หน้าแรก > ออสเตรีย

GDJD13 EUR12 Insight Eastern Europe 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

5 เม.ย. - 2 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 85,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
Day 2 เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
Day 3 กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
Day 4 บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค)
Day 5 ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
Day 6 ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
Day 7 ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง
Day 8 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน
Day 9 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 14 เม.ย. 62 94,000
11 - 20 เม.ย. 62 94,000
26 เม.ย. - 5 พ.ค. 62 90,000
3 - 12 พ.ค. 62 90,000
17 - 26 พ.ค. 62 85,000
24 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 90,000

GDJD14 EUR13 Insight Grand Eastern Europe (Poland) 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

5 เม.ย. - 27 พ.ค. 62


เริ่มต้น 89,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
Day 2 เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
Day 3 บูดาเปสต์ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ (โปแลนด์)
Day 4 คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม) - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์
Day 5 คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ
Day 6 เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้
Day 7 วอร์ซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค)
Day 8 ปราสาทปร๊าก- เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล- นาฬิกาดาราศาสตร์
Day 9 กรุงปร๊าก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
Day 10 กรุงเวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
Day 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 15 เม.ย. 62 98,000
10 - 20 เม.ย. 62 98,000
26 เม.ย. - 6 พ.ค. 62 94,000
3 - 13 พ.ค. 62 94,000
10 - 20 พ.ค. 62 94,000
17 - 27 พ.ค. 62 89,000

GDJD11 EUR09 Bavaria Tirol 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

12 เม.ย. - 2 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 93,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต
Day 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ
Day 3 ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น
Day 4 การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค
Day 5 วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
Day 6 เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ
Day 7 บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
Day 8 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 20 เม.ย. 62 97,000
20 - 28 เม.ย. 62 93,000
27 เม.ย. - 5 พ.ค. 62 93,000
4 - 12 พ.ค. 62 93,000
11 - 19 พ.ค. 62 93,000
18 - 26 พ.ค. 62 93,000
25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 93,000

GDJD28 EUR40 Great Austria Empire 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

13 - 21 เม.ย. 62


เริ่มต้น 99,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา
Day 2 เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิร์ต
Day 3 คลาเกนเฟิร์ต - กอร์ตีนาดัมเปซโซ (อิตาลี) - เทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise
Day 4 เทือกเขาโดโลไมท์ - อินสบรูค (ออสเตรีย) - นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึ้นสู่สถานี Seegrube - เที่ยวชมเมืองเก่า
Day 5 อินสบรูค - วัตเท่น - คริสตัลเวิล์ด - เมืองคิทส์บูเฮล
Day 6 คิทส์บูเฮล - ฮัลล์สตัทท์ - เหมืองเกลือโบราณ - Skywalk - ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
Day 7 เซนต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้ง
Day 8 เวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
Day 9 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 21 เม.ย. 62 99,000