หน้าแรก > เบลเยียม

GDJD29 EUR43B TULIP FESTIVAL 2 Best of North 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

6 เม.ย. - 4 พ.ค. 62


เริ่มต้น 98,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน)
Day 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมือง
Day 3 อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์
Day 4 เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม
Day 5 สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
Day 6 หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี
Day 7 เที่ยวชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง
Day 8 ฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - เที่ยวชมเมือง - เดินทางกลับ
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 14 เม.ย. 62 102,000
26 เม.ย. - 4 พ.ค. 62 98,000

GDJD30 EUR43D TULIP FESTIVAL 4 Gourmet 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

11 เม.ย. - 18 พ.ค. 62


เริ่มต้น 102,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน)
Day 2 แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอดัม
Day 3 สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - ย่านเรดไลท์
Day 4 อัมเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - ATOMIUM - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) - นั่งรถไฟ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูช
Day 5 พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ช้อปปิ้ง
Day 6 โบสถ์โนตเตรอดาม - นั่งรถไฟ TGV - ดิจอง - อินเทอลาเก้น
Day 7 นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา - อินเทอลาเก้น - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส
Day 8 อินเทอลาเก้น - สนามบินนครซูริค - เดินทางกลับประเทศไทย
Day 9 เดินทางกลับถึงประเทศไทย
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 19 เม.ย. 62 110,000
26 เม.ย. - 4 พ.ค. 62 110,000
10 - 18 พ.ค. 62 102,000