หน้าแรก > จีน

GDJPB CH04 โปรเบาเบา เซี่ยงไฮ้อี้อู 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

21 มิ.ย. - 20 พ.ย. 61


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
Day 2 กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) – หมู่บ้านใบชา – อี้อู
Day 3 ศูนย์การค้าอี้อู – เซี่ยงไฮ้ – ถนนซินเทียนตี้
Day 4 หาดไหว่ธาน–ลอดอุโมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า–ตลาดเถาเป่า–ร้านหยก–Global Harbor
Day 5 เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 25 มิ.ย. 61 9,999
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 9,999
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 9,999
6 - 10 ก.ย. 61 9,999
7 - 11 ก.ย. 61 9,999
13 - 17 ก.ย. 61 9,999
14 - 18 ก.ย. 61 9,999
20 - 24 ก.ย. 61 9,999
21 - 25 ก.ย. 61 9,999
11 - 15 ต.ค. 61 12,999
12 - 16 ต.ค. 61 12,999
18 - 22 ต.ค. 61 12,999
19 - 23 ต.ค. 61 12,999
20 - 24 ต.ค. 61 12,999
25 - 29 ต.ค. 61 10,999
26 - 30 ต.ค. 61 10,999
1 - 5 พ.ย. 61 10,999
2 - 6 พ.ย. 61 10,999
8 - 12 พ.ย. 61 10,999
9 - 13 พ.ย. 61 10,999
15 - 19 พ.ย. 61 9,999
16 - 20 พ.ย. 61 9,999

GDJPB CH06 จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4D3N FD

4 วัน 3 คืน

31 ส.ค. - 19 ต.ค. 61


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – ฉางซา
Day 2 ฉางซา – จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – ร้านยาจีนแผนโบราณ หมอนยางพารา
Day 3 บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า – ศูนย์สุขภาพแอนไอออน – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านชา
Day 4 ร้านหยก – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 10,999
2 - 5 ก.ย. 61 9,999
3 - 6 ก.ย. 61 9,999
7 - 10 ก.ย. 61 10,999
8 - 11 ก.ย. 61 10,999
9 - 12 ก.ย. 61 9,999
10 - 13 ก.ย. 61 9,999
11 - 14 ก.ย. 61 9,999
14 - 17 ก.ย. 61 10,999
15 - 18 ก.ย. 61 10,999
16 - 19 ก.ย. 61 9,999
17 - 20 ก.ย. 61 9,999
18 - 21 ก.ย. 61 9,999
21 - 24 ก.ย. 61 10,999
22 - 25 ก.ย. 61 10,999
12 - 15 ต.ค. 61 12,999
13 - 16 ต.ค. 61 12,999
14 - 17 ต.ค. 61 11,999
15 - 18 ต.ค. 61 11,999
16 - 19 ต.ค. 61 11,999

GDJPB CH07 จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4D3N FD

4 วัน 3 คืน

28 ต.ค. - 27 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย
Day 2 จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – ร้านผ้าไหม - บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า
Day 3 ศูนย์สุขภาพแอนไอออน – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) - ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านชา – ฉางซา
Day 4 ฉางซา – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 - 31 ต.ค. 61 9,999
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 61 9,999
30 ต.ค. - 2 พ.ย. 61 9,999
2 - 5 พ.ย. 61 10,999
3 - 6 พ.ย. 61 10,999
4 - 7 พ.ย. 61 9,999
5 - 8 พ.ย. 61 9,999
6 - 9 พ.ย. 61 9,999
9 - 12 พ.ย. 61 10,999
10 - 13 พ.ย. 61 10,999
11 - 14 พ.ย. 61 9,999
12 - 15 พ.ย. 61 9,999
15 - 18 พ.ย. 61 10,999
16 - 19 พ.ย. 61 10,999
17 - 20 พ.ย. 61 10,999
25 - 28 พ.ย. 61 9,999
26 - 29 พ.ย. 61 9,999
27 - 30 พ.ย. 61 9,999
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61 9,999
3 - 6 ธ.ค. 61 วันพ่อ 10,999
4 - 7 ธ.ค. 61 วันพ่อ 9,999
9 - 12 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ 10,999
10 - 13 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ 9,999
11 - 14 ธ.ค. 61 9,999
12 - 15 ธ.ค. 61 9,999
16 - 19 ธ.ค. 61 9,999
17 - 20 ธ.ค. 61 9,999
18 - 21 ธ.ค. 61 9,999
23 - 26 ธ.ค. 61 10,999
24 - 27 ธ.ค. 61 10,999

GDJPB CH03 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

11 ต.ค. - 13 พ.ย. 61


เริ่มต้น 14,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง – เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – วัดหลิงซาน (รวมรถกอล์ฟ) – ฟาร์มไข่มุก – ซูโจว
Day 3 ซูโจว – เซี่ยงไฮ้ – DISNEY LAND ( รวมนั่งรถไฟเข้า-ออกสวนสนุก )
Day 4 หาดไหว่ธาน–ลอดอุโมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า–ตลาดเถาเป่า–ร้านหยก–Global Harbor
Day 5 เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 15 ต.ค. 61 16,999
12 - 16 ต.ค. 61 16,999
18 - 22 ต.ค. 61 16,999
19 - 23 ต.ค. 61 16,999
20 - 24 ต.ค. 61 16,999
25 - 29 ต.ค. 61 15,999
26 - 30 ต.ค. 61 15,999
1 - 5 พ.ย. 61 15,999
2 - 6 พ.ย. 61 15,999
8 - 12 พ.ย. 61 15,999
9 - 13 พ.ย. 61 15,999

GDJPB CH13 เทียนสิน ปักกิ่ง 5D4N XW

5 วัน 4 คืน

29 มิ.ย. - 23 ต.ค. 61


เริ่มต้น 15,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – เทียนสิน – ปักกิ่ง ( นั่งรถไฟความเร็วสูง )
Day 2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านสมุนไพรจีน – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – ร้านชา – กายกรรมปักกิ่ง
Day 3 พระราชวังฤดูร้อน “ อวี้เหอหยวน” – ร้านไข่มุก – ร้านยางพารา – ถนนหวังฝูจิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
Day 4 บัวหิมะ – กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) – สวนผลไม้ – ร้านหยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนก + Water Cube
Day 5 ผีเซี่ยะ – ปักกิ่ง – เทียนสิน – ถนนวัฒนธรรม – วัดเจ้าแม่ทับทิม– เทียนสิน – ดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61 15,999
6 - 11 ก.ค. 61 15,999
20 - 24 ก.ค. 61 15,999
9 - 13 ส.ค. 61 17,999
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 15,999
7 - 11 ก.ย. 61 15,999
12 - 16 ต.ค. 61 19,999
19 - 23 ต.ค. 61 17,999
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ–เทียนสิน–นั่งรถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง–จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านนวดฝ่าเท้า–ถนนหวังฟูจิ่ง
Day 3 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน–ร้านไข่มุก–ร้านหมอนยางพารา–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
Day 4 ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน–ร้านยาบัวหิมะ–ชมไร่องุ่น–พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง-หมู่บ้านยุโรป–อาบน้ำแร่แบบส่วนตัว
Day 5 ร้านผีชิว–กลับเทียนสิน–ถนนวัฒนธรรมโบราณ–ถนนสไตล์อิตาลี–กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 16,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง – ฉางซา
Day 2 ฉางซา – จางเจียเจี้ย – สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อนยาวที่สุดในโลก – ชมโชว์หนังตะลุง – ถนนซีปู้เจีย
Day 3 ลำธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
Day 4 เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)–ทางเดินกระจก–ถ้ำประตูสวรรค์–พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวด
Day 5 ร้านหยก – จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงชิงลู่ – สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 ก.ย. 61 16,999
12 - 16 ก.ย. 61 16,999
19 - 23 ก.ย. 61 16,999
10 - 14 ต.ค. 61 18,999
16 - 20 ต.ค. 61 18,999
17 - 21 ต.ค. 61 18,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง – ฉางซา
Day 2 ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองหงส์
Day 3 ฟ่งหวง – จางเจี้ยเจี้ย – สะพานอ่ายจ้าย – เทียนเหมินซาน - (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์
Day 4 สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อนยาวที่สุดในโลก – ชมโชว์หนังตะลุง – โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
Day 5 จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 ก.ย. 61 16,999
12 - 16 ก.ย. 61 16,999
19 - 23 ก.ย. 61 16,999
10 - 14 ต.ค. 61 18,999
16 - 20 ต.ค. 61 18,999
17 - 21 ต.ค. 61 18,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์ปอล – The Venetian – จูไห่
Day 2 จูไห่ – กุ้ยหลิน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ล่องเรือชมเขางวงช้าง – เขาฝูโป – เมืองจำลองซ่ง
Day 3 ถํ้าเงิน + โชว์นกจับปลา – ล่องเรือแพอวี้หลง – ล่องแม่นํ้าหลีเจียง (ล่องสั้น) ร้านชา - ช้อปปิ้งถนนซีเจีย
Day 4 กระเช้าเหยาซาน – วัดเหนินเหยิน – สวนหยงหูซานหู – เจดีย์เงินทอง (ชมด้านนอก) - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – โชว์ DREAM LIKE LIJIANG
Day 5 กุ้ยหลิน – กวางเจา – จูไห่ – หวหี่ นี่ สัญลักษณเมืองจูไห่ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม
Day 6 จูไห่ – วัดผู่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย – มาเก๊า– กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 11 ก.ย. 61 16,999
20 - 25 ก.ย. 61 16,999
23 - 28 ต.ค. 61 17,999
15 - 20 พ.ย. 61 16,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงชิงลู่ – จางเจียเจี้ย
Day 2 จางเจียเจี้ย – สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อนยาวที่สุดในโลก – ชมโชว์หนังตะลุง – ถนนซีปู้เจีย
Day 3 ลำธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
Day 4 เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)–ทางเดินกระจก–ถ้ำประตูสวรรค์–พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวด
Day 5 ฉางซา – สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 61 16,999
7 - 11 พ.ย. 61 16,999
Day 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)–กุ้ยหลิน
Day 2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-กุ้ยหลิน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
Day 3 ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอร์รี่)-ร้านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE
Day 4 สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ร้านผ้าไหม-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
Day 5 หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้านหยก-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
Day 6 กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 26 มิ.ย. 61 17,999
12 - 17 ก.ค. 61 17,999
16 - 21 ส.ค. 61 17,999
6 - 11 ก.ย. 61 18,999
25 - 30 ต.ค. 61 18,999

GDJSES CH10 เฉิงตู ผัดหอยลาย 5D3N MU

5 วัน 3 คืน

22 มิ.ย. - 22 ก.ค. 61


เริ่มต้น 18,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-เมืองพระตะวันออก-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊
Day 3 ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว
Day 4 ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
Day 5 ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTER -ร้านหมอนยางพารา-ถนนโบราณจินหลี่ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านผ้าไหม-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 26 มิ.ย. 61 18,999
18 - 22 ก.ค. 61 18,999

GDJPB CH10 ฉงชิ่ง จิ่วจ้ายโกว 6D5N FD

6 วัน 5 คืน

6 ก.ย. - 24 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 19,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – เม่าเสี้ยน
Day 2 เม่าเสี้ยน – อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – ฉวนจูซื่อ
Day 3 ฉวนจูซื่อ – เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ( รวมรถเหมา)
Day 4 จิ่วไจ้โกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู
Day 5 เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – ถนนซุนซีหลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
Day 6 เฉินตู – ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 11 ก.ย. 61 23,999
8 - 13 ก.ย. 61 23,999
12 - 17 ก.ย. 61 23,999
13 - 18 ก.ย. 61 23,999
15 - 20 ก.ย. 61 23,999
20 - 25 ก.ย. 61 23,999
11 - 16 ต.ค. 61 26,999
13 - 18 ต.ค. 61 26,999
14 - 19 ต.ค. 61 25,999
15 - 20 ต.ค. 61 25,999
16 - 21 ต.ค. 61 25,999
18 - 23 ต.ค. 61 27,999
20 - 25 ต.ค. 61 27,999
22 - 27 ต.ค. 61 25,999
25 - 30 ต.ค. 61 25,999
7 - 12 พ.ย. 61 19,999
10 - 15 พ.ย. 61 19,999
14 - 19 พ.ย. 61 19,999
17 - 22 พ.ย. 61 19,999
21 - 26 พ.ย. 61 19,999
24 - 29 พ.ย. 61 19,999
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61 19,999
12 - 17 ธ.ค. 61 19,999
19 - 24 ธ.ค. 61 19,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง – คุนหมิง – ต้าหลี่ – หมู่บ้านซีโจว
Day 2 ต้าหลี่ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณจงเตี้ยน
Day 3 วัดลามะซงจ้านหลิง – จงเตี้ยน – สระมังกรดำ – ร้านสาหร่าย – เมืองเก่าลี่เจียง
Day 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – โชว์IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุยเหอ” – ต้าหลี่
Day 5 ต้าหลี่ – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
Day 6 คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 15 ต.ค. 61 20,999
11 - 16 ต.ค. 61 20,999
14 - 19 ต.ค. 61 20,999
15 - 20 ต.ค. 61 19,999
16 - 21 ต.ค. 61 19,999
17 - 22 ต.ค. 61 20,999
18 - 23 ต.ค. 61 20,999
21 - 26 ต.ค. 61 20,999
22 - 27 ต.ค. 61 20,999

GDJSES CH04 ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ยำมะม่วง 4D3N WE

4 วัน 3 คืน

28 มิ.ย. - 13 ส.ค. 61


เริ่มต้น 20,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง
Day 2 ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) -ระเบียงกระจก
Day 3 อู่หลง-ว่านเซิ่น-สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก-ฉงชิ่ง
Day 4 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 20,999
10 - 13 ส.ค. 61 วันแม่ 22,999

GDJSES CH07 จางเจียเจี้ย หมูกระทะ 6D5N WE

6 วัน 5 คืน

3 ก.ค. - 30 ก.ย. 61


เริ่มต้น 20,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ –ฉางซา
Day 2 ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
Day 3 ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา
Day 4 ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย
Day 5 เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย-ร้านใบชา-โชว์นางจิ้งจอกขาว
Day 6 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซากรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 8 ก.ค. 61 20,999
27 ก.ค. - 1 ส.ค. 61 22,999
28 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 20,999
11 - 16 ก.ย. 61 20,999
25 - 30 ก.ย. 61 20,999

GDJPB CH12 เจาะลึกซีอาน 5D3N XW

5 วัน 3 คืน

3 ก.ย. - 26 ต.ค. 61


เริ่มต้น 20,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน
Day 2 ซีอาน – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – การแสดงกังฟู
Day 3 ลั่วหยาง – ถ้ำผาหลงเหมิน(รวมรถราง) – ถนนคนเดินหลี่จิงเหมิน - เมืองหลิงเป่า
Day 4 เมืองหลิงเป่า – สุสานกองพลทหารม้าจิ๋นซี ฮ่องเต้ – สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – ร้านพื้นเมือง – จัตรัสกลองหอระฆัง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีอาน
Day 5 ซีอาน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 7 ก.ย. 61 20,999
10 - 14 ก.ย. 61 20,999
17 - 21 ก.ย. 61 20,999
8 - 12 ต.ค. 61 22,999
15 - 19 ต.ค. 61 22,999
22 - 26 ต.ค. 61 22,999
Day 1 ดอนเมือง-ซัวเถา-เหมยโจว-จัตุรัสประชาชนเหมยโจว
Day 2 เหมยโจว-หมู่บ้านโบราณชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น-หย่งติ้ง-หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง-เหมยโจว
Day 3 เหมยโจว-เมืองแต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)-ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน-ซัวเถา
Day 4 ซัวเถา-เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
Day 5 สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-ซัวเถา-ดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 25 ก.ย. 61 20,999
20 - 24 ต.ค. 61 22,999

GDJPB CH11 เจาะลึกซีอาน ลั่วหยาง 6D4N XW

6 วัน 4 คืน

21 มิ.ย. - 23 ต.ค. 61


เริ่มต้น 21,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน
Day 2 ซีอาน – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู
Day 3 ลั่วหยาง – ถ้ำผาหลงเหมิน(รวมรถราง) – ถนนคนเดินหลี่จิงเหมิน - เมืองหลิงเป่า
Day 4 เมืองหลิงเป่า – สุสานกองพลทหารม้าจิ๋นซี ฮ่องเต้ – สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – ร้านพื้นเมือง – จัตรัสกลองหอระฆัง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีอาน
Day 5 วัดลามะ – เจดีย์ห่านป่าเล็ก – ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินอิสลาม - ซีอาน – กรุงเทพฯ
Day 6 ซีอาน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 26 มิ.ย. 61 21,999
5 - 10 ก.ค. 61 21,999
19 - 24 ก.ค. 61 21,999
2 - 7 ส.ค. 61 21,999
16 - 21 ส.ค. 61 21,999
23 - 28 ส.ค. 61 21,999
30 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 21,999
6 - 11 ก.ย. 61 21,999
13 - 18 ก.ย. 61 21,999
20 - 25 ก.ย. 61 21,999
24 - 29 ก.ย. 61 21,999
18 - 23 ต.ค. 61 24,999
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉางซา
Day 2 ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม รองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว
Day 3 อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
Day 4 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 26 มิ.ย. 61 21,999
20 - 23 ก.ค. 61 22,999
24 - 27 ส.ค. 61 22,999
7 - 10 ก.ย. 61 22,999
21 - 24 ก.ย. 61 22,999
12 - 15 ต.ค. 61 22,999
26 - 29 ต.ค. 61 22,999
9 - 12 พ.ย. 61 22,999
23 - 26 พ.ย. 61 22,999
21 - 24 ธ.ค. 61 22,999

GDJSES CH03 ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋ ยำใหญ่ 5D4N WE

5 วัน 4 คืน

13 ก.ค. 61 - 2 ม.ค. 62


เริ่มต้น 21,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง
Day 2 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก
Day 3 อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
Day 4 ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง
Day 5 อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 17 ก.ค. 61 21,999
10 - 14 ส.ค. 61 วันแม่ 21,999
24 - 28 ส.ค. 61 21,999
7 - 11 ก.ย. 61 22,999
21 - 25 ก.ย. 61 22,999
12 - 16 ต.ค. 61 24,999
27 - 31 ต.ค. 61 23,999
24 - 28 พ.ย. 61 21,999
5 - 9 ธ.ค. 61 วันพ่อ 22,999
7 - 11 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ 22,999
22 - 26 ธ.ค. 61 21,999
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 21,999
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 28,999
Day 1 กรุงเทพฯ-ฉางซา-ฟ่งหวง
Day 2 ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม
Day 3 ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย
Day 4 ร้านใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
Day 5 เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-จางเจียเจี้ย-ฉางซา
Day 6 เกาะส้ม (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 19 ก.ค. 61 21,999
18 - 23 ส.ค. 61 21,999
8 - 13 ก.ย. 61 21,999
27 ต.ค. - 1 พ.ย. 61 21,999

GDJSES CH17 เซี่ยงไฮ้ ยำปูม้า 5D4N FM MU

5 วัน 4 คืน

20 มิ.ย. - 9 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 22,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
Day 2 เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
Day 3 หังโจว-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ
Day 4 หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
Day 5 ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 24 มิ.ย. 61 23,999
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 23,999
18 - 22 ก.ค. 61 23,999
26 - 30 ก.ค. 61 25,999
9 - 13 ส.ค. 61 วันแม่ 26,999
22 - 26 ส.ค. 61 23,999
5 - 9 ก.ย. 61 22,999
19 - 23 ก.ย. 61 24,999
17 - 21 ต.ค. 61 25,999
24 - 28 ต.ค. 61 23,999
21 - 25 พ.ย. 61 22,999
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61 22,999
5 - 9 ธ.ค. 61 24,999

GDJSES CH01 ทัวร์คุณธรรมเจิ้งโจว แกงป่า 5D4N WE

5 วัน 4 คืน

22 มิ.ย. 61 - 1 ม.ค. 62


เริ่มต้น 22,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว
Day 2 เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟูเติงฟง ลั่วหยาง
Day 3 ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่) ศาลเจ้ากวนอู-เมืองเจียวจ้อ
Day 4 เมืองเจียวจ้อ-อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ไคเฟิง
Day 5 ไคเฟิง-ศาลเปาบุ้นจิ้น-สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน เจิ้งโจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 26 มิ.ย. 61 22,999
26 - 30 ก.ค. 61 23,999
10 - 14 ส.ค. 61 วันแม่ 23,999
21 - 25 ก.ย. 61 23,999
19 - 23 ต.ค. 61 24,999
21 - 25 พ.ย. 61 22,999
5 - 9 ธ.ค. 61 วันพ่อ 22,999
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 28,999
Day 1 กรุงเทพฯ–ฉางซา–อี้หยาง
Day 2 อี้หยาง-วัดไป๋หลู่-กำแพงเมืองโบราณอี้หยาง อี๋ชาง-ช้อปปิ้งย่านการค้าของเมืองอี๋ชาง
Day 3 อี๋ชาง-เสินหนงเจี้ย-ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด-อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว)อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี
Day 4 เสินหนงเจี้ย-อุทยานเทียนเยี่ยน-ผ่านชมที่ราบสี แดง “หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ง-อุทยาน จุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)-หุบเขาเสิน หนงกู่-สันเขาลิงทอง-เสี่ยวหลงถัง
Day 5 เสินหนงเจี้ย-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอกฉางเต๋อ-ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
Day 6 ฉางเต๋อ-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 8 ก.ค. 61 23,999
27 ก.ค. - 1 ส.ค. 61 25,999
28 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 23,999
11 - 16 ก.ย. 61 23,999
25 - 30 ก.ย. 61 23,999
6 - 11 พ.ย. 61 ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 24,999
20 - 25 พ.ย. 61 23,999
18 - 23 ธ.ค. 61 23,999
28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 วันปีใหม่ 30,999

GDJSES CH12 ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง ลาบหมู 5D4N MU

5 วัน 4 คืน

25 มิ.ย. - 22 ต.ค. 61


เริ่มต้น 24,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋
Day 2 ต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
Day 3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)-จงเตี้ยน
Day 4 จงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ช่องแคบเสือกระโดด-ต้าหลี่
Day 5 ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 29 มิ.ย. 61 24,999
18 - 22 ก.ค. 61 25,999
25 - 29 ก.ค. 61 25,999
8 - 12 ส.ค. 61 วันแม่ 26,999
22 - 26 ส.ค. 61 25,999
19 - 23 ก.ย. 61 25,999
18 - 22 ต.ค. 61 28,999

GDJSES CH11 ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง ปลาเผา 6D5N MU

6 วัน 5 คืน

19 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61


เริ่มต้น 25,799.-
Day 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เมืองฉู่สง
Day 2 ฉู่สง–ต้าหลี่–เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า
Day 3 วัดลามะซงจ้านหลิง-ช่องแคบเสือกระโดด-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
Day 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว)-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)-ลี่เจียง-ต้าหลี่
Day 5 ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
Day 6 สวนน้ำตก-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 24 มิ.ย. 61 25,799
26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 25,799

GDJSES CH16 ทัวร์คุณธรรม หนานหนิง ข้าวยำ 6D5N CZ

6 วัน 5 คืน

21 มิ.ย. - 30 ต.ค. 61


เริ่มต้น 25,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-หนานหนิง
Day 2 หนานหนิง-เมืองปาหม่า-ถ้ำไป๋หมอ--เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน (รวมล่องเรือ)-การแสดงพื้นเมือง
Day 3 ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก)-พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน-เมืองโบราณเถียนโจว-เมืองจิ้งซี
Day 4 เมืองจิ้งซี-สวนหลงถัน-เมืองเต๋อเทียน-น้ำตกเต๋อเทียน (รวมรถแบตเตอรี่)-หลักพรมแดนจีน เวียดนาม NO.53- เหมิงสื่อเถียนเหยียน
Day 5 เหมิงสื่อเถียนเหยียน-ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน+ชมการแสดงชนเผ่าน้อย-หนานหนิง-ถนนคนเดินหนานหนิง
Day 6 หนานหนิง-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 26 มิ.ย. 61 25,999
12 - 17 ก.ค. 61 25,999
16 - 21 ส.ค. 61 25,999
6 - 11 ก.ย. 61 25,999
25 - 30 ต.ค. 61 25,999

GDJSES CH22 ทัวร์คุณธรรม ซีอาน หมูมะนาว 6D4N XW

6 วัน 4 คืน

21 มิ.ย. - 23 ต.ค. 61


เริ่มต้น 25,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง-ซีอาน
Day 2 ซีอาน-รถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดง กังฟู-ลั่วหยาง
Day 3 ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-หลิงเป่า
Day 4 หลิงเป่า-ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองโบราณ
Day 5 จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมือง-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน
Day 6 ซีอาน-สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 26 มิ.ย. 61 25,999
5 - 10 ก.ค. 61 25,999
26 - 31 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา 28,999
2 - 7 ส.ค. 61 25,999
23 - 28 ส.ค. 61 25,999
13 - 18 ก.ย. 61 26,999
20 - 25 ก.ย. 61 26,999
18 - 23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช 30,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง
Day 3 เสิ่นหยาง-เมืองผานจิ่น-หาดแดง-เสิ่นหยาง
Day 4 เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-สวนเป่ยซาน-จัตุรัสซื่อจี้
Day 5 จี๋หลิน-ฉางชุน-วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม
Day 6 ฉางชุน-เสิ่นหยาง-ทุ่งลาเวนเดอร์จื่อเยียน-ถนนจงเจีย
Day 7 เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 28 มิ.ย. 61 26,999
20 - 26 ก.ค. 61 28,999
10 - 16 ส.ค. 61 วันแม่ 28,999
21 - 27 ก.ย. 61 28,999
Day 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
Day 2 ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
Day 3 ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ
Day 4 ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง
Day 5 ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 17 ก.ค. 61 29,999
10 - 14 ส.ค. 61 วันแม่ 31,999
24 - 28 ส.ค. 61 30,999
7 - 11 ก.ย. 61 30,999
21 - 25 ก.ย. 61 31,999
12 - 16 ต.ค. 61 32,999
Day 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู
Day 2 เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา
Day 3 โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่า เช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ
Day 4 ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย-เมืองออร์ดอส
Day 5 เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู
Day 6 ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 17 ก.ย. 61 31,999

GDJSES CH15 ทัวร์คุณธรรม ทิเบต ลาบปลา 6D5N 3U

6 วัน 5 คืน

22 มิ.ย. - 12 พ.ย. 61


เริ่มต้น 37,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ –เฉินตู
Day 2 เฉินตู-ลาซา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
Day 3 พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม
Day 4 ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว-ลาซา
Day 5 ลาซา-เฉินตู-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
Day 6 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 27 มิ.ย. 61 37,999
5 - 10 ก.ย. 61 38,999
24 - 29 ต.ค. 61 38,999
7 - 12 พ.ย. 61 38,999
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ-อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ
Day 3 อูหลู่มู่ฉี-ทูรูฟาน-ผ่านชมโรงผลิตไฟฟ้าจากแรงลม-บ่อน้ำใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง-สวนองุ่น-ภูเขาเปลวไฟ-เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน(รวมรถแบตเตอรี่)-เจดีย์ซูกงถ่า
Day 4 ทูรูฟาน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลิวหยวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน (รวมค่าอูฐ)- สระน้ำวง พระจันทร์-ช้อปปิ้งตลาดซาโจว
Day 5 ตุนหวง-ถ้ำโมเกาคู(รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองจิ่วฉวน
Day 6 เมืองจิ่วฉวน-เจียยวี่กวน-กำแพงเมืองด่านเจียยี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองจางเย่-อุทยานจางเย่ตัน เสียตี้จือกงหยวน (รวมรถอุทยาน)
Day 7 จางเย่-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองอูหลู่มู่ฉี-อิสระช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา
Day 8 พิพิธภัณฑ์ซินเจียง-สวนหงซาน-อูหลู่มู่ฉี-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 29 มิ.ย. 61 43,999