หน้าแรก > บอสเนีย

GDWQR1608S แกรนด์ บอสเนีย 8D5N QR

8 วัน 5 คืน

10 ก.พ. - 30 มี.ค. 63


เริ่มต้น 55,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 ซารางเยโว - ชมเมือง
Day 3 ซารางเยโว - ทราฟนิค - จาจ์ส - ชมน้ำตกพลิวา - บีฮัช
Day 4 บีฮัช - หมู่บ้านโอราซาส - UND NATIONAL PARK - น้ำตกสตรัคบุค - โมสตาร์
Day 5 โมสตาร์ - บลากายจ์ - น้ำตกคราวิซ - โมสตาร์
Day 6 โมสตาร์ - คอนยิค - ซารางเยโว
Day 7 ซารางเยโว
Day 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 17 ก.พ. 63 55,900
20 - 27 ก.พ. 63 55,900
12 - 19 มี.ค. 63 55,900
16 - 23 มี.ค. 63 55,900
23 - 30 มี.ค. 63 55,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา
Day 2 เวนิส – เบลด(สโลวีเนีย) – ชมเมือง
Day 3 ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ลูบลิยานา(สโลวีเนีย) –ซาเกรบ(โครเอเชีย)
Day 4 ซาเกรบ(โครเอเชีย) – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซาดาร์(โครเอเชีย)
Day 5 ซาดาร์ – ซิบินิค – สปลิท – วังเก่าดิโอคลีเธี่ยน
Day 6 สปลิท – โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์(บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย)
Day 7 ดูบรอฟนิค – ชมเมือง – บุดวา (มอนเตนิโกร) – ชโคดร้า
Day 8 ชโคดร้า(อัลแบเนีย) – พริซเรน(โคซาโว) – มัสยิดสินาน ปาชา – อารามดิคานิท พริซตินา
Day 9 พริซตินา – สโกเปีย – หมู่บ้านกาดิเม - จัตุรัสมาซิโดเนีย
Day 10 สโกเปีย – เดินทางกลับ
Day 11 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 22 ก.พ. 63 85,900
18 - 28 มี.ค. 63 85,900