หน้าแรก > ยุโรป

GDJW08 GERMANY SWISS FRANCE 7D4N TG

7 วัน 4 คืน

11 ก.ย. - 26 พ.ย. 61


เริ่มต้น 55,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 โดฮา – แฟรงค์เฟิร์ต – กอลมาร์ – ทิทิเช่ – ป่าดำ – ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่
Day 3 ทิทิเช่ – ซาฟเฮาส์เซ่น – วาดุส - อินเทอร์ลาเก้น
Day 4 อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
Day 5 ดีจอง – ปารีส - City Tour - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
Day 6 ปารีส - กรุงเทพฯ
Day 7 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 17 ก.ย. 61 55,900
20 - 26 พ.ย. 61 55,900

GDJW13 GERMANY AUSTRIA SWISS 7D4N TG

7 วัน 4 คืน

18 ก.ย. - 26 พ.ย. 61


เริ่มต้น 56,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ซอลส์เบิร์ก
Day 3 ซอลส์เบิร์ก – ฮัลสตัดซ์ – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – เคมเทิน
Day 4 เคมเทิน – ซุก - อินเทอร์ลาเก้น
Day 5 อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ซูริค
Day 6 ซูริค – เดินทางกลับ – กรุงเทพ
Day 7 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
18 - 24 ก.ย. 61 56,900
7 - 13 พ.ย. 61 56,900
20 - 26 พ.ย. 61 56,900

GDJW04 EASTERN EUROPE 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

16 - 24 ก.ย. 61


เริ่มต้น 59,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 เวียนนา – ซาลซ์บูร์ก – อุทยานมิราเบลล์ บ้านโมซาร์ท ถนนเกรไทเดร้ – ฮัลสตัทท์ โรเซนฮาล์ม
Day 3 มิวนิค – ชวานเกา – ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ – พัสเซา
Day 4 พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปร้าค
Day 5 ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า – เบอร์โน
Day 6 เบอร์โน – บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน
Day 7 บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้อปปิ้ง
Day 8 เวียนนา – สนามบิน
Day 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
16 - 24 ก.ย. 61 59,900

GDJW15 AUSTRIA CZECH GERMANY SWISS 8D5N TG

8 วัน 5 คืน

5 - 12 ก.ย. 61


เริ่มต้น 62,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 เวียนนา – ชมเมือง - ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ - บ้านโมซาร์ท
Day 3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลล์ชตัทท์ – เชสกี้ คุมลอฟ - ปร้าก - เขตเมืองเก่า
Day 4 ปร้าก - ปราสาทปร้าก - คาร์โลวี วารี - นูเรมเบิร์ก
Day 5 นูเรมเบิร์ก – โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ซูริค
Day 6 ซูริค - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ไคลน์ไชเด็ค – ลูเซิร์น - ซูริค
Day 7 ซูริค – สนามบิน
Day 8 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 12 ก.ย. 61 62,900

GDJHPRUS01 HAPPY TRANSIBERIA 8D7N S7

8 วัน 7 คืน

8 ก.ย. - 3 พ.ย. 61


เริ่มต้น 65,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เอียร์คุต ( รัสเซีย )
Day 2 สนามบินเอียร์คุต – ซิตี้ทัวร์ – จัตุรัสเคียรอฟ – ตึกรัฐบาล – กลุ่มโบสถ์เก่า – อนุสาวรีย์ฮาร์เปอร์ – วิหารนางชี – นั่งรถไฟไปอูลันอูเด
Day 3 อูลัน อูเด – LININ SQUARE - Ivolginsky Datsan – รถไฟ – อูลันบาตอร์
Day 4 อูลานบาตอร์–จตุรัสซัคบาทาร์–วัดกานดาน – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ – อนุสาวรีย์ทหารโซเวียต – สวนพระพุทธรูปศากยมุนี – ชมการแสดงพื้นเมือง
Day 5 พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เจงกีสข่าน – อุทยานแห่งชาติเทอเรจ – ถ้ำหิน – หินเต่า – เยี่ยมบ้านมองโกเลีย ( ขี่ม้า )
Day 6 อูลันบาตอร์ – Cashmere Shop – Naran Tuul Market-Khar Zakh
Day 7 อูลานบาตอร์–เอียร์คุต–ลิสท์เวียงก้า–ทะเลสาบไบคาล–130 ควอเตอร์
Day 8 เอียร์คุต – สุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 15 ก.ย. 61 65,999
22 - 29 ก.ย. 61 65,999
13 - 20 ต.ค. 61 72,999
20 - 27 ต.ค. 61 72,999
27 ต.ค. - 3 พ.ย. 61 68,999

GDJW07 GRAND ITALY 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

16 ก.ย. - 27 ต.ค. 61


เริ่มต้น 68,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – มิลาน
Day 2 มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เวโรน่า – เวนิส
Day 3 เวนิส – ล่องเรือชมเกาะ – ฟลอเรนซ์ – ชมเมือง
Day 4 ฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – เมืองเซียน่า – เฟียโน่ โรมาโน
Day 5 เฟียโน่ โรมาโน – ปอมเปอี – ซอร์เรนโต้ – เนเปิ้ล
Day 6 เนเปิ้ล – เกาะคาปรี – ล่องเรือชมบลูกร๊อตโต้ – โรม
Day 7 เข้าชมโคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี – วิหารแพนธีออน – นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน
Day 8 กรุงโรม – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 9 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
16 - 24 ก.ย. 61 68,900
19 - 27 ต.ค. 61 73,900

GDJW14 BELGIUM FRANCE SWISS GERMANY 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

8 ก.ย. - 20 พ.ย. 61


เริ่มต้น 69,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงบรัสเซลส์ – ชมเมือง – แร็งส์
Day 3 แร็งส์ – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ – ช้อปปิ้ง Duty Free - Galerie Lafayette – ปารีส
Day 4 ปารีส – ดีจอง – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล
Day 5 ลูเซิร์น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ซูริค
Day 6 ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ - คอนสแตนซ์ - เคมพ์เทิน
Day 7 เคมพ์เทิน – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค
Day 8 มิวนิค – กรุงเทพฯ
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 16 ก.ย. 61 69,900
12 - 20 พ.ย. 61 69,900

GDJW12 GRAND GREECE 8D5N QR

8 วัน 5 คืน

14 ก.ย. - 26 ต.ค. 61


เริ่มต้น 69,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
Day 2 โดฮา – เกาะมิโครนอส – ชมเมือง
Day 3 มิโครนอส – เรือเฟอร์รี่ – เกาะซานโตรินี่ – ชมเมือง
Day 4 ซานโตรินี่ – นั่งกระเช้า – ฟิร่า – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เอเธนส์
Day 5 เอเธนส์ – อะราโชวา – เดลฟี่
Day 6 เดลฟี่ – คอรินท์ – เอเธนส์ – ชมเมือง
Day 7 เอเธนส์ – อะโครโปลิส – สนามบิน
Day 8 โดฮา – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 21 ก.ย. 61 69,900
28 ก.ย. - 5 ต.ค. 61 69,900
19 - 26 ต.ค. 61 69,900

GDJBW NZ01 Hobbit Tour 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

15 - 20 ก.ย. 61


เริ่มต้น 69,900.-
Day 1 กรุงเทพ – อ็อคแลนด์
Day 2 อ็อคแลนด์ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ - เม้าท์อีเดน ย่านควีนส์สตรีท ช้อปปิ้ง
Day 3 ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมู่บ้านฮอบบิทและฟาร์ม โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารค่ำ)
Day 4 โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม–ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี๋ – โรโตรัว
Day 5 โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
Day 6 อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
15 - 20 ก.ย. 61 69,900

GDJBW NZ02 Hobbit Tour 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

6 ต.ค. - 6 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 69,900.-
Day 1 กรุงเทพ – อ็อคแลนด์
Day 2 อ็อคแลนด์ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ - เม้าท์อีเดน ย่านควีนส์สตรีท ช้อปปิ้ง
Day 3 ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมู่บ้านฮอบบิทและฟาร์ม โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารค่ำ)
Day 4 โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม–ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี๋ – โรโตรัว
Day 5 โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
Day 6 อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 11 ต.ค. 61 69,900
20 - 25 ต.ค. 61 69,900
17 - 22 พ.ย. 61 72,900
1 - 6 ธ.ค. 61 72,900

GDJD23 EUR Norway 7D4N TG

7 วัน 4 คืน

3 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 73,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ออสโล
Day 2 เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - ฟลอม
Day 3 ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น
Day 4 เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
Day 5 เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
Day 6 เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ
Day 7 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 9 พ.ย. 61 73,000
1 - 7 ธ.ค. 61 73,000

GDJD11 EUR Iberia 8D5N LH

8 วัน 5 คืน

23 - 30 ต.ค. 61


เริ่มต้น 74,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต - นีซ (ประเทศฝรั่งเศส)
Day 2 นีซ - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส - อิสระช้อปปิ้ง
Day 3 นีซ - เมืองคานส์ - กราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก) - นีซ
Day 4 นีซ - หมู่บ้านเลโบเดอโพร วองซ์ - หมู่บ้านกอร์ด - เมืองอาวีญง
Day 5 อาวีญง - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - มงต์เปลลิเย่ร์ - การ์กาสซอน
Day 6 การ์กาสซอน - บาร์เซโลน่า - LA ROCA VILLAGE OUTLET
Day 7 เที่ยวชมเมืองบาร์เซโลน่า - ซากราด้าแฟมิเลีย - สวนสาธารณะเกวล - ถนนลารัมบร้า - สนามบินบาเซโลน่า - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 30 ต.ค. 61 74,000

GDJD14 EUR Best of Germany 9D6N LH

9 วัน 6 คืน

22 - 30 ต.ค. 61


เริ่มต้น 77,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เบอร์ลิน (เยอรมนี)
Day 2 กรุงเบอร์ลิน - เที่ยวชมเมือง - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - ช้อปปิ้งคูดัม - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์
Day 3 เบอร์ลิน - เดรสเดน - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)
Day 4 เที่ยวชมเมืองโรเธนบวร์ก - ฟุสเซ่น
Day 5 ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น
Day 6 ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - บาดไรเค่นฮาล
Day 7 หมู่บ้านปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
Day 8 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - อิสระช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 30 ต.ค. 61 77,000

GDJBW NZ03 Beautiful New Zealand 6D4N QF

6 วัน 4 คืน

13 ก.ย. - 27 พ.ย. 61


เริ่มต้น 79,900.-
Day 1 กรุงเทพ – ควีนส์ทาวน์
Day 2 ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ
Day 3 ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง
Day 4 ควีนส์ทาวน – ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช
Day 5 ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือ Wild Life– ไคร้สท์เชิร์ช
Day 6 ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 18 ก.ย. 61 79,900
20 - 25 ก.ย. 61 79,900
11 - 16 ต.ค. 61 83,900
18 - 23 ต.ค. 61 83,900
8 - 13 พ.ย. 61 83,900
22 - 27 พ.ย. 61 83,900

GDJW06 ENGLAND SCOTLAND WALES 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

16 - 24 ก.ย. 61


เริ่มต้น 79,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 ลอนดอน – โรมันบาธ –สโตนเฮนจน์ – คาร์ดิฟ
Day 3 คาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - ไบบูรี – ฟาร์มปลาเทราท์ - ลิเวอร์พูล
Day 4 ลิเวอร์พูล – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ชมเมือง
Day 5 เอดินเบิร์ก – ล่องเรือวินเดอร์เมียร์ – สนามแมนเชสเตอร์(เข้าชม)
Day 6 แมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ – ช้อปปิ้ง Bicester Outlet – ลอนดอน
Day 7 บริติชมิวเซียม – หอคอยลอนดอน – ชมมหานครลอนดอน – ชิมเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นรสต้นตำรับ
Day 8 ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ – ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
16 - 24 ก.ย. 61 79,900

GDJD03 EUR Grand Italy 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

12 ต.ค. 61 - 16 มี.ค. 62


เริ่มต้น 80,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)
Day 2 มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้
Day 3 เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า
Day 4 เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
Day 5 นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)
Day 6 เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
Day 7 พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
Day 8 เดินทางสู่สนามบิน
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 20 ต.ค. 61 91,000
19 - 27 ต.ค. 61 91,000
16 - 24 พ.ย. 61 80,000
7 - 15 ธ.ค. 61 80,000
4 - 12 ม.ค. 62 88,000
11 - 19 ม.ค. 62 88,000
18 - 26 ม.ค. 62 88,000
25 ม.ค. - 2 ก.พ. 62 88,000
1 - 9 ก.พ. 62 88,000
8 - 16 ก.พ. 62 88,000
15 - 23 ก.พ. 62 88,000
22 ก.พ. - 2 มี.ค. 62 88,000
1 - 9 มี.ค. 62 88,000
8 - 16 มี.ค. 62 88,000

GDJD15 EUR Insight Grand Eastern Europe 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

12 ต.ค. 61 - 24 มี.ค. 62


เริ่มต้น 83,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
Day 2 เวียนนา – ริงสตราเซ่ – พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่- หมู่บ้านกรีนซิ่ง
Day 3 กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
Day 4 บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค)
Day 5 ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
Day 6 ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
Day 7 ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง
Day 8 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน
Day 9 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 21 ต.ค. 61 98,000
9 - 18 พ.ย. 61 83,000
30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 61 83,000
4 - 13 ม.ค. 62 91,000
11 - 20 ม.ค. 62 91,000
18 - 27 ม.ค. 62 91,000
25 ม.ค. - 3 ก.พ. 62 91,000
1 - 10 ก.พ. 62 91,000
8 - 17 ก.พ. 62 91,000
15 - 24 ก.พ. 62 91,000
22 ก.พ. - 3 มี.ค. 62 91,000
1 - 10 มี.ค. 62 91,000
8 - 17 มี.ค. 62 91,000
15 - 24 มี.ค. 62 91,000

GDJW19 GRAND SCANDINAVIA 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

2 - 17 ก.ย. 61


เริ่มต้น 83,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สต๊อคโฮล์ม
Day 2 สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – พักบนเรือสำราญซิลเลีย ไลน์ – เฮลซิงกิ
Day 3 เรือสำราญซิลเลียไลน์ – เฮลซิงกิ – ชมเมือง
Day 4 เฮลซิงกิ – ออสโล – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบานา
Day 5 ฟลัม – ล่องเรือชม ฟจอร์ด – โกล / เกลโล่
Day 6 โกล – ออสโล – ล่องเรือสำราญ DFDS – โคเปนเฮเกน
Day 7 เรือสำราญ DFDS – โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
Day 8 มัลโม่ – ชมเมือง – สนามบิน – กรุงเทพฯ
Day 9 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 10 ก.ย. 61 83,900
9 - 17 ก.ย. 61 83,900

GDJD05 EUR Beautiful North Italy 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

7 ต.ค. 61 - 19 มี.ค. 62


เริ่มต้น 85,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
Day 2 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
Day 3 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
Day 4 ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า
Day 5 เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - เทือกเขาโดโลไมท์
Day 6 ทะเลสาบมิซูริน่า - ขึ้น Cable Car ชม Alpe Di Siusi - โดโลไมท์
Day 7 โดโลไมท์ - เบลลาจิโอ - ทะเลสาบโคโม่ - โคโม่
Day 8 โคโม่ - มิลาน - อิสระช้อปปิ้ง
Day 9 เดินทางสู่สนามบิน
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 16 ต.ค. 61 94,000
14 - 23 ต.ค. 61 94,000
21 - 30 ต.ค. 61 94,000
2 - 11 พ.ย. 61 85,000
11 - 20 พ.ย. 61 92,000
18 - 27 พ.ย. 61 92,000
30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 61 85,000
6 - 15 ม.ค. 62 92,000
13 - 22 ม.ค. 62 92,000
20 - 29 ม.ค. 62 92,000
27 ม.ค. - 5 ก.พ. 62 92,000
3 - 12 ก.พ. 62 92,000
10 - 19 ก.พ. 62 92,000
17 - 26 ก.พ. 62 92,000
24 ก.พ. - 5 มี.ค. 62 92,000
3 - 12 มี.ค. 62 92,000
10 - 19 มี.ค. 62 92,000

GDJW17 CROATIA SLOVANIA 10D7N OS

10 วัน 7 คืน

18 - 27 ต.ค. 61


เริ่มต้น 89,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)
Day 2 เวียนนา – กราซ – เบลด – ลูบลิยานา(สโลเวเนีย)
Day 3 ลูบลิยานา – ถ้ำโพสทอยน่า – โอปาเทีย(โครเอเชีย)
Day 4 โอพาเทีย – ซาเกรป – ชมเมืองเก่า
Day 5 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซิบินิค
Day 6 ซิบินิค – วอดิเซ่ – ทรอเกียร์ – สปลิท
Day 7 สปลิท – มาลี สตอน – นีอุม – ดูบรอฟนิค – ชมเมือง
Day 8 ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าชมวิว – ล่องเรือชมอ่าว – ชมเมือง
Day 9 ดูบรอฟนิค – ชาฟตัท – สนามบิน – เวียนนา (เปลี่ยนเครื่อง)
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
18 - 27 ต.ค. 61 89,900

GDJW16 ITALY AUSTRIA BAVARIA 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

21 ก.ย. 61 - 6 ม.ค. 62


เริ่มต้น 92,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 มิลาน – เซอมิโอเน่ – ทะเลสาบเกรดา – อุทยานโดโลไมต์ บรีเซ่น – โบลซาโน
Day 3 โบลซาโน – โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ - ทะเลสาบมิซูริน่า – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ – โบลซาโน
Day 4 โบลซาโน – เวอร์เซียโก ดิ โซปรา - นั่งกระเช้าสู่เขาเฮล์ม – เซลล์ อัม ซี
Day 5 เซลล์ อัม ซี – นั่งกระเช้าขึ้นเขาคิทซ์เทียนฮอร์น - ตะลุยลานหิมะ – เบิร์ชเทสการ์เด้นท์ – ล่องเรือทะเลสาบโคนิค
Day 6 เบิร์ชเทสการ์เด้นท์ – พระราชวัง แฮร์เรนคีมเซ – ฮัลล์สตัทท์
Day 7 ฮัลล์สตัทท์ – วาเคา – ล่องเรือแม่น้ำดูป – เมลค์ – เวียนนา
Day 8 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
Day 9 เวียนนา – เดินทางกลับ
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 30 ก.ย. 61 92,900
19 - 28 ต.ค. 61 92,900
28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62 99,900

GDJW16 ITALY AUSTRIA BAVARIA 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

21 ก.ย. 61 - 6 ม.ค. 62


เริ่มต้น 92,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 มิลาน – เซอมิโอเน่ – ทะเลสาบเกรดา – อุทยานโดโลไมต์ บรีเซ่น – โบลซาโน
Day 3 โบลซาโน – โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ - ทะเลสาบมิซูริน่า – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ – โบลซาโน
Day 4 โบลซาโน – เวอร์เซียโก ดิ โซปรา - นั่งกระเช้าสู่เขาเฮล์ม – เซลล์ อัม ซี
Day 5 เซลล์ อัม ซี – นั่งกระเช้าขึ้นเขาคิทซ์เทียนฮอร์น - ตะลุยลานหิมะ – เบิร์ชเทสการ์เด้นท์ – ล่องเรือทะเลสาบโคนิค
Day 6 เบิร์ชเทสการ์เด้นท์ – พระราชวัง แฮร์เรนคีมเซ – ฮัลล์สตัทท์
Day 7 ฮัลล์สตัทท์ – วาเคา – ล่องเรือแม่น้ำดูป – เมลค์ – เวียนนา
Day 8 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
Day 9 เวียนนา – เดินทางกลับ
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 30 ก.ย. 61 92,900
19 - 28 ต.ค. 61 92,900
28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 99,900

GDJD12 EUR Bavaria Tirol 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

13 ต.ค. 61 - 24 มี.ค. 62


เริ่มต้น 94,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต
Day 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ
Day 3 ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น
Day 4 การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค
Day 5 วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
Day 6 เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ
Day 7 บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
Day 8 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 21 ต.ค. 61 95,000
20 - 28 ต.ค. 61 95,000
3 - 11 พ.ย. 61 94,000
10 - 18 พ.ย. 61 94,000
17 - 25 พ.ย. 61 94,000
24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61 94,000
1 - 9 ธ.ค. 61 94,000
5 - 13 ม.ค. 62 94,000
12 - 20 ม.ค. 62 94,000
19 - 27 ม.ค. 62 94,000
26 ม.ค. - 3 ก.พ. 62 94,000
2 - 10 ก.พ. 62 94,000
9 - 17 ก.พ. 62 94,000
16 - 24 ก.พ. 62 94,000
23 ก.พ. - 3 มี.ค. 62 94,000
2 - 10 มี.ค. 62 94,000
9 - 17 มี.ค. 62 94,000
16 - 24 มี.ค. 62 94,000

GDJD04 EUR Amazing Italy 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

5 ต.ค. 61 - 25 มี.ค. 62


เริ่มต้น 95,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
Day 2 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
Day 3 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
Day 4 ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
Day 5 นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี)
Day 6 เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้
Day 7 ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - เซอร์ลาโน
Day 8 เซอร์ลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม
Day 9 เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
Day 10 เดินทางสู่สนามบิน
Day 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 15 ต.ค. 61 103,000
12 - 22 ต.ค. 61 103,000
2 - 12 พ.ย. 61 102,000
9 - 19 พ.ย. 61 102,000
16 - 26 พ.ย. 61 102,000
23 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61 102,000
30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 61 95,000
4 - 14 ม.ค. 62 102,000
11 - 21 ม.ค. 62 102,000
18 - 28 ม.ค. 62 102,000
25 ม.ค. - 4 ก.พ. 62 102,000
1 - 11 ก.พ. 62 102,000
8 - 18 ก.พ. 62 102,000
15 - 25 ก.พ. 62 102,000
22 ก.พ. - 4 มี.ค. 62 102,000
1 - 11 มี.ค. 62 102,000
8 - 18 มี.ค. 62 102,000
15 - 25 มี.ค. 62 102,000

GDJD16 EUR England Wales Scotland 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

13 ต.ค. 61 - 24 มี.ค. 62


เริ่มต้น 95,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)
Day 2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟ (เวลส์)
Day 3 เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค
Day 4 ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
Day 5 ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
Day 6 เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - มหานครลอนดอน
Day 7 เที่ยวชมมหานครลอนดอน - ขึ้นชมวิวบนลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - มาดามทุสโซ่ด์ - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด
Day 8 พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้ง Outlet - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 21 ต.ค. 61 107,000
20 - 28 ต.ค. 61 107,000
3 - 11 พ.ย. 61 95,000
10 - 18 พ.ย. 61 103,000
17 - 25 พ.ย. 61 103,000
24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61 103,000
20 - 28 ธ.ค. 61 95,000
5 - 13 ม.ค. 62 103,000
12 - 20 ม.ค. 62 103,000
19 - 27 ม.ค. 62 103,000
26 ม.ค. - 3 ก.พ. 62 103,000
2 - 10 ก.พ. 62 103,000
9 - 17 ก.พ. 62 103,000
16 - 24 ก.พ. 62 103,000
23 ก.พ. - 3 มี.ค. 62 103,000
2 - 10 มี.ค. 62 103,000
9 - 17 มี.ค. 62 103,000
16 - 24 มี.ค. 62 103,000

GDJD01 EUR Italy Swiss France 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

20 ต.ค. 61 - 23 มี.ค. 62


เริ่มต้น 97,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
Day 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
Day 3 ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
Day 4 เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
Day 5 ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น
Day 6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (ฝรั่งเศส)
Day 7 โบน - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง
Day 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
Day 9 เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 29 ต.ค. 61 106,000
1 - 10 พ.ย. 61 105,000
8 - 17 พ.ย. 61 105,000
15 - 24 พ.ย. 61 105,000
22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61 105,000
1 - 10 ธ.ค. 61 วันพ่อ 97,000
4 - 13 ธ.ค. 61 105,000
3 - 12 ม.ค. 62 105,000
10 - 19 ม.ค. 62 105,000
17 - 26 ม.ค. 62 105,000
24 ม.ค. - 2 ก.พ. 62 105,000
31 ม.ค. - 9 ก.พ. 62 105,000
7 - 16 ก.พ. 62 105,000
14 - 23 ก.พ. 62 105,000
21 ก.พ. - 2 มี.ค. 62 105,000
28 ก.พ. - 9 มี.ค. 62 105,000
7 - 16 มี.ค. 62 105,000
14 - 23 มี.ค. 62 105,000

GDJBW NZ04 Amazing New Zealand 7D5N SQ

7 วัน 5 คืน

13 ก.ย. - 20 พ.ย. 61


เริ่มต้น 97,900.-
Day 1 กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช
Day 2 ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ -ทไวเซิล
Day 3 ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ
Day 4 ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
Day 5 ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
Day 6 ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิร์ช
Day 7 ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 18 ก.ย. 61 97,900
11 - 16 ต.ค. 61 98,900
15 - 20 พ.ย. 61 98,900

GDJD18 EUR Grande Espana 10D8N EK

10 วัน 8 คืน

20 ต.ค. 61 - 25 มี.ค. 62


เริ่มต้น 98,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดริด (สเปน)
Day 2 เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ปูเอต้า เดล ซอล - ปลาซา มายอร์ - ห้าง El Corte Ingles
Day 3 แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กรานาด้า
Day 4 กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบ้า
Day 5 กอร์โดบ้า - เมซกิต้า - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบำฟลามิงโก้
Day 6 เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆีรัลด้า - ลิสบอน
Day 7 ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมชื่อดัง - แหลมโรก้า - ซินทร้า
Day 8 บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จูอิก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปปิ้งถนนกราเซีย
Day 9 ซิตี้ออฟเกาดี้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนามฟุตบอลกัมป์นู - เดินทางไปสนามบิน
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 29 ต.ค. 61 105,000
3 - 12 พ.ย. 61 98,000
17 - 26 พ.ย. 61 98,000
1 - 10 ธ.ค. 61 102,000
8 - 17 ธ.ค. 61 102,000
12 - 21 ม.ค. 62 98,000
19 - 28 ม.ค. 62 98,000
26 ม.ค. - 4 ก.พ. 62 98,000
2 - 11 ก.พ. 62 98,000
9 - 18 ก.พ. 62 98,000
16 - 25 ก.พ. 62 98,000
23 ก.พ. - 4 มี.ค. 62 98,000
2 - 11 มี.ค. 62 98,000
9 - 18 มี.ค. 62 98,000
16 - 25 มี.ค. 62 98,000

GDJD19 EUR Romantic Russia 8D6N TG

8 วัน 6 คืน

11 - 25 ต.ค. 61


เริ่มต้น 99,000.-
Day 1 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)
Day 2 มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ - ช้อปปิ้งถนนอราบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – ล่องเรือแม่น้ำมอสควา
Day 3 เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล
Day 4 มอสโคว์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
Day 5 วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้
Day 6 ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - ชมบัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
Day 7 สนามบินพัลโกโว - สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 18 ต.ค. 61 99,000
18 - 25 ต.ค. 61 99,000

GDJD06 EUR Swiss Scenic Trails 8D5N TG

8 วัน 5 คืน

20 - 27 ต.ค. 61


เริ่มต้น 99,000.-
Day 1 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
Day 2 ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์
Day 3 มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท
Day 4 รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ
Day 5 ซอนดริโอ - ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - อินเทอลาเก้น
Day 6 กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น
Day 7 อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
Day 8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 27 ต.ค. 61 99,000

GDJBW NZ05 Highlight New Zealand 7D5N TG

7 วัน 5 คืน

15 - 21 ก.ย. 61


เริ่มต้น 101,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
Day 2 อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง
Day 3 อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม- ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
Day 4 โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช
Day 5 ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์
Day 6 ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
Day 7 ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
15 - 21 ก.ย. 61 101,900

GDJD13 EUR Best of Germany 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

12 ต.ค. 61 - 24 มี.ค. 62


เริ่มต้น 103,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี)
Day 2 มิวนิค - เบิร์ชเทสการ์เด้น - เที่ยวเหมืองเกลือ - พักบาดไรเค่นฮาล
Day 3 ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ฟุสเซ่น
Day 4 ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
Day 5 มิวนิค - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)
Day 6 โรเธนบวร์ก - เดรสเดน - เบอร์ลิน
Day 7 เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - ช้อปปิ้งคูดัม
Day 8 เบอร์ลิน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์
Day 9 มหาวิหารโคโลญจน์ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 21 ต.ค. 61 104,000
19 - 28 ต.ค. 61 104,000
2 - 11 พ.ย. 61 103,000
9 - 18 พ.ย. 61 103,000
16 - 25 พ.ย. 61 103,000
23 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61 103,000
30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 61 103,000
4 - 13 ม.ค. 62 103,000
11 - 20 ม.ค. 62 103,000
18 - 27 ม.ค. 62 103,000
25 ม.ค. - 3 ก.พ. 62 103,000
1 - 10 ก.พ. 62 103,000
8 - 17 ก.พ. 62 103,000
15 - 24 ก.พ. 62 103,000
22 ก.พ. - 3 มี.ค. 62 103,000
1 - 10 มี.ค. 62 103,000
8 - 17 มี.ค. 62 103,000
15 - 24 มี.ค. 62 103,000

GDJBW NZ06 Highlight New Zealand 7D5N TG

7 วัน 5 คืน

6 ต.ค. - 7 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 104,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
Day 2 อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง
Day 3 อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม- ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
Day 4 โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช
Day 5 ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์
Day 6 ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
Day 7 ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 12 ต.ค. 61 104,900
20 - 26 ต.ค. 61 104,900
17 - 23 พ.ย. 61 108,900
1 - 7 ธ.ค. 61 วันพ่อ 108,900

GDJD02 EUR Italy Swiss France 11D8N TG

11 วัน 8 คืน

11 ต.ค. 61 - 26 มี.ค. 62


เริ่มต้น 106,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
Day 2 กรุงโรม-นครรัฐวาติกัน-โคลอสเซียม -น้ำพุเทรวี่- บันไดสเปน- เซียน่า
Day 3 เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย
Day 4 ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
Day 5 เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น
Day 6 อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE
Day 7 อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส
Day 8 เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
Day 9 พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE
Day 10 ปารีส - เดินทางกลับกรุงเทพ
Day 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 21 ต.ค. 61 116,000
27 ต.ค. - 6 พ.ย. 61 112,000
3 - 13 พ.ย. 61 112,000
10 - 20 พ.ย. 61 112,000
17 - 27 พ.ย. 61 112,000
29 พ.ย. - 9 ธ.ค. 61 วันพ่อ 106,000
4 - 14 ธ.ค. 61 112,000
5 - 15 ม.ค. 62 112,000
12 - 22 ม.ค. 62 112,000
19 - 29 ม.ค. 62 112,000
26 ม.ค. - 5 ก.พ. 62 112,000
2 - 12 ก.พ. 62 112,000
9 - 19 ก.พ. 62 112,000
16 - 26 ก.พ. 62 112,000
23 ก.พ. - 5 มี.ค. 62 112,000
2 - 12 มี.ค. 62 112,000
9 - 19 มี.ค. 62 112,000
16 - 26 มี.ค. 62 112,000

GDJD07 EUR Swiss Panorama 9D6N TG

9 วัน 6 คืน

13 ต.ค. 61 - 24 มี.ค. 62


เริ่มต้น 106,000.-
Day 1 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
Day 2 ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์
Day 3 ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่
Day 4 ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
Day 5 แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
Day 6 ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก
Day 7 กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น
Day 8 อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
Day 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 21 ต.ค. 61 116,000
3 - 11 พ.ย. 61 106,000
10 - 18 พ.ย. 61 113,000
17 - 25 พ.ย. 61 113,000
24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61 113,000
4 - 12 ธ.ค. 61 วันพ่อ 113,000
5 - 13 ม.ค. 62 113,000
12 - 20 ม.ค. 62 113,000
19 - 27 ม.ค. 62 113,000
26 ม.ค. - 3 ก.พ. 62 113,000
2 - 10 ก.พ. 62 113,000
9 - 17 ก.พ. 62 113,000
16 - 24 ก.พ. 62 113,000
23 ก.พ. - 3 มี.ค. 62 113,000
2 - 10 มี.ค. 62 113,000
9 - 17 มี.ค. 62 113,000
16 - 24 มี.ค. 62 113,000

GDJD17 EUR UK Panorama 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

12 ต.ค. 61 - 24 มี.ค. 62


เริ่มต้น 107,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)
Day 2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์
Day 3 เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - แมนเชสเตอร์
Day 4 สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)
Day 5 แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - แคร์นไรอัน - เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ)
Day 6 คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site)
Day 7 เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street
Day 8 พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน
Day 9 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช วังบัคกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 21 ต.ค. 61 119,000
19 - 28 ต.ค. 61 119,000
30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 61 107,000
4 - 13 ธ.ค. 61 115,000
4 - 13 ม.ค. 62 115,000
11 - 20 ม.ค. 62 115,000
18 - 27 ม.ค. 62 115,000
25 ม.ค. - 3 ก.พ. 62 115,000
1 - 10 ก.พ. 62 115,000
8 - 17 ก.พ. 62 115,000
15 - 24 ก.พ. 62 115,000
22 ก.พ. - 3 มี.ค. 62 115,000
1 - 10 มี.ค. 62 115,000
8 - 17 มี.ค. 62 115,000
15 - 24 มี.ค. 62 115,000

GDJD20 EUR Traditional Russia 10D8N TG

10 วัน 8 คืน

17 - 26 ต.ค. 61


เริ่มต้น 108,000.-
Day 1 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)
Day 2 เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนอราบัต - ชมละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส
Day 3 มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เปเรยาสลาฟล์ ซาเลสกี - ซุซดัล
Day 4 โกลเด้นริง - ซุซดัล - เครมลินยุคศตวรรษที่ 11 - วลาดิมีร์ - เมืองหลวงเก่า
Day 5 วลาดิมีร์ – มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - สแปโร่ว์ฮิลล์
Day 6 มอสโคว์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก - ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
Day 7 ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) – ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้
Day 8 วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งถนนน เนฟสกี้
Day 9 เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซค - สนามบินพัลโกโว - สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
17 - 26 ต.ค. 61 108,000

GDJD10 EUR Insight the World Heritage Site 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

12 - 21 ต.ค. 61


เริ่มต้น 109,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา
Day 2 เวียนนา - กราซ - ชลอสเบิร์ก - เที่ยวเมืองกราซ - ลูบลิยานา - เบลด (สโลเวเนีย)
Day 3 เบลด - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า - โอบาเทีย (โครเอเชีย)
Day 4 โอบาเทีย - ซาเกรบ เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่าแก่
Day 5 นครซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เดินเที่ยวชมอุทยานฯ - สปลิต
Day 6 สปลิต - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน
Day 7 สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ - ขึ้นกำแพงเมืองเก่า
Day 8 ดูบรอฟนิก - มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO
Day 9 พอดกอร์ริซ่า - บินสู่กรุงเวียนนา - กรุงเทพฯ
Day 10 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 21 ต.ค. 61 109,000

GDJWUSA03 AMERICA CANADA 10D7N CX

10 วัน 7 คืน

15 ก.ย. - 29 ต.ค. 61


เริ่มต้น 109,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นิวยอร์ค
Day 2 นิวยอร์ค - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - วู้ดเบอร์รี่ เอาท์เลท
Day 3 ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท – นิวยอร์ค – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี
Day 4 วอชิงตัน ดีซี – สถาบันสมิธโซเนียน – แอตแลนติก ซิตี้
Day 5 แอตแลนติก ซิตี้ – แฮร์ริสเบิร์ค – โรงงานช๊อคโกแลต – คอร์นนิ่ง
Day 6 คอร์นนิ่ง – ล่องเรือน้ำตกไนแองการ่า – ห้องพักเห็นวิวน้ำตก
Day 7 ไนแองการ่า – เมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค ชิมไวน์ - ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท – โตรอนโต้
Day 8 โตรอนโต้ – ขึ้นตึก CN TOWER – ช้อปปิ้ง
Day 9 โตรอนโต้ - ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
15 - 24 ก.ย. 61 109,900
20 - 29 ต.ค. 61 109,900

GDJD08 EUR Romantic Swiss 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

16 พ.ย. 61 - 24 มี.ค. 62


เริ่มต้น 110,000.-
Day 1 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
Day 2 ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ
Day 3 เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์
Day 4 มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น
Day 5 กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น
Day 6 เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
Day 7 ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น
Day 8 ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ
Day 9 ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
16 - 25 พ.ย. 61 110,000
30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 61 110,000
8 - 17 ธ.ค. 61 110,000
4 - 13 ม.ค. 62 118,000
11 - 20 ม.ค. 62 118,000
18 - 27 ม.ค. 62 118,000
25 ม.ค. - 3 ก.พ. 62 118,000
1 - 10 ก.พ. 62 118,000
8 - 17 ก.พ. 62 118,000
15 - 24 ก.พ. 62 118,000
22 ก.พ. - 3 มี.ค. 62 118,000
1 - 10 มี.ค. 62 118,000
8 - 17 มี.ค. 62 118,000
15 - 24 มี.ค. 62 118,000

GDJD01-1 EUR Italy Swiss France 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

29 ธ.ค. 61 - 7 ม.ค. 62


เริ่มต้น 112,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
Day 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
Day 3 ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
Day 4 เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
Day 5 ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น
Day 6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (ฝรั่งเศส)
Day 7 โบน - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง
Day 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
Day 9 เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ธ.ค. 61 - 7 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 112,000

GDJW02 GRAND SWITZERLAND 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

21 ก.ย. - 26 ต.ค. 61


เริ่มต้น 112,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซนต์ มอริทซ์
Day 3 เซ็นต์มอร์ริทซ์ – อันเดอร์แมท – ชมเมืองนั่งรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส – พักโรมแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์
Day 4 นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น – เว่เว่ย์ – มองเทรอซ์ - โลซานน์ – ชมเมือง
Day 5 โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm - ฟองดูสวิสฯ
Day 6 อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ลานหิมะ - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล
Day 7 ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ – ซุก – ซูริค
Day 8 ซูริค-สไตน์ อัม ไรน์-ซาฟเฮาส์เซ่น–น้ำตกไรน์–รัปเปอร์สวิว–ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่าน “ถนนบาห์นฮอฟ”
Day 9 ซูริค – กรุงเทพฯ
Day 10 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 30 ก.ย. 61 112,900
17 - 26 ต.ค. 61 114,900

GDJBW NZ07 Grand Tour New Zealand 9D7N TG

9 วัน 7 คืน

15 - 23 ก.ย. 61


เริ่มต้น 119,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
Day 2 อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง
Day 3 อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม- ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
Day 4 โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช
Day 5 ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์
Day 6 ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
Day 7 ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
Day 8 ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
Day 9 ไคร้สท์เชิร์ช –อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
15 - 23 ก.ย. 61 119,900

GDJBW NZ08 Grand Tour New Zealand 9D7N TG

9 วัน 7 คืน

6 ต.ค. - 9 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 121,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
Day 2 อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง
Day 3 อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม- ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
Day 4 โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช
Day 5 ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์
Day 6 ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
Day 7 ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
Day 8 ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
Day 9 ไคร้สท์เชิร์ช –อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 14 ต.ค. 61 121,900
20 - 28 ต.ค. 61 121,900
17 - 25 พ.ย. 61 124,900
1 - 9 ธ.ค. 61 วันพ่อ 124,900

GDJD22 EUR Scandinavia Fjord Tour 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

13 ต.ค. 61 - 25 มี.ค. 62


เริ่มต้น 124,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
Day 2 กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise)
Day 3 เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - เกโล่
Day 4 เกโล่ - ฟลอม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana
Day 5 ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เบอร์เก้น - ชมวิวบนยอดเขาฟลอยเอ่น
Day 6 เบอร์เก้น - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - อิสระช้อปปิ้ง
Day 7 กรุงเฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise)
Day 8 เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้ง
Day 9 เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 22 ต.ค. 61 124,000
19 - 28 ต.ค. 61 124,000
3 - 12 พ.ย. 61 124,000
10 - 19 พ.ย. 61 124,000
17 - 26 พ.ย. 61 124,000
24 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61 124,000
5 - 14 ม.ค. 62 124,000
12 - 21 ม.ค. 62 124,000
19 - 28 ม.ค. 62 124,000
26 ม.ค. - 4 ก.พ. 62 124,000
2 - 11 ก.พ. 62 124,000
9 - 18 ก.พ. 62 124,000
16 - 25 ก.พ. 62 124,000
23 ก.พ. - 4 มี.ค. 62 124,000
2 - 11 มี.ค. 62 124,000
9 - 18 มี.ค. 62 124,000
16 - 25 มี.ค. 62 124,000

GDJD21 EUR Wonderful Iceland 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

9 - 18 พ.ย. 61


เริ่มต้น 155,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
Day 2 กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
Day 3 บอร์กาเนส - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - ฮูซาเฟล - บอร์กาเนส
Day 4 บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์
Day 5 เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
Day 6 โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ้ำคริสตัล - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
Day 7 เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - เรคยาวิก - ล่องเรือชมวาฬ
Day 8 เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
Day 9 สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 18 พ.ย. 61 155,000

GDJD09 EUR Miracle Iceland 10D7N TG

10 วัน 7 คืน

6 - 29 ต.ค. 61


เริ่มต้น 159,000.-
Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
Day 2 กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
Day 3 บอร์กาเนส - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - ฮูซาเฟล - บอร์กาเนส
Day 4 บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์
Day 5 เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
Day 6 โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ล่องเรือชมไอซ์เบิร์ก - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
Day 7 เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - เรกยาวิก - ล่องเรือชมวาฬ
Day 8 เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
Day 9 สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 15 ต.ค. 61 159,000
12 - 21 ต.ค. 61 159,000
20 - 29 ต.ค. 61 159,000