ลงทะเบียนจองทัวร์

รัสเซีย – มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน

THAI AIRWAYS
5 วัน 3 คืน

13 - 17 ก.ย. 60
เช่า Pocket WIFI วัน / จำนวน ตัว
Asia 150/วัน     Europe 300/วัน
(ราคานี้เฉพาะที่ซื้อทัวร์ Golden Discovery Express)