หน้าแรก > กัมพูชา

Day 1 กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
Day 2 นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 - 31 มี.ค. 62 10,900
5 - 7 เม.ย. 62 10,900
10 - 12 เม.ย. 62 13,900
11 - 13 เม.ย. 62 13,900
12 - 14 เม.ย. 62 14,900
13 - 15 เม.ย. 62 14,900
26 - 28 เม.ย. 62 10,900

GDBT REP02 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3D2N FD

3 วัน 2 คืน

30 มี.ค. - 29 เม.ย. 62


เริ่มต้น 12,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน – ตลาดชาทะไม
Day 2 พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรา
Day 3 นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 13,900
6 - 8 เม.ย. 62 14,900
12 - 14 เม.ย. 62 14,900
13 - 15 เม.ย. 62 14,900
14 - 16 เม.ย. 62 14,900
27 - 29 เม.ย. 62 13,900