หน้าแรก > ญี่ปุ่น

JZG06-JP18NRT5DXJ sakura strong tokyo

5 วัน 3 คืน

1 เม.ย. - 2 พ.ค. 61


เริ่มต้น 27,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 นาริตะ - วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 4 โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
Day 5 กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 5 เม.ย. 61 29,900
2 - 6 เม.ย. 61 30,900
2 - 6 เม.ย. 61 30,900
3 - 7 เม.ย. 61 30,900
3 - 7 เม.ย. 61 30,900
4 - 8 เม.ย. 61 30,900
10 - 14 เม.ย. 61 43,900
11 - 15 เม.ย. 61 45,900
12 - 16 เม.ย. 61 45,900
13 - 17 เม.ย. 61 45,900
14 - 18 เม.ย. 61 45,900
16 - 20 เม.ย. 61 31,900
16 - 20 เม.ย. 61 31,900
17 - 21 เม.ย. 61 28,900
18 - 22 เม.ย. 61 28,900
18 - 22 เม.ย. 61 28,900
19 - 23 เม.ย. 61 28,900
19 - 23 เม.ย. 61 28,900
20 - 24 เม.ย. 61 28,900
20 - 24 เม.ย. 61 28,900
21 - 25 เม.ย. 61 28,900
21 - 25 เม.ย. 61 28,900
24 - 28 เม.ย. 61 28,900
24 - 28 เม.ย. 61 28,900
25 - 29 เม.ย. 61 28,900
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 61 30,900
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 61 30,900

JZG07-JP18NRT5DXJ Tulip Festival tokyo

5 วัน 3 คืน

11 - 25 เม.ย. 61


เริ่มต้น 30,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น –วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 4 ไร่สตรอเบอร์รี่ - ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน
Day 5 กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 20 เม.ย. 61 33,900
11 - 15 เม.ย. 61 47,900
12 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 60 47,900
13 - 17 เม.ย. 61 47,900
14 - 18 เม.ย. 61 47,900
15 - 19 เม.ย. 61 33,900
15 - 19 เม.ย. 61 33,900
17 - 21 เม.ย. 61 30,900
18 - 22 เม.ย. 61 30,900
19 - 23 เม.ย. 61 30,900
20 - 24 เม.ย. 61 30,900
20 - 24 เม.ย. 61 30,900
21 - 25 เม.ย. 61 30,900

JZG02-JP18OSK5DXJ sakura land in osaka takayama

5 วัน 3 คืน

1 - 2 เม.ย. 61


เริ่มต้น 31,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ - อิออน จัสโก้
Day 3 นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
Day 4 ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
Day 5 กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 5 เม.ย. 61 35,900
2 - 6 เม.ย. 61 35,900
3 - 7 เม.ย. 61 35,900
4 - 8 เม.ย. 61 37,900
10 - 14 เม.ย. 61 49,900
11 - 15 เม.ย. 61 49,900
13 - 17 เม.ย. 61 49,900
16 - 20 เม.ย. 61 35,900
18 - 22 เม.ย. 61 31,900
19 - 23 เม.ย. 61 31,900
20 - 24 เม.ย. 61 31,900
25 - 29 เม.ย. 61 31,900
26 - 30 เม.ย. 61 31,900
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 61 31,900

JZG04-JP18NRTOSK6DXJ Charms of TOKYO Osaka

6 วัน 3 คืน

4 - 30 เม.ย. 61


เริ่มต้น 35,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
Day 2 นาริตะ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
Day 4 สวนดอกไม้ฮามะมะสึ – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
Day 5 นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า
Day 6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 9 เม.ย. 61 37,900
4 - 9 เม.ย. 61 37,900
10 - 15 เม.ย. 61 49,900
11 - 16 เม.ย. 61 49,900
12 - 17 เม.ย. 61 49,900
12 - 17 เม.ย. 61 49,900
13 - 18 เม.ย. 61 49,900
14 - 19 เม.ย. 61 47,900
14 - 19 เม.ย. 61 47,900
17 - 22 เม.ย. 61 35,900
18 - 23 เม.ย. 61 35,900
24 - 29 เม.ย. 61 37,900
25 - 30 เม.ย. 61 37,900

JP18-02BR Hokkaido Flower 3-7 MAY 18 EVA

5 วัน 3 คืน

3 - 7 พ.ค. 61


เริ่มต้น 49,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ
Day 2 ไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน – ฮอกไกโด – สนามบินจิโตเสะ– เมืองโนโบริเบะทสึ
Day 3 เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลี่ยน – โซอุนเคียว
Day 4 สวนดอกทิวลิปคามิยูเบะทสึ –ทุ่งดอกพิงค์มอสทากิโนะอุเอะ– เมืองอาซาฮิคาวะ
Day 5 อิสระชอปปิ้งในเมืองซัปโปโร - สนามบินจิโตเสะ - สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 7 พ.ค. 61 49,900

GFUK180427CI6D-JP18 FUKUOKA ROMANTIC 6D 4N by CI

6 วัน 4 คืน

27 เม.ย. - 1 พ.ค. 61


เริ่มต้น 50,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ
Day 2 ฟุกุโอกะ–สวนคาวาชิฟูจิ - หมู่บ้านยุฟุอิน - เบปปุ - จิโกกุดานิ - แช่น้ำร้อนออนเซน
Day 3 เบปปุ - ฟุกุโอกะ
Day 4 ฟุกุโอกะ
Day 5 ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
Day 6 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 61 50,900

JHIS02-JP18HND5DJL Beautiful Sakura And Ski Onsen

5 วัน 3 คืน

3 - 7 เม.ย. 61


เริ่มต้น 53,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินฮาเนดะ - สวนซากุระ โกเก็นโด - ลานสกี Yuzawa Area
Day 3 ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - นิกโก้ น้ำตกเคกอน – ศาลเจ้าโทโชกุ
Day 4
Day 5 เอโดะ วันเดอร์แลนด์ – โตเกียว ชินจูกุ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 7 เม.ย. 61 53,900

JP18-TG Nagoya Shirakawago Snowwall 6D3N TG 29 APR-4 MAY 18

6 วัน 3 คืน

29 เม.ย. - 5 พ.ค. 61


เริ่มต้น 54,700.-
Day 1 กรุงเทพฯ-นาโกย่า
Day 2 กรุงเทพฯ-นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายามะ-จวนผู้ว่าทาคายามะ-ถนนซันมาจิ
Day 3 กำแพงหิมะ (เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ) - มัตสุโมโต้
Day 4 ปราสาทมัตสุโมโต้-เมืองนาโกย่า-ย่านชอปปิ้งซากาเอะ
Day 5 ศาลเจ้าโอสึคันนง – นาบานะ โนะ ซาโตะ – สนามบินเซ็นแทร์
Day 6 สนามบินเซ็นแทร์ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 เม.ย. - 4 พ.ค. 61 54,700

JP18-03BR Hokkaido Romantic

6 วัน 4 คืน

20 เม.ย. - 9 พ.ค. 61


เริ่มต้น 54,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน – ฮาโกดาเตะ เกาะ ฮอกไกโด
Day 3 ฮาโกดาเตะ - โนโบริเบทสึ
Day 4 โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – ดาเตะจิไดมุระ – เมืองโอตารุ - ซัปโปโร
Day 5 อิสระ ช้อปปิ้ง
Day 6 ซัปโปโร – รอยซ์ช็อกโกแลตเวิลด์ – สนามบินชิโตเสะ – สนามบินเถ้าหยวน - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 25 เม.ย. 61 54,900
4 - 9 พ.ค. 61 57,900

GCTS180411TG-CI7D JP18 Smile Hokkaido 7D 5N by TG-CI

7 วัน 5 คืน

10 - 16 เม.ย. 61


เริ่มต้น 67,000.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ไทเป
Day 2 ไทเป – ชิโตเซะ – ทะเลสาปโทยะ
Day 3 ทะเลสาปโทยะ – ภูเขาไฟโชวะ กระเช้าอุสึ - ฟาร์มหมี – ฮาโกะดาเตะ
Day 4 ฮาโกะดาเตะ – โนโบริเบสึ
Day 5 โนโบริเบสึ – จิโกกุดานิ – ดาเตะจิไดมุระ – เมืองโอตารุ - ซัปโปโร
Day 6 ซัปโปโร - ไทเป
Day 7 ไทเป ---> กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 16 เม.ย. 61 สงกรานต์ 67,000

GFUK180410TG-CI7D JP18 Fukuoka Fin Fin 7 Day by TG

7 วัน 5 คืน

10 - 16 เม.ย. 61


เริ่มต้น 74,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ไทเป
Day 2 ไทเป – ฟุกุโอกะ– จิโกกุดานิ – หมู่บ้านยุฟุอิน – เบปปุ – แช่น้ำร้อนออนเซน
Day 3 เบปปุ - คุมาโมโต้
Day 4 คุมาโมโต้ – ฟุกุโอกะ
Day 5 ฟุกุโอกะ
Day 6 ฟุกุโอกะ – ไทเป
Day 7 ไทเป - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 16 เม.ย. 61 สงกรานต์ 74,900