หน้าแรก > ญี่ปุ่น

GDJPZEGO08 OSAKA ท้าลมรัก TAKAYAMA 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

27 มิ.ย. - 30 ก.ย. 61


เริ่มต้น 19,999.- / 28,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - อิออน จัสโก้
Day 3 นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
Day 4 ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
Day 5 โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 21,999
4 - 8 ก.ค. 61 21,999
5 - 9 ก.ค. 61 21,999
6 - 10 ก.ค. 61 21,999
11 - 15 ก.ค. 61 21,999
12 - 16 ก.ค. 61 21,999
13 - 17 ก.ค. 61 21,999
18 - 22 ก.ค. 61 21,999
19 - 23 ก.ค. 61 21,999
20 - 24 ก.ค. 61 21,999
25 - 29 ก.ค. 61 27,888
1 - 5 ส.ค. 61 23,999
2 - 6 ส.ค. 61 23,999
3 - 7 ส.ค. 61 23,999
8 - 12 ส.ค. 61 25,999
9 - 13 ส.ค. 61 25,999
10 - 14 ส.ค. 61 28,999
15 - 19 ส.ค. 61 23,999
16 - 20 ส.ค. 61 23,999
17 - 21 ส.ค. 61 23,999
17 - 21 ส.ค. 61 23,999
22 - 26 ส.ค. 61 23,999
23 - 27 ส.ค. 61 23,999
24 - 28 ส.ค. 61 23,999
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 23,999
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 23,999
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 23,999
5 - 9 ก.ย. 61 22,888
6 - 10 ก.ย. 61 22,888
7 - 11 ก.ย. 61 22,888
12 - 16 ก.ย. 61 22,888
13 - 17 ก.ย. 61 22,888
14 - 18 ก.ย. 61 22,888
19 - 23 ก.ย. 61 22,888
20 - 24 ก.ย. 61 22,888
21 - 25 ก.ย. 61 22,888
26 - 30 ก.ย. 61 22,888

GDJPZEGO16 TOKYO STRONG หวานใจคนเดิม 6D3N XJ

6 วัน 3 คืน

3 ก.ค. - 1 ต.ค. 61


เริ่มต้น 20,999.- / 24,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – เมืองโบราณคาวาโกเอะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค – ขอพรเสริมความร่ำรวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ
Day 4 โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
Day 5 วัดนาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – อิออน - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
Day 6 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 8 ก.ค. 61 20,999
4 - 9 ก.ค. 61 24,999
5 - 10 ก.ค. 61 24,999
6 - 11 ก.ค. 61 24,999
10 - 15 ก.ค. 61 23,999
11 - 16 ก.ค. 61 24,999
12 - 17 ก.ค. 61 24,999
13 - 18 ก.ค. 61 24,999
17 - 22 ก.ค. 61 23,999
18 - 23 ก.ค. 61 24,999
19 - 24 ก.ค. 61 24,999
20 - 25 ก.ค. 61 24,999
4 - 9 ก.ย. 61 23,999
5 - 10 ก.ย. 61 24,999
6 - 11 ก.ย. 61 24,999
7 - 12 ก.ย. 61 24,999
11 - 16 ก.ย. 61 23,999
12 - 17 ก.ย. 61 24,999
14 - 19 ก.ย. 61 24,999
18 - 23 ก.ย. 61 23,999
19 - 24 ก.ย. 61 24,999
20 - 25 ก.ย. 61 24,999
21 - 26 ก.ย. 61 24,999
25 - 30 ก.ย. 61 23,999
26 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 24,999

GDJPZEGO07 ต๊ะต่อนยอน นครโอซาก้า 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

21 มิ.ย. - 30 ก.ย. 61


เริ่มต้น 22,888.- / 29,888.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - อิออน จัสโก้
Day 3 นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
Day 4 ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
Day 5 โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 25 มิ.ย. 61 23,888
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 24,888
4 - 8 ก.ค. 61 24,888
5 - 9 ก.ค. 61 24,888
6 - 10 ก.ค. 61 24,888
11 - 15 ก.ค. 61 24,888
12 - 16 ก.ค. 61 24,888
13 - 17 ก.ค. 61 24,888
18 - 22 ก.ค. 61 24,888
19 - 23 ก.ค. 61 24,888
20 - 24 ก.ค. 61 24,888
25 - 29 ก.ค. 61 27,888
26 - 30 ก.ค. 61 27,888
1 - 5 ส.ค. 61 25,888
2 - 6 ส.ค. 61 25,888
3 - 7 ส.ค. 61 25,888
8 - 12 ส.ค. 61 27,888
9 - 13 ส.ค. 61 27,888
10 - 14 ส.ค. 61 29,888
15 - 19 ส.ค. 61 25,888
16 - 20 ส.ค. 61 25,888
17 - 21 ส.ค. 61 25,888
22 - 26 ส.ค. 61 25,888
23 - 27 ส.ค. 61 25,888
24 - 28 ส.ค. 61 25,888
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 24,888
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 24,888
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 24,888
5 - 9 ก.ย. 61 23,888
6 - 10 ก.ย. 61 23,888
7 - 11 ก.ย. 61 23,888
12 - 16 ก.ย. 61 23,888
13 - 17 ก.ย. 61 23,888
14 - 18 ก.ย. 61 23,888
19 - 23 ก.ย. 61 23,888
20 - 24 ก.ย. 61 23,888
21 - 25 ก.ย. 61 23,888
26 - 30 ก.ย. 61 22,888

GDJPZEGO05 TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง 6D3N XJ

6 วัน 3 คืน

27 ก.ย. - 4 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 23,999.- / 27,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ชินจูกุ
Day 4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
Day 5 พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ
Day 6 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 61 23,999
28 ก.ย. - 3 ต.ค. 61 23,999
3 - 8 ต.ค. 61 25,999
4 - 9 ต.ค. 61 25,999
5 - 10 ต.ค. 61 25,999
6 - 11 ต.ค. 61 26,999
16 - 21 ต.ค. 61 26,999
17 - 22 ต.ค. 61 27,999
18 - 23 ต.ค. 61 27,999
24 - 29 ต.ค. 61 27,999
25 - 30 ต.ค. 61 27,999
26 - 31 ต.ค. 61 27,999
27 ต.ค. - 1 พ.ย. 61 26,999
30 ต.ค. - 4 พ.ย. 61 26,999
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 61 27,999
1 - 6 พ.ย. 61 26,999
2 - 7 พ.ย. 61 26,999
3 - 8 พ.ย. 61 25,999
6 - 11 พ.ย. 61 25,999
7 - 12 พ.ย. 61 26,999
8 - 13 พ.ย. 61 26,999
9 - 14 พ.ย. 61 26,999
10 - 15 พ.ย. 61 25,999
13 - 18 พ.ย. 61 25,999
14 - 19 พ.ย. 61 26,999
15 - 20 พ.ย. 61 26,999
16 - 21 พ.ย. 61 26,999
17 - 22 พ.ย. 61 25,999
20 - 25 พ.ย. 61 25,999
21 - 26 พ.ย. 61 26,999
22 - 27 พ.ย. 61 26,999
23 - 28 พ.ย. 61 26,999
24 - 29 พ.ย. 61 25,999
27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61 25,999
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61 26,999
29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61 26,999

GDJPZEGO02 TOKYO SPARKLING ปิ๊งรัก ณ ทุ่งไม้แดง 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

29 ก.ย. - 4 พ.ย. 61


เริ่มต้น 23,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
Day 2 นาริตะ-วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กระเช้าคาจิคาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 4 สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – เยือนเมืองเก่าซาวาระ – อิออน-กรุงเทพฯ
Day 5 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 61 23,999
4 - 8 ต.ค. 61 25,999
5 - 9 ต.ค. 61 25,999
6 - 10 ต.ค. 61 25,999
10 - 14 ต.ค. 61 28,999
17 - 21 ต.ค. 61 26,999
18 - 22 ต.ค. 61 27,999
19 - 23 ต.ค. 61 28,999
24 - 28 ต.ค. 61 26,999
25 - 29 ต.ค. 61 27,999
26 - 30 ต.ค. 61 27,999
27 - 31 ต.ค. 61 27,999
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 61 26,999

GDJPZEGO01 ALL STAR บุหงาทั่วทุ่ง 4D3N XJ

4 วัน 3 คืน

4 - 27 ต.ค. 61


เริ่มต้น 23,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – ชิซุย เอ้าท์เล็ต
Day 2 พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – โอชิโนะฮัคไค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี
Day 4 ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 7 ต.ค. 61 23,999
5 - 8 ต.ค. 61 25,999
6 - 9 ต.ค. 61 25,999
12 - 15 ต.ค. 61 27,999
13 - 16 ต.ค. 61 27,999
15 - 18 ต.ค. 61 25,999
16 - 19 ต.ค. 61 25,999
17 - 20 ต.ค. 61 25,999
18 - 21 ต.ค. 61 25,999
19 - 22 ต.ค. 61 27,999
20 - 23 ต.ค. 61 28,999
24 - 27 ต.ค. 61 25,999

GDJPZEGO03 TOKYO SPARKLING มุ้งมิ้งใบไม้เปลี่ยนสี 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

1 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 23,999.- / 26,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
Day 2 นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร-โอไดบะ
Day 4 สวนโชวะคิแนน – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน - กรุงเทพฯ
Day 5 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 5 พ.ย. 61 26,999
2 - 6 พ.ย. 61 26,999
3 - 7 พ.ย. 61 26,999
7 - 11 พ.ย. 61 23,999
8 - 12 พ.ย. 61 26,999
9 - 13 พ.ย. 61 26,999
10 - 14 พ.ย. 61 26,999
14 - 18 พ.ย. 61 25,999
15 - 19 พ.ย. 61 26,999
16 - 20 พ.ย. 61 26,999
17 - 21 พ.ย. 61 26,999
21 - 25 พ.ย. 61 25,999
22 - 26 พ.ย. 61 26,999
23 - 27 พ.ย. 61 26,999
24 - 28 พ.ย. 61 26,999
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61 25,999
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61 26,999

GDJHANA02 OSAKA KYOTO NARA 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

8 มิ.ย. 61 - 2 ม.ค. 62


เริ่มต้น 24,900.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ
Day 2 เกียวโต - คินคะคุจิ - ฟูชิมิอินาริ - อาราชิยาม่า - โอซาก้า - โดทงบุริ - ย่านชินไซบาชิ
Day 3 อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน
Day 4 ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ดิวตี้ฟรี - ริงกุ พรีเมี่ยม – สนามบินคันไซ (โอซาก้า)
Day 5 สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 12 มิ.ย. 61 25,900
22 - 26 มิ.ย. 61 25,900
6 - 10 ก.ค. 61 25,900
20 - 24 ก.ค. 61 25,900
3 - 7 ส.ค. 61 25,900
9 - 13 ส.ค. 61 28,900
10 - 14 ส.ค. 61 28,900
17 - 21 ส.ค. 61 25,900
14 - 18 ก.ย. 61 24,900
21 - 25 ก.ย. 61 24,900
5 - 9 ต.ค. 61 28,900
26 - 30 ต.ค. 61 28,900
2 - 6 พ.ย. 61 27,900
23 - 27 พ.ย. 61 27,900
14 - 18 ธ.ค. 61 29,900
21 - 25 ธ.ค. 61 29,900
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 33,900

GDJPZEGO10 OSAKA TAKAYAMA ลันล้า ใบไม้แดง 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

27 ก.ย. - 3 ต.ค. 61


เริ่มต้น 24,999.- / 32,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – ศาลเจ้าคิบูเนะ - นาโกย่าสเตชั่น
Day 3 นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้
Day 4 ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
Day 5 กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 24,999
3 - 7 ต.ค. 61 28,999
4 - 8 ต.ค. 61 28,999
5 - 9 ต.ค. 61 28,999
6 - 10 ต.ค. 61 28,999
13 - 17 ต.ค. 61 30,999
14 - 18 ต.ค. 61 30,999
17 - 21 ต.ค. 61 30,999
18 - 22 ต.ค. 61 30,999
20 - 24 ต.ค. 61 32,999
21 - 25 ต.ค. 61 30,999
23 - 27 ต.ค. 61 30,999
24 - 28 ต.ค. 61 28,999
25 - 29 ต.ค. 61 28,999
26 - 30 ต.ค. 61 28,999
27 - 31 ต.ค. 61 28,999
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 61 27,999
1 - 5 พ.ย. 61 27,999
2 - 6 พ.ย. 61 27,999
3 - 7 พ.ย. 61 27,999
6 - 10 พ.ย. 61 26,999
7 - 11 พ.ย. 61 27,999
8 - 12 พ.ย. 61 27,999
9 - 13 พ.ย. 61 27,999
10 - 14 พ.ย. 61 27,999
13 - 17 พ.ย. 61 26,999
14 - 18 พ.ย. 61 27,999
15 - 19 พ.ย. 61 27,999
26 - 30 พ.ย. 61 26,999
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61 26,999
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61 27,999
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61 27,999

GDJPZEGO04 TOKYO SPARKLING ล้อมรัก พักลมหนาว 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

30 พ.ย. 61 - 3 ม.ค. 62


เริ่มต้น 24,999.- / 39,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
Day 2 นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
Day 3 ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ
Day 4 นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน - กรุงเทพฯ
Day 5 กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61 24,999
6 - 10 ธ.ค. 61 29,999
7 - 11 ธ.ค. 61 29,999
8 - 12 ธ.ค. 61 29,999
12 - 16 ธ.ค. 61 28,999
13 - 17 ธ.ค. 61 28,999
14 - 18 ธ.ค. 61 28,999
15 - 19 ธ.ค. 61 28,999
19 - 23 ธ.ค. 61 28,999
20 - 24 ธ.ค. 61 29,999
21 - 25 ธ.ค. 61 29,999
22 - 26 ธ.ค. 61 29,999
23 - 27 ธ.ค. 61 29,999
24 - 28 ธ.ค. 61 33,999
27 - 31 ธ.ค. 61 37,999
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 38,999
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 39,999
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 39,999

GDJPZEGO06 TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี 6D3N XJ

6 วัน 3 คืน

30 พ.ย. 61 - 4 ม.ค. 62


เริ่มต้น 24,999.-
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5
Day 6
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 พ.ย. - 19 ธ.ค. 61 29,999
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 61 24,999
8 - 13 ธ.ค. 61 29,999
9 - 14 ธ.ค. 61 28,999
11 - 16 ธ.ค. 61 28,999
12 - 17 ธ.ค. 61 29,999
13 - 18 ธ.ค. 61 29,999
15 - 20 ธ.ค. 61 28,999
18 - 18 ธ.ค. 61 28,999
19 - 24 ธ.ค. 61 28,999
20 - 25 ธ.ค. 61 29,999
21 - 26 ธ.ค. 61 29,999
22 - 27 ธ.ค. 61 29,999
27 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 37,999
28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 39,999
29 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 39,999
30 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 39,999
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 นาโกย่า – ฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – วัดโทฟุคุจิ – นาโกย่าสเตชั่น
Day 3 ศาลเจ้าโอสึคันนง – ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
Day 4 ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – อิออน - สนามบินคันไซ
Day 5 กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
16 - 20 พ.ย. 61 27,999
16 - 21 พ.ย. 61 27,999
20 - 24 พ.ย. 61 26,999
21 - 25 พ.ย. 61 28,999
22 - 26 พ.ย. 61 27,999
23 - 27 พ.ย. 61 27,999
24 - 28 พ.ย. 61 27,999
25 - 29 พ.ย. 61 25,999

GDJPZEGO11 OSAKA TAKAYAMA หนาวนี้ ที่รอคอย 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

30 พ.ย. 61 - 4 ม.ค. 62


เริ่มต้น 26,999.- / 39,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
Day 3 นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน
Day 4 ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
Day 5 กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61 26,999
1 - 5 ธ.ค. 61 29,999
8 - 12 ธ.ค. 61 31,999
12 - 16 ธ.ค. 61 29,999
13 - 17 ธ.ค. 61 29,999
14 - 18 ธ.ค. 61 29,999
15 - 18 ธ.ค. 61 29,999
18 - 22 ธ.ค. 61 29,999
19 - 23 ธ.ค. 61 29,999
20 - 24 ธ.ค. 61 29,999
21 - 25 ธ.ค. 61 29,999
22 - 26 ธ.ค. 61 29,999
23 - 27 ธ.ค. 61 29,999
24 - 28 ธ.ค. 61 29,999
25 - 29 ธ.ค. 61 32,999
26 - 30 ธ.ค. 61 32,999
27 - 31 ธ.ค. 61 35,999
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 39,999
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 39,999
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 39,999
31 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 39,999

GDJP03 Tokyo Easy 5D3N XW

5 วัน 3 คืน

5 ก.ค. - 25 ต.ค. 61


เริ่มต้น 27,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – โตเกียว
Day 2 โตเกียว – ฟุจิ
Day 3 Mt.Fuji – โอชิโน๊ะฮักไค – โตเกียว
Day 4 Tokyo Free Day
Day 5 Tokyo – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 ก.ค. 61 27,900
13 - 17 ก.ค. 61 27,900
25 - 29 ก.ค. 61 วันหยุด 32,500
2 - 6 ส.ค. 61 27,900
8 - 12 ส.ค. 61 วันแม่ 27,900
10 - 14 ส.ค. 61 วันแม่ 32,500
1 - 5 ก.ย. 61 29,900
13 - 17 ก.ย. 61 29,900
21 - 25 ก.ย. 61 29,900
5 - 9 ต.ค. 61 32,900
13 - 17 ต.ค. 61 วันหยุด 33,900
21 - 25 ต.ค. 61 วันหยุด 33,900

GDJHANA01 FULL FLOWERS HOKKAIDO 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

21 มิ.ย. - 22 ต.ค. 61


เริ่มต้น 29,900.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย
Day 2 สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) - หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิคาวา – อิออน – เมืองอาซาฮิคาวา
Day 3 เมืองบิเอะ - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – มิตซุยเอาท์เลท – ซัปโปโร
Day 4 ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร- ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ทำเนียบอิฐแดง) - โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ซัปโปโร ช็อปปิ้ง
Day 5 สนามบินชิโตเซะ – ประเทศไทย (ดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 25 มิ.ย. 61 29,900
12 - 16 ก.ค. 61 34,900
19 - 23 ก.ค. 61 35,900
26 - 30 ก.ค. 61 35,900
2 - 6 ส.ค. 61 35,900
16 - 20 ส.ค. 61 29,900
23 - 27 ส.ค. 61 29,900
6 - 10 ก.ย. 61 29,900
20 - 24 ก.ย. 61 29,900
4 - 8 ต.ค. 61 32,900
18 - 22 ต.ค. 61 32,900

GDJPZEGO14 ALL STAR FLORES IN HOKKAIDO 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

22 มิ.ย. 61 - 18 ก.ย. 62


เริ่มต้น 29,999.- / 36,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน
Day 3 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
Day 4 ตลาดปลานิโจ - ดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ทำเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด - สวนโอโดริ
Day 5 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 26 มิ.ย. 61 31,999
6 - 10 ก.ค. 61 34,999
13 - 17 ก.ค. 61 36,999
20 - 24 ก.ค. 61 36,999
26 - 30 ก.ค. 61 36,999
27 - 31 ก.ค. 61 36,999
3 - 7 ส.ค. 61 32,999
16 - 20 ส.ค. 61 32,999
17 - 21 ส.ค. 61 32,999
23 - 27 ส.ค. 61 32,999
24 - 28 ส.ค. 61 32,999
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 30,999
14 - 18 ก.ย. 61 30,999

GDJPZEGO15 All STAR FLORA BLOOM IN HOKKAIDO 6D4N XJ

6 วัน 4 คืน

23 มิ.ย. - 13 ก.ย. 61


เริ่มต้น 30,999.- / 39,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า
Day 3 ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ
Day 4 โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
Day 5 สุสานโมอาย – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท
Day 6 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 28 มิ.ย. 61 32,999
30 มิ.ย. - 5 ก.ค. 61 33,999
7 - 12 ก.ค. 61 37,999
12 - 17 ก.ค. 61 39,999
14 - 19 ก.ค. 61 37,999
19 - 24 ก.ค. 61 39,999
21 - 26 ก.ค. 61 38,999
26 - 31 ก.ค. 61 39,999
28 ก.ค. - 2 ส.ค. 61 38,999
2 - 7 ส.ค. 61 36,999
4 - 9 ส.ค. 61 34,999
16 - 21 ส.ค. 61 35,999
18 - 23 ส.ค. 61 33,999
18 - 23 ส.ค. 61 33,999
23 - 28 ส.ค. 61 36,999
25 - 30 ส.ค. 61 33,999
30 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 35,999
1 - 6 ก.ย. 61 33,999
6 - 11 ก.ย. 61 34,999
8 - 13 ก.ย. 61 33,999

GDJIAM01 Good Memories In Japan 4D3N XJ

4 วัน 3 คืน

19 - 22 ต.ค. 61


เริ่มต้น 31,500.-
Day 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนาริตะ - มหานครโตเกียว - โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ บุฟเฟ่ต์ขาปู + ออนเซ็น
Day 2 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – สวนโออิชิ ปาร์ค – ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
Day 3 เมืองคามาคูระ - วัดคามาคูระ - นมัสการหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - โอวาคุดานิ
Day 4 วัดนาริตะซัง – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 22 ต.ค. 61 31,500

GDJPZEGO12 HOKKAIDO GO WENT GONE 5D3N TG

5 วัน 3 คืน

11 ก.ค. - 2 ก.ย. 61


เริ่มต้น 39,999.- / 49,999.-
Day 1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน
Day 3 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - สวนผลไม้ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ
Day 4 ดิวตี้ฟรี –มิตซุยเอ้าท์เล็ท –ทำเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด – สวนโอโดริ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
Day 5 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 15 ก.ค. 61 49,999
18 - 22 ก.ค. 61 49,999
1 - 5 ส.ค. 61 41,999
15 - 19 ส.ค. 61 41,999
22 - 26 ส.ค. 61 41,999
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 39,999

GDJHIS01 Highlight Kanagawa 5D3N JL

5 วัน 3 คืน

4 ก.ค. - 26 ส.ค. 61


เริ่มต้น 40,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนาริตะ - ล่องเรือชมทะเลสาบฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ
Day 3 เกาะเอโนะชิมะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอโนะชิมะ – ทดลองทำบะหมี่ถ้วยที่พิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วยโยโกฮาม่า - ช้อปปิ้งที่ชินจุกุ
Day 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
Day 5 วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งที่อิออนนาริตะ - สนามบินนาริตะ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 8 ก.ค. 61 44,900
22 - 26 ส.ค. 61 46,900

GDJIAM02 Flower Blossom In Hokkaido 5D3N TG

5 วัน 3 คืน

26 ก.ค. - 26 พ.ย. 61


เริ่มต้น 42,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) – เมืองบิเอะ – หอชมวิวโฮกุเซ – เนินเขาซีเรบุ – เนินสี่ฤดู – บ่อน้ำสีฟ้า – SHIKISAI HILL – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า
Day 3 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – มิตซุย เอ้าท์เลท
Day 4 อิสระเต็มวัน (ตั๋วรถไฟ One day pass ฟรี)
Day 5 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 30 ก.ค. 61 53,900
9 - 13 ส.ค. 61 วันแม่ 46,900
3 - 7 ต.ค. 61 46,900
22 - 26 พ.ย. 61 42,900

GDJPZEGO13 HOKKAIDO BEST LUXURY 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

6 ก.ค. - 5 ก.ย. 61


เริ่มต้น 43,900.- / 54,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า
Day 3 ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ
Day 4 โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – สวนผลไม้ ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
Day 5 สุสานโมอาย – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท
Day 6 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 11 ก.ค. 61 53,900
13 - 18 ก.ค. 61 54,900
25 - 30 ก.ค. 61 54,900
3 - 8 ส.ค. 61 44,900
17 - 22 ส.ค. 61 44,900
24 - 29 ส.ค. 61 44,900
31 ส.ค. - 5 ก.ย. 61 43,900

GDJP02 Tottori Fun Fun! 5D3N TG

5 วัน 3 คืน

26 ก.ค. - 15 ต.ค. 61


เริ่มต้น 53,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)
Day 2 สนามบินคันไซ โอซาก้า – ทตโตริ
Day 3 ทตโตริ – โอซาก้า
Day 4 โอซาก้า
Day 5 โอซาก้า - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 30 ก.ค. 61 53,900
11 - 15 ส.ค. 61 วันแม่ 55,500
1 - 5 ก.ย. 61 53,900
11 - 15 ต.ค. 61 55,900

GDJHIS02 Heritage Route with Lavender 6D4N JL

6 วัน 4 คืน

11 - 16 ก.ค. 61


เริ่มต้น 55,000.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนาริตะ– เมืองนิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว
Day 3 ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สวนทัมบาระ – ปราสาทล็อคฮาร์ท
Day 4 เมืองคาวาโกเอะ – วัดคิตะอิน – โตเกียว ย่านชินจูกุ
Day 5 อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
Day 6 วัดนาริตะซัง - ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 16 ก.ค. 61 55,500

GDJHIS04 Easy Golden Route Lavender 6D4N JL

6 วัน 4 คืน

21 มิ.ย. - 15 ก.ค. 61


เริ่มต้น 55,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินคันไซ – ปราสาททองคินคาคุจิ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ
Day 3 สวนเมล่อน – ทะเลสาบฮามานะ – มิชิมะ สกายวอล์ค
Day 4 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ - สวนสาธารณะโออิชิ - ย่านชินจูกุ
Day 5 วันอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
Day 6 วัดนาริตะซัน – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61 57,900
26 - 31 ก.ค. 61 59,900

GDJHIS09 West Golden Route 5D3N TG

5 วัน 3 คืน

26 - 30 ก.ค. 61


เริ่มต้น 56,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินฟุคุโอกะ – ท่าเรือโมจิโกะ - ศาลเจ้าโมโตะโนะซุมิอินาริ - แช่ออนเซ็น
Day 3 ถ้ำหินปูนอากิโยชิโด - นั่งเรือเฟอรี่ - เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ - อนุสรณ์ระเบิดปรมาณู
Day 4 เมืองเก่าคุราชิกิ - ปราสาทฮิเมจิ - เมืองโกเบ
Day 5 ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 30 ก.ค. 61 56,900

GDJHIS05 Easy Great Route Fruit Picking 6D4N JL

6 วัน 4 คืน

28 มิ.ย. - 31 ก.ค. 61


เริ่มต้น 57,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินคันไซ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – ปราสาททองคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ
Day 3 เมืองกูโจ การทำฟรุ๊ตทาร์ตจำลอง – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า
Day 4 1) เก็บเชอร์รี่ / (2),(3) เก็บลูกพีช - กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ – เกาะโอไดบะ
Day 5 วันอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
Day 6 วัดนาริตะซัน – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61 57,900
26 - 31 ก.ค. 61 59,900

GDJHIS03 Tokyo and Heritage Route 6D4N JL

6 วัน 4 คืน

18 - 23 ก.ค. 61


เริ่มต้น 61,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนาริตะ– เมืองนิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว
Day 3 หมู่บ้านโบราณโออุจิจุกุ – ปราสาทสึรุกะ – ทะเลสาบอินาวาชิโระ
Day 4 สวนดอกไม้ฮิตาชิ – ตลาดปลานากามินาโตะ - พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ
Day 5 วัดอาซากุสะ – ตลาดอะเมโยโกะ – ย่านชินจูกุ
Day 6 วัดนาริตะซัง - ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
18 - 23 ก.ค. 61 61,900

GDJP01 Nikko เมืองมรดกโลก 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

26 ก.ค. - 15 ต.ค. 61


เริ่มต้น 65,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
Day 2 สนามบินนาริตะ – นิกโก้
Day 3 นิกโก้ – นีงะตะ – เกาะซาโดะ
Day 4 เกาะซาโดะ – นีงะตะ – นากาโน – คาวากูจิโก๊ะ
Day 5 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - Tokyo Disneyland
Day 6 โตเกียว – นาริตะ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 31 ก.ค. 61 67,500
11 - 16 ส.ค. 61 วันแม่ 68,900
1 - 6 ก.ย. 61 65,900
10 - 15 ต.ค. 61 67,900

GDJHIS06 Hokkaido Lavender Otaru Fruits Picking 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

11 - 16 ก.ค. 61


เริ่มต้น 67,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองโยอิจิ – เชอรี่ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
Day 3 เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมง – ศิลปะบนนาข้าว - เมืองโซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซย์
Day 4 เมืองบิเอะ – สวนชิกิไซ โนะ โอกะ - บ่อน้ำสีฟ้า – บุฟเฟต์เมลอน – โทมิตะฟาร์ม – ชาบูชาบู บุฟเฟ่ต์ - เมืองซัปโปโร
Day 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลานิโจ – สักการะ พระพุทธรูปกลางทุ่งลาเวนเดอร์ – มิตซุยเอ้าท์เล็ต
Day 6 สนามบินนิวชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 16 ก.ค. 61 67,900

GDJHIS07 Hokkaido Lavender Sounkyo 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

12 - 31 ก.ค. 61


เริ่มต้น 69,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนิวชิโตเสะ – เมืองอาซาฮิคาว่า - ศิลปะในนาข้าว – เมืองโซอุนเคียว - ถ้ำน้ำแข็งไอซ์พาวิลเลี่ยน – น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซย์
Day 3 เมืองบิเอะ - สวนชิกิไซ โนะ โอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม - เมืองยูบาริ
Day 4 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เชอรี่ฟาร์ม – เมืองซัปโปโร - แวะถ่ายรูป ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
Day 5 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชาบูชาบู บุฟเฟ่ต์ - ช้อปปิ้งบริเวณสถานีรถไฟ JR Sapporo
Day 6 สนามบินนิวชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 17 ก.ค. 61 69,900
26 - 31 ก.ค. 61 72,900

GDJHIS08 Hokkaido Lavender Noboribetsu 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

19 - 24 ก.ค. 61


เริ่มต้น 69,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนิวชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – จิโกคุดานิ - กระเช้าไฟฟ้าภูเขาไฟอุสุ - ทะเลสาบโทยะ
Day 3 ทะเลสาบชิโกสึ - ล่องเรือกระจก – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แวะถ่ายรูป ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
Day 4 เมืองบิเอะ - สวนชิกิไซ โนะ โอกะ – เมืองฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม - ชาบูชาบู บุฟเฟ่ต์
Day 5 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ช็อปปิ้ง
Day 6 สนามบินนิวชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 24 ก.ค. 61 69,900