GDPHD-N10F เชียงราย ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 20 ต.ค. 63


เริ่มต้น 7,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – เชียงราย - ฮิโนกิแลนด์ – บ่อน้ำร้อนฝาง - วัดท่าตอน – แม่จัน
Day 2 ดอยตุง – ดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ดอยผาหมี – เจดีย์ชนะศึก - แม่สาย
Day 3 แม่สาย – ถ้ำหลวง – ไร่บุญรอด – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 7,999
26 - 28 เม.ย. 63 7,999
10 - 12 พ.ค. 63 7,999
24 - 26 พ.ค. 63 7,999
7 - 9 มิ.ย. 63 7,999
21 - 23 มิ.ย. 63 7,999
12 - 14 ก.ค. 63 7,999
19 - 21 ก.ค. 63 7,999
2 - 4 ส.ค. 63 7,999
16 - 18 ส.ค. 63 7,999
6 - 8 ก.ย. 63 7,999
20 - 22 ก.ย. 63 7,999
4 - 6 ต.ค. 63 7,999
18 - 20 ต.ค. 63 7,999

GDPHD-N4F เชียงใหม่ แม่กำปอง 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 20 ต.ค. 63


เริ่มต้น 7,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ– บ้านม้ง ดอยปุย – บ้านข้างวัด - วัดอุโมงค์ – ถนนคนเดินท่าแพ
Day 2 เชียงใหม่ – ผาช่อ– บ้าน100อัน1000อย่าง - วัดพระธาตุดอยคำ - แม่กำปอง
Day 3 แม่กำปอง – เดอะไจแอนท์ – น้ำพุร้อน – วัดศรีสุพรรณ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 7,999
26 - 28 เม.ย. 63 7,999
10 - 12 พ.ค. 63 7,999
24 - 26 พ.ค. 63 7,999
7 - 9 มิ.ย. 63 7,999
21 - 23 มิ.ย. 63 7,999
12 - 14 ก.ค. 63 7,999
19 - 21 ก.ค. 63 7,999
2 - 4 ส.ค. 63 7,999
16 - 18 ส.ค. 63 7,999
6 - 8 ก.ย. 63 7,999
20 - 22 ก.ย. 63 7,999
4 - 6 ต.ค. 63 7,999
18 - 20 ต.ค. 63 7,999

GDPHD-N1 เชียงใหม่ ปาย แม่กำปอง 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 20 ต.ค. 63


เริ่มต้น 7,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – สะพานปาย– วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล - พระธาตุแม่เย็น
Day 2 ปาย – ห้วยน้ำดัง – วัดบ้านเด่น – ม่อนแจ่ม – เชียงใหม่
Day 3 เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – บ้านแม่กำปอง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 7,999
26 - 28 เม.ย. 63 7,999
10 - 12 พ.ค. 63 7,999
24 - 26 พ.ค. 63 7,999
7 - 9 มิ.ย. 63 7,999
21 - 23 มิ.ย. 63 7,999
12 - 14 ก.ค. 63 7,999
19 - 21 ก.ค. 63 7,999
2 - 4 ส.ค. 63 7,999
16 - 18 ส.ค. 63 7,999
6 - 8 ก.ย. 63 7,999
20 - 22 ก.ย. 63 7,999
4 - 6 ต.ค. 63 7,999
18 - 20 ต.ค. 63 7,999
Day 1 กรุงเทพฯ – เลย – ภูป่าเปาะ – สวนหินผางาม – ภูเรือ
Day 2 อุทยานฯภูเรือ–พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน–พระธาตุศรีสองรัก–วัดเนรมิตรวิปัสนา – เชียงคาน
Day 3 ตักบาตรข้าวเหนียว – แก่งคุดคู้ – พระบาทภูควายเงิน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 9,999
26 - 28 เม.ย. 63 9,999
10 - 12 พ.ค. 63 9,999
24 - 26 พ.ค. 63 9,999

GDPHD-NE2F อุดร คำชะโนด สังคม เชียงคาน 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 26 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี – คำชะโนด – วัดพระธาตุบังพวน – วัดผาตากเสื้อ – อ.สังคม
Day 2 วัดป่าภูก้อน – พระบาทภูควายเงิน – เชียงคาน – แก่งคุดคู้ – ล่องเรือแม่น้ำโขง
Day 3 เชียงคาน – ภูป่าเปราะ – สวนหินผางาม – อุดรธานี – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 9,999
26 - 28 พ.ค. 63 9,999
10 - 12 มิ.ย. 63 9,999
24 - 26 มิ.ย. 63 9,999

GDPHD-N8F เชียงรายม่วนใจ๋ ภูชี้ฟ้า 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 26 พ.ค. 63


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ - เชียงราย – น้ำตกภูซาง – ผาตั้ง - ภูชี้ฟ้า
Day 2 ภูชี้ฟ้า – สามเหลี่ยมทองคำ – แม่สาย – เชียงราย
Day 3 ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – ไร่เชิญตะวัน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 9,999
26 - 28 เม.ย. 63 9,999
10 - 12 พ.ค. 63 9,999
24 - 26 พ.ค. 63 9,999
Day 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – กระเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู – แม่ฮ่องสอน
Day 2 ซูตองเป้ - ปางอุ๋ง – บ้านดิน – ภูโคลน – วัดน้ำฮู – ปาย
Day 3 สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ห้วยน้ำดัง – ม่อนแจ่ม – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 9,999
26 - 28 เม.ย. 63 9,999
10 - 12 พ.ค. 63 9,999
24 - 26 พ.ค. 63 9,999
Day 1 กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เขื่อนเชี่ยวหลาน – เกาะสมุย
Day 2 เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง
Day 3 สมุยทัวร์เกาะ – สราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 13,900
26 - 28 เม.ย. 63 13,900
10 - 12 พ.ค. 63 13,900
24 - 26 พ.ค. 63 13,900