หน้าแรก > เบลเยียม

Day 1 กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม
Day 2 อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – Outlet – โคโลญ
Day 3 โคโลญ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – แฟรงก์เฟิร์ต
Day 4 แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก
Day 5 ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ
Day 6 บรัสเซลส์ – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สนามบิน
Day 7 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 17 เม.ย. 63 59,900
21 - 28 พ.ค. 63 47,900
28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 63 47,900
30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63 47,900
4 - 10 มิ.ย. 63 45,900
11 - 17 มิ.ย. 63 45,900
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซาย
Day 3 พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือบาโตมุช - OUTLET
Day 4 ปารีส – กรุงบรัสเซลส์ – ** บรูกส์ // เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดัม
Day 5 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์ – หมู่บ้านกังหันลม - บรัสเซลส์
Day 6 บรัสเซลส์ – สนามบิน
Day 7 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 29 เม.ย. 63 49,900
7 - 13 พ.ค. 63 49,900
14 - 20 พ.ค. 63 49,900
21 - 27 พ.ค. 63 49,900
2 - 8 มิ.ย. 63 47,900
23 - 29 มิ.ย. 63 47,900
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล
Day 3 แซ็ง มาโล – มงต์แซงต์มิเชล – ตูร์
Day 4 ตูร์ – ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอร์ด – พระราชวังแวร์ซายน์ – ปารีส
Day 5 ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – บรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
Day 6 บรัสเซลล์ – อัมส์เตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหัน – ล่องเรือหลังคากระจก – จตุรัสดัมสแควร์
Day 7 อัมส์เตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – รอตเตอร์ดัม
Day 8 รอตเตอร์ดัม – บรัสเซลล์ – สนามบิน
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 20 เม.ย. 63 69,900
1 - 9 พ.ค. 63 57,900
9 - 9 พ.ค. 63 57,900