Day 1 กรุงเทพฯ–กรุงฮานอย–เมืองนิงบิงห์
Day 2 วัดไบ่ดิงห์- นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
Day 3 ฮานอย –กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 25 มี.ค. 61 8,900
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 61 8,900
6 - 8 เม.ย. 61 8,900
12 - 14 เม.ย. 61 11,900
13 - 15 เม.ย. 61 11,900
20 - 22 เม.ย. 61 8,900
27 - 29 เม.ย. 61 8,900

VN006_VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน

22 มี.ค. - 29 เม.ย. 61


เริ่มต้น 10,999.- / 13,500.-
Day 1 กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ อาหาร (เย็น)
Day 2 ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา อาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น)
Day 3 ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย อาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น)
Day 4 ฮานอย –กรุงเทพฯ อาหาร (เช้า)
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 25 มี.ค. 61 10,999
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 61 10,999
5 - 8 เม.ย. 61 10,999
Day 1 กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามคำ
Day 2 โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
Day 3 ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้ า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
Day 4 ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรยี ์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 26 มี.ค. 61 11,900
30 มี.ค. - 2 เม.ย. 61 11,900

JSS15 Macau Hongkong ฉ่ำ สมิ หลา 3D2N (NX)

3 วัน 2 คืน

31 มี.ค. - 2 เม.ย. 61


เริ่มต้น 12,899.-
Day 1 กรุงเทพฯ-มาเก๊า-ฮ่องกง (โดยเรือเฟอร์รี่)
Day 2 วัดแชกงหมิว-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตอเรีย พีค-โรงงานจิวเวอร์รี่-ชายหาด รีพลัสเบย์-ร้านยาสมุนไพร-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
Day 3 ฮ่องกง-มาเก๊า (โดยเรือเฟอร์รี่)-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล-อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก-เวเนเซี่ยน มาเก๊า-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 61 12,899
Day 1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกัต
Day 2 ซาปา-เขาฮามลอง-นัง
Day 3 ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ
Day 4 ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถํ
Day 5 ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถํ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 25 มี.ค. 61 13,900
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 61 13,900
4 - 8 เม.ย. 61 14,900
11 - 15 เม.ย. 61 15,900
12 - 16 เม.ย. 61 14,900
13 - 17 เม.ย. 61 14,900
18 - 22 เม.ย. 61 14,900
25 - 29 เม.ย. 61 14,900
Day 1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
Day 2 ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
Day 3 ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
Day 4 ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
Day 5 ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 25 มี.ค. 61 13,900
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 61 13,900
4 - 8 เม.ย. 61 14,900
11 - 15 เม.ย. 61 15,900
12 - 16 เม.ย. 61 14,900
13 - 17 เม.ย. 61 14,900
18 - 22 เม.ย. 61 14,900
25 เม.ย. - 29 ม.ค. 61 14,900

JBZ5 สงกรานต์ HKG I Love U ฮ่องกง พระใหญ่ 3D2N (EK)

3 วัน 2 คืน

24 มี.ค. - 23 เม.ย. 61


เริ่มต้น 17,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถ Peak tram-จุดชมวิว Victoria Peak
Day 2 อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม
Day 3 วัดกังหัน-JewelryFactory-วัดหวังต้าเซียน-ศูนย์หยกและสมุนไพร-วัดโป่หลิน(Polin Monastery)-หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)-ซิตี้เกท เอาท์เลต
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 26 มี.ค. 61 17,900
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 61 18,900
12 - 14 เม.ย. 61 สงกรานต์ 21,900
13 - 15 เม.ย. 61 สงกรานต์ 22,900
15 - 17 เม.ย. 61 สงกรานต์ 21,900
20 - 22 เม.ย. 61 17,900
21 - 23 เม.ย. 61 17,900