หน้าแรก > ออสเตรเลีย

Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซิดนีย์
Day 2 ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง (Featherdale Wildlife Park) - บลูเมาเท่น - ซีนิกเวิลด์
Day 3 ซิดนีย์ - ซิดนีย์ฮาเบอร์ - โอเปร่าเฮ้าส์ - ล่องเรือกัปตันคุ้ก
Day 4 ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า - ซิตี้ทัวร์
Day 5 เมลเบิร์น - เที่ยวชมเมือง - ชมพาเหรดเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
Day 6 แดนดีนอง - นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ - เมลเบิร์น
Day 7 กลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 16 ส.ค. 62 87,000