ทัวร์ไต้หวัน | Taiwan

Taiwan Free and Easy Package

วัน คืน
30 - 30 พ.ย. 2
ราคาเริ่มต้นที่ 11,999.- / 0.-

GTO-1 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์

4 วัน 3 คืน
23 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 16,900.- / 20,500.-

GT0-3 TAIWAN จิบิ จิบิ

5 วัน 3 คืน
13 ก.ย. - 16 ต.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 17,999.- / 18,500.-

GT7 TAIWAN อารีซันเบาเบา

5 วัน 3 คืน
18 ต.ค. - 18 ธ.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 20,900.- / 21,500.-

GT17 เจาะลึกตอนใต้เกาสง

4 วัน 3 คืน
16 พ.ย. 60 - 15 มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 21,900.- / 24,900.-

GT9 TAIWAN ARISHAN อุ๊อิ๊

4 วัน 3 คืน
3 ส.ค. - 11 ธ.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 23,900.- / 27,900.-

GT15 ไต้หวัน เกาสง แปร๋น แปร๋น

4 วัน 3 คืน
1 ก.ย. - 16 ต.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 23,900.- / 24,900.-

GT16 ไต้หวันมุ้งมิ้ง

4 วัน 3 คืน
3 พ.ย. 60 - 19 มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 24,500.-

GT12 ไต้หวัน ไฮไฮ

5 วัน 4 คืน
5 ต.ค. - 25 ธ.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 24,900.- / 26,900.-

GT10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ

4 วัน 3 คืน
20 - 23 ต.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 24,900.-

GT5-5 TAIWAN ARISHAN กรุ้งกริ้ง

4 วัน 3 คืน
12 ต.ค. 60 - 22 ก.พ. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 26,900.- / 27,900.-

GDNY12 ไต้หวันโอ้เย้

6 วัน 4 คืน
28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 29,900.-

GDNY10 ไต้หวันปิ๊งปิ๊ง

4 วัน 3 คืน
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 29,900.-

GT2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ

5 วัน 4 คืน
1 มิ.ย. - 31 ต.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 32,900.-

GDNY15 ไต้หวันว้าวว้าว

4 วัน 3 คืน
30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 33,900.-

GDNY11 ไต้หวันตั้ลล๊าก

4 วัน 3 คืน
30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 38,900.-

GDNY3 ไต้หวันฟินฟิน

5 วัน 4 คืน
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 41,900.-

GDNY5 ไต้หวันฟินฟินฟิน

5 วัน 4 คืน
30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 41,900.-

GDNY6 ไต้หวัน ฮาเฮ ปีใหม่

6 วัน 5 คืน
28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 45,900.-

GDNY1 ไต้หวันรอบเกาะชิวชิว

8 วัน 7 คืน
26 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 49,900.-

GDNY8 VIP TAIWAN

5 วัน 4 คืน
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 54,000.-