ลงทะเบียนจองทัวร์

รัสเซีย – มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน

THAI AIRWAYS
5 วัน 3 คืน

27 ก.ย. - 1 ต.ค. 60
เช่า Pocket WIFI วัน / จำนวน ตัว
Asia 150/วัน     Europe 300/วัน
(ราคานี้เฉพาะที่ซื้อทัวร์ Golden Discovery Express)