ทัวร์ไต้หวัน | Taiwan
ST0-2 ไต้หวัน จัดไป

TIGER AIR
20 ก.ค. - 1 ต.ค. 60
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 14,888.-

ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดจงไถฉานซื่อ-ตึกไทเป 101- เหย่หลิ่ว - ช้อป 2 ตลาด ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต + ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) 4 วัน 3 คืน

GT17 ไต้หวันโอ้โห

Thai Smile
1 - 5 ต.ค. 60
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 15,900.-

เกาสง เจียอี้ อารีซัน EDA WORLD เจาะลึกทางใต้ 4 วัน 3 คืน

GTO-1 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์

TIGER AIR
23 มี.ค. - 28 ต.ค. 60
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 16,900.- / 20500.-

ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่

ST0-3 TAIWAN จิบิ จิบิ

NOK SCOOT
13 ก.ย. - 16 ต.ค. 60
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 17,999.- / 18500.-

ไทเป - ไทจง - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน

GT7 TAIWAN อารีซันเบาเบา

EVA AIRWAYS
18 ต.ค. - 18 ธ.ค. 60
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 20,900.- / 21500.-

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนอาหลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง 5วัน3คืน

ST8 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ฮิฮิ

CHINA AIRLINES
8 ก.ค. - 25 ต.ค. 60
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 21,500.- / 22500.-

อุทยานอาหลี่ซัน - ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา - ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์ - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

ST6-TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ

EVA AIRWAYS
7 มี.ค. - 30 พ.ค. 60
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 23,555.- / 24999.-

ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ 2 คืน

GT9 TAIWAN ARISHAN อุ๊อิ๊

THAI AIRWAYS
3 ส.ค. - 11 ธ.ค. 60
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 23,900.- / 27900.-

ไทเป - ไทจง - หนานโถว - เจียอี๋ - อาบน้ำแร่

ST15 ไต้หวัน เกาสง แปร๋น แปร๋น

CHINA AIRLINES
1 ก.ย. - 16 ต.ค. 60
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 23,900.- / 24900.-

เกาสง - เจียอี้ - EDA WORLD

GT16 ไต้หวันมุ้งมิ้ง

CHINA AIRLINES
3 พ.ย. 60 - 19 มี.ค. 61
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 24,500.-

เกาสง - ไทจง - หนานโถว - ไทเป - อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน

ST12 ไต้หวัน ไฮไฮ

EVA AIRWAYS
5 ต.ค. - 25 ธ.ค. 60
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 24,900.- / 26900.-

ไทเป - หนานโถว -ไทจง - เจียอี้ - ไถหนาน - เกาสง

GT10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ

CHINA AIRLINES
20 - 23 ต.ค. 60
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 24,900.-

GT10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ ไทเป - ไทจง - หนานโถว - เกาสง ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-เมืองเกาสง -ชม FORMOSA BOULEVARD - EDA WORLD -OUTLET MALL -แช่น้ำแร่แบบบรรยากาศส่วนตัวภายใ ...

GT5.5 TAIWAN ARISHAN กรุ้งกริ้ง

CHINA AIRLINES
20 เม.ย. - 23 ต.ค. 60
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 26,900.- / 27900.-

ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่

GDNY12 ไต้หวันโอ้เย้

NOK SCOOT
28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 31,900.-

ไทเป-หนานโถว-เจียอี้-ไทจง-อาบน้ำแร่

GDNY10 ไต้หวันปิ๊งปิ๊ง

TIGER AIR
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 31,900.-

ไทเป - ไทจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เหยหลิ่ว - อาบน้ำแร่

GT2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ

CHINA AIRLINES
1 มิ.ย. - 31 ต.ค. 60
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 32,900.-

GT2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน-เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำเร่ สัมผัสลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101- ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านวัฒนธรร ...

GT1- VIP TAIWAN ดี๊ดี

EVA AIRWAYS
6 ก.ค. - 29 ส.ค. 60
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 32,900.- / 33900.-

ไทเป-ไทจง- หนานโถว - เจียอี้ - อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว 2 คืน เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติ ไต้หวัน เครื่องลำใหม่ กัปตันเก่าประสบการณ์สูง ที่นั่งกว้างขวางสะ ...

GDNY11 ไต้หวันตั้ลล๊าก

CHINA AIRLINES
30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 38,900.-

ไทเป – ไทจง – หนานโถว – ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - หมู่บ้านสายรุ้ง - อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES

GDNY9 ไต้หวัน เฮงเฮงปีใหม่ (ไถหนาน)

THAI AIRWAYS
30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 41,900.-

ไทเป-ไทจง-หนานโถว-เจียอี้-ไถหนาน-เกาสง-อาบน้ำแร่

GDNY5 ไต้หวันฟินฟินฟิน

THAI AIRWAYS
30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 41,900.-

ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซื่อ ซีเหมินติง ชมโชว์โลมา

GDNY3 ไต้หวันฟินฟิน

THAI AIRWAYS
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 42,900.-

ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- สัมผัสลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดจงไถฉานซื่อ ซีเหมินติง - ชมโชว์โลมา FARGLORY OCEAN PARK อุทยานทาโรโกะ (สวนผาหินอ่อน)

GDNY7 ไต้หวันลั้ลลา ปีใหม่

CHINA AIRLINES
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 43,900.-

อารีซัน - สวนสนพันปี - ทะเลสาบสองพี่น้อง สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101

GDNY6 ไต้หวัน ฮาเฮ ปีใหม่

CHINA AIRLINES
28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 45,900.-

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ชมความน่ารักของโลมาแสนรู้ สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101

GDNY1 ไต้หวันรอบเกาะชิวชิว

THAI AIRWAYS
26 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 49,900.-

ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- พิพิธภัณฑ์กู้กง - วัดฝอกวงซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านเก้าเผ่า(ชมโชว์+เครื่องเล่น+นั่งกระเช้า) - ช้อป ซีเหมินติง ฝงเจี่ย ซินเจวี่ยเจียง 8 วั ...

GDNY2 รอบเกาะไต้หวันเลิฟเลิฟ

THAI AIRWAYS
27 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 49,900.-

ไทจง - หนานโถว - เจียอี้ - เกาสง - ไถตง - ฮวาเหลียน - ไทเป - อาบน้ำแร่

GDNY8 VIP TAIWAN

EVA AIRWAYS
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 54,900.-

ฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ (สวนผาหินอ่อน) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก

Testimonial

story

Customer 's Photo