หน้าแรก > จีน

JSS8 Zhangjiajie ทะลุจักรวาล

4 วัน 3 คืน

19 เม.ย. - 26 มิ.ย. 61


เริ่มต้น 12,899.- / 19,899.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย
Day 2 อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ร้านนวดเท้า-ร้านใบชา
Day 3 ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาว ที่สุดในโลก
Day 4 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 30 ม.ค. 61 12,899
3 - 6 ก.พ. 61 12,899
22 - 25 มี.ค. 61 13,899
24 - 27 มี.ค. 61 13,899
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 61 13,899
12 - 15 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 19,899
13 - 16 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 19,899
14 - 17 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 19,899
19 - 22 เม.ย. 61 13,899
21 - 24 เม.ย. 61 13,899
26 - 29 เม.ย. 61 13,899
5 - 8 พ.ค. 61 13,899
10 - 13 พ.ค. 61 13,899
14 - 17 มิ.ย. 61 12,899
23 - 26 มิ.ย. 61 13,899

CNCQ2 ฉงชิ่ง มรดกโลกฉื้อสุ่ย 3D2N (WE)

3 วัน 2 คืน

13 - 15 เม.ย. 61


เริ่มต้น 16,900.- / 19,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ -ฉงชิ่ง-ฉื้อสุ่ย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
Day 2 ฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ-น้ำตกฉื้อสุ่ย(รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองฉงชิ่ง
Day 3 อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-สนามบินฉงชิ่ง-กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 15 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 19,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง–จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง–หอบูชาเทียนถาน–ร้านนวดฝ่าเท้า กายกรรมปักกิ่ง
Day 3 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน–ร้านไข่มุก–ร้านหมอนยางพารา–ผ่านชมสนามกีฬารังนก ช้อปปิ้ง THE PLACE
Day 4 ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)–ชมสวนผลไม้–ร้านยาบัวหิมะ ถนนหวังฟูจิ่ง
Day 5 ร้านใบชา–ร้านผีชิว–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย–ปักกิ่ง–กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 13 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 25,999
16 - 16 พ.ค. 61 18,999
23 - 27 พ.ค. 61 18,999
Day 1 วันแรกของการเดินทาง พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ซวนอุย - เมืองปี๋เจี๋ย - สะพานผูลี่ -สะพานเป๋ยผานเจียง
Day 3 ชมดอกกุหลาบพันปี
Day 4 ถ้ำจื่อจินต้ง - เมืองฉวูจิ้ง
Day 5 ฉูจิ้ง - คุนหมิง - ร้านหยก - ร้านยางพารา - ย่านการค้า - สนามบินคุนหมิง
Day 6 สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 15 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 19,900
11 - 16 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 19,900
12 - 17 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 19,900
13 - 18 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 19,900
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง
Day 2 ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก
Day 3 อู่หลง-ว่านเซิ่น-สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก-ฉงชิ่ง
Day 4 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 9 เม.ย. 61 วันจักรี 24,999
13 - 16 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 26,999
14 - 17 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 26,999
10 - 13 พ.ค. 61 20,999
26 - 29 พ.ค. 61 24,999
14 - 17 มิ.ย. 61 20,999
14 - 17 มิ.ย. 61 20,999
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง
Day 2 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก
Day 3 อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
Day 4 ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง
Day 5 อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 8 เม.ย. 61 วันจักรี 26,999
11 - 15 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 28,999
25 - 29 เม.ย. 61 22,999
9 - 13 พ.ค. 61 21,999
25 - 29 พ.ค. 61 25,999
6 - 10 มิ.ย. 61 21,999
20 - 24 มิ.ย. 61 21,999
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
Day 3 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
Day 4 หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า
Day 5 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 8 เม.ย. 61 วันจักรี 25,999
14 - 18 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 27,999
20 - 24 เม.ย. 61 23,999
25 - 29 เม.ย. 61 23,999
9 - 13 พ.ค. 61 23,999
16 - 20 พ.ค. 61 23,999
23 - 27 พ.ค. 61 23,999
6 - 10 มิ.ย. 61 23,999
20 - 24 มิ.ย. 61 23,999

CNKM3 คุนหมิง สุดติ่ง 6วัน 5คืน MU

6 วัน 5 คืน

26 เม.ย. - 19 มิ.ย. 61


เริ่มต้น 26,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ---> สนามบินคุนหมิง
Day 2 คุนหมิง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - หมู่บ้านสี่โจว - เมืองต้าหลี่– ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
Day 3 ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่ไป-กลับ) - ชมการแสดง “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” – อุทยานน้ำหยก - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าแชงกรีล่า
Day 4 วัดซงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองต้าหลี่
Day 5 เมืองต้าหลี่ – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านหมอนยางพารา
Day 6 เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ---> กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 61 วันแรงงาน 29,500
10 - 15 พ.ค. 61 26,900
24 - 29 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา 29,500
14 - 19 มิ.ย. 61 26,900

CNKM2 คุนหมิงVIP 6D5N (MU)

6 วัน 5 คืน

13 เม.ย. - 26 มิ.ย. 61


เริ่มต้น 27,900.- / 30,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิง
Day 2 คุนหมิง – ร้านยางพารา - เมืองซิงยี่ – หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (รวมขึ้นลิฟท์)
Day 3 พักที่ XIN YI GREEN LAKE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
Day 4 เมืองหลอผิง – น้ำตกเก้ามังกร – อำเภอป่าหิน
Day 5 คุนหมิง – ร้านนวดฝ่าเท้า - ตำหนักทองจินเตี้ยน – ถนนคนเดิน
Day 6 ร้านหยก - วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 18 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 30,900
19 - 24 เม.ย. 61 27,900
1 - 6 พ.ค. 61 วันแรงงาน 30,900
24 - 29 พ.ค. 61 29,900
7 - 12 มิ.ย. 61 27,000
21 - 26 มิ.ย. 61 27,000

CNCQ3 ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง 5D4N WE

5 วัน 4 คืน

11 พ.ค. - 26 มิ.ย. 61


เริ่มต้น 28,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย– เมืองฉงชิ่ง – เรือสำราญ
Day 2 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เจดีย์สือเป่าไจ้ – กัปตันเลี้ยงรับ – การแสดง
Day 3 ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบฉวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย –เสิ่นหนงซี– กัปตันเลี้ยงส่ง – การแสดง
Day 4 เขื่อนซานเสียต้าป้า – ลงเรือเมืองหยีชาง – นั่งรถไฟความเร็วสูง–เมืองฉงชิ่ง
Day 5 เมืองฉงชิ่ง – ชมด้านนอกศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง– ท่าอากาศยานฉงชิ่ง –กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 15 พ.ค. 61 32,900
11 - 15 พ.ค. 61 32,900
25 - 29 พ.ค. 61 32,900
25 - 29 พ.ค. 61 32,900
8 - 12 มิ.ย. 61 28,900
8 - 12 มิ.ย. 61 28,900
22 - 26 มิ.ย. 61 28,900

CNSK6 คุนหมิง Songkran Festival 2018

6 วัน 5 คืน

13 - 18 เม.ย. 61


เริ่มต้น 30,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ---> สนามบินคุนหมิง
Day 2 คุนหมิง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - หมู่บ้านสี่โจว - เมืองต้าหลี่– ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดา – เมืองโบราณลี่เจียง
Day 3 ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่ไป-กลับ) - ชมการแสดง “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” – อุทยานน้าหยก - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าแชงกรีล่า
Day 4 วัดซงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน - เมืองต้าหลี่
Day 5 เมืองต้าหลี่ – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านหมอนยางพารา
Day 6 เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ---> กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 18 เม.ย. 61 สงกรานต์ 30,900

CNWUH1 หูเป่ยครบสูตร 6D5N (CZ)

6 วัน 5 คืน

20 เม.ย. - 31 ต.ค. 61


เริ่มต้น 31,500.-
Day 1 กรุงเทพ-เมืองอู่ฮั่น
Day 2 อู่ฮั่น-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน-ศาลเจ้ากวนอู-เมืองอี๋ชาง-ชมบ้านเกิดหวังเจาจวิน
Day 3 อี๋ชาง-เสินหนงเจี้ย-ผ่านถนนบนสายนำที่สวยที่สุด-เสินหนงติ่ง-ป่านปี้เยียน-หุบเขาเสินหนงกู่-สันเขาลิงทอง-เสี่ยวหลงถัง-อุทยานเสินหนงถัน-อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว)
Day 4 เขาบู๊ตึ้ง-ตำหนักไท่จื่อ-ตำหนักจื่อเซียว-ตำหนักหนานเหยียน-เรียนมวยไทเก็ก
Day 5 เขาบู๊ตึ้ง-ตำหนักทองจินเตี้ยน-เมืองอู่ฮั่น-ถนนคนเดินเจียงฮั่น
Day 6 อู่ฮั่น-วัดกุยหยวน-นั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง-สนามบินอู่ฮั่น-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 25 เม.ย. 61 31,500
11 - 16 พ.ค. 61 31,500
18 - 23 พ.ค. 61 31,500
23 - 25 พ.ค. 61 34,500
1 - 6 มิ.ย. 61 31,500
29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61 31,500
6 - 11 ก.ค. 61 31,500
13 - 18 ก.ค. 61 31,500
13 - 18 ก.ค. 61 31,500
27 ก.ค. - 1 ส.ค. 61 31,500
27 ก.ค. - 1 ส.ค. 61 34,500
3 - 8 ส.ค. 61 31,500
3 - 8 ส.ค. 61 31,500
10 - 15 ส.ค. 61 34,500
17 - 22 ส.ค. 61 31,500
24 - 29 ส.ค. 61 31,500
7 - 12 ก.ย. 61 31,900
21 - 26 ก.ย. 61 31,500
21 - 26 ก.ย. 61 31,500
5 - 10 ต.ค. 61 31,500
16 - 31 ต.ค. 61 31,500

CNSK1 เฉิงตู SONGKRAN FESTIVAL 2018

6 วัน 5 คืน

12 - 17 เม.ย. 61


เริ่มต้น 32,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นครเฉิงตู – เมืองเม่าเสี้ยน
Day 2 เมืองเม่าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน – เมืองฉวนจู่ซื่อ
Day 3 เมืองฉวนจู่ซื่อ – อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – เม้าเสี้ยน
Day 4 เมืองเม่าเสี้ยน - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้าขึ้นลง) – เมืองเม่าเสี้ยน
Day 5 เม่าเสี้ยน – ร้านผ้าไหม – ร้านหมอนโอโซน – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
Day 6 ร้านนวดฝ่าเท้า – ร้านหยก - ถนนคนเดินจิ๋งหลี่ –ท่าอากาศยานเฉิงตู – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 17 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 32,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นครเฉิงตู - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – ง๊อไบ้
Day 2 เขาง๊อไบ้ - ชมยอดเขาจินติ่ง(นั่งกระเช้า) – องค์เซียนผู่ซาทรงช้าง – วัดเป้ากว๋อ – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่
Day 3 ง๊อไบ้ – เมืองสุ้ยหนิง – วัดหลิงฉวน (รวมรถกอล์ฟ) – วัดกว่างเต๋อ
Day 4 เมืองสุ้ยหนิง – เฉิงตู – วังแพะเขียว – วัดเหวินซู – ร้านหยก - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
Day 5 ร้านนวดฝ่าเท้า - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) – ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซุนซีลู่
Day 6 ถนนโบราณควนไจ่เซี่ยงจื่อ – ร้านหมอนโอโซน – สนามบินเฉิงตู – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 17 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 33,000
Day 1 ท่าอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ – เมืองฉางซา
Day 2 เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิงหวง– บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – สะพานหงส์ - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมแสงสีเฟิ่งหวงยามค่ำคืน
Day 3 ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น+บันไดเลื่อน+รถบัสลง) – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านหยก – โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย – โชว์นางจิ้งจอกขาว
Day 4 วันที่ 4 เขาเทียนจื่อซาน – ลิฟท์แก้วไป่หลง – สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 – หุบเขาอวตาร – สวนจอมพลเฮ่อหลง – ลำธารจินเปลี่ยนซี – ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถราง)
Day 5 ร้านใบชา – สะพานกระจกแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย(เส้นทางซี) – ถ้ำหวงหลงต้ง – ร้านนวดเท้า - โชว์สายฝนในม่านหมอก
Day 6 ร้านยางพารา – ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (ปิดทุกวันจันทร์) - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 24 เม.ย. 61 33,900
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 61 40,900
3 - 8 พ.ค. 61 33,900
17 - 22 พ.ค. 61 33,900
24 - 29 พ.ค. 61 40,900
7 - 12 มิ.ย. 61 33,900
21 - 26 มิ.ย. 61 33,900
5 - 10 ก.ค. 61 33,900
26 - 31 ก.ค. 61 40,900
9 - 4 ส.ค. 61 40,900
23 - 28 ส.ค. 61 33,900
13 - 18 ก.ย. 61 33,900
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 61 33,900
11 - 16 ต.ค. 61 40,900
18 - 23 ต.ค. 61 40,900

CNSK5 โบตั๋นบาน ณ ลั่วหยาง

6 วัน 5 คืน

11 - 16 เม.ย. 61


เริ่มต้น 34,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานเมืองเจิ้งโจว – จัตุรัส27
Day 2 เจิ้งโจว – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน (รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – เทศกาลชมดอกโบตั๋น – หลิงเป่า
Day 3 หลิงเป่า – หลินถ่ง - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
Day 4 วัดฉือเอิน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณ – จัตุรัสหอระฆัง – ถนนคนเดินอิสลาม
Day 5 ซีอาน – นั่งรถไฟหัวจรวด – เมืองลั่วหยาง – ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมค่ารถเล็ก) – ศาลเจ้ากวนอู – เมืองเจี่ยวจั้ว
Day 6 เมืองเจี่ยวจั้ว – อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถเล็ก) – เมืองเจิ้งโจว – ท่าอากาศยานเมืองเจิ้งโจว – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 16 เม.ย. 61 สงกรานต์ 34,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นครเฉิงตู – เมืองเม่าเสี้ยน
Day 2 เมืองเม่าเสี้ยน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – อุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้นลง) – จิ่วจ้ายโกว
Day 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเหมาเข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว)
Day 4 จิ่วจ้ายโกว – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน – เฉินตู – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
Day 5 เฉินตู – ร้านนวดฝ่าเท้า – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ร้านหยก
Day 6 ร้านหมอนโอโซน - ถนนคนเดินจิ๋งหลี่ –ท่าอากาศยานเฉิงตู – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 17 เม.ย. 61 35,900

CNHS1 หวงซาน SUPER VIP

7 วัน 5 คืน

11 เม.ย. - 22 พ.ค. 61


เริ่มต้น 41,900.- / 49,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ จิ่วหัวซาน – สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน
Day 3 วัดไป๋สุ่ยกง (รวมค่ารถกระเช้า) – วัดโร่วเซินเตี้ยน – วัดฮั่วเฉิงซื่อ – ถนนโบราณจิ่วหัวซาน
Day 4 จิ่วหัวซาน – หวงซาน – เขาหวงซาน (รวมกระเช้า) – ไผ่ยุนถิง – ทิวทัศน์ด้านตะวันตกซีไห่
Day 5 ชมพระอาทิตย์ขึ้น – ทิวทัศน์ด้านเหนือเป๋ยไห่ – หินลิงชมทะเล – หินเมิ่งปี่เซิงฮวา – ยอดเขาสื่อซิ่น – ถุนซี
Day 6 หมู่บ้านเฉินข่านปากว้าชุน – ถนนโบราณถุนซี – ถนนคนเดินหลี่หยาง
Day 7 ถุนซี - หนานกิง – หอ สุสานดร.ซุนยัดเซ็น (รวมรถแบต) – ตลาดฝูจือเมี่ยว – สนามบินเมืองหนานกิง กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 17 เม.ย. 61 49,900
12 - 18 เม.ย. 61 49,900
13 - 19 เม.ย. 61 49,900
22 - 28 พ.ค. 61 41,900

CNCD3 พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ลาซ่า ทิเบต 7D6N (MU)

7 วัน 6 คืน

12 เม.ย. - 14 มิ.ย. 61


เริ่มต้น 46,900.- / 49,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฉิงตู
Day 2 เมืองเฉิงตู - เมืองลาซ่า - ปรับสภาพร่างกาย
Day 3 ลาซ่า - ทะเลสาบหยางจงยง - พิพิธภัณฑ์สุนัขพันธุ์ทิเบต
Day 4 พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม
Day 5 หน้าผาพระพุทธเจ้าพันองค์ - วัดเซรา
Day 6 สนามบินเมืองลาซ่า สนามบินเมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
Day 7 ถนนวัฒนธรรมจิ่นหลี่ – ซุปสมุนไพรเฉิงตู – วังแพะเขียว ท่าอากาศยานเฉิงตู – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 18 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 49,900
13 - 19 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 49,900
28 เม.ย. - 4 พ.ค. 61 วันแรงงาน 49,900
17 - 23 พ.ค. 61 46,900
31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 61 46,900
14 - 20 มิ.ย. 61 46,900
Day 1 กรุงเทพฯ – กวางโจว – อู่หลูมู่ฉี
Day 2 อูหลู่มู่ฉี – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติคาลาม่ายหลี่ – ภูเขาเปลวเพลิง – เมืองฟู้ยุ้น
Day 3 เมืองฟู้ยุ้น – พื้นที่ชุ่มน้ำเขอเข่อซู่หลี่ – ทะเลสาบอีเหลยมู่ – อุทยานแห่งชาติเขอเข่อทัวไฮ่ (รวมรถแบตเตอรี่) – แกรนด์แคนยอนเอ๋อเอ่อร์ฉีซือ – ภูเขาเสินจ้ง – เมืองปู้เอ่อร์จิน
Day 4 เมืองปู้เอ่อร์จิน – เมืองเจี่ยเติงยู้ – อุทยานแห่งชาติคานาสือ (รวมรถอนุรักษ์ธรรมชาติ) – ทะเลสาบมังกรหลับ – ทะเลสาบพระจันทร์ – ทะเลสาบเทวดา – ศาลาชมปลา (รวมรถอนุรักษ์ธรรมชาติ) – เมืองเจี่ยเติงยู้
Day 5 หมู่บ้านเหอมู่ (รวมรถอนุรักษ์ธรรมชาติ) – เยี่ยมชมบ้านชนเผ่าถูวา – ธารน้ำห้าสี – เดินเล่นตลาดริมแม่น้ำ - เมืองปู้เอ่อร์จิน
Day 6 ปู้เอ่อร์จิน – เมืองผีอู่เอ่อร์เหอ (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองอูซู
Day 7 ทะเลสาบซ่ายหลี่มู่ – ผ่านชมสะพานกั่วจื่อโกว –หมู่บ้านวัฒนธรรมคาจ้านฉี (รวมนั่งรถม้า – ชิมไอศกรีมท้องถิ่น – ชมบ้านชนเผ่าอุยกูร์ – การแสดงชนเผ่าอุยกูร์) – เมืองหยีหนิง
Day 8 เมืองหยีหนิง – ทุ่งหญ้าน้าลาถี (รวมรถอนุรักษ์ธรรมชาติ) – เมืองปาอินปู้หลู่เค้อ
Day 9 ทุ่งหญ้าปาอินปู้หลู่เค้อ (รวมรถอนุรักษ์ธรรมชาติ) – ทะเลสาบหงส์ (รวมขี่ม้าหรือรถม้า) – เก้าเลี้ยวสิบแปดโค้ง (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองคอร์ลา
Day 10 เมืองคอร์ลา – เมืองเถียเหมินกวน – ผ่านชมฟาร์มกังหันลม – อูหลู่มู่ฉี
Day 11 อูหลู่มู่ฉี – สวนสาธารณะหงซาน – ตลาดต้าปาจ๋า
Day 12 อูหลู่มู่ฉี – กวางโจว -กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 30 พ.ค. 61 61,900
11 - 22 มิ.ย. 61 63,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกวางเจา – นครอูหลู่มู่ฉี
Day 2 อูหลู่มู่ฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ ( รวมล่องเรือ, รถแบตเตอรี่, รถรับส่ง) – อุทยานนิเวศวิทยาซินเจียง – ตลาดต้าปาจ๋า – ระบำซินเกียง ณ โรงระครต้าปาจ๋า
Day 3 ถูหลู่ฟัน – คานเอ๋อร์จิ่ง – เจดีย์ซูกง – เยี่ยมชมบ้านของชนเผ่าอุยกูร์ – ภูเขาเปลวไฟ – เมืองโบราณเกาชัง (รวมรถแบตเตอรี่)
Day 4 รถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง – เนินทรายครวญ(รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย,รวมขี่อูฐ) – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว – ตลาดซาโจว
Day 5 ถ้ำผาม่อเกาคู (มรดกโลก) – เจียยี่กวน – ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองจิ่วฉวน
Day 6 จิ่วฉวน – จางเย่ – เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย – อู่เวย
Day 7 อู่เวย – วัดจิวหมอหลอสือ – สุสานเหลยไถฮั่น – หลานโจว – เขื่อนหลิวเจียเสีย – ล่องเรือชมแม่น้ำเหลือง(หวงเหอ) – วัดปิ่งหลิงซื่อ – สะพานเหล็กแม่น้ำดหลือง(หวงเหอ)
Day 8 สวนกังหันน้ำโบราณ – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง – เทียนสุ่ย – ถ้ำหินสลักไม่จีซาน (รวมรถแบตเตอรี่)
Day 9 เทียนสุ่ย – ซีอาน–พิพิธภัณฑ์ซีอาน- วัดฉือเอิน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ชมด้านนอก) - จตุรัสหอระฆัง – ช้อปปิ้งถนนมุสลิม
Day 10 สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่) – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง
Day 11 เจดีย์ห่านป่าเล็ก – ท่าอากาศยานซีอาน – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 19 พ.ค. 61 62,900
20 - 30 มิ.ย. 61 62,900
21 - 31 ก.ค. 61 72,900
3 - 13 ส.ค. 61 70,900

CNSK3 เส้นทางสายไหม SONGKRAN FESTIVAL 2018 11D10N CZ

11 วัน 10 คืน

8 - 18 เม.ย. 61


เริ่มต้น 64,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกวางเจา – นครอูหลู่มู่ฉี
Day 2 อูหลู่มู่ฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ ( รวมล่องเรือ, รถแบตเตอรี่, รถรับส่ง) – อุทยานนิเวศวิทยาซินเจียง – ตลาดต้าปาจ๋า – ระบำซินเกียง ณ โรงระครต้าปาจ๋า
Day 3 ถูหลู่ฟัน – คานเอ๋อร์จิ่ง – เจดีย์ซูกง – เยี่ยมชมบ้านของชนเผ่าอุยกูร์ – ภูเขาเปลวไฟ – เมืองโบราณเกาชัง (รวมรถแบตเตอรี่)
Day 4 รถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง – เนินทรายครวญ(รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย,รวมขี่อูฐ) – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว – ตลาดซาโจว
Day 5 ถ้ำผาม่อเกาคู (มรดกโลก) – เจียยี่กวน – ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองจิ่วฉวน
Day 6 จิ่วฉวน – จางเย่ – เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย – อู่เวย
Day 7 อู่เวย – วัดจิวหมอหลอสือ – สุสานเหลยไถฮั่น – หลานโจว – เขื่อนหลิวเจียเสีย – ล่องเรือชมแม่น้ำเหลือง(หวงเหอ) – วัดปิ่งหลิงซื่อ – สะพานเหล็กแม่น้ำดหลือง(หวงเหอ)
Day 8 สวนกังหันน้ำโบราณ – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง – เทียนสุ่ย – ถ้ำหินสลักไม่จีซาน (รวมรถแบตเตอรี่)
Day 9 เทียนสุ่ย – ซีอาน–พิพิธภัณฑ์ซีอาน- วัดฉือเอิน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ชมด้านนอก) - จตุรัสหอระฆัง – ช้อปปิ้งถนนมุสลิม
Day 10 สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่) – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง
Day 11 เจดีย์ห่านป่าเล็ก – ชมด้านนอกเจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ท่าอากาศยานซีอาน – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 18 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ 64,900