 62 23,999
18 - 22 ก.ย. 62 23,999
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:16.40-21.35)
Day 2 ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู-ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
Day 3 ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
Day 4 เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)-โชว์ราชวงศ์ถัง
Day 5 เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน-ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม-ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45)
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 23,900
12 - 16 ก.ย. 62 24,900
3 - 7 ต.ค. 62 26,900
22 - 26 ต.ค. 62 29,900
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:16.40-21.35)
Day 2 ซีอาน – ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง –ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู-ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว
Day 3 เจียวจั่ว – อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่ – ซินหมี่
Day 4 วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ลั่วหยาง-ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง)-จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง-ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
Day 5 พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) –ร้านผ้าไหม– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์) –ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45+1)
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 23 ก.ย. 62 25,900
10 - 14 ต.ค. 62 30,900
17 - 21 ต.ค. 62 27,900

GDSHCZNNG2 Nanning 5D4N CZ

5 วัน 4 คืน

15 ส.ค. - 20 ต.ค. 62


เริ่มต้น 25,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-หนานหนิง (CZ6100 : 13.00-16.20) เหมิงสื่อเถียนเหยียน
Day 2 เหมิงสื่อเถียนเหยียน-ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน-การแสดงของชนเผ่าน้อย-เมืองเต๋อเทียน-น้ำตกเต๋อเทียน-หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53เมืองจิ้งซี-บ่อน้ำพุห่าน
Day 3 จิ้งซี-เมืองปาหม่า-ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก) ถ้ำคริสตัล-เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน-การแสดงพื้นเมืองปาหม่า-โชว์เมิ่งป่าหม่า
Day 4 ปาหม่า-เมืองหนานหนิง-พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติ กวางสี-ภูเขาชิงซิ่ว
Day 5 หนานหนิง-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 10.35-12.00)
วันเวลาเดินทาง ราคา
15 - 19 ส.ค. 62 25,999
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 25,999
11 - 15 ต.ค. 62 25,999
16 - 20 ต.ค. 62 25,999
Day 1 กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย (CZ606 : 04.20-08.45 ) ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
Day 2 ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางจียเจี้ย-ภาพวาดทราย
Day 3 อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ลำธารแส้ม้าทอง-โชว์นางจิ้งจอกขาว (***รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ ***)
Day 4 สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตสวรรค์-ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ (CZ605 : 22.10-00.30+1) (***รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ ***)
วันเวลาเดินทาง ราคา
15 - 18 ส.ค. 62 25,999
23 - 26 ส.ค. 62 25,999
13 - 16 ก.ย. 62 25,999

GDSHXWSHE12 Shenyang 7D5N XW

7 วัน 5 คืน

9 ส.ค. - 26 ก.ย. 62


เริ่มต้น 27,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง (XW 878 : 02.20-08.35)-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง
Day 3 เสิ่นหยาง-เมืองผานจิ่น-หาดแดง-เสิ่นหยาง
Day 4 เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-สวนเป่ยซาน-จัตุรัสซื่อจี้
Day 5 จี๋หลิน-ฉางชุน-วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม
Day 6 ฉางชุน-เสิ่นหยาง-สวนพฤกษศาสตร์ EXPO GARDEN-ถนนจงเจีย
Day 7 เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง (XW 877 : 10.05-14.40)
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 15 ส.ค. 62 29,999
23 - 29 ส.ค. 62 29,999
6 - 12 ก.ย. 62 28,999
20 - 26 ก.ย. 62 27,999

GDSHXWSHE13 Harbin 7D5N XW

7 วัน 5 คืน

18 - 24 ต.ค. 62


เริ่มต้น 27,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง (XW 878 : 02.20-08.35)-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนจงเจีย
Day 3 เสิ่นหยาง-ฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม
Day 4 ฉางชุน-ฮาร์บิน-โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย-สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ถนนจงเอียง
Day 5 โรงงานเบียร์ฮาร์บิน (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว)-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-สะพานเหล็กปินโจว-จี๋หลิน
Day 6 สวนเป่ยซาน-พิพิธภัณฑ์แมนจู-เสิ่นหยาง
Day 7 เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง (XW 877 : 10.05-14.40)
วันเวลาเดินทาง ราคา
18 - 24 ต.ค. 62 27,999

GDSHWECSX13 Zhangjiejia 5D4N WE

5 วัน 4 คืน

23 - 27 ต.ค. 62


เริ่มต้น 27,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉางซา (WE616 : 16.05-20.20)
Day 2 ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
Day 3 ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม รองเท้า)-ประตูสวรรค์-โชว์นางจิ้งจอกขาว (***รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ ***)
Day 4 อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด (***รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ ***)
Day 5 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางซา-กรุงเทพฯ (WE617 : 19.50-22.45)
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 27 ต.ค. 62 27,999

GDCN08 China Silk Road 6D5N FD

6 วัน 5 คืน

29 ส.ค. - 25 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 30,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – เมืองโบราณฉือชีโข่ว – หลานโจว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
Day 2 เขื่อนหลิวเจียเสีย + ล่องเรือ – วัดปิ่งหลิงซื่อ – อู๋เว่ย
Day 3 สุสานเล่ยไท่ฮั่น – วัดขงจื้อ – จางเย่
Day 4 ภูเขาสายรุ้ง (รวมรถอุทยาน) – วัดจางเย่ – หลานโจว (รถไฟความเร็วสูง)
Day 5 หลานโจว – ฉงชิ่ง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – สวนเอ๋อหลิง – ช้อปิ้งถนนเจี่ยฟ่างเป่ย
Day 6 ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 30,900
4 - 9 ก.ย. 62 32,900
5 - 10 ก.ย. 62 32,900
12 - 17 ก.ย. 62 32,900
13 - 18 ก.ย. 62 32,900
19 - 24 ก.ย. 62 32,900
20 - 25 ก.ย. 62 32,900
10 - 15 ต.ค. 62 32,900
11 - 16 ต.ค. 62 32,900
12 - 17 ต.ค. 62 32,900
13 - 18 ต.ค. 62 32,900
14 - 19 ต.ค. 62 32,900
15 - 20 ต.ค. 62 32,900
16 - 21 ต.ค. 62 32,900
17 - 22 ต.ค. 62 32,900
18 - 23 ต.ค. 62 33,900
19 - 24 ต.ค. 62 33,900
23 - 28 ต.ค. 62 33,900
24 - 29 ต.ค. 62 33,900
30 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 33,900
6 - 11 พ.ย. 62 30,900
8 - 13 พ.ย. 62 30,900
13 - 18 พ.ย. 62 30,900
15 - 20 พ.ย. 62 30,900
16 - 21 พ.ย. 62 30,900
20 - 25 พ.ย. 62 30,900
22 - 27 พ.ย. 62 30,900
23 - 28 พ.ย. 62 30,900
27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 30,900
29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 30,900
4 - 9 ธ.ค. 62 30,900
6 - 11 ธ.ค. 62 30,900
11 - 16 ธ.ค. 62 30,900
18 - 23 ธ.ค. 62 30,900
20 - 25 ธ.ค. 62 30,900

GDSHWECKG12 Chongqing 5D4N WE

5 วัน 4 คืน

10 ส.ค. - 23 ต.ค. 62


เริ่มต้น 31,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 10.25-14.50 หรือ 11.05-15.15)-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE
Day 2 ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
Day 3 ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม เสิ่นหนี่ซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ
Day 4 ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซาน เสียต้าป้า-ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมือง อี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง
Day 5 อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอก มหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ (WE685 : 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 14 ส.ค. 62 31,999
12 - 16 ต.ค. 62 39,999
19 - 23 ต.ค. 62 35,999

GDSH3UHET2 Inner Mongolia 6D5N 3U

6 วัน 5 คืน

13 - 18 ก.ย. 62


เริ่มต้น 32,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-22.00)
Day 2 เฉิงตู-โฮฮอท (3U8747 : 10.20-12.45)พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา
Day 3 โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ
Day 4 ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย- เมืองออร์ดอส
Day 5 เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู(3U8970 : 22.00-00.20)
Day 6 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 14.40-16.35)
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 18 ก.ย. 62 32,999

GDSHWECKG13 Chongqing 5D4N WE

5 วัน 4 คืน

23 - 27 ก.ย. 62


เริ่มต้น 35,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 10.45-15.05) อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ CENTURY GLORY CRUISE
Day 2 ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
Day 3 ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม เสิ่นหนี่ซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ
Day 4 ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซาน เสียต้าป้า-ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมือง อี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง
Day 5 อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอก มหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ (WE685 : 15.50-18.10 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 27 ก.ย. 62 35,999
Day 1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU742 : 15.55-19.25)
Day 2 คุนหมิง-จงเตี้ยน (MU5939 : 08.05-09.25) วัดลามะซงจ้านหลิง-ทุ่งหญ้านาพาไห่-เมืองโบราณแชงกรีล่า
Day 3 จงเตี้ยน-เมืองเต๋อชิง-วัดตงจู๋หลิน-ภูเขาหิมะไป๋หมาง-วัดเฟยไหล
Day 4 ภูเขาหิมะเหมยหลี่-เขตอุทยานปาลาเก๋อจงอุทยานปาลาเก๋อจง (รถอุทยาน)
Day 5 ปาลาเก๋อจง-เซียงเฉิง-เต้าเฉิง-ยื่อหวา
Day 6 ยื่อหวา-อุทยานย่าติง (ทะเลสาบไข่มุก /วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง รวมรถราง / ไม่รวมค่าขี่ม้า)
Day 7 ยื่อหวา-จงเตี้ยน-คุนหมิง (MU5936 : 22.30-23.35)
Day 8 คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU741:13.25-14.55 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 47,999
19 - 26 ก.ย. 62 48,999
12 - 19 ต.ค. 62 48,999
19 - 26 ต.ค. 62 48,999

GDSH3UURC2 China Wulumuqi 8D7N 3U

8 วัน 7 คืน

16 - 23 ก.ย. 62


เริ่มต้น 47,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เมืองเฉิงตู (3U8146:17.30-21.45)
Day 2 เฉิงตู-เมืองอูหลู่มู่ฉี(3U8525:08.10-11.45) พิพิธภัณ์ซินเจียง-สวนหงซาน-ตลาดต้าปาจา-โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง
Day 3 อูหลู่มู่ฉี-ปู้เอ่อจิน-ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่-ธารน้ำห้าสี
Day 4 ปู้เอ่อจิน-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-ชนเผ่าถูหว่าปากหุบเขาเจียเติงยวี่
Day 5 ปากหุบเขาเจียเติงยวี่-อุทยานคานาสือทะเลสาบวงพระจันทร์-ทะเลสาบมังกรลับล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ-ศาลาชมปลา ปู้เอ่อจิน
Day 6 เมืองปู้เอ่อจิน-แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ-เมืองเค่อลาม่าอี-สวนภูเขาน้ำมันสีดำ-เมืองขุยคุน
Day 7 แกรนด์แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่มู่ฉี-เฉิงตู (3U8526:18.15-21.35)
Day 8 เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ (3U8145:14.40-16.35)
วันเวลาเดินทาง ราคา
16 - 23 ก.ย. 62 47,999

GDSH3ULHW3 China Silk Road 9D8N 3U

9 วัน 8 คืน

8 ก.ย. - 28 ต.ค. 62


เริ่มต้น 48,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.55-21.55)
Day 2 เฉิงตู-หลานโจว(3U8569 : 08.00-09.25) เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปิ่งหลิงซื่อ-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง
Day 3 หลานโจว-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่เขาสายรุ้งตันเซี๋ย
Day 4 จางเย่-จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน เจียอวี้กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน
Day 5 เจียอวี้กวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน ขี่อูฐท่องทะเลทราย-สระน้ำวงพระจันทร์ ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว
Day 6 ตุนหวง-ถ้ำม่อเกาคู-ภาพยนต์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน
Day 7 ถู่หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว บ้านชนเผ่าอุยกูร์-เมืองโบราณเจียวเหอ ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน-เจดีย์ซูกงถ่า อูหลู่มู่ฉี-ตลาดต้าปาจา
Day 8 อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ล่องเรือทะเลสาบ เทียนฉือ-เฉิงตู (3U8526 : 18.15-21.50)
Day 9 เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ (3U8145 : 14.30-16.35)
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 16 ก.ย. 62 48,999
13 - 21 ต.ค. 62 48,999
20 - 28 ต.ค. 62 49,999