ทัวร์เอเซีย | Asia

๋JVN02_DDเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3วัน2คืน

3 วัน 2 คืน
25 ส.ค. - 10 ก.ย. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 9,900.-

JMMR01 โปรพม่า จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์

3 วัน 2 คืน
1 ก.ย. - 29 ธ.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 9,999.- / 13,900.-

OH MY Asan Summer SALE

5 วัน 4 คืน
23 พ.ค. - 2 ส.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 11,900.- / 14,900.-

JVN03_DD เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
24 ส.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 11,900.- / 14,900.-

JVN06_DD เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
25 ส.ค. - 25 ต.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 11,900.- / 13,900.-

JMMR04 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา

3 วัน 2 คืน
1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 11,900.- / 16,900.-

JVN08_FD เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
1 ก.ย. 60 - 3 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 11,900.- / 17,900.-

JLAOS01_PG ลาว หลวงพระบาง บินหรู อยู่สบาย 3วัน 2คืน

3 วัน 2 คืน
2 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 11,900.- / 18,900.-

JVN03_FD เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
6 ต.ค. 60 - 2 เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 11,900.- / 13,900.-

JVN08_PG เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
1 ก.ย. 60 - 1 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 12,900.- / 18,900.-

JLAOS02_FD ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน

3 วัน 2 คืน
1 ก.ย. 60 - 1 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 12,900.- / 14,900.-

JLAOS01_FD ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

3 วัน 2 คืน
8 ก.ย. 60 - 1 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 12,900.- / 16,900.-

Incheon Gangwha Palmido

5 วัน 4 คืน
7 มิ.ย. - 4 ก.ย. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 13,900.- / 17,900.-

Busan Gyeongju Daegu

5 วัน 4 คืน
26 พ.ค. - 30 ส.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 15,900.- / 20,900.-

WOW WOW WOW KOREA

5 วัน 4 คืน
3 มิ.ย. - 3 ก.ย. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 15,900.- / 17,900.-

iCE Flower Snow

5 วัน 4 คืน
2 มิ.ย. - 25 ส.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 17,900.- / 18,900.-

JMMR05 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑเลย์

4 วัน 3 คืน
14 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ 18,900.- / 22,900.-

KOREA SUPER ZEED

5 วัน 3 คืน
28 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 29,900.-